Kotkavirta, Jussi

Name Häpeästä ja itsetietoisuudesta TUTKA-icon TUTKA
Researcher Kotkavirta, Jussi
Editors Ahteensuu, Marko
Collective Work E pluribus unum : Scripta in honorem Eerik Lagerspetz sexagesimum annum complentis
Year 2016
Name Important thoughts on images and words TUTKA-icon TUTKA
Researcher Kotkavirta, Jussi
Collective Work Scandinavian Psychoanalytic Review
Year 2015
Name Homoseksuaalisuuden haasteesta psykoanalyysille TUTKA-icon TUTKA
Researcher Kotkavirta, Jussi
Collective Work Psykoanalyyttinen psykoterapia
Year 2014
Name Johdatusta Hegelin ajatteluun TUTKA-icon TUTKA
Researcher Kotkavirta, Jussi
Collective Work G. W. F. Hegel: Taiteenfilosofia
Year 2013
Name Kantin moraalifilosofia TUTKA-icon TUTKA
Researcher Kotkavirta, Jussi
Editors Oittinen, Vesa
Collective Work Immanuel Kantin filosofia
Year 2013
Name Tunteiden talous TUTKA-icon TUTKA
Researcher Kotkavirta, Jussi
Editors Niiniluoto, Ilkka & Vilkko, Risto & Kuorikoski, Jaakko
Collective Work Talous ja filosofia
Year 2013
Name Vesa Talvitie: Foundations of psychoanalytic theories. Project for a scientific enough psychoanalysis TUTKA-icon TUTKA
Researcher Kotkavirta, Jussi
Collective Work Psykologia
Year 2013
Name Ajallisuuden kerrostumia psykoanalyysissa TUTKA-icon TUTKA
Researcher Kotkavirta, Jussi
Collective Work Tiede & edistys
Year 2012
Name Ex Libris: Tietoisuuden ruumiillisuus TUTKA-icon TUTKA
Researcher Kotkavirta, Jussi
Collective Work Psykoanalyyttinen psykoterapia
Year 2012
Name Sisäinen maailma. TUTKA-icon TUTKA | Open Access
Researcher Kotkavirta, Jussi
Editors Kotkavirta, Jussi & Moisio, Olli-Pekka & Pihlström, Sami & Seinälä, Henna
Collective Work Maailma
Year 2012
Name Taide, uskonto ja taideuskonto TUTKA-icon TUTKA
Researcher Kotkavirta, Jussi
Collective Work Johdatus Hegelin Hengen fenomenologiaan
Year 2012
Name Urheilun moraali ja etiikka TUTKA-icon TUTKA
Researcher Kotkavirta, Jussi
Editors Ilmanen, Kalervo & Vehmas, Hanna-Mari
Collective Work Liikunnan areenat: yhteiskuntatieteellisiä kirjoituksia liikunnasta ja urheilusta
Year 2012
Name Yli ymmärryksen: psykoanalyysi ja toisen ymmärtämisen rajat TUTKA-icon TUTKA | Open Access
Researcher Kotkavirta, Jussi
Collective Work Ymmärrys
Year 2012
Name Psykoanalyysin suhteista tieteisiin ja arkipsykologiaan TUTKA-icon TUTKA
Researcher Kotkavirta, Jussi
Collective Work Psykoterapia
Year 2011
Name Hooked on Images TUTKA-icon TUTKA
Researcher Kotkavirta, Jussi
Editors Babushkina, Dina
Collective Work Search for the Body
Year 2009
Name Miksi kuvia on hankala lukea? TUTKA-icon TUTKA
Researcher Kotkavirta, Jussi
Editors Kotkavirta, Jussi & Haaparanta, Leila & Klemola, Timo & Pihlström, Sami
Collective Work Kuva
Year 2009
Name Miksi kuvia on hankala lukea? TUTKA-icon TUTKA
