Lähteenmäki, Vili

Name Ajattelu ja ajatteleva olio TUTKA-icon TUTKA | Open Access
Researcher Lähteenmäki, Vili
Editors Laitinen, Arto & Saarinen, Jussi & Ikäheimo, Heikki & Lyyra, Pessi & Niemi, Ilkka Petteri
Collective Work Sisäisyys & suunnistautuminen : juhlakirja Jussi Kotkavirralle
Year 2014
Name Anthony Collins on the status of consciousness TUTKA-icon TUTKA
Researcher Lähteenmäki, Vili
Collective Work Vivarium
Year 2014
Name Early Modern Theories TUTKA-icon TUTKA
Researcher Lähteenmäki, Vili
Editors Knuuttila, Simo & Sihvola, Juha
Collective Work Sourcebook for the History of the Philosophy of Mind : Philosophical Psychology from Plato to Kant
Year 2014
Name Locke and Active Perception TUTKA-icon TUTKA
Researcher Lähteenmäki, Vili
Editors Silva, José Filipe & Yrjönsuuri, Mikko
Collective Work Active Perception in the History of Philosophy : From Plato to Modern Philosophy
Year 2014
Name On the Historiography of Subjectivity TUTKA-icon TUTKA | Open Access
Researcher Kaukua, Jari & Lähteenmäki, Vili
Collective Work Vivarium
Year 2014
Name Locke on Consciousness and What It is about TUTKA-icon TUTKA
Researcher Lähteenmäki, Vili
Collective Work Studia Leibnitiana
Year 2012
Name Cudworth on Types of Consciousness TUTKA-icon TUTKA
Researcher Lähteenmäki, Vili
Collective Work British Journal for the History of Philosophy
Year 2010
Name Subjectivity as a Non-Textual Standard of Interpretation in the History of Philosophical Psychology TUTKA-icon TUTKA
Researcher Kaukua, Jari & Lähteenmäki, Vili
Collective Work History & Theory
Year 2010
Name Essays on Early Modern Conceptions of Consciousness: Descartes, Cudworth, and Locke TUTKA-icon TUTKA | Open Access
Researcher Lähteenmäki, Vili
Collective Work Jyväskylä Studies in Education, Psychology and Social Research
Year 2009
Name The Sphere of Experience in Locke: The Relations Between Reflection, Consciousness, and Ideas TUTKA-icon TUTKA
Researcher Lähteenmäki, Vili
Collective Work Locke Studies
Year 2008
Name Consciousness: From Perception to Reflection in the History of Philosophy TUTKA-icon TUTKA
Editors Heinämaa, Sara & Lähteenmäki, Vili & Remes, Pauliina
Year 2007
Name Introduction TUTKA-icon TUTKA
Researcher Heinämaa, Sara & Lähteenmäki, Vili & Remes, Pauliina
Collective Work Consciousness: From Perception to Reflection in the History of Philosophy
Year 2007
Name Orders of Consciousness and Forms of Reflexivity in Descartes TUTKA-icon TUTKA
Researcher Lähteenmäki, Vili
Editors Heinämaa, Sara & Lähteenmäki, Vili & Remes, Pauliina
Collective Work Consciousness: From Perception to Reflection in the History of Philosophy
Year 2007
Name Ajattelun ajattelemisesta ja muista refleksiivisistä suhteista Descartesin filosofiassa TUTKA-icon TUTKA
Researcher Lähteenmäki, Vili
Editors Kotkavirta, Jussi
Collective Work Muoto ja metodi. Juhlakirja Veli Verroselle
Year 2005
Name Consciousness Behind Its Role as a Constituent of Identity of Persons: Descartes and Cudworth TUTKA-icon TUTKA
Researcher Lähteenmäki, Vili
Editors Ikäheimo, Heikki & Kotkavirta, Jussi & Laitinen, Arto & Lyyra, Pessi
Collective Work Personhood; Workshop Papers of the Conference 'Dimensions of Personhood'
Year 2004
Name John Searlen nestemäisyysanalogia ja ymmärrettävyyden vaatimus TUTKA-icon TUTKA
Researcher Lähteenmäki, Vili
Collective Work niin&näin
Year 2004