Moisio, Olli-Pekka

 • Title Sukupuoli ja filosofia TUTKA-icon TUTKA | Open Access
  Author(s) Rolin, Kristina & Moisio, Olli-Pekka & Reuter, Martina & Tuominen, Miira
  Editors Rolin, Kristina & Moisio, Olli-Pekka & Reuter, Martina & Tuominen, Miira
  Collective Work SoPhi
  Year 2016
 • Title Yhteiskuntatieteiden ja filosofian laitoksesta TUTKA-icon TUTKA | Open Access
  Author(s) Moisio, Olli-Pekka
  Editors Moisio, Olli-Pekka & Silvasti, Tiina & Kauppinen, Ilkka
  Collective Work Polkuja yhteiskuntatieteisiin
  Year 2015
 • Title Opiskelijat eivät osaa arvioida opetuksen laatua TUTKA-icon TUTKA
  Author(s) Moisio, Olli-Pekka & Heinämaa, Sara
  Collective Work Helsingin Sanomat
  Year 2015
 • Title Alussa(kin) oli lupaus : huomioita kouluun liittyvän lupauksen katoamisista ja palautumisista TUTKA-icon TUTKA
  Author(s) Moisio, Olli-Pekka & Rautiainen, Matti
  Editors Harni, Esko
  Collective Work Kontrollikoulu : näkökulmia koulutukselliseen hallintaan ja toisin oppimiseen
  Year 2015
 • Title Polkuja yhteiskuntatieteisiin TUTKA-icon TUTKA | Open Access
  Author(s) Moisio, Olli-Pekka & Silvasti, Tiina & Kauppinen, Ilkka
  Editors Moisio, Olli-Pekka & Silvasti, Tiina & Kauppinen, Ilkka
  Collective Work SoPhi
  Year 2015
 • Title Koulutuksesta on tehty talouden palvelija TUTKA-icon TUTKA
  Author(s) Rautiainen, Matti & Moisio, Olli-Pekka
  Collective Work Helsingin Sanomat
  Year 2015
 • Title Uskonto kritiikkinä ja kriittinen teoria täysin toisen kaipuuna TUTKA-icon TUTKA | Open Access
  Author(s) Moisio, Olli-Pekka
  Editors Laitinen, Arto & Saarinen, Jussi & Ikäheimo, Heikki & Lyyra, Pessi & Niemi, Ilkka Petteri
  Collective Work Sisäisyys & suunnistautuminen : juhlakirja Jussi Kotkavirralle
  Year 2014
 • Title The “Finnish Miracle” in Education: Pedagogy, Policy, or Something Else? (part two) TUTKA-icon TUTKA
  Author(s) Stoner, Mark & Rautiainen, Matti & Moisio, Olli-Pekka & Green, Crystal
  Collective Work The National Teaching & Learning Forum
  Year 2014
 • Title The “Finnish Miracle” in Education: Pedagogy, Policy, or Something Else? (part one) TUTKA-icon TUTKA
  Author(s) Stoner, Mark & Rautiainen, Matti & Moisio, Olli-Pekka & Green, Crystal
  Collective Work The National Teaching & Learning Forum
  Year 2014
 • Title Yhteiskuntatieteiden ovella TUTKA-icon TUTKA | Open Access
  Editors Moisio, Olli-Pekka & Korhonen, Pekka & Wilska, Terhi-Anna
  Collective Work SoPhi
  Year 2013
 • Title Das Heilige, Concept of TUTKA-icon TUTKA
  Author(s) Moisio, Olli-Pekka
  Collective Work Encyclopedia of Sciences and Religions
  Year 2013
 • Title Liberal Theology TUTKA-icon TUTKA
  Author(s) Moisio, Olli-Pekka
  Collective Work Encyclopedia of Sciences and Religions
  Year 2013
 • Title Critical Theory TUTKA-icon TUTKA
  Author(s) Moisio, Olli-Pekka
  Collective Work Encyclopedia of Sciences and Religions
  Year 2013
 • Title Suurisieluisesta dialektiikasta : ristiriidat, epävakaus ja kompromissit opettajan työssä TUTKA-icon TUTKA
  Author(s) Moisio, Olli-Pekka