Researcher Kotkavirta, Jussi
Editors Kotkavirta, Jussi & Pihlström, Sami & haaparanta, Leila & Klemola, Timo
Collective Work Kuva
Year 2009
Name Paluu Normandiaan - puheenvuoro Elokuva ja psyyke -tapahtumassa TUTKA-icon TUTKA
Researcher Kotkavirta, Jussi
Collective Work Psykoterapia
Year 2009
Name Persoonallinen ja alipersoonallinen selittäminen psykoanalyyttisessä teoriassa TUTKA-icon TUTKA
Researcher Kotkavirta, Jussi
Collective Work Psykoterapia
Year 2009
Name Psykoanalyyttinen näkökulma eettisiin ja moraalisiin kysymyksiin TUTKA-icon TUTKA
Researcher Kotkavirta, Jussi
Editors Takalo, Ari & Juutilainen, Minna
Collective Work Freudin jalanjäljillä
Year 2009
Name Psykoanalyyttinen näkökulma eettisiin ja moraalisiin kysymyksiin TUTKA-icon TUTKA
Researcher Kotkavirta, Jussi
Editors Takalo, Ari & Juutilainen, Minna
Collective Work Freudin jalanjäljillä
Year 2009
Name Sokrates, Platon ja filosofian suhde arkiajatteluun TUTKA-icon TUTKA
Researcher Kotkavirta, Jussi
Editors Tomperi, Tuukka & Juuso, Hannu
Collective Work Sokrates koulussa. Itsenäisen ja yhteisöllisen ajattelun edistäminen opetuksessa
Year 2009
Name Usko ja valtamerellinen kokemus TUTKA-icon TUTKA
Researcher Kotkavirta, Jussi
Editors Pihlström, Sami & Toppinen, Pilvi & Pietarinen, Ahti-Veikko
Collective Work Usko
Year 2009
Name Valistuksen ja romantiikan estetiiikka TUTKA-icon TUTKA
Researcher Kotkavirta, Jussi
Editors reiners, Ilona & Seppä, Anita & Vuorinen, Jyri
Collective Work Estetiikan klassikot Platonista Tolstoihin
Year 2009
Name Adorno ja psykoanalyysi TUTKA-icon TUTKA
Researcher Kotkavirta, Jussi
Editors Moisio, Olli-Pekka
Collective Work Kätkettyjä hahmoja. Tekstejä Theodor W. Adornosta
Year 2008
Name Psykoanalyyttinen teoria ja hyvän elämän kysymykset TUTKA-icon TUTKA
Researcher Kotkavirta, Jussi
Editors Niemi, Ilkka Petteri & Kotiranta, Tuija
Collective Work Sosiaalialan normatiivinen perusta
Year 2008
Name Sokrates, Platon ja filosofian suhde arkiajatteluun TUTKA-icon TUTKA
Researcher Kotkavirta, Jussi
Editors Tomperi, Tuukka & Juuso, Hannu
Collective Work Sokrates koulussa
Year 2008
Name Cogito. Tiedon ja todellisuuden filosofia TUTKA-icon TUTKA
Researcher Kotkavirta, Jussi & Seppo, Nyyssönen,
Year 2007
Name Cogito. Tiedon ja todellisuuden filosofia. Opettajan materiaali TUTKA-icon TUTKA
Researcher Kotkavirta, Jussi & Jarkko, Sairanen,
Year 2007
Name Elämänkatsomustiedon opetuksen pitkän aikavälin kehitystehtävistä TUTKA-icon TUTKA
Researcher Kotkavirta, Jussi
Editors Kallioniemi, Arto & Salmenkivi, Eero
Collective Work Katsomusaineiden kehittämishaasteita. Opettajankoulutuksen tutkinnonuudistuksen virittämää keskustelua
Year 2007
Name Johdanto: persoonan käsitteestä, sen historiasta ja käytöstä TUTKA-icon TUTKA
