29.08.2013

Pankakoski, Timo

Tutkijatohtori - Postdoctoral Researcher | Valtio-oppi - Political Science

timo.pankakoski@jyu.fi , timo.pankakoski@helsinki.fi
Puh.:
Huone:

 

In English

 


 

Tutkimustoimintani ydinalueita ovat poliittinen konflikti politiikanteoreettisena ja historiallisena kysymyksenä, saksalainen 1900-luvun poliittinen ajattelu, konservatiivinen poliittinen ajattelu, aatehistorian metodologiset kysymykset, käsitehistoria ja metaforatutkimus sekä kirjallisuuden ja politiikan yhtymäkohdat. Väitöskirjani käsittelee politiikkaa konfliktina saksalaisen politiikanteoreetikon Carl Schmittin ajattelussa sekä tämän konfliktikäsityksen metodologisia heijastumia käsitehistorioitsija Reinhart Koselleckin työssä. Lisensiaatintutkimuksessani tarkastelin Max Weberin politiikan teoriaa konfliktikysymyksen ja politiikan taistelumetaforiikan näkökulmasta.

 

Julkaisuja

 

  • Timo Pankakoski, “Reoccupying Secularization: Schmitt and Koselleck on Blumenberg’s Challenge”, History & Theory 52:2, May 2013, 214–245.
  • Timo Pankakoski, “Carl Schmitt Versus the ‘Intermediate State’: International and Domestic Variants”, History of European Ideas 39:2, 2013, 241–266.
  • Timo Pankakoski, “Conflict, Context, Concreteness: Koselleck and Schmitt on Concepts”, Political Theory 38:6, December 2010, 749–779.
  • Timo Pankakoski, “Politiikka taisteluna. Max Weberin kolminkertainen Kampf”, Tiede & Edistys, 2/2008, 111–125.