Kotkavirta, Jussi

 • Name Häpeästä ja itsetietoisuudesta TUTKA-icon TUTKA
  Researcher Kotkavirta, Jussi
  Editors Ahteensuu, Marko
  Collective Work E pluribus unum : Scripta in honorem Eerik Lagerspetz sexagesimum annum complentis
  Year 2016
 • Name Important thoughts on images and words TUTKA-icon TUTKA
  Researcher Kotkavirta, Jussi
  Collective Work Scandinavian Psychoanalytic Review
  Year 2015
 • Name Homoseksuaalisuuden haasteesta psykoanalyysille TUTKA-icon TUTKA
  Researcher Kotkavirta, Jussi
  Collective Work Psykoanalyyttinen psykoterapia
  Year 2014
 • Name Johdatusta Hegelin ajatteluun TUTKA-icon TUTKA
  Researcher Kotkavirta, Jussi
  Collective Work G. W. F. Hegel: Taiteenfilosofia
  Year 2013
 • Name Tunteiden talous TUTKA-icon TUTKA
  Researcher Kotkavirta, Jussi
  Editors Niiniluoto, Ilkka & Vilkko, Risto & Kuorikoski, Jaakko
  Collective Work Talous ja filosofia
  Year 2013
 • Name Kantin moraalifilosofia TUTKA-icon TUTKA
  Researcher Kotkavirta, Jussi
  Editors Oittinen, Vesa
  Collective Work Immanuel Kantin filosofia
  Year 2013
 • Name Vesa Talvitie: Foundations of psychoanalytic theories. Project for a scientific enough psychoanalysis TUTKA-icon TUTKA
  Researcher Kotkavirta, Jussi
  Collective Work Psykologia
  Year 2013
 • Name Urheilun moraali ja etiikka TUTKA-icon TUTKA
  Researcher Kotkavirta, Jussi
  Editors Ilmanen, Kalervo & Vehmas, Hanna-Mari
  Collective Work Liikunnan areenat: yhteiskuntatieteellisiä kirjoituksia liikunnasta ja urheilusta
  Year 2012
 • Name Sisäinen maailma. TUTKA-icon TUTKA | Open Access
  Researcher Kotkavirta, Jussi
  Editors Kotkavirta, Jussi & Moisio, Olli-Pekka & Pihlström, Sami & Seinälä, Henna
  Collective Work Maailma
  Year 2012
 • Name Taide, uskonto ja taideuskonto TUTKA-icon TUTKA
  Researcher Kotkavirta, Jussi
  Collective Work Johdatus Hegelin Hengen fenomenologiaan
  Year 2012
 • Name Ajallisuuden kerrostumia psykoanalyysissa TUTKA-icon TUTKA
  Researcher Kotkavirta, Jussi
  Collective Work Tiede & edistys
  Year 2012
 • Name Ex Libris: Tietoisuuden ruumiillisuus TUTKA-icon TUTKA
  Researcher Kotkavirta, Jussi
  Collective Work Psykoanalyyttinen psykoterapia
  Year 2012
 • Name Yli ymmärryksen: psykoanalyysi ja toisen ymmärtämisen rajat TUTKA-icon TUTKA | Open Access
  Researcher Kotkavirta, Jussi
  Collective Work Ymmärrys
  Year 2012
 • Name Psykoanalyysin suhteista tieteisiin ja arkipsykologiaan TUTKA-icon TUTKA
  Researcher Kotkavirta, Jussi
  Collective Work Psykoterapia
  Year 2011
 • Name Psykoanalyyttinen näkökulma eettisiin ja moraalisiin kysymyksiin TUTKA-icon TUTKA
  Researcher Kotkavirta, Jussi
  Editors Takalo, Ari & Juutilainen, Minna
  Collective Work Freudin jalanjäljillä
  Year 2009
 • Name Miksi kuvia on hankala lukea? TUTKA-icon TUTKA
  Researcher Kotkavirta, Jussi
  Editors Kotkavirta, Jussi & Haaparanta, Leila & Klemola, Timo & Pihlström, Sami
  Collective Work Kuva
  Year 2009
 • Name Persoonallinen ja alipersoonallinen selittäminen psykoanalyyttisessä teoriassa TUTKA-icon TUTKA
