16.09.2013

Kaukua, Jari - Info

Erikoisalat - Research Interests

  • Keskiajan filosofia - Medieval philosophy
  • Islamilainen filosofia - Islamic philosophy
  • Uskonnonfilosofia - Philosophy of religion
  • Mielen filosofia - Philosophy of mind

Tutkimusprojektit - Research Projects

  • Knowledge in Post-Avicennian Islamic Philosophy / Tiedon käsite jälkiavicennalaisessa islamilaisessa filosofiassa
  • Itseys ja itsetietoisuus keskiajan arabiankielisessä filosofiassa (Suomen Akatemian tutkijatohtori 2009-2011) - Selfhood and self-awareness in Arabic philosophy (Academy of Finland post-doctoral researcher 2009-2011).