Moisio, Olli-Pekka

Name Sukupuoli ja filosofia TUTKA-icon TUTKA | Open Access
Researcher Rolin, Kristina & Moisio, Olli-Pekka & Reuter, Martina & Tuominen, Miira
Editors Rolin, Kristina & Moisio, Olli-Pekka & Reuter, Martina & Tuominen, Miira
Collective Work SoPhi
Year 2016
Name Alussa(kin) oli lupaus : huomioita kouluun liittyvän lupauksen katoamisista ja palautumisista TUTKA-icon TUTKA
Researcher Moisio, Olli-Pekka & Rautiainen, Matti
Editors Harni, Esko
Collective Work Kontrollikoulu : näkökulmia koulutukselliseen hallintaan ja toisin oppimiseen
Year 2015
Name Koulutuksesta on tehty talouden palvelija TUTKA-icon TUTKA
Researcher Rautiainen, Matti & Moisio, Olli-Pekka
Collective Work Helsingin Sanomat
Year 2015
Name Opiskelijat eivät osaa arvioida opetuksen laatua TUTKA-icon TUTKA
Researcher Moisio, Olli-Pekka & Heinämaa, Sara
Collective Work Helsingin Sanomat
Year 2015
Name Polkuja yhteiskuntatieteisiin TUTKA-icon TUTKA | Open Access
Researcher Moisio, Olli-Pekka & Silvasti, Tiina & Kauppinen, Ilkka
Editors Moisio, Olli-Pekka & Silvasti, Tiina & Kauppinen, Ilkka
Collective Work SoPhi
Year 2015
Name Yhteiskuntatieteiden ja filosofian laitoksesta TUTKA-icon TUTKA | Open Access
Researcher Moisio, Olli-Pekka
Editors Moisio, Olli-Pekka & Silvasti, Tiina & Kauppinen, Ilkka
Collective Work Polkuja yhteiskuntatieteisiin
Year 2015
Name The “Finnish Miracle” in Education: Pedagogy, Policy, or Something Else? (part one) TUTKA-icon TUTKA
Researcher Stoner, Mark & Rautiainen, Matti & Moisio, Olli-Pekka & Green, Crystal
Collective Work The National Teaching & Learning Forum
Year 2014
Name The “Finnish Miracle” in Education: Pedagogy, Policy, or Something Else? (part two) TUTKA-icon TUTKA
Researcher Stoner, Mark & Rautiainen, Matti & Moisio, Olli-Pekka & Green, Crystal
Collective Work The National Teaching & Learning Forum
Year 2014
Name Uskonto kritiikkinä ja kriittinen teoria täysin toisen kaipuuna TUTKA-icon TUTKA | Open Access
Researcher Moisio, Olli-Pekka
Editors Laitinen, Arto & Saarinen, Jussi & Ikäheimo, Heikki & Lyyra, Pessi & Niemi, Ilkka Petteri
Collective Work Sisäisyys & suunnistautuminen : juhlakirja Jussi Kotkavirralle
Year 2014
Name Critical Theory TUTKA-icon TUTKA
Researcher Moisio, Olli-Pekka
Collective Work Encyclopedia of Sciences and Religions
Year 2013
Name Das Heilige, Concept of TUTKA-icon TUTKA
Researcher Moisio, Olli-Pekka
Collective Work Encyclopedia of Sciences and Religions
Year 2013
Name Kärsimys, syyllisyys ja auttamisen moraalifilosofia TUTKA-icon TUTKA | Open Access
Researcher Moisio, Olli-Pekka & Pihlström, Sami
Collective Work Diakonian tutkimus
Year 2013
Name Liberal Theology TUTKA-icon TUTKA
Researcher Moisio, Olli-Pekka
Collective Work Encyclopedia of Sciences and Religions
Year 2013
Name Suurisieluisesta dialektiikasta : ristiriidat, epävakaus ja kompromissit opettajan työssä TUTKA-icon TUTKA
Researcher Moisio, Olli-Pekka
