09.12.2014

Malliprofiili

virkanimike - position | Oppiaine - Subject

Mikko Yrjönsuuri

Mikko Yrjönsuuri

 

 

Ajattelutottumuksemme ovat historiallisesti määräytyneitä. Niitä voi arvioida kriittisesti tutkimalla, miten ne ovat alunperin muotoutuneet.

Tutkin melkein kaikkia filosofian pääalueita, mutta historiallisesti. Parhaiten tuntemiani aikakausia ovat keskiaika ja varhaismoderni filosofia. Juuri nyt tutkin filosofisia minuuskäsityksiä eettisestä näkökulmasta. Pyrin myös purkamaan niin sanottua ”tietoisuuden vaikeaa ongelmaa” tutkimalla miten keskiajalla päädyttiin kartesiolaiseen dualismiin eli fysikaalisen ja kokemuksellisen erotteluun. Lisäksi yritän ymmärtää, mistä on kyse loogisessa seuraavuudessa.

Publications

ETC.

1. Monographs

 • Ancient Commentators on Plato and Aristotle (Ancient Philosophies 6) Stocksfield/ Berkeley: Acumen/University of California Press 2009.
 • Apprehension and Argument: Ancient Theories of Starting Points for Knowledge (Studies in the History of Philosophy of Mind 3) Dordrecht: Springer 2007.
 • Ancient Philosophers on Principles of Knowledge and Argumentation (Reports from the Department of Philosophy, University of Helsinki 2001/2) (Diss.).

 

2. Edited works

 • Øyvind Rabbås, Eyjólfur Kjalar Emilsson, Hallvard Fossheim, and Miira Tuominen (eds.), The Quest for the Good Life: Ancient Philosophers on Happiness (Oxford University Press December, forthcoming in 2015).
 • Miira Tuominen, Sara Heinämaa, Virpi Mäkinen (eds.), New Perspectives to Aristotelianism and Its Critics (Brill’s Studies in Intellectual History 233, 2014).
 • Marja-Liisa Honkasalo & Miira Tuominen, Culture, Suicide and the Human Condition. New York: Berghahn Books, 2014.
 • Vesa Hirvonen & Toivo J. Holopainen & Miira Tuominen (eds.), Mind and Modality: Studies in the History of Philosophy in Honour of Simo Knuuttila (Brill’s Studies in Intellectual History 141) Leiden: Brill 2006.

3. Articles in refereed scientific journals

 • ‘Aristotle on the Role of the Predicables in Dialectical Disputations’ (with Marja-Liisa Kakkuri-Knuuttila) Oxford Studies in Ancient Philosophy 43 (Winter 2012), 55-81.
 • ‘Receptive Mind: Alexander of Aphrodisias on Material Intellect’, Phronesis 55 (2010), 170-190.
 • ‘Back to Posterior Analytics II 19: Aristotle on the Knowledge of Principles’, From Inquiry to Demonstrative Knowledge: New Essays on Aristotle’s Posterior Analytics, J. H. Lesher (ed.) Apeiron 43/2-3 (2010), 115-143.
 • ‘Heaps, Experience, and Method: On the Sorites Argument in Ancient Medicine’, History of Philosophy Quarterly 24/2 (2007), 109-25.
 •  

  4. Articles in refereed international scientific collections

  • ‘Why do we need other people to be happy? Virtues and other-regard in Aspasius and Porphyry’, in Rabbås, Emilsson, Fossheim, Tuominen (eds.), The Quest for the Good Life: Ancient Philosophers on Happiness (forthcoming in 2015)

  • ‘Introduction’ (with Emilsson, Fossheim, Rabbås), in Rabbås, Emilsson, Fossheim, Tuominen (eds.), The Quest for the Good Life: Ancient Philosophers on Happiness (forthcoming in 2015).

