20.09.2011

Moisio, Olli-Pekka - Info

Erikoisalat - Research Interests

  • Frankfurtin koulun kriittinen teoria - Frankfurt School Critical Theory
  • Juutalainen ajattelu - Jewish thought
  • Karl Marxin filosofia - Karl Marx's philosophy
  • Moraalisten tunteiden filosofia - Philosophy of Moral Emotions
  • Kriittinen kasvatusfilosofia - Critical philosophy of education
  • Aikuiskasvatuksen filosofia - Philosophy of Adult Education
  • Opinto-ohjaus

Tutkimusprojektit - Research Projects

  • Modernin tragedia ja länsimainen ajattelu - Tragedy of Modernity and Western Thought
  • Kriittinen teoria ja eettinen premissi: systemaattinen ja historiallinen tutkimus juutalaisen ajattelun ja kriittisen teorian välisistä yhteyksistä - Critical Theory and the Ethical Premise: A systematical and Historical Study of the Connections Between Jewish Thought and Critical Theory