Lindroos, Kia

Julkaisut TUTKAssa - Publications in TUTKA
 • Title Kieli ja tulkinta TUTKA-icon TUTKA | Open Access
  Author(s) Korhonen, Pekka & Keränen, Marja & Lindroos, Kia & Nousiainen, Marko & Ojakangas, Mika & Tilli, Jouni
  Editors Moisio, Olli-Pekka & Silvasti, Tiina & Kauppinen, Ilkka
  Collective Work Polkuja yhteiskuntatieteisiin
  Year 2015
 • Title 'Time-Images' TUTKA-icon TUTKA
  Author(s) Lindroos, Kia
  Editors Wiesner, Claudia & Roshchin, Evgeny & Boilard, Marie-Christine
  Collective Work In Debate with Kari Palonen : Concepts, Politics, Histories
  Year 2015
 • Title Valta, kritiikki ja Walter Benjamin TUTKA-icon TUTKA | Open Access
  Author(s) Lindroos, Kia
  Editors Laitinen, Arto & Saarinen, Jussi & Ikäheimo, Heikki & Lyyra, Pessi & Niemi, Ilkka Petteri
  Collective Work Sisäisyys & suunnistautuminen : juhlakirja Jussi Kotkavirralle
  Year 2014
 • Title IPSA Gender Monitoring Report 2013 TUTKA-icon TUTKA
  Author(s) Lindroos, Kia & Cardinal, Linda & Sawer, Marian & St-Laurent, Mathieu
  Year 2014
 • Title Kieli ja tulkinta TUTKA-icon TUTKA | Open Access
  Author(s) Korhonen, Pekka & Keränen, Marja & Lindroos, Kia & Nousiainen, Marko & Ojakangas, Mika & Tilli, Jouni
  Editors Moisio, Olli-Pekka & Korhonen, Pekka & Wilska, Terhi-Anna
  Collective Work Yhteiskuntatieteiden ovella
  Year 2013
 • Title Kieli ja tulkinta. TUTKA-icon TUTKA | Open Access
  Author(s) Korhonen, Pekka & Keränen, Marja & Lindroos, Kia & Nousiainen, Marko & Ojakangas, Mika & Tilli, Jouni
  Editors Moisio, Olli-Pekka & Korhonen, Pekka & Järvelä, Marja & Lehtonen, Eeva
  Collective Work Ovia yhteiskuntatieteisiin
  Year 2012
 • Title Review on "The Political Life of Sensation” TUTKA-icon TUTKA
  Author(s) Lindroos, Kia
  Collective Work Redescriptions
  Year 2011
 • Title Politics and The Arts TUTKA-icon TUTKA | Open Access
  Author(s) Lindroos, Kia
  Collective Work 2006-2009 Review of Activities
  Year 2009
 • Title Politiikan nykyteoreetikkoja TUTKA-icon TUTKA
  Editors Lindroos, Kia & Soininen, Suvi
  Year 2008
 • Title Avauksia poliittiseen ajatteluun TUTKA-icon TUTKA
  Editors Korvela, Paul-Erik & Lindroos, Kia
  Collective Work SoPhi
  Year 2008
 • Title Johdanto TUTKA-icon TUTKA
  Author(s) Korvela, Paul-Erik & Lindroos, Kia
  Editors Korvela, Paul-Erik & Lindroos, Kia
  Collective Work Avauksia poliittiseen ajatteluun
  Year 2008
 • Title The Aura of Terror? TUTKA-icon TUTKA
  Author(s) Lindroos, Kia
  Editors Hyvärinen, Matti & Muszynski, Lisa
  Collective Work Terror and the Arts. Artistic, Literary and Political Interpretations of Violence from Dostoyevsky to Abu Ghraib.