  • ‘Naturalised versus Normative Epistemology: An Aristotelian Alternative’, in Miira Tuominen, Sara Heinämaa, and Virpi Mäkinen (eds.), New Perspectives on Aristotelianism and Its Critics (Brill’s Studies in Intellectual History 233, 2014), 66-91.

  • ‘Introduction. Aristotelian Challenges to Contemporary Philosophy: Nature, Knowledge, and the Good’ (with Sara Heinämaa and Virpi Mäkinen), in Tuominen, Heinämaa, and Mäkinen (eds.), New Perspectives to Aristotelianism and Its Critics (Brill’s Studies in Intellectual History 233, 2014), 1-27.

  • ‘Tell Him to Follow Me as Quickly as Possible’ – Plato’s Phaedo (60c-63c) on Taking One’s Own Life’, in Marja-Liisa Honkasalo and Miira Tuominen (eds.) Culture, Suicide, and the Human Condition (Berghahn Books, 2014), 77-104.

  • ‘Introduction. Varieties of Suicide: Inquiring into the Complexity of Human Experience’ (with Marja-Liisa Honkasalo), in Honkasalo and Tuominen (eds.) Culture, Suicide, and the Human Condition (Berghahn Books, 2014), 1-26.

  • ‘On Activity and Passivity in Perception: Aristotle, Philoponus, and Pseudo-Simplicius’, in José Filipe da Silva and Mikko Yrjönsuuri (eds.). Active Perception in the History of Philosophy. Studies in the History of Philosophy 14. (Dordrecht: Springer 2014), 55-78.

  • ‘Sense Perception: Ancient Theories’, in Simo Knuuttila and Juha Sihvola (eds.), Sourcebook for the History of the Philosophy of Mind: Philosophical Psychology from Plato to Kant. Dordrecht: Springer 2013), 39-59.

  • ‘Common sense and phantasia in ancient philosophy’, Simo Knuuttila and Juha Sihvola (eds.), Sourcebook for the History of the Philosophy of Mind: Philosophical Psychology from Plato to Kant. Dordrecht: Springer 2013), 107-129.

  • ‘Ancient Theories of Intellection’, Simo Knuuttila and Juha Sihvola (eds.), Sourcebook for the History of the Philosophy of Mind: Philosophical Psychology from Plato to Kant. Dordrecht: Springer 2013), 241-261.

  • ‘Ancient Theories of Reasoning’, Simo Knuuttila and Juha Sihvola (eds.), Sourcebook for the History of the Philosophy of Mind: Philosophical Psychology from Plato to Kant. Dordrecht: Springer 2013), 313-322.

  • ‘The Philosophy of the Commentators on Aristotle’ Philosophy Compass 7/12 (2012) Blackwell, pp. 852-895. The permanent address: 0.1111/j.1747-9991.2012.00529.x

  • ‘Alexander and Philoponus on the Prior Analytics I 27-30: Is There Tension between Aristotle’s Scientific Theory and Practice?’, Interpreting Aristotle’s Posterior Analytics in Late Antiquity and Beyond, Frans A. J. de Haas & Mariska Leunissen & Marije Martijn (eds.) (Philosophia Antiqua 124) Leiden: Brill 2010.

  • ‘Problems with “Consciousness”’, in Tissari, Heli (ed.) (2009), Cognitive Semantics. Varieng Studies in Variation, Contacts and Change in English, vol. 3: Approaches to Language and Cognition. http://www.helsinki.fi/varieng/journal/volumes/03/

  • ‘Assumptions of Normativity: Two Ancient Approaches to Agency’, in Pauliina Remes & Juha Sihvola (eds.) Ancient Philosophy of Self (Synthese Historical Library) Dordrecht: Springer 2008.

  • ‘How Do We Know the Principles? Late Ancient Perspectives to Aristotle’s Theory’, in Alexander Fidora & Mathias Lutz-Bachmann (eds.) (2007), Erfahrung und Beweis: Die Wissenschaften von der Natur im 13. und 14. Jahrhundert, Berlin: Akademie Verlag, 11-22.

