31.10.2014

Moisio, Olli-Pekka

Tutkijatohtori - Postdoctoral researcher | Pedagoginen johtaja - Pedagogical Head of the Department | Opinto-ohjaus | Filosofia - Philosophy

 

 

 

olli-pekka.moisio[at]jyu.fi
Puh., Tel: +358 40 8054171
Huone, Room: Y33 320 (Ylistönmäentie 33)
Vastaanotto: Sovi vastaanottoaika sähköpostilla - Consultation hour: Make an appointment by email

 Filosofia tutkii historiallista tilannetta sekä nykyisyytenä että menneisyytenä. Filosofian kieli on negatiivista, koska se puhuu kauhusta ja epäoikeudenmukaisuudesta. Nykyisten ja menneiden asioiden tunnistamiseen ja muistamiseen näyttäisi liittyvän kykymme surra näiden asioiden menettämistä. Ainoastaan tämän suremisen kautta voimme antaa näille asioille niiden rajoittamattomat arvon ja erillisyyden muistamisen kohteina. Jossakin erityisessä alkuperäisessä mielessä suru ja ilo ovatkin kietoutuneet toisiinsa kiitollisuudessa, koska näissä moraalisissa tuntemuksissa asioille ja olioille annetaan ainoastaan niille itselleen kuuluva oma riippumaton olemassaolonsa. Merkityksen kieltäminen ja teot sen vähentämiseksi ovatkin näin eräänlaista unohtamista.

Tärkeimmät tutkimusalueeni ovat kriittinen teoria, marxismi, kasvatusfilosofia ja moraalifilosofia.

Ajankohtaisimpina tutkimusaiheinani ovat kriittisen aikuiskasvatuksen filosofia, modernin traagisuus, kompromissit, kuolevaisuus ja yhteisö, moraaliset tunteet (syyllisyys, häpeä, sympatia, empatia, sääli), toivo ja epätoivo.

Olen jäsenenä Suomen Akatemian Reason and Religious Recognition -huippututkimusyksikössä.

Löydät julkaisujani Academia.edu verkkosivuilta.


Uusimmat julkaisut - Recent publications

  • Stoner, M., Rautiainen, M., Moisio, O-P & Green, C. (2014). The “Finnish Miracle” in Education: Pedagogy, Policy, or Something Else? Part One. National Teaching & Learning Forum, 23, 3, pp. 8-10.
  • Stoner, M., Rautiainen, M., Moisio, O-P & Green, C. (2014). The “Finnish Miracle” in Education: Pedagogy, Policy, or Something Else? Part Two. National Teaching & Learning Forum, 23, 4, pp. 5-7.
  • Olli-Pekka Moisio, “Critical Theory.” Teoksessa, A. Runehov, L. Oviedo (toim.), Encyclopedia of Sciences and Religions. Dordrecht: Springer. 2013, 558-560.
  • Olli-Pekka Moisio, “Das Heilige, Concept of.” Teoksessa, A. Runehov, L. Oviedo (toim.), Encyclopedia of Sciences and Religions. Dordrecht: Springer. 2013, 585-587.
  • Olli-Pekka Moisio, “Liberal Theology.” Teoksessa, A. Runehov, L. Oviedo (toim.), Encyclopedia of Sciences and Religions. Dordrecht: Springer. 2013, 1161-1164.
  • Olli-Pekka Moisio, “Suurisieluisesta dialektiikasta: ristiriidat, epävakaus ja kompromissit opettajan työssä.” Teoksessa, P. Jääskelä, U. Klemola, M.-K. Lerkkanen, A.-M. Poikkeus, H. Rasku-Puttonen, & A. Eteläpelto (toim.), Yhdessä parempaa pedagogiikkaa: interaktiivisuus opetuksessa ja oppimisessa. Jyväskylä: Jyväskylän yliopisto, Koulutuksen tutkimuslaitos. 2013, 183-192.
  • Olli-Pekka Moisio & Sami Pihlström, “Kärsimys, syyllisyys ja auttamisen moraalifilosofia.” Diakonian tutkimus, 10(2), 2013, 99-117.
  • Julkaisut TUTKAssa - Publications in TUTKA

Lisää tietoa - More Information