  Researcher Kotkavirta, Jussi
  Collective Work Psykoterapia
  Year 2009
 • Name Valistuksen ja romantiikan estetiiikka TUTKA-icon TUTKA
  Researcher Kotkavirta, Jussi
  Editors reiners, Ilona & Seppä, Anita & Vuorinen, Jyri
  Collective Work Estetiikan klassikot Platonista Tolstoihin
  Year 2009
 • Name Psykoanalyyttinen näkökulma eettisiin ja moraalisiin kysymyksiin TUTKA-icon TUTKA
  Researcher Kotkavirta, Jussi
  Editors Takalo, Ari & Juutilainen, Minna
  Collective Work Freudin jalanjäljillä
  Year 2009
 • Name Paluu Normandiaan - puheenvuoro Elokuva ja psyyke -tapahtumassa TUTKA-icon TUTKA
  Researcher Kotkavirta, Jussi
  Collective Work Psykoterapia
  Year 2009
 • Name Sokrates, Platon ja filosofian suhde arkiajatteluun TUTKA-icon TUTKA
  Researcher Kotkavirta, Jussi
  Editors Tomperi, Tuukka & Juuso, Hannu
  Collective Work Sokrates koulussa. Itsenäisen ja yhteisöllisen ajattelun edistäminen opetuksessa
  Year 2009
 • Name Hooked on Images TUTKA-icon TUTKA
  Researcher Kotkavirta, Jussi
  Editors Babushkina, Dina
  Collective Work Search for the Body
  Year 2009
 • Name Usko ja valtamerellinen kokemus TUTKA-icon TUTKA
  Researcher Kotkavirta, Jussi
  Editors Pihlström, Sami & Toppinen, Pilvi & Pietarinen, Ahti-Veikko
  Collective Work Usko
  Year 2009
 • Name Miksi kuvia on hankala lukea? TUTKA-icon TUTKA
  Researcher Kotkavirta, Jussi
  Editors Kotkavirta, Jussi & Pihlström, Sami & haaparanta, Leila & Klemola, Timo
  Collective Work Kuva
  Year 2009
 • Name Adorno ja psykoanalyysi TUTKA-icon TUTKA
  Researcher Kotkavirta, Jussi
  Editors Moisio, Olli-Pekka
  Collective Work Kätkettyjä hahmoja. Tekstejä Theodor W. Adornosta
  Year 2008
 • Name Psykoanalyyttinen teoria ja hyvän elämän kysymykset TUTKA-icon TUTKA
  Researcher Kotkavirta, Jussi
  Editors Niemi, Ilkka Petteri & Kotiranta, Tuija
  Collective Work Sosiaalialan normatiivinen perusta
  Year 2008
 • Name Sokrates, Platon ja filosofian suhde arkiajatteluun TUTKA-icon TUTKA
  Researcher Kotkavirta, Jussi
  Editors Tomperi, Tuukka & Juuso, Hannu
  Collective Work Sokrates koulussa
  Year 2008
 • Name Persoonia vai ihmisiä TUTKA-icon TUTKA
  Researcher Kotkavirta, Jussi
  Editors Kotkavirta, Jussi
  Year 2007
 • Name Johdanto: persoonan käsitteestä, sen historiasta ja käytöstä TUTKA-icon TUTKA
  Researcher Kotkavirta, Jussi
  Editors Kotkavirta, Jussi
  Collective Work Persoonia vai ihmisiä
  Year 2007
 • Name Mitä on personalismi? TUTKA-icon TUTKA
  Researcher Kotkavirta, Jussi
  Editors Kotkavirta, Jussi
  Collective Work Persoonia vai ihmisiä
  Year 2007
 • Name Tärkeä tutkimus lasten filosofian opettamisesta TUTKA-icon TUTKA
  Researcher Kotkavirta, Jussi
  Collective Work Niin & näin
  Year 2007
 • Name Psykoanalyysistä tieteiden kentässä TUTKA-icon TUTKA
  Researcher Kotkavirta, Jussi
  Editors Kotkavirta, Jussi
  Collective Work Psykoanalyyttinen psykoterapia
  Year 2007
 • Name Vielä toteutumattomasta TUTKA-icon TUTKA
  Researcher Kotkavirta, Jussi
  Collective Work Niin & näin
  Year 2007