  • ‘Aristotle and Alexander of Aphrodisias on the Active Intellect’, in Hirvonen & Holopainen & Tuominen (eds.) Mind and Modality: Studies in the History of Philosophy in Honour of Simo Knuuttila (Brill’s Studies in Intellectual History 141) Leiden: Brill (2006), 55-70.

   

  • Under contract: A chapter on late antiquity for the Cambridge History of Science: Antiquity, editors Liba Taub and Alex Jones. Article submitted, waiting for publication.

  • Under contract: A chapter on late antiquity for the Blackwell History of Medieval Philosophy, Taneli Kukkonen (ed.). Article submitted, waiting for publication.

  • A section on future contingents in Gemistos Plethon’s On the Differences between Plato and Aristotle (ed. Börje Byden, forthcoming).

   

  5. Comments and Book Reviews, non-refereed publications

  • Book review on Mariska Leunissen. Explanation and Teleology in Aristotle’s Science of Nature. Cambridge-New York: Cambridge University Press. Journal of the History of Philosophy (50/4), 611-612.

  • Review on Scott G. Schreiber Aristotle on False Reasoning: Language and the World in the Sophistical Refutations. State University of New York Press (2003), Classical Bulletin 81/2 (2005), 221-4.

  • Kommentar på Øyvind Rabbås, ’Reasoning towards Happiness: Aristotle on Ethical Deliberation”, AIGIS: elektronisk tidsskrift for klassiske studier i Norge, Supplement 6,2 Platonselskabet (ISSN: 1901-6859) http://aigis.igl.ku.dk/2006,2/plat/13.pdf. (translated into Swedish by Malin Grahn) [Comments on Øyvind Rabbås’s ”Reasoning towards Happiness: Aristotle on Ethical Deliberation, Electronic Journal for Studies in Classics in Norway, Nordic Plato Society]

  • ‘Stoalainen filosofinen terapia: elämä sarjana valintoja’, in Arto Laitinen, Jussi Saarinen, Heikki Ikäheimo, Pessi Lyyra and Petteri Niemi (eds.), Sisäisyys ja suunnistautuminen. SoPhi 125 (2014), 756-769 [Stoic philosophical therapy: Life as a series of choices’].

  • ‘Edistys!’, Editorial in Tiede & edistys 1/2013, 3-8 [Progress!].

  • ‘Aristoteles’, Logos-ensyklopedia, Eurooppalaisen filosofian seura http://filosofia.fi/node/5562 [Article on Aristotle in a Finnish internet encyclopedia]

  • Review of Holger Thesleff, Platonin arvoitus [The Enigma of Plato] Teologinen aikakauskirja 2014.

  • Review on the Finnish translation of Pierre Hadot, Quest-ce que la philosophie antique? Tiede & Edistys 3/2010.

  6. Scientific Articles in Finnish

  • ‘”Pyydä häntä seuraamaan minua niin pian kuin mahdollista” – Platonin Faidon (60c–63c) itsensä surmaamisesta’, Tiede & edistys 4/2012, 303-319. [’Tell Him to Follow Me as Quickly as Possible’: Plato’s Phaedo (60c-63c) on Taking One’s Life]

  • ’Oikeudenmukaisuus Platonin Valtiossa’, Ovia yhteiskuntatieteisiin (toim. Olli-Pekka Moisio, Pekka Korhonen, Marja Järvelä ja Eeva Lehtonen) Sophi 117, Jyväskylä: Jyväskylän yliopisto 2012, 252-266. [Justice in Plato’s Republic I]

  • ’Aristoteles ymmärryksen onnellisuutta lisäävästä vaikutuksesta’, Ymmärrys (toim. Valtteri Viljanen, Helena Siipi ja Matti Sintonen) Turku: Turun yliopisto 2012, 25-36. [Aristotle on How Understanding and Wisdom Contribute to Our Happiness]