Researcher Kotkavirta, Jussi
Editors Kotkavirta, Jussi
Collective Work Persoonia vai ihmisiä
Year 2007
Name Mitä on personalismi? TUTKA-icon TUTKA
Researcher Kotkavirta, Jussi
Editors Kotkavirta, Jussi
Collective Work Persoonia vai ihmisiä
Year 2007
Name Persoonia vai ihmisiä TUTKA-icon TUTKA
Researcher Kotkavirta, Jussi
Editors Kotkavirta, Jussi
Year 2007
Name Psykoanalyysistä tieteiden kentässä TUTKA-icon TUTKA
Researcher Kotkavirta, Jussi
Editors Kotkavirta, Jussi
Collective Work Psykoanalyyttinen psykoterapia
Year 2007
Name Tärkeä tutkimus lasten filosofian opettamisesta TUTKA-icon TUTKA
Researcher Kotkavirta, Jussi
Collective Work Niin & näin
Year 2007
Name Vielä toteutumattomasta TUTKA-icon TUTKA
Researcher Kotkavirta, Jussi
Collective Work Niin & näin
Year 2007
Name But Is it Real? On Self-deception and Derealization. TUTKA-icon TUTKA
Researcher Kotkavirta, Jussi
Collective Work Outis. Publication of the Society for Phenomenology and Media
Year 2006
Name "Too good to be true" - Fried, Freud ja depersonalisaatio TUTKA-icon TUTKA
Researcher Kotkavirta, Jussi
Collective Work Psykoterapia
Year 2005
Name Cogito. Johdatus filosofiaan TUTKA-icon TUTKA
Researcher Kotkavirta, Jussi
Year 2005
Name Cogito. Opettajan materiaali TUTKA-icon TUTKA
Researcher Kotkavirta, Jussi & Sairanen, Jarkko
Year 2005
Name Lodz mielessäni TUTKA-icon TUTKA
Researcher Kotkavirta, Jussi
Editors Itkonen, Matti & V.A., Heikkinen, & Sam, Inkinen,
Collective Work Kadonnen tapa- ja ruokakulttuurin säkeet. Filosofis-esteettinen kattaus
Year 2005
Name Miksi kuolemanvietti kuuluu elämään? TUTKA-icon TUTKA
Researcher Kotkavirta, Jussi
Collective Work Elämän merkitys. Filosofisia kirjoituksia elämästä
Year 2005
Name Nopeammin, nopeammin! Tekniikan vauhdista ja sen kokemisesta TUTKA-icon TUTKA
Researcher Kotkavirta, Jussi
Editors Kotkavirta, Jussi
Collective Work Muoto ja metodi. Juhlakirja Veli Verroselle
Year 2005
Name Olympismi moraalifilosofiana TUTKA-icon TUTKA
Researcher Kotkavirta, Jussi
Editors Hintikka, Matti & Tikander, Vesa & Ylimaa, Markus
Collective Work Suomen Olympia-Akatemian 18. istunto
Year 2005
Name Scheler ja Freud TUTKA-icon TUTKA
Researcher Kotkavirta, Jussi
Collective Work Niin & näin
Year 2005
Name Fried ja Freud TUTKA-icon TUTKA
Researcher Kotkavirta, Jussi
Collective Work Keskisuomalainen
Year 2004
Name Hegel, Individualität und Gemeinschaftlichkeit TUTKA-icon TUTKA
Researcher Kotkavirta, Jussi
Editors Häntsch, Carola
Collective Work Philosophieren im Ostseeraum. Beiträge des Nord- und Osteuropäieschen Forums für Philosophie
Year 2004
Name Hyvän ja pahan lähteellä TUTKA-icon TUTKA
Researcher Kotkavirta, Jussi
Editors Hirvonen, Ari & Kotkas, Toomas
Collective Work Radikaali paha ja muita kirjoituksia pahasta.