  Year 2008
 • Title Michel Foucault ja ajattelun rajat TUTKA-icon TUTKA
  Author(s) Lindroos, Kia
  Editors Lindroos, Kia & Soininen, Suvi
  Collective Work Politiikan nykyteoreetikkoja
  Year 2008
 • Title Kuvan politiikka. Lähtökohtia visuaaliseen politiikan tulkintaan TUTKA-icon TUTKA
  Author(s) Lindroos, Kia
  Editors Korvela, Paul-Erik & Lindroos, Kia
  Collective Work Avauksia poliittiseen ajatteluun
  Year 2008
 • Title Ei kohteita vaan kohtaamisia TUTKA-icon TUTKA
  Author(s) Lindroos, Kia
  Collective Work Ydin
  Year 2008
 • Title Johdanto TUTKA-icon TUTKA
  Author(s) Lindroos, Kia & Soininen, Suvi
  Editors Lindroos, Kia & Soininen, Suvi
  Collective Work Politiikan nykyteoreetikkoja
  Year 2008
 • Title The game of the Concepts. Editorial TUTKA-icon TUTKA
  Author(s) Lindroos, Kia
  Editors Palonen, Kari & Pulkkinen, Tuija & Juvonen, Tuula & Saastamoinen, Kari & Lindroos, Kia & Buchstein, Hubertus & Disch, Lisa
  Collective Work Redescriptions. Yearbook of Political Thought and Conceptual History
  Year 2007
 • Title Kuolemanpeliä kapitalismin järjestelmällä TUTKA-icon TUTKA
  Author(s) Lindroos, Kia
  Collective Work Niin&Näin
  Year 2007
 • Title Re-thinking Politics. Essays from a quarter-century TUTKA-icon TUTKA
  Author(s) Palonen, Kari
  Editors Lindroos, Kia
  Year 2007
 • Title Benjamin's Moment TUTKA-icon TUTKA
  Author(s) Lindroos, Kia
  Collective Work Redescriptions
  Year 2006
 • Title Pääkirjoitukset 1/06, 2/06; 3/06; 4/06 TUTKA-icon TUTKA
  Author(s) Lindroos, Kia
  Collective Work Politiikka-lehti
  Year 2006
 • Title Pääkirjoitus 2/2005 TUTKA-icon TUTKA
  Author(s) Lindroos, Kia
  Collective Work Politiikka
  Year 2005
 • Title Pääkirjoitus Politiikka-lehdessä 3/2005 TUTKA-icon TUTKA
  Author(s) Lindroos, Kia
  Collective Work Politiikka
  Year 2005
 • Title Katso poliittisesti. Lähtökohtia visuaaliseen politiikantutkimukseen TUTKA-icon TUTKA
  Author(s) Lindroos, Kia
  Editors Palonen, Kari & Hänninen, Sakari
  Collective Work Lue Poliittisesti
  Year 2004
 • Title The Concept of Culture in the Era of Cultural Studies TUTKA-icon TUTKA
  Author(s) Lindroos, Kia
  Editors Ahponen, Pirkkoliisa & Kangas, Anita
  Collective Work Construction of Cultural Policy
  Year 2004
 • Title Walter Benjamin's Concepts of Historical Time TUTKA-icon TUTKA
  Author(s) Lindroos, Kia
  Editors Palonen, Kari & Kurunmäki, Jussi
  Collective Work Time, History and Politics
  Year 2003
 • Title Aesthetic Political Thought:Benjamin and Marker Revisited TUTKA-icon TUTKA
  Author(s) Lindroos, Kia
  Collective Work Alternatives
  Year 2003
 • Title Benjamin's Moment TUTKA-icon TUTKA
  Author(s) Lindroos, Kia
  Collective Work European Journal of Social Theory
  Year 2001
 • Title Scattering Community TUTKA-icon TUTKA
  Author(s) Lindroos, Kia
  Collective Work Philosophy & Social Criticism
  Year 2001
 • Title Chris Marker ja ajan kuvat TUTKA-icon TUTKA
  Author(s) Lindroos, Kia
  Collective Work Kulttuurintutkimus
  Year 2000
 • Title Valta poikkeustilaan: kritiikki, valta ja suvereniteetti Walter Benjaminilla TUTKA-icon TUTKA
  Author(s) Lindroos, Kia
  Editors Kananen, Anitta & Palonen, Kari & Soininen, Suvi
  Collective Work Valtapolitiikkaa- Analyyseja valtapuheella argumentoinnista
  Year 2000
 • Title Nykyisyyden politiikkaa. Walter Benjaminin ja Paul Virilion aikakäsitteistä toimintaan TUTKA-icon TUTKA
  Author(s) Lindroos, Kia
  Editors Lindroos, Kia & Palonen, Kari
  Collective Work Politiikan aikakirja
  Year 2000
 • Title Aika politiikan kohteena TUTKA-icon TUTKA
  Author(s) Palonen, Kari & Lindroos, Kia
  Editors Palonen, Kari & Lindroos, Kia
  Collective Work Politiikan aikakirja. Ajan politiikan ja politiikan ajan teoretisointia
  Year 2000
 • Title Politiikan aikakirja TUTKA-icon TUTKA
  Author(s) Vauhkonen, Jouni & Lindroos, Kia & Palonen, Kari & Subra, Leena & Koselleck, Reinhart & Narr, Wolf-Dieter & Aaltola, Mika
  Editors Lindroos, Kia & Palonen, Kari
  Year 2000
 • Title Review artikkeli "Finnish Modern Design. Utopian Ideals and Everyday TUTKA-icon TUTKA
  Author(s) Lindroos, Kia
  Collective Work Utopian Studies
  Year 1999