 • Name Elämänkatsomustiedon opetuksen pitkän aikavälin kehitystehtävistä TUTKA-icon TUTKA
  Researcher Kotkavirta, Jussi
  Editors Kallioniemi, Arto & Salmenkivi, Eero
  Collective Work Katsomusaineiden kehittämishaasteita. Opettajankoulutuksen tutkinnonuudistuksen virittämää keskustelua
  Year 2007
 • Name Cogito. Tiedon ja todellisuuden filosofia. Opettajan materiaali TUTKA-icon TUTKA
  Researcher Kotkavirta, Jussi & Jarkko, Sairanen,
  Year 2007
 • Name Cogito. Tiedon ja todellisuuden filosofia TUTKA-icon TUTKA
  Researcher Kotkavirta, Jussi & Seppo, Nyyssönen,
  Year 2007
 • Name But Is it Real? On Self-deception and Derealization. TUTKA-icon TUTKA
  Researcher Kotkavirta, Jussi
  Collective Work Outis. Publication of the Society for Phenomenology and Media
  Year 2006
 • Name Lodz mielessäni TUTKA-icon TUTKA
  Researcher Kotkavirta, Jussi
  Editors Itkonen, Matti & V.A., Heikkinen, & Sam, Inkinen,
  Collective Work Kadonnen tapa- ja ruokakulttuurin säkeet. Filosofis-esteettinen kattaus
  Year 2005
 • Name Cogito. Johdatus filosofiaan TUTKA-icon TUTKA
  Researcher Kotkavirta, Jussi
  Year 2005
 • Name "Too good to be true" - Fried, Freud ja depersonalisaatio TUTKA-icon TUTKA
  Researcher Kotkavirta, Jussi
  Collective Work Psykoterapia
  Year 2005
 • Name Nopeammin, nopeammin! Tekniikan vauhdista ja sen kokemisesta TUTKA-icon TUTKA
  Researcher Kotkavirta, Jussi
  Editors Kotkavirta, Jussi
  Collective Work Muoto ja metodi. Juhlakirja Veli Verroselle
  Year 2005
 • Name Miksi kuolemanvietti kuuluu elämään? TUTKA-icon TUTKA
  Researcher Kotkavirta, Jussi
  Collective Work Elämän merkitys. Filosofisia kirjoituksia elämästä
  Year 2005
 • Name Scheler ja Freud TUTKA-icon TUTKA
  Researcher Kotkavirta, Jussi
  Collective Work Niin & näin
  Year 2005
 • Name Olympismi moraalifilosofiana TUTKA-icon TUTKA
  Researcher Kotkavirta, Jussi
  Editors Hintikka, Matti & Tikander, Vesa & Ylimaa, Markus
  Collective Work Suomen Olympia-Akatemian 18. istunto
  Year 2005
 • Name Cogito. Opettajan materiaali TUTKA-icon TUTKA
  Researcher Kotkavirta, Jussi & Sairanen, Jarkko
  Year 2005
 • Name Personhood: Workshop papers of the Conference 'Dimensions of Personhood' TUTKA-icon TUTKA
  Editors Ikäheimo, Heikki & Kotkavirta, Jussi & Laitinen, Arto & Lyyra, Pessi
  Collective Work Publications in Philosophy
  Year 2004
 • Name Persoona TUTKA-icon TUTKA
  Editors Kotkavirta, Jussi & Niemi, Ilkka Petteri
  Collective Work SoPhi
  Year 2004
 • Name Juokseminen, toisto ja kehollisuus. Persoonallisia huomioita eräästä tapakulttuurista TUTKA-icon TUTKA
  Researcher Kotkavirta, Jussi
  Editors Inkinen, Matti, Itkonen, V.A Heikkinen, Sam
  Collective Work Eletty tapakulttuuri. Arkea, juhlaa ja pyhää etsoimässä
  Year 2004
 • Name Hegel, Individualität und Gemeinschaftlichkeit TUTKA-icon TUTKA
  Researcher Kotkavirta, Jussi
  Editors Häntsch, Carola
  Collective Work Philosophieren im Ostseeraum. Beiträge des Nord- und Osteuropäieschen Forums für Philosophie
  Year 2004
 • Name Person and the Psychoanalytic Unconscious TUTKA-icon TUTKA