Editors Jääskelä, Päivikki & Klemola, Ulla & Lerkkanen, Marja-Kristiina & Poikkeus, Anna-Maija & Rasku-Puttonen, Helena & Eteläpelto, Anneli
Collective Work Yhdessä parempaa pedagogiikkaa : interaktiivisuus opetuksessa ja oppimisessa
Year 2013
Name Yhteiskuntatieteiden ovella TUTKA-icon TUTKA | Open Access
Editors Moisio, Olli-Pekka & Korhonen, Pekka & Wilska, Terhi-Anna
Collective Work SoPhi
Year 2013
Name "Hän haluaa masturboida kuolemaa". Katkelmia ajattelusta, estetiikasta ja yhteiskunnasta TUTKA-icon TUTKA
Researcher Moisio, Olli-Pekka
Editors Kyllönen, Vesa & Pekkola, Mika
Collective Work Väen tunto. Kirjoituksia estetiikasta ja politiikasta
Year 2012
Name Ihminen, työ ja maailma Karl Marxilla. TUTKA-icon TUTKA | Open Access
Researcher Moisio, Olli-Pekka
Editors Kotkavirta, Jussi & Moisio, Olli-Pekka & Pihlström, Sami & Seinälä, Henna
Collective Work Maailma
Year 2012
Name Ovia yhteiskuntatieteisiin TUTKA-icon TUTKA | Open Access
Editors Moisio, Olli-Pekka & Korhonen, Pekka & Järvelä, Marja & Lehtonen, Eeva
Collective Work SoPhi
Year 2012
Name Stephen Brookfield - kasvatus ja kriittisen teorian voima TUTKA-icon TUTKA
Researcher Suoranta, Juha & Moisio, Olli-Pekka
Editors Aittola, Tapio
Collective Work Kasvatussosiologian suunnannäyttäjiä
Year 2012
Name Työn antropologia ja Karl Marx TUTKA-icon TUTKA
Researcher Moisio, Olli-Pekka
Collective Work Niin & Näin
Year 2012
Name Huoli, empatia ja kunnioitus vuorovaikutuksessa. TUTKA-icon TUTKA
Researcher Moisio, Olli-Pekka
Editors Pohjola, Kirsi
Collective Work Uusi koulu: oppiminen mediakulttuurin aikakaudella
Year 2011
Name Ihminen, työ ja vieraantuminen. Karl Marxin Taloudellis-filosofiset käsikirjoitukset 1844 TUTKA-icon TUTKA
Researcher Moisio, Olli-Pekka
Collective Work Tiede ja edistys
Year 2011
Name Johdanto TUTKA-icon TUTKA | Open Access
Researcher Eskelinen, Teppo & Kauppinen, Ilkka & Moisio, Olli-Pekka
Editors Eskelinen, Teppo & Kauppinen, Ilkka & Moisio, Olli-Pekka
Collective Work Tieto ja globalisaatio
Year 2011
Name Karl Marx, alkuperäinen kasautuminen ja maailmantalous TUTKA-icon TUTKA | Open Access
Researcher Moisio, Olli-Pekka
Editors Eskelinen, Teppo & Kauppinen, Ilkka & Moisio, Olli-Pekka
Collective Work Tieto ja globalisaatio
Year 2011
Name Marx Horkheimer ja Karl Marx. TUTKA-icon TUTKA
Researcher Moisio, Olli-Pekka
Editors Pekkola, Mika
Collective Work Kriittinen teoria ja Marx
Year 2011
Name Marxilaisesta emansipaatioteoriasta, työväenluokasta ja kriittisestä teoriasta. TUTKA-icon TUTKA
Researcher Moisio, Olli-Pekka
Editors Pekkola, Mika
Collective Work Kriittinen teoria ja Marx
Year 2011
Name Tieteen saturaatio TUTKA-icon TUTKA
Researcher Moisio, Olli-Pekka & Kauppinen, Ilkka
Editors Jakonen, Mikko & Tilli, Jouni
Collective Work Yhteinen yliopisto
Year 2011
Name Tieto ja globalisaatio TUTKA-icon TUTKA | Open Access
Researcher Eskelinen, Teppo & Kauppinen, Ilkka & Moisio, Olli-Pekka
