10.01.2013

Palonen, Kari

Professori, akatemiaprofessori (2008-2012) | Valtio-oppi

kari.i.palonen[at]jyu.fi
Puh.: 040 805 4178
Huone: Y 33 330 (Ylistönmäentie 33)
Vastaanotto: keskiviikkoisin 15-16

In English 

Olen opettanut valtio-oppia Jyväskylän yliopistossa vuodesta 1978 lähtien. Vuonna 1983 minut nimitettiin apulaisprofessoriksi ja vuonna 1993 professoriksi. Olen toiminut akatemiaprofessorina vuoden 1998 elokuusta vuoden 2003 heinäkuuhun sekä vuosina 2008-2012. Tähän mennessä ohjaamiani väitöskirjoja on valmistunut kaksikymmentä. Toimin Redescriptions-vuosikirjan päätoimittajana ja olen yksi kansainvälisen tutkijaverkoston History of Political and Social Consepts Group perustajista. Johdan tutkimuskeskusta Poliittinen ajattelu ja käsitemuutokset (huippututkimusyksikkö vuosina 2006-2011).

 

Akateeminen profiilini on kansainvälisesti tunnettu neljässä toisiinsa kietoutuneissa tutkimusaloissa: politiikan käsitteen historia, käsitehistorian periaatteet ja metodit (Quentin Skinner ja Reinhart Koselleck), Max Weberin poliittinen ajattelu ja metodologia, sekä neljäntenä parlamentarismin poliittinen teoria, retoriikka ja käsitehistoria. Nämä tutkimuskentät viittaavat tutkimusintressieni erilaisiin historiallisiin kerrostumiin. Tämänhetkinen kiinnostukseni keskittyy parlamentaariseen menettelytapaan sekä tapoihin ajatella parlamentaarisesti.

 

Projektit:

Viimeisimmät kirjat: