20.02.2012

Perälä, Mika - Info

Erikoisalat - Research Interests

  • Antiikin filosofia - Ancient philosophy
  • Aristoteles ja aristotelinen perinne - Aristotle and the Aristotelian tradition
  • Havainnon ja muistin filosofia - Perception and memory

Tutkimusprojektit - Research Projects

  • Filosofisen psykologian, moraalin ja politiikan huippuyksikkö - Philosophical Psychology, Morality and Politics Research Unit
  • Aristoteles muistista - Aristotle on memory