  Researcher Kotkavirta, Jussi
  Collective Work Personhood. Workshop papers of the Conference 'Dimensions of Personhood'
  Year 2004
 • Name Persoonan käsite Hegelillä TUTKA-icon TUTKA
  Researcher Kotkavirta, Jussi
  Editors Kotkavirta, Jussi & Niemi, Ilkka Petteri
  Collective Work Persoona
  Year 2004
 • Name Urheilun moraali ja etiikka TUTKA-icon TUTKA
  Researcher Kotkavirta, Jussi
  Editors Ilmanen, Kalervo
  Collective Work Pelit ja kentät. Kirjoituksia liikunnasta ja urheilusta
  Year 2004
 • Name Moral Realism TUTKA-icon TUTKA
  Researcher Kotkavirta, Jussi
  Editors Kotkavirta, Jussi & Quante, Michael
  Collective Work Acta Philosophica Fennica
  Year 2004
 • Name Moral Motivation, Realism, and Emotions TUTKA-icon TUTKA
  Researcher Kotkavirta, Jussi
  Editors Kotkavirta, Jussi & Quante, Michael
  Collective Work Moral Realism
  Year 2004
 • Name Hyvän ja pahan lähteellä TUTKA-icon TUTKA
  Researcher Kotkavirta, Jussi
  Editors Hirvonen, Ari & Kotkas, Toomas
  Collective Work Radikaali paha ja muita kirjoituksia pahasta.
  Year 2004
 • Name Fried ja Freud TUTKA-icon TUTKA
  Researcher Kotkavirta, Jussi
  Collective Work Keskisuomalainen
  Year 2004
 • Name Liikunnan ja urheilun etiikan seurakoulutusmateriaali TUTKA-icon TUTKA
  Researcher Kotkavirta, Jussi & Ilmanen, Kalervo & Itkonen, Hannu
  Year 2004
 • Name Mitä elämänkatsomustieto voisi olla? TUTKA-icon TUTKA
  Researcher Kotkavirta, Jussi
  Editors Elo, Pekka
  Collective Work Hyvän elämän katsomustieto
  Year 2003
 • Name Miksi moraali pettää? TUTKA-icon TUTKA
  Researcher Kotkavirta, Jussi
  Collective Work Liikunta & Tiede
  Year 2003
 • Name Liebe und Vereinigung TUTKA-icon TUTKA
  Researcher Kotkavirta, Jussi
  Editors Merker, Barbara & Quante, Michael & Mohr, Georg
  Collective Work Subjektivität und Anerkennung
  Year 2003
 • Name Hooked on Images TUTKA-icon TUTKA
  Researcher Kotkavirta, Jussi
  Editors Itkonen, Matti & Backhaus, Gary
  Collective Work Lived Images. Mediations in Experience, Life-World and I-hood
  Year 2003
 • Name Filosofia, tieteellinen ihmiskuva ja hyvä elämä TUTKA-icon TUTKA
  Researcher Kotkavirta, Jussi
  Editors Palonen, Vuokko
  Collective Work Poimintoja tieteen historiasta
  Year 2003
 • Name Personlig identitet och histori TUTKA-icon TUTKA
  Researcher Kotkavirta, Jussi
  Collective Work Laboratorium
  Year 2003
 • Name Vastaväittäjän lausunto teoksesta Jarkko Tontti, Right and Jurispudence TUTKA-icon TUTKA
  Researcher Kotkavirta, Jussi
  Collective Work Lakimies
  Year 2002
 • Name Kokemuksen ehdot ja hahmot: Kritik de reinen Vernunft ja Phänomenologie des Geistes TUTKA-icon TUTKA
  Researcher Kotkavirta, Jussi
  Editors Haaparanta, Leila & Oesch, Erna
  Collective Work Kokemus
  Year 2002
 • Name Käytännöllinen realismi TUTKA-icon TUTKA
  Researcher Kotkavirta, Jussi
  Editors Pihlström, Sami & Ruokonen, Floora & Rolin, Kristina
  Collective Work Käytäntö
  Year 2002
 • Name Sokrates ja filosofian suhde arkiajatteluun TUTKA-icon TUTKA