  Editors Jääskelä, Päivikki & Klemola, Ulla & Lerkkanen, Marja-Kristiina & Poikkeus, Anna-Maija & Rasku-Puttonen, Helena & Eteläpelto, Anneli
  Collective Work Yhdessä parempaa pedagogiikkaa : interaktiivisuus opetuksessa ja oppimisessa
  Year 2013
 • Title Kärsimys, syyllisyys ja auttamisen moraalifilosofia TUTKA-icon TUTKA | Open Access
  Author(s) Moisio, Olli-Pekka & Pihlström, Sami
  Collective Work Diakonian tutkimus
  Year 2013
 • Title Ovia yhteiskuntatieteisiin TUTKA-icon TUTKA | Open Access
  Editors Moisio, Olli-Pekka & Korhonen, Pekka & Järvelä, Marja & Lehtonen, Eeva
  Collective Work SoPhi
  Year 2012
 • Title Työn antropologia ja Karl Marx TUTKA-icon TUTKA
  Author(s) Moisio, Olli-Pekka
  Collective Work Niin & Näin
  Year 2012
 • Title "Hän haluaa masturboida kuolemaa". Katkelmia ajattelusta, estetiikasta ja yhteiskunnasta TUTKA-icon TUTKA
  Author(s) Moisio, Olli-Pekka
  Editors Kyllönen, Vesa & Pekkola, Mika
  Collective Work Väen tunto. Kirjoituksia estetiikasta ja politiikasta
  Year 2012
 • Title Ihminen, työ ja maailma Karl Marxilla. TUTKA-icon TUTKA | Open Access
  Author(s) Moisio, Olli-Pekka
  Editors Kotkavirta, Jussi & Moisio, Olli-Pekka & Pihlström, Sami & Seinälä, Henna
  Collective Work Maailma
  Year 2012
 • Title Stephen Brookfield - kasvatus ja kriittisen teorian voima TUTKA-icon TUTKA
  Author(s) Suoranta, Juha & Moisio, Olli-Pekka
  Editors Aittola, Tapio
  Collective Work Kasvatussosiologian suunnannäyttäjiä
  Year 2012
 • Title Johdanto TUTKA-icon TUTKA | Open Access
  Author(s) Eskelinen, Teppo & Kauppinen, Ilkka & Moisio, Olli-Pekka
  Editors Eskelinen, Teppo & Kauppinen, Ilkka & Moisio, Olli-Pekka
  Collective Work Tieto ja globalisaatio
  Year 2011
 • Title Tieto ja globalisaatio TUTKA-icon TUTKA | Open Access
  Author(s) Eskelinen, Teppo & Kauppinen, Ilkka & Moisio, Olli-Pekka
  Editors Eskelinen, Teppo & Kauppinen, Ilkka & Moisio, Olli-Pekka
  Year 2011
 • Title Marxilaisesta emansipaatioteoriasta, työväenluokasta ja kriittisestä teoriasta. TUTKA-icon TUTKA
  Author(s) Moisio, Olli-Pekka
  Editors Pekkola, Mika
  Collective Work Kriittinen teoria ja Marx
  Year 2011
 • Title Marx Horkheimer ja Karl Marx. TUTKA-icon TUTKA
  Author(s) Moisio, Olli-Pekka
  Editors Pekkola, Mika
  Collective Work Kriittinen teoria ja Marx
  Year 2011
 • Title Karl Marx, alkuperäinen kasautuminen ja maailmantalous TUTKA-icon TUTKA | Open Access
  Author(s) Moisio, Olli-Pekka
  Editors Eskelinen, Teppo & Kauppinen, Ilkka & Moisio, Olli-Pekka
  Collective Work Tieto ja globalisaatio
  Year 2011
 • Title Huoli, empatia ja kunnioitus vuorovaikutuksessa. TUTKA-icon TUTKA
  Author(s) Moisio, Olli-Pekka
  Editors Pohjola, Kirsi
  Collective Work Uusi koulu: oppiminen mediakulttuurin aikakaudella
  Year 2011
 • Title Ihminen, työ ja vieraantuminen. Karl Marxin Taloudellis-filosofiset käsikirjoitukset 1844 TUTKA-icon TUTKA
  Author(s) Moisio, Olli-Pekka
  Collective Work Tiede ja edistys
  Year 2011
 • Title Valehtelu politiikassa TUTKA-icon TUTKA | Open Access
