07.10.2011

Palonen, Kari - Info

Erikoisalat - Research Interests

  • Poliittisen ajattelun ja käsitteistön historia – History of political thought and concept
  • Käsitehistorian teoria ja metodologia: Quentin Skinner, Reinhart Koselleck – Theory and methods of conceptual history: Quentin Skinner, Reinhart Koselleck
  • Max Weberin poliittinen ajattelu ja retoriikka – Political thought and rhetoric of Max Weber
  • Parliamentarismi: poliittinen teoria, retoriikka ja käsitehistoria – Parliamentarism, its political theory, rhetoric and conceptual history

Tutkimusprojektit - Research Projects

 Henkilökohtaiset kotisivut - Personal Home Page