  Researcher Kotkavirta, Jussi
  Editors Mehtonen, Lauri & Väyrynen, Kari
  Collective Work Järjen todellisuus
  Year 2002
 • Name The Concept of Infinity in Kant and Hegel TUTKA-icon TUTKA
  Researcher Kotkavirta, Jussi
  Editors Martikainen, Eeva
  Collective Work Infinity, Causality and Determinism
  Year 2002
 • Name Charles Taylor and the Concept of Person TUTKA-icon TUTKA
  Researcher Kotkavirta, Jussi
  Editors Laitinen, Arto
  Collective Work Perspectives on the Philosophy of Charles Taylor
  Year 2002
 • Name Moral Realism, Internalism and Emotions TUTKA-icon TUTKA
  Researcher Kotkavirta, Jussi
  Editors Kotkavirta, Jussi & Quante, Michael
  Collective Work Moral Realism
  Year 2002
 • Name Aesthetic Experience and Inrinsic Values TUTKA-icon TUTKA
  Researcher Kotkavirta, Jussi
  Editors Haapala, Arto & Kuisma, Oiva
  Collective Work Aesthetic Experience and the Ethical Dimension. Essays on Moral Problems in Aesthetics
  Year 2002
 • Name On the Nature of Social and Institutional Reality TUTKA-icon TUTKA
  Researcher Ikäheimo, Heikki & Kotkavirta, Jussi & Lagerspetz, Eerik & Searle, John & Gilbert, Margaret & Quante, Michael & Tuomela, Raimo & Comanducci, Paolo & Redondo, Maria Cristina & Weinberger, Ota
  Editors Ikäheimo, Heikki & Kotkavirta, Jussi & Lagerspetz, Eerik
  Year 2001
 • Name Editor's Introduction TUTKA-icon TUTKA
  Researcher Ikäheimo, Heikki & Lagerspetz, Eerik & Kotkavirta, Jussi
  Collective Work On the Nature of Social and Institutional Reality
  Year 2001
 • Name Immanuel Kant ja oikeuden moraaliset perusteet TUTKA-icon TUTKA
  Researcher Kotkavirta, Jussi
  Editors Tontti, Jarkko & Gylling, Heta & Mäkelä, Kaisa
  Collective Work Filosofien oikeus I
  Year 2001
 • Name Paul Ricoeur ja oikeuden kehät TUTKA-icon TUTKA
  Researcher Kotkavirta, Jussi
  Editors Gylling, Heta & Tontti, Jarkko & Mäkelä, Kaisa
  Collective Work Filosofien oikeus II
  Year 2001
 • Name Järjen kritiikki ja kritiikin genealogia - Kant ja Nietzsche tiedon perusteista TUTKA-icon TUTKA
  Researcher Kotkavirta, Jussi
  Editors Laari, Jukka
  Collective Work Nietzschen hämärä
  Year 2001
 • Name Charakter und Versprechen. Über Paul Ricoeurs hermeneutische Ethik TUTKA-icon TUTKA
  Researcher Kotkavirta, Jussi
  Collective Work Associations. Journal for Legal and Social Theory
  Year 2001
 • Name Narratiivinen lääketiede - Mitä se on ja miksi se on tärkeää? TUTKA-icon TUTKA
  Researcher Kotkavirta, Jussi & Karjalainen, Kerkko
  Collective Work Lääkärilehti
  Year 2001
 • Name Toivo ja luottamus epävarmuuksien maailmassa. Filosofisia ja teologisia puheenvuoroja TUTKA-icon TUTKA
  Editors Kotkavirta, Jussi & Tuomi, Arvi
  Year 2000
 • Name Finnish Yearbook of Political Thought TUTKA-icon TUTKA
  Researcher Ihalainen, Pasi
  Editors Ihalainen, Pasi & Lagerspetz, Eerik & Palonen, Kari & Kotkavirta, Jussi & Haikala, Sisko
  Collective Work Finnish Yearbook of Political Thought
  Year 2000
 • Name Subjektiproblematiikkaa. Arvio Liisa Saariluoman teoksesta Modernin minän synty 1700-luvun romaanissa. TUTKA-icon TUTKA
