13.01.2012

Lindroos, Kia - Info

Erikoisalat - Research Interests

  • Moderni poliittinen teoria, visuaalisuus ja poliittinen ajattelu,  politiikka, estetiikka ja taide - Modern Political Theory, Visual Political Thought, Politics, Aesthetics and the Arts
  • Väkivallan käsite - Concept of Violence

Tutkimusprojektit - Research Projects

  • Polarts
  • Politiikan ja taiteiden murtumakohdat: PolArts tutkimuskeskus

Linkkejä - Links