18.10.2011

Lähteenmäki, Vili - Info

Erikoisalat - Research Interests

  • Varhaismoderni filosofia - Early Modern Philosophy
  • Mielen filosofia - Philosophy of Mind

Tutkimusprojektit - Research Projects

  • Tutkijatohtorin projekti (Suomen akatemia): Tietoisuus ja tietoinen subjekti varhaismodernissa filosofiassa - Postdoctoral project (Academy of Finland): Consciousness and Conscious Subject in Early Modern Philosophy
  • Huippututkimusyksikkö (Suomen akatemia): Filosofinen psykologia, moraali ja politiikka - Centre of Excellence (Academy of Finland) Philosophical Psychology, Morality and Politics
  • Research project (European Research Council): Subjectivity and Selfhood in Arabic and Latin Traditions

Henkilökohtaiset kotisivut - Personal Home Page