Editors Eskelinen, Teppo & Kauppinen, Ilkka & Moisio, Olli-Pekka
Year 2011
Name Valehtelu politiikassa TUTKA-icon TUTKA | Open Access
Researcher Moisio, Olli-Pekka
Collective Work Kansalaisyhteiskunta
Year 2011
Name As Heard in Silence—Erich Fromm, Listening and To-Be-Heard in Education TUTKA-icon TUTKA
Researcher Moisio, Olli-Pekka
Editors Gur-Ze'ev, Ilan
Collective Work The Possibility/Impossibility of a New Critical Language in Education
Year 2010
Name Don’t You See How the Wind Blows? TUTKA-icon TUTKA
Researcher Moisio, Olli-Pekka & FitzSimmons, Robert & Suoranta, Juha
Editors Martin, Gregory & Houston, Donna & McLaren, Peter & Suoranta, Juha
Collective Work The Havoc of Capitalism. Publics, Pedagogies and Environmental Crisis
Year 2010
Name Filosofiasta ihmiskunnan omanatuntona TUTKA-icon TUTKA
Researcher Moisio, Olli-Pekka
Editors Rydenfelt, Henrik & Kovalainen, Heikki A.
Collective Work Mitä on filosofia?
Year 2010
Name Löysin itseni filosofian parista TUTKA-icon TUTKA
Researcher Moisio, Olli-Pekka
Editors Roinila, Markku
Collective Work Miten meistä tuli filosofian tohtoreita
Year 2010
Name Moraalifilosofia ja sosiaalityön etiikka TUTKA-icon TUTKA
Researcher Moisio, Olli-Pekka
Editors Karttunen, Teija & Närhi, Kati
Collective Work Talentia Tutkiva sosiaalityö Oikeudenmukainen ja kunnioittava sosiaalityö
Year 2010
Name Pitäisikö puheella persoonasta olla rajansa? TUTKA-icon TUTKA
Researcher Moisio, Olli-Pekka
Collective Work Ajatus
Year 2010
Name Critical Pedagogy as Collective Social Expertise in Higher Education TUTKA-icon TUTKA
Researcher Suoranta, Juha & Moisio, Olli-Pekka
Editors Eryaman, Mustafa Yunus
Collective Work Peter McLaren, Education and the Struggle for Liberation
Year 2009
Name Ensimmäinen vuosikymmen TUTKA-icon TUTKA
Researcher Suoranta, Juha & Moisio, Olli-Pekka
Collective Work Kriittisen pedagogiikan kysymyksiä 3
Year 2009
Name Essays on Radical Educational Philosophy TUTKA-icon TUTKA
Researcher Moisio, Olli-Pekka
Collective Work Jyväskylä Studies in Education, Psychology and Social Research
Year 2009
Name Karl Marxin uskontokritiikistä tai eskatologinen momentti Marxin filosofiassa TUTKA-icon TUTKA
Researcher Moisio, Olli-Pekka
Editors Pietarinen, Ahti-Veikko & Pihlström, Sami & Toppinen, Pilvi
Collective Work Usko
Year 2009
Name Kasvatuksellisesta filosofiasta TUTKA-icon TUTKA
Researcher Moisio, Olli-Pekka
Editors Pihlström, Sami
Collective Work Ajatus
Year 2009
Name Katkelmia kasvatuksesta, kuuntelemisesta ja voimauttavasta pedagogiikasta TUTKA-icon TUTKA
Researcher Moisio, Olli-Pekka
Collective Work Nuorisotutkimus
Year 2009
Name Kriittisen pedagogiikan tragediasta TUTKA-icon TUTKA
Researcher Moisio, Olli-Pekka
Collective Work Kriittisen pedagogiikan kysymyksiä 3
Year 2009
Name Mahdollisuus konkurssiin supistaisi yliopistoverkkoa TUTKA-icon TUTKA
Researcher Moisio, Olli-Pekka & Kauppinen, Ilkka