Year 2004
Name Juokseminen, toisto ja kehollisuus. Persoonallisia huomioita eräästä tapakulttuurista TUTKA-icon TUTKA
Researcher Kotkavirta, Jussi
Editors Inkinen, Matti, Itkonen, V.A Heikkinen, Sam
Collective Work Eletty tapakulttuuri. Arkea, juhlaa ja pyhää etsoimässä
Year 2004
Name Liikunnan ja urheilun etiikan seurakoulutusmateriaali TUTKA-icon TUTKA
Researcher Kotkavirta, Jussi & Ilmanen, Kalervo & Itkonen, Hannu
Year 2004
Name Moral Motivation, Realism, and Emotions TUTKA-icon TUTKA
Researcher Kotkavirta, Jussi
Editors Kotkavirta, Jussi & Quante, Michael
Collective Work Moral Realism
Year 2004
Name Moral Realism TUTKA-icon TUTKA
Researcher Kotkavirta, Jussi
Editors Kotkavirta, Jussi & Quante, Michael
Collective Work Acta Philosophica Fennica
Year 2004
Name Person and the Psychoanalytic Unconscious TUTKA-icon TUTKA
Researcher Kotkavirta, Jussi
Collective Work Personhood. Workshop papers of the Conference 'Dimensions of Personhood'
Year 2004
Name Personhood: Workshop papers of the Conference 'Dimensions of Personhood' TUTKA-icon TUTKA
Editors Ikäheimo, Heikki & Kotkavirta, Jussi & Laitinen, Arto & Lyyra, Pessi
Collective Work Publications in Philosophy
Year 2004
Name Persoona TUTKA-icon TUTKA
Editors Kotkavirta, Jussi & Niemi, Ilkka Petteri
Collective Work SoPhi
Year 2004
Name Persoonan käsite Hegelillä TUTKA-icon TUTKA
Researcher Kotkavirta, Jussi
Editors Kotkavirta, Jussi & Niemi, Ilkka Petteri
Collective Work Persoona
Year 2004
Name Urheilun moraali ja etiikka TUTKA-icon TUTKA
Researcher Kotkavirta, Jussi
Editors Ilmanen, Kalervo
Collective Work Pelit ja kentät. Kirjoituksia liikunnasta ja urheilusta
Year 2004
Name Filosofia, tieteellinen ihmiskuva ja hyvä elämä TUTKA-icon TUTKA
Researcher Kotkavirta, Jussi
Editors Palonen, Vuokko
Collective Work Poimintoja tieteen historiasta
Year 2003
Name Hooked on Images TUTKA-icon TUTKA
Researcher Kotkavirta, Jussi
Editors Itkonen, Matti & Backhaus, Gary
Collective Work Lived Images. Mediations in Experience, Life-World and I-hood
Year 2003
Name Liebe und Vereinigung TUTKA-icon TUTKA
Researcher Kotkavirta, Jussi
Editors Merker, Barbara & Quante, Michael & Mohr, Georg
Collective Work Subjektivität und Anerkennung
Year 2003
Name Miksi moraali pettää? TUTKA-icon TUTKA
Researcher Kotkavirta, Jussi
Collective Work Liikunta & Tiede
Year 2003
Name Mitä elämänkatsomustieto voisi olla? TUTKA-icon TUTKA
Researcher Kotkavirta, Jussi
Editors Elo, Pekka
Collective Work Hyvän elämän katsomustieto
Year 2003
Name Personlig identitet och histori TUTKA-icon TUTKA
Researcher Kotkavirta, Jussi
Collective Work Laboratorium
Year 2003
Name Aesthetic Experience and Inrinsic Values TUTKA-icon TUTKA
Researcher Kotkavirta, Jussi
Editors Haapala, Arto & Kuisma, Oiva
Collective Work Aesthetic Experience and the Ethical Dimension. Essays on Moral Problems in Aesthetics
Year 2002
Name Charles Taylor and the Concept of Person TUTKA-icon TUTKA
Researcher Kotkavirta, Jussi
Editors Laitinen, Arto
