20.09.2011

Laitinen, Arto - Info

Erikoisalat - Research Interests

  • Persoonuus ja filosofinen ihmistutkimus - Personhood and philosophical anthropology
  • Normatiivisuus ja käytännöllinen järki - Normativity and practical reason
  • Identiteetti, arvot ja etiikka - Identity, values and ethics
  • Tunnustusteoriat ja sosiaalinen ontologia - Theories of Recognition and Social Ontology
  • Charles Taylor, Hegel

Tutkimusprojektit - Research Projects

  • Metafysiikan eettiset perustat (1.1.2008 - 31.12.2011)
  • Tunnustussuhteiden teoria (1.1.2010 - jatkuva)
  • Persoonan sosiaalinen ontologia: tunnustusteoreettinen lähestymistapa (1.1.2011 - 31.12.2015)
  • One for all and all for one: Modelling cooperation and solidarity

Henkilökohtaiset kotisivut - Personal Home Page