Collective Work Ydin
Year 2009
Name What it means to be Stranger to Oneself TUTKA-icon TUTKA
Researcher Moisio, Olli-Pekka
Collective Work Educational Philosophy and Theory
Year 2009
Name Yliopistolakia on vastustettava TUTKA-icon TUTKA
Researcher Palonen, Emilia & Moisio, Olli-Pekka & Kauppinen, Ilkka
Collective Work Keskisuomalainen
Year 2009
Name "Kaiken totuuden ehto on tarpeessa antaa kärsimykselle ääni" TUTKA-icon TUTKA
Researcher Moisio, Olli-Pekka
Editors Moisio, Olli-Pekka
Collective Work Kätkettyjä hahmoja: tekstejä Theodor W. Adornosta
Year 2008
Name Adorno Amerikassa TUTKA-icon TUTKA
Researcher Moisio, Olli-Pekka
Collective Work Sosiologia
Year 2008
Name Adorno ja Beethoven: erään elinikäisen suhteen fysionomia TUTKA-icon TUTKA
Researcher Moisio, Olli-Pekka
Editors Moisio, Olli-Pekka
Collective Work Kätkettyjä hahmoja: tekstejä Theodor W. Adornosta
Year 2008
Name Arvioita arvioinnin etiikasta TUTKA-icon TUTKA
Researcher Moisio, Olli-Pekka
Collective Work Aikuiskasvatus
Year 2008
Name Erich Fromm: terve ja patologinen ajattelu politiikassa TUTKA-icon TUTKA
Researcher Moisio, Olli-Pekka
Editors Lindroos, Kia & Soininen, Suvi
Collective Work Politiikan nykyteoreetikkoja
Year 2008
Name Jälkisanat Välineellisen järjen kritiikki TUTKA-icon TUTKA
Researcher Moisio, Olli-Pekka
Editors Moisio, Olli-Pekka & Pietilä, Veikko
Collective Work Max Horkheimer: Välineellisen järjen kritiikki
Year 2008
Name Kasvatuksesta, ohjauksesta ja riippuvaisuudesta TUTKA-icon TUTKA
Researcher Moisio, Olli-Pekka
Editors Reuter, Martina & Holm, Ruurik
Collective Work Koulu ja valta
Year 2008
Name Kätkettyjä hahmoja: Tekstejä Theodor W. Adornosta TUTKA-icon TUTKA
Editors Moisio, Olli-Pekka
Collective Work SoPhi
Year 2008
Name Oppikirja arvioinnin etiikasta painottaa yksilön näkökulmaa TUTKA-icon TUTKA
Researcher Moisio, Olli-Pekka
Collective Work Aikuiskasvatus
Year 2008
Name Provokaatiota ja estetismiä TUTKA-icon TUTKA
Researcher Moisio, Olli-Pekka
Collective Work Niin et Näin
Year 2008
Name Rajoja riittää ylitettäväksi TUTKA-icon TUTKA
Researcher Moisio, Olli-Pekka
Collective Work Aikuiskasvatus
Year 2008
Name Säröjä lasiseinässä: professori Martin Jayn haastattelu TUTKA-icon TUTKA
Researcher Moisio, Olli-Pekka
Editors Moisio, Olli-Pekka
Collective Work Kätkettyjä hahmoja: tekstejä Theodor W. Adornosta
Year 2008
Name Taloudellisista intresseistä ja vanhoista kaunoista kumpuava korkeakoulupolitiikkamme TUTKA-icon TUTKA
Researcher Kauppinen, Ilkka & Moisio, Olli-Pekka
Collective Work Tiedepolitiikka
Year 2008
Name Välineellisen järjen kritiikki / Max Horkheimer TUTKA-icon TUTKA
Researcher Horkheimer, Max
Editors Moisio, Olli-Pekka & Pietilä, Veikko
Year 2008
Name Hope and Education in the Era of Globalization TUTKA-icon TUTKA
Researcher Moisio, Olli-Pekka & Suoranta, Juha
Editors Roth, Klas & Gur-Ze'ev, Ilan
Collective Work Education in the Era of Globalization