Collective Work Perspectives on the Philosophy of Charles Taylor
Year 2002
Name Kokemuksen ehdot ja hahmot: Kritik de reinen Vernunft ja Phänomenologie des Geistes TUTKA-icon TUTKA
Researcher Kotkavirta, Jussi
Editors Haaparanta, Leila & Oesch, Erna
Collective Work Kokemus
Year 2002
Name Käytännöllinen realismi TUTKA-icon TUTKA
Researcher Kotkavirta, Jussi
Editors Pihlström, Sami & Ruokonen, Floora & Rolin, Kristina
Collective Work Käytäntö
Year 2002
Name Moral Realism, Internalism and Emotions TUTKA-icon TUTKA
Researcher Kotkavirta, Jussi
Editors Kotkavirta, Jussi & Quante, Michael
Collective Work Moral Realism
Year 2002
Name Sokrates ja filosofian suhde arkiajatteluun TUTKA-icon TUTKA
Researcher Kotkavirta, Jussi
Editors Mehtonen, Lauri & Väyrynen, Kari
Collective Work Järjen todellisuus
Year 2002
Name The Concept of Infinity in Kant and Hegel TUTKA-icon TUTKA
Researcher Kotkavirta, Jussi
Editors Martikainen, Eeva
Collective Work Infinity, Causality and Determinism
Year 2002
Name Vastaväittäjän lausunto teoksesta Jarkko Tontti, Right and Jurispudence TUTKA-icon TUTKA
Researcher Kotkavirta, Jussi
Collective Work Lakimies
Year 2002
Name Charakter und Versprechen. Über Paul Ricoeurs hermeneutische Ethik TUTKA-icon TUTKA
Researcher Kotkavirta, Jussi
Collective Work Associations. Journal for Legal and Social Theory
Year 2001
Name Editor's Introduction TUTKA-icon TUTKA
Researcher Ikäheimo, Heikki & Lagerspetz, Eerik & Kotkavirta, Jussi
Collective Work On the Nature of Social and Institutional Reality
Year 2001
Name Immanuel Kant ja oikeuden moraaliset perusteet TUTKA-icon TUTKA
Researcher Kotkavirta, Jussi
Editors Tontti, Jarkko & Gylling, Heta & Mäkelä, Kaisa
Collective Work Filosofien oikeus I
Year 2001
Name Järjen kritiikki ja kritiikin genealogia - Kant ja Nietzsche tiedon perusteista TUTKA-icon TUTKA
Researcher Kotkavirta, Jussi
Editors Laari, Jukka
Collective Work Nietzschen hämärä
Year 2001
Name Narratiivinen lääketiede - Mitä se on ja miksi se on tärkeää? TUTKA-icon TUTKA
Researcher Kotkavirta, Jussi & Karjalainen, Kerkko
Collective Work Lääkärilehti
Year 2001
Name On the Nature of Social and Institutional Reality TUTKA-icon TUTKA
Researcher Ikäheimo, Heikki & Kotkavirta, Jussi & Lagerspetz, Eerik & Searle, John & Gilbert, Margaret & Quante, Michael & Tuomela, Raimo & Comanducci, Paolo & Redondo, Maria Cristina & Weinberger, Ota
Editors Ikäheimo, Heikki & Kotkavirta, Jussi & Lagerspetz, Eerik
Year 2001
Name Paul Ricoeur ja oikeuden kehät TUTKA-icon TUTKA
Researcher Kotkavirta, Jussi
Editors Gylling, Heta & Tontti, Jarkko & Mäkelä, Kaisa
Collective Work Filosofien oikeus II
Year 2001
Name Finnish Yearbook of Political Thought TUTKA-icon TUTKA
Researcher Ihalainen, Pasi
Editors Ihalainen, Pasi & Lagerspetz, Eerik & Palonen, Kari & Kotkavirta, Jussi & Haikala, Sisko
Collective Work Finnish Yearbook of Political Thought
Year 2000
Name Luottamus instituutioihin ja yksilöllinen hyvinvointi TUTKA-icon TUTKA
Researcher Kotkavirta, Jussi
Collective Work Sosiaalinen pääoma ja luottamus
