18.11.2014

Jakonen, Mikko

Tutkijatohtori - Post-doctoral Researcher | Valtio-oppi - Political Science

 

 

 


mikko.p.jakonen[at]jyu.fi
Puh., Tel: 040 805 4703
Huone, Room: Y33 311 (Ylistönmäentie 33)
Vastaanotto: sopimuksen mukaan - Counsultation hour: please make an appointment

 


 

Väittelin tohtoriksi Jyväskylän yliopistosta keväällä 2013 valtio-opin väitöskirjallani Multitude in Motion: Re-Readings on the Political Philosophy of Thomas Hobbes. Ennen väittelyäni olen suorittanut kaksi yhteiskuntatieteen maisterin tutkintoa (pääaineina filosofia ja valtio-oppi) vuonna 2006, sekä valtio-opin lisensiaatin tutkinnon vuonna 2009. Ensimmäiseltä koulutukseltani olen puuseppä (1997). Yliopistossa olen työskennellyt mm. apurahatutkijana, valtio-opin assistenttina, yliopistonopettajana ja kulttuuripolitiikan lehtorina. Olen toiminut myös tutkijana Suomen Akatemian rahoittamassa tutkimushankkeessa sekä Suomen akatemian huippuyksikössä. Tällä hetkellä työskentelen tutkijatohtorina TEKES:in rahoittamassa HYVE 2020 -projektissa.

Tutkijana olen kiinnostunut ensiksikin poliittisen ajattelun ja poliittisen filosofian historiasta antiikista nykypäivään. Väitöstutkimukseni käsitteli 1600 -luvulla eläneen Thomas Hobbesin poliittista ajattelua, erityisesti hänen teoriaansa liikkeen ja väkijoukon käsitteistä. Klassikkojen lisäksi olen kiinnostunut myös nykyajattelijoista, erityisesti ranskalaisesta poliittisesta ajattelusta.

Tutkimukseni toisen linjan on muodostanut uuteen työhön, prekarisaatioon sekä talouden politiikan liittyvät kysymykset. Vuonna 2006 toimitin yhdessä Jukka Peltokosken ja Akseli Virtasen kanssa Uuden työn sanakirjan (Tutkijaliitto), jossa pohdittiin teoreettisesti uuden työn ja prekarisaation kysymyksiä. Tällä hetkellä tutkin mm. työyhteisön muutoksia sekä tulevaisuuden työn ja politiikan hyveitä. Vuonna 2015 ilmestyy yhdessä Tiina Silvastin kanssa toimittamamme kirja Talouden uudet muodot (Into), jossa pohditaan taloudellisen toiminnan mahdollisuuksia ja politiikkaa finanssikriisin jälkeen.

Edellä mainittujen teemojen lisäksi olen julkaissut artikkeleita mm. kansainvälisestä politiikasta, sodasta, suomalaisen kirjallisuuden politiikasta sekä koulutukseen liittyvistä poliittisista kysymyksistä. Toimin myös tietokirjallisuuskriitikkona, kolumnistina ja suomentajana. Olen toiminut vierailevana tutkijana Pariisissa (2008 ja 2014), Rennesissä (2010) sekä Lontoossa (2010 ja 2011). Lisäksi olen luennoinut ja järjestänyt useita kursseja Jyväskylän yliopistossa, joista tärkeimpänä Poliittisen ajattelun klassikot -kurssi, jonka olen pitänyt myös Renmin -yliopistossa Pekingissä.