Year 2007
Name Onko elämänkatsomustieto pelkkä keskustelupiiri? TUTKA-icon TUTKA
Researcher Moisio, Olli-Pekka
Editors Lavonen, Jari
Collective Work Tutkimusperustainen opettajankoulutus ja kestävä kehitys
Year 2007
Name Persoonan loppu TUTKA-icon TUTKA
Researcher Moisio, Olli-Pekka
Editors Kotkavirta, Jussi
Collective Work Persoonia vai ihmisiä
Year 2007
Name Syystä dialektiikan perinteessä: Karl Marx TUTKA-icon TUTKA
Researcher Moisio, Olli-Pekka
Editors Gylling, Heta & Niiniluoto, Ilkka & Vilkko, Risto
Collective Work Syy
Year 2007
Name Critical Pedagogy and Ideology Critique as Zeitgeist Analysis TUTKA-icon TUTKA
Researcher Moisio, Olli-Pekka & Suoranta, Juha
Editors Moisio, Olli-Pekka & Suoranta, Juha
Collective Work Education and the Spirit of Time
Year 2006
Name Critical Pedagogy as Collective Social Expertise in Higher Education TUTKA-icon TUTKA
Researcher Suoranta, Juha & Moisio, Olli-Pekka
Collective Work International Journal of Progressive Education
Year 2006
Name Education and the Spirit of Time TUTKA-icon TUTKA
Editors Moisio, Olli-Pekka & Suoranta, Juha
Year 2006
Name From Re-action to Action in Contemporary Social Sciences? TUTKA-icon TUTKA
Researcher Moisio, Olli-Pekka & Suoranta, Juha
Editors Moisio, Olli-Pekka & Suoranta, Juha
Collective Work Education and the Spirit of Time
Year 2006
Name Human beings do not eat in order to live, but because they live: Ernst Bloch on wishful imagination, hope and hunger TUTKA-icon TUTKA
Researcher Moisio, Olli-Pekka
Editors Itkonen, Matti & Backhaus, Gary & Heikkinen, V. A. & Nagel, Chris & Inkinen, Sam
Collective Work The Culture of Food: The Dialectic of Material Conditions, Art, and Leisure
Year 2006
Name Jälleen vierailulla Frankfurtin koulussa TUTKA-icon TUTKA
Researcher Moisio, Olli-Pekka
Collective Work Sosiologia
Year 2006
Name Kasvatuksen mimeettisyydestä TUTKA-icon TUTKA
Researcher Moisio, Olli-Pekka
Collective Work Kasvatus
Year 2006
Name Society and Individual TUTKA-icon TUTKA
Researcher Moisio, Olli-Pekka
Collective Work Journal of Philosophy of Education
Year 2006
Name How Should we Understand Creativity in History? TUTKA-icon TUTKA
Researcher Moisio, Olli-Pekka
Editors Salmi, Hannu
Collective Work History in Words and Images
Year 2005
Name Kapitalismin elämän - elämä kapitalismissa: Karl Marx TUTKA-icon TUTKA
Researcher Moisio, Olli-Pekka
Editors Haukioja, Jussi & Räikkä, Juha
Collective Work Elämän merkitys
Year 2005
Name Karl Marx ja ihmisen juuri TUTKA-icon TUTKA
Researcher Moisio, Olli-Pekka
Collective Work Kulttuurivihkot
Year 2005
Name Keskustelua Freudista ja omastatunnosta Puolimatkan teoksen johdosta. TUTKA-icon TUTKA
Researcher Huttunen, Rauno & Moisio, Olli-Pekka
Collective Work Aikuiskasvatus
Year 2005
Name Kriittinen pedagogiikka aikalaisanalyysina TUTKA-icon TUTKA
Researcher Suoranta, Juha & Moisio, Olli-Pekka
Editors Luukkainen, Olli & Valli, Raine