Year 2000
Name Merkitys, tapahtuma ja suunnistautuminen. Paul Ricoeurin hermeneuttinen etiikka TUTKA-icon TUTKA
Researcher Kotkavirta, Jussi
Collective Work Kulttuuritutkimus
Year 2000
Name Moderni, antimoderni ja myöhäismoderni klassismi TUTKA-icon TUTKA
Researcher Kotkavirta, Jussi
Editors Härmänmaa, Marja & Vihavainen, Timo
Collective Work Kivettyneet ihanteet
Year 2000
Name On Good Lives and Their Narratives. A Review of two books TUTKA-icon TUTKA
Researcher Kotkavirta, Jussi
Collective Work Associations
Year 2000
Name Review of Dieter Thomä, Erzähle dich selbst and Alendander Nehamas, The Art of Living TUTKA-icon TUTKA
Researcher Kotkavirta, Jussi
Collective Work Associations
Year 2000
Name Subjektiproblematiikkaa. Arvio Liisa Saariluoman teoksesta Modernin minän synty 1700-luvun romaanissa. TUTKA-icon TUTKA
Researcher Kotkavirta, Jussi
Collective Work Rajatapauksia. Kirjallisuudentutkijain vuosikirja
Year 2000
Name Toivo ja luottamus epävarmuuksien maailmassa. Filosofisia ja teologisia puheenvuoroja TUTKA-icon TUTKA
Editors Kotkavirta, Jussi & Tuomi, Arvi
Year 2000
Name Toivo, luottamus ja identiteetti TUTKA-icon TUTKA
Researcher Kotkavirta, Jussi
Collective Work Toivo ja luottamus epävarmuuksien maailmassa
Year 2000
Name Ajatus. Tietoteoria TUTKA-icon TUTKA
Researcher Kotkavirta, Jussi
Year 1999
Name Ajatus. Tietoteoria. Opetttajanmateriaali TUTKA-icon TUTKA
Researcher Kotkavirta, Jussi
Year 1999
Name Autonominen ja tietävä tahto TUTKA-icon TUTKA
Researcher Kotkavirta, Jussi
Editors Niiniluoto, Ilkka & Sintonen, Matti
Collective Work Tahto
Year 1999
Name Hans-Georg Gadamerin filosofinen hermeneutiikka TUTKA-icon TUTKA
Researcher Kotkavirta, Jussi
Collective Work Hermeneutiikka ja dekonstruktio
Year 1999
Name Konstellaatioita. Kirja Adornosta TUTKA-icon TUTKA
Researcher Kotkavirta, Jussi & Reiners, Ilona
Editors Kotkavirta, Jussi & Reiners, Ilona
Year 1999
Name McDowell, Kant ja transsendentaalifilosofian varjo TUTKA-icon TUTKA
Researcher Kotkavirta, Jussi
Collective Work niin & näin
Year 1999
Name Metafysiikka sen sortumisen hetkellä - Negative Dialektik TUTKA-icon TUTKA
Researcher Kotkavirta, Jussi
Editors Kotkavirta, Jussi & Reiners, Ilona
Collective Work Konstellaatioita. Kirja Adornosta
Year 1999
Name Mitä on oppiminen filosofiassa? TUTKA-icon TUTKA
Researcher Kotkavirta, Jussi
Editors Laine, Timo
Collective Work Kasvatus filosofiaan
Year 1999
Name Omantunnon huono omatunto. Adorno, etiiikka ja negatiivinen moraalifilosofia TUTKA-icon TUTKA
Researcher Kotkavirta, Jussi
Collective Work Kritiikin lupaus. Näkökulmia Frankfurtin koulun kriittiseen teoriaan
Year 1999
Name Review of Thomas M. Schmidt, Anerkennung und absolute Religion. TUTKA-icon TUTKA
Researcher Kotkavirta, Jussi
Collective Work Associations
Year 1999
Name Theodor W. Adorno -elämästä ja tuotannosta TUTKA-icon TUTKA
Researcher Kotkavirta, Jussi
Editors Kotkavirta, Jussi & Reiners, Ilona
Collective Work Konstellaatioita. Kirja Adornosta
Year 1999