  Author(s) Moisio, Olli-Pekka
  Collective Work Kansalaisyhteiskunta
  Year 2011
 • Title Tieteen saturaatio TUTKA-icon TUTKA
  Author(s) Moisio, Olli-Pekka & Kauppinen, Ilkka
  Editors Jakonen, Mikko & Tilli, Jouni
  Collective Work Yhteinen yliopisto
  Year 2011
 • Title Moraalifilosofia ja sosiaalityön etiikka TUTKA-icon TUTKA
  Author(s) Moisio, Olli-Pekka
  Editors Karttunen, Teija & Närhi, Kati
  Collective Work Talentia Tutkiva sosiaalityö Oikeudenmukainen ja kunnioittava sosiaalityö
  Year 2010
 • Title As Heard in Silence—Erich Fromm, Listening and To-Be-Heard in Education TUTKA-icon TUTKA
  Author(s) Moisio, Olli-Pekka
  Editors Gur-Ze'ev, Ilan
  Collective Work The Possibility/Impossibility of a New Critical Language in Education
  Year 2010
 • Title Filosofiasta ihmiskunnan omanatuntona TUTKA-icon TUTKA
  Author(s) Moisio, Olli-Pekka
  Editors Rydenfelt, Henrik & Kovalainen, Heikki A.
  Collective Work Mitä on filosofia?
  Year 2010
 • Title Pitäisikö puheella persoonasta olla rajansa? TUTKA-icon TUTKA
  Author(s) Moisio, Olli-Pekka
  Collective Work Ajatus
  Year 2010
 • Title Löysin itseni filosofian parista TUTKA-icon TUTKA
  Author(s) Moisio, Olli-Pekka
  Editors Roinila, Markku
  Collective Work Miten meistä tuli filosofian tohtoreita
  Year 2010
 • Title Don’t You See How the Wind Blows? TUTKA-icon TUTKA
  Author(s) Moisio, Olli-Pekka & FitzSimmons, Robert & Suoranta, Juha
  Editors Martin, Gregory & Houston, Donna & McLaren, Peter & Suoranta, Juha
  Collective Work The Havoc of Capitalism. Publics, Pedagogies and Environmental Crisis
  Year 2010
 • Title Essays on Radical Educational Philosophy TUTKA-icon TUTKA
  Author(s) Moisio, Olli-Pekka
  Collective Work Jyväskylä Studies in Education, Psychology and Social Research
  Year 2009
 • Title Kasvatuksellisesta filosofiasta TUTKA-icon TUTKA
  Author(s) Moisio, Olli-Pekka
  Editors Pihlström, Sami
  Collective Work Ajatus
  Year 2009
 • Title What it means to be Stranger to Oneself TUTKA-icon TUTKA
  Author(s) Moisio, Olli-Pekka
  Collective Work Educational Philosophy and Theory
  Year 2009
 • Title Kriittisen pedagogiikan tragediasta TUTKA-icon TUTKA
  Author(s) Moisio, Olli-Pekka
  Collective Work Kriittisen pedagogiikan kysymyksiä 3
  Year 2009
 • Title Karl Marxin uskontokritiikistä tai eskatologinen momentti Marxin filosofiassa TUTKA-icon TUTKA
  Author(s) Moisio, Olli-Pekka
  Editors Pietarinen, Ahti-Veikko & Pihlström, Sami & Toppinen, Pilvi
  Collective Work Usko
  Year 2009
 • Title Katkelmia kasvatuksesta, kuuntelemisesta ja voimauttavasta pedagogiikasta TUTKA-icon TUTKA
  Author(s) Moisio, Olli-Pekka
  Collective Work Nuorisotutkimus
  Year 2009
 • Title Mahdollisuus konkurssiin supistaisi yliopistoverkkoa TUTKA-icon TUTKA
  Author(s) Moisio, Olli-Pekka & Kauppinen, Ilkka
  Collective Work Ydin
  Year 2009
 • Title Yliopistolakia on vastustettava TUTKA-icon TUTKA
  Author(s) Palonen, Emilia & Moisio, Olli-Pekka & Kauppinen, Ilkka
  Collective Work Keskisuomalainen
  Year 2009