  • ‘Kysymyksiä solidaarisuuden arvosta’, in Arto Laitinen & Anne Birgitta Pessi (eds.), Solidaarisuudesta [On Solidarity] Helsinki: Gaudeamus 2011. [Questions Concerning the Value of Solidarity]

  • ‘Filosofian anti: tietoa vai terapiaa?’, in Heikki Kovalainen & Henrik Rydenfelt (eds.), Mitä on filosofia? [What is Philosophy?], Helsinki: Gaudeamus (2010), 95-109. [Is Philosophy Theoretic or Therapeutic?]

  • ‘Elämän monimuotoisuus Aristoteleella’, Tiede & Edistys 3/2008, 169–182. [Aristotle on the Plurality of Life]

  • ‘Syyn käsitteen analyysistä antiikin filosofiassa’, in Heta Gylling & Ilkka Niiniluoto & Risto Vilkko (eds.) Syy [Cause and Blame], Philosophical Society of Finland (2007), 17-24. [On the Ancient Analysis of the Notion of Cause]

  • ‘Induktion ongelman synnystä’, Ajatus 62 (2005), 9-29. [On the Birth of the Problem of Induction]

  • ‘Kieltäminen ja negatiiviset propositiot stoalaisessa filosofiassa’, in Heta Gylling & S. Albert Kivinen & Risto Vilkko (eds.) Kielto [Negation], Philosophical Society of Finland (2004), 21-28. [Negation and Negative Propositions in Stoic Philosophy]

  • ‘Antiikin näkemyksiä käsitteistä’, in Sara Heinämaa & Martina Reuter & Mikko Yrjönsuuri (eds.), Spiritus Animalis. Kirjoituksia filosofian historiasta [Spiritus Animalis. Writings on the History of Philosophy], Gaudeamus (2003), 45-63. [Ancient Viewpoints on Concepts]

  • ’Järjen eri aspektit ja hyvän käsittäminen Platonin filosofiassa’, Tiede & Edistys 27/2 (2002), 120-128. [Plato on Aspects of Reason and Grasping the Good]

  • 50. Lectio praecursoria: ’Antiikin filosofit tiedon ja argumentaation prinsiipeistä’, Ajatus 59 (2002), 209-214. [Lectio praecursoria: Ancient Philosophers on Principles of Knowledge and Argumentation]

  • ’Hintikan ekvivalenssi ja sen taustaoletukset’, Camenes 14 (1995), 1-14. [Hintikka’s Equivalence and Its Presuppositions in Epistemic Logic]

  • Forthcoming: ’Diotiman erôs: Yksilöihin kohdistuva halu Platonin Pidoissa’, niin & näin (forthcoming in 2015). [Erôs according to Diotima: The desire for individuals in Plato’s Symposium]

  • Forthcoming: ’Ajattelun kehityksestä aikuisuudessa: Antiikin filosofikoulujen näkemyksiä’ in Eeva Kallio (ed.) Ajattelun kehitys aikuisuudessa [The Development of Thought in Adulthood] (Gaudeamus, forthcoming in 2015). [Ancient philosophical schools on the development of thought in adulthood]

  • Forthcoming: ’Aikuisen ajattelua koskeva käsitteistö: Filosofista tarkastelua’, in Eeva Kallio (ed.) Ajattelun kehitys aikuisuudessa (Gaudeamus, forthcoming in 2015). [On the development of thought in adults: Critical philosophical perspectives]

  • Forthcoming: ’Sekstoksen tietoteoreettisesta skeptisismistä: Mistä pyrrhonisti pidättäytyy pidättäytyessään arvostelmasta?’, in Malin Grahn (ed.) Skeptisismi (Gaudeamus, forthcoming in 2015). [On the spitemological scepticism of Sextus Empiricus: What does a Pyrrhonist suspend when suspending judgment?]