Collective Work 12 teesiä opettajalle
Year 2005
Name Kuusi fragmenttia ajastamme TUTKA-icon TUTKA
Researcher Moisio, Olli-Pekka
Editors Kotkavirta, Jussi
Collective Work Muoto ja metodi
Year 2005
Name Max Horkheimer on the Mimetic Element in Education TUTKA-icon TUTKA
Researcher Moisio, Olli-Pekka
Editors Gur-Ze'ev, Ilan
Collective Work Critical Theory and Critical Pedagogy Today: Toward a New Language in Education
Year 2005
Name Muunnelmia kokemuksen laulamista lauluista TUTKA-icon TUTKA
Researcher Moisio, Olli-Pekka
Collective Work Sosiologia
Year 2005
Name Karl Marx persoonasta TUTKA-icon TUTKA
Researcher Moisio, Olli-Pekka
Editors Kotkavirta, Jussi & Niemi, Ilkka Petteri
Collective Work Persoona
Year 2004
Name Kielto, ristiriita ja kritiikki - Karl Marx yhteiskunnan luonteesta TUTKA-icon TUTKA
Researcher Moisio, Olli-Pekka
Editors Heta, Gylling, & Albert, Kivinen, S. & Risto, Vilkko,
Collective Work Kielto
Year 2004
Name Sääli sosiaalisena siteenä: uudesta solidaarisuudesta TUTKA-icon TUTKA
Researcher Moisio, Olli-Pekka
Editors Hänninen, Sakari & Helne, Tuula & Karjalainen, Jouko
Collective Work Seis yhteiskunta - tahdon sisään!
Year 2004
Name The End of Personality TUTKA-icon TUTKA
Researcher Moisio, Olli-Pekka
Editors Ikäheimo, Heikki & Kotkavirta, Jussi & Laitinen, Arto & Lyyra, Pessi
Collective Work Personhood
Year 2004
Name Unia Alvar Aallon seinällä TUTKA-icon TUTKA
Researcher Moisio, Olli-Pekka
Editors Koikkalainen, Riitta
Collective Work Koettu kampus
Year 2004
Name Unia Alvar Aallon seinällä TUTKA-icon TUTKA
Researcher Moisio, Olli-Pekka
Editors Koikkalainen, Riitta
Collective Work Koettu kampus
Year 2004
Name Linnoitus todellisuutta vastaan - Max Horkheimerin elämästä TUTKA-icon TUTKA
Researcher Moisio, Olli-Pekka
Collective Work Kulttuurintutkimus
Year 2003
Name Käytännön teoriasta vai teorian käytännöllisyydestä? Karl Marxin Feuerbach teeseistä TUTKA-icon TUTKA
Researcher Moisio, Olli-Pekka
Editors Pihlström, Sami & Ruokonen, Floora & Rolin, Kristina
Collective Work Käytäntö
Year 2002
Name Utopia ja järki: porvarillisen historianfilosofian alusta Max Horkheimerilla TUTKA-icon TUTKA
Researcher Moisio, Olli-Pekka
Collective Work Niin & Näin
Year 2002
Name Kamppailua tunnustuksesta - professori Axel Honnethin haastattelu TUTKA-icon TUTKA
Researcher Moisio, Olli-Pekka
Collective Work Keskisuomalainen
Year 2001
Name Kritiikin lupaus - Näkökulmia Frankfurtin koulun kriittiseen teoriaan TUTKA-icon TUTKA
Researcher Moisio, Olli-Pekka & Pasanen, Sami & Moisio, Päivi & Rainers, Ilona & Matthies, Jürgen & Hoffrén, Jari & Huttunen, Rauno & Kotkavirta, Jussi & Kakkori, Leena
Editors Moisio, Olli-Pekka
Year 1999
Name Totuuden ja oikean elämän kaipuu TUTKA-icon TUTKA
Researcher Moisio, Olli-Pekka & Huttunen, Rauno
Editors Moisio, Olli-Pekka
Collective Work Kritiikin lupaus - Näkökulmia Frankfurtin koulun kriittiseen teoriaan
Year 1999