 • Title Ensimmäinen vuosikymmen TUTKA-icon TUTKA
  Author(s) Suoranta, Juha & Moisio, Olli-Pekka
  Collective Work Kriittisen pedagogiikan kysymyksiä 3
  Year 2009
 • Title Critical Pedagogy as Collective Social Expertise in Higher Education TUTKA-icon TUTKA
  Author(s) Suoranta, Juha & Moisio, Olli-Pekka
  Editors Eryaman, Mustafa Yunus
  Collective Work Peter McLaren, Education and the Struggle for Liberation
  Year 2009
 • Title Kätkettyjä hahmoja: Tekstejä Theodor W. Adornosta TUTKA-icon TUTKA
  Editors Moisio, Olli-Pekka
  Collective Work SoPhi
  Year 2008
 • Title Välineellisen järjen kritiikki / Max Horkheimer TUTKA-icon TUTKA
  Author(s) Horkheimer, Max
  Editors Moisio, Olli-Pekka & Pietilä, Veikko
  Year 2008
 • Title Taloudellisista intresseistä ja vanhoista kaunoista kumpuava korkeakoulupolitiikkamme TUTKA-icon TUTKA
  Author(s) Kauppinen, Ilkka & Moisio, Olli-Pekka
  Collective Work Tiedepolitiikka
  Year 2008
 • Title Provokaatiota ja estetismiä TUTKA-icon TUTKA
  Author(s) Moisio, Olli-Pekka
  Collective Work Niin et Näin
  Year 2008
 • Title Kasvatuksesta, ohjauksesta ja riippuvaisuudesta TUTKA-icon TUTKA
  Author(s) Moisio, Olli-Pekka
  Editors Reuter, Martina & Holm, Ruurik
  Collective Work Koulu ja valta
  Year 2008
 • Title "Kaiken totuuden ehto on tarpeessa antaa kärsimykselle ääni" TUTKA-icon TUTKA
  Author(s) Moisio, Olli-Pekka
  Editors Moisio, Olli-Pekka
  Collective Work Kätkettyjä hahmoja: tekstejä Theodor W. Adornosta
  Year 2008
 • Title Adorno ja Beethoven: erään elinikäisen suhteen fysionomia TUTKA-icon TUTKA
  Author(s) Moisio, Olli-Pekka
  Editors Moisio, Olli-Pekka
  Collective Work Kätkettyjä hahmoja: tekstejä Theodor W. Adornosta
  Year 2008
 • Title Säröjä lasiseinässä: professori Martin Jayn haastattelu TUTKA-icon TUTKA
  Author(s) Moisio, Olli-Pekka
  Editors Moisio, Olli-Pekka
  Collective Work Kätkettyjä hahmoja: tekstejä Theodor W. Adornosta
  Year 2008
 • Title Erich Fromm: terve ja patologinen ajattelu politiikassa TUTKA-icon TUTKA
  Author(s) Moisio, Olli-Pekka
  Editors Lindroos, Kia & Soininen, Suvi
  Collective Work Politiikan nykyteoreetikkoja
  Year 2008
 • Title Jälkisanat Välineellisen järjen kritiikki TUTKA-icon TUTKA
  Author(s) Moisio, Olli-Pekka
  Editors Moisio, Olli-Pekka & Pietilä, Veikko
  Collective Work Max Horkheimer: Välineellisen järjen kritiikki
  Year 2008
 • Title Arvioita arvioinnin etiikasta TUTKA-icon TUTKA
  Author(s) Moisio, Olli-Pekka
  Collective Work Aikuiskasvatus
  Year 2008
 • Title Oppikirja arvioinnin etiikasta painottaa yksilön näkökulmaa TUTKA-icon TUTKA
  Author(s) Moisio, Olli-Pekka
  Collective Work Aikuiskasvatus
  Year 2008
 • Title Rajoja riittää ylitettäväksi TUTKA-icon TUTKA
  Author(s) Moisio, Olli-Pekka
  Collective Work Aikuiskasvatus
  Year 2008
 • Title Adorno Amerikassa TUTKA-icon TUTKA
  Author(s) Moisio, Olli-Pekka
  Collective Work Sosiologia
  Year 2008
 • Title Syystä dialektiikan perinteessä: Karl Marx TUTKA-icon TUTKA
  Author(s) Moisio, Olli-Pekka