  Researcher Kotkavirta, Jussi
  Collective Work Rajatapauksia. Kirjallisuudentutkijain vuosikirja
  Year 2000
 • Name Review of Dieter Thomä, Erzähle dich selbst and Alendander Nehamas, The Art of Living TUTKA-icon TUTKA
  Researcher Kotkavirta, Jussi
  Collective Work Associations
  Year 2000
 • Name Moderni, antimoderni ja myöhäismoderni klassismi TUTKA-icon TUTKA
  Researcher Kotkavirta, Jussi
  Editors Härmänmaa, Marja & Vihavainen, Timo
  Collective Work Kivettyneet ihanteet
  Year 2000
 • Name Toivo, luottamus ja identiteetti TUTKA-icon TUTKA
  Researcher Kotkavirta, Jussi
  Collective Work Toivo ja luottamus epävarmuuksien maailmassa
  Year 2000
 • Name Merkitys, tapahtuma ja suunnistautuminen. Paul Ricoeurin hermeneuttinen etiikka TUTKA-icon TUTKA
  Researcher Kotkavirta, Jussi
  Collective Work Kulttuuritutkimus
  Year 2000
 • Name Luottamus instituutioihin ja yksilöllinen hyvinvointi TUTKA-icon TUTKA
  Researcher Kotkavirta, Jussi
  Collective Work Sosiaalinen pääoma ja luottamus
  Year 2000
 • Name On Good Lives and Their Narratives. A Review of two books TUTKA-icon TUTKA
  Researcher Kotkavirta, Jussi
  Collective Work Associations
  Year 2000
 • Name Ajatus. Tietoteoria TUTKA-icon TUTKA
  Researcher Kotkavirta, Jussi
  Year 1999
 • Name Ajatus. Tietoteoria. Opetttajanmateriaali TUTKA-icon TUTKA
  Researcher Kotkavirta, Jussi
  Year 1999
 • Name Theodor W. Adorno -elämästä ja tuotannosta TUTKA-icon TUTKA
  Researcher Kotkavirta, Jussi
  Editors Kotkavirta, Jussi & Reiners, Ilona
  Collective Work Konstellaatioita. Kirja Adornosta
  Year 1999
 • Name Metafysiikka sen sortumisen hetkellä - Negative Dialektik TUTKA-icon TUTKA
  Researcher Kotkavirta, Jussi
  Editors Kotkavirta, Jussi & Reiners, Ilona
  Collective Work Konstellaatioita. Kirja Adornosta
  Year 1999
 • Name Review of Thomas M. Schmidt, Anerkennung und absolute Religion. TUTKA-icon TUTKA
  Researcher Kotkavirta, Jussi
  Collective Work Associations
  Year 1999
 • Name Hans-Georg Gadamerin filosofinen hermeneutiikka TUTKA-icon TUTKA
  Researcher Kotkavirta, Jussi
  Collective Work Hermeneutiikka ja dekonstruktio
  Year 1999
 • Name Autonominen ja tietävä tahto TUTKA-icon TUTKA
  Researcher Kotkavirta, Jussi
  Editors Niiniluoto, Ilkka & Sintonen, Matti
  Collective Work Tahto
  Year 1999
 • Name Mitä on oppiminen filosofiassa? TUTKA-icon TUTKA
  Researcher Kotkavirta, Jussi
  Editors Laine, Timo
  Collective Work Kasvatus filosofiaan
  Year 1999
 • Name Omantunnon huono omatunto. Adorno, etiiikka ja negatiivinen moraalifilosofia TUTKA-icon TUTKA
  Researcher Kotkavirta, Jussi
  Collective Work Kritiikin lupaus. Näkökulmia Frankfurtin koulun kriittiseen teoriaan
  Year 1999
 • Name McDowell, Kant ja transsendentaalifilosofian varjo TUTKA-icon TUTKA
  Researcher Kotkavirta, Jussi
  Collective Work niin & näin
  Year 1999
 • Name Konstellaatioita. Kirja Adornosta TUTKA-icon TUTKA
  Researcher Kotkavirta, Jussi & Reiners, Ilona
  Editors Kotkavirta, Jussi & Reiners, Ilona
  Year 1999