  Editors Gylling, Heta & Niiniluoto, Ilkka & Vilkko, Risto
  Collective Work Syy
  Year 2007
 • Title Persoonan loppu TUTKA-icon TUTKA
  Author(s) Moisio, Olli-Pekka
  Editors Kotkavirta, Jussi
  Collective Work Persoonia vai ihmisiä
  Year 2007
 • Title Onko elämänkatsomustieto pelkkä keskustelupiiri? TUTKA-icon TUTKA
  Author(s) Moisio, Olli-Pekka
  Editors Lavonen, Jari
  Collective Work Tutkimusperustainen opettajankoulutus ja kestävä kehitys
  Year 2007
 • Title Hope and Education in the Era of Globalization TUTKA-icon TUTKA
  Author(s) Moisio, Olli-Pekka & Suoranta, Juha
  Editors Roth, Klas & Gur-Ze'ev, Ilan
  Collective Work Education in the Era of Globalization
  Year 2007
 • Title Education and the Spirit of Time TUTKA-icon TUTKA
  Editors Moisio, Olli-Pekka & Suoranta, Juha
  Year 2006
 • Title Society and Individual TUTKA-icon TUTKA
  Author(s) Moisio, Olli-Pekka
  Collective Work Journal of Philosophy of Education
  Year 2006
 • Title Kasvatuksen mimeettisyydestä TUTKA-icon TUTKA
  Author(s) Moisio, Olli-Pekka
  Collective Work Kasvatus
  Year 2006
 • Title Jälleen vierailulla Frankfurtin koulussa TUTKA-icon TUTKA
  Author(s) Moisio, Olli-Pekka
  Collective Work Sosiologia
  Year 2006
 • Title Human beings do not eat in order to live, but because they live: Ernst Bloch on wishful imagination, hope and hunger TUTKA-icon TUTKA
  Author(s) Moisio, Olli-Pekka
  Editors Itkonen, Matti & Backhaus, Gary & Heikkinen, V. A. & Nagel, Chris & Inkinen, Sam
  Collective Work The Culture of Food: The Dialectic of Material Conditions, Art, and Leisure
  Year 2006
 • Title From Re-action to Action in Contemporary Social Sciences? TUTKA-icon TUTKA
  Author(s) Moisio, Olli-Pekka & Suoranta, Juha
  Editors Moisio, Olli-Pekka & Suoranta, Juha
  Collective Work Education and the Spirit of Time
  Year 2006
 • Title Critical Pedagogy and Ideology Critique as Zeitgeist Analysis TUTKA-icon TUTKA
  Author(s) Moisio, Olli-Pekka & Suoranta, Juha
  Editors Moisio, Olli-Pekka & Suoranta, Juha
  Collective Work Education and the Spirit of Time
  Year 2006
 • Title Critical Pedagogy as Collective Social Expertise in Higher Education TUTKA-icon TUTKA
  Author(s) Suoranta, Juha & Moisio, Olli-Pekka
  Collective Work International Journal of Progressive Education
  Year 2006
 • Title Keskustelua Freudista ja omastatunnosta Puolimatkan teoksen johdosta. TUTKA-icon TUTKA
  Author(s) Huttunen, Rauno & Moisio, Olli-Pekka
  Collective Work Aikuiskasvatus
  Year 2005
 • Title Karl Marx ja ihmisen juuri TUTKA-icon TUTKA
  Author(s) Moisio, Olli-Pekka
  Collective Work Kulttuurivihkot
  Year 2005
 • Title Kapitalismin elämän - elämä kapitalismissa: Karl Marx TUTKA-icon TUTKA
  Author(s) Moisio, Olli-Pekka
  Editors Haukioja, Jussi & Räikkä, Juha
  Collective Work Elämän merkitys
  Year 2005
 • Title Muunnelmia kokemuksen laulamista lauluista TUTKA-icon TUTKA
  Author(s) Moisio, Olli-Pekka
  Collective Work Sosiologia
  Year 2005
 • Title Kuusi fragmenttia ajastamme TUTKA-icon TUTKA
  Author(s) Moisio, Olli-Pekka
  Editors Kotkavirta, Jussi
  Collective Work Muoto ja metodi
  Year 2005
 • Title How Should we Understand Creativity in History? TUTKA-icon TUTKA
  Author(s) Moisio, Olli-Pekka
  Editors Salmi, Hannu
  Collective Work History in Words and Images
  Year 2005
 • Title Max Horkheimer on the Mimetic Element in Education TUTKA-icon TUTKA
  Author(s) Moisio, Olli-Pekka
  Editors Gur-Ze'ev, Ilan
  Collective Work Critical Theory and Critical Pedagogy Today: Toward a New Language in Education
  Year 2005
 • Title Kriittinen pedagogiikka aikalaisanalyysina TUTKA-icon TUTKA
  Author(s) Suoranta, Juha & Moisio, Olli-Pekka
  Editors Luukkainen, Olli & Valli, Raine
  Collective Work 12 teesiä opettajalle
  Year 2005
 • Title Unia Alvar Aallon seinällä TUTKA-icon TUTKA
  Author(s) Moisio, Olli-Pekka
  Editors Koikkalainen, Riitta
  Collective Work Koettu kampus
  Year 2004
 • Title The End of Personality TUTKA-icon TUTKA
  Author(s) Moisio, Olli-Pekka
  Editors Ikäheimo, Heikki & Kotkavirta, Jussi & Laitinen, Arto & Lyyra, Pessi
  Collective Work Personhood
  Year 2004
 • Title Sääli sosiaalisena siteenä: uudesta solidaarisuudesta TUTKA-icon TUTKA
  Author(s) Moisio, Olli-Pekka
  Editors Hänninen, Sakari & Helne, Tuula & Karjalainen, Jouko
  Collective Work Seis yhteiskunta - tahdon sisään!
  Year 2004
 • Title Karl Marx persoonasta TUTKA-icon TUTKA
  Author(s) Moisio, Olli-Pekka
  Editors Kotkavirta, Jussi & Niemi, Ilkka Petteri
  Collective Work Persoona
  Year 2004
 • Title Kielto, ristiriita ja kritiikki - Karl Marx yhteiskunnan luonteesta TUTKA-icon TUTKA
  Author(s) Moisio, Olli-Pekka
  Editors Heta, Gylling, & Albert, Kivinen, S. & Risto, Vilkko,
  Collective Work Kielto
  Year 2004
 • Title Linnoitus todellisuutta vastaan - Max Horkheimerin elämästä TUTKA-icon TUTKA
  Author(s) Moisio, Olli-Pekka
  Collective Work Kulttuurintutkimus
  Year 2003
 • Title Utopia ja järki: porvarillisen historianfilosofian alusta Max Horkheimerilla TUTKA-icon TUTKA
  Author(s) Moisio, Olli-Pekka
  Collective Work Niin & Näin
  Year 2002
 • Title Käytännön teoriasta vai teorian käytännöllisyydestä? Karl Marxin Feuerbach teeseistä TUTKA-icon TUTKA
  Author(s) Moisio, Olli-Pekka
  Editors Pihlström, Sami & Ruokonen, Floora & Rolin, Kristina
  Collective Work Käytäntö
  Year 2002
 • Title Kamppailua tunnustuksesta - professori Axel Honnethin haastattelu TUTKA-icon TUTKA
  Author(s) Moisio, Olli-Pekka
  Collective Work Keskisuomalainen
  Year 2001
 • Title Totuuden ja oikean elämän kaipuu TUTKA-icon TUTKA
  Author(s) Moisio, Olli-Pekka & Huttunen, Rauno
  Editors Moisio, Olli-Pekka
  Collective Work Kritiikin lupaus - Näkökulmia Frankfurtin koulun kriittiseen teoriaan
  Year 1999
 • Title Kritiikin lupaus - Näkökulmia Frankfurtin koulun kriittiseen teoriaan TUTKA-icon TUTKA | Open Access
  Author(s) Moisio, Olli-Pekka & Pasanen, Sami & Moisio, Päivi & Reiners, Ilona & Matthies, Jürgen & Hoffrén, Jari & Huttunen, Rauno & Kotkavirta, Jussi & Kakkori, Leena
  Editors Moisio, Olli-Pekka
  Year 1999