Siisiäinen, Lauri

 • Name Foucault, Biopolitics and Aesthetics TUTKA-icon TUTKA
  Researcher Siisiäinen, Lauri
  Editors Prozorov, Sergei & Rentea, Simona
  Collective Work The Routledge Handbook of Biopolitics
  Year 2017
 • Name Foucault and Gay Counter-Conduct TUTKA-icon TUTKA
  Researcher Siisiäinen, Lauri
  Collective Work Global Society
  Year 2016
 • Name Foucault and deaf education in Finland TUTKA-icon TUTKA | Open Access
  Researcher Siisiäinen, Lauri
  Collective Work Nordic Journal of Social Research
  Year 2016
 • Name Hristiyaulik ve Biyopolitika Üzerine : Foucault ya Dair Elestirel TUTKA-icon TUTKA
  Researcher Siisiäinen, Lauri
  Editors Kartal, Onur
  Collective Work Biyopolitika 1. Cilt : Platon’dan Arendt’e Biyopolitikanin Felsefi Kökenleri
  Year 2016
 • Name Jacques Rancière : esteettistä eripuraa etsimässä TUTKA-icon TUTKA
  Researcher Siisiäinen, Lauri & Rantanen, Tytti
  Collective Work Niin & näin
  Year 2016
 • Name Precarious Voice or Precarious Noise? TUTKA-icon TUTKA
  Researcher Siisiäinen, Lauri
  Editors Porta, Donatella della & Hänninen, Sakari & Siisiäinen, Martti & Silvasti, Tiina
  Collective Work The New Social Division : Making and Unmaking Precariousness
  Year 2015
 • Name Foucault, pastoral power, and optics TUTKA-icon TUTKA
  Researcher Siisiäinen, Lauri
  Collective Work Critical Research on Religion
  Year 2015
 • Name Critical Inquiry and/or Art of Critique: Koopman’s Genealogy as Critique TUTKA-icon TUTKA | Open Access
  Researcher Siisiäinen, Lauri
  Collective Work Theory and Event: an online journal of political theory
  Year 2014
 • Name The Shepherd Meets the Divine Economy : Foucault, Agamben, and the Christian Genealogy of Governance TUTKA-icon TUTKA
  Researcher Siisiäinen, Lauri
  Collective Work Journal for Cultural and Religious Theory
  Year 2014
 • Name Foucault and the Politics of Hearing TUTKA-icon TUTKA
  Researcher Siisiäinen, Lauri
  Year 2012
 • Name The Singing Sovereign and the Noisy Crowd: The Politics of Voice in Michel Foucault's Collège de France Lectures TUTKA-icon TUTKA
  Researcher Siisiäinen, Lauri
  Collective Work Redescriptions. Yearbook of Political Thought, Conceptual Change and Feminist Theory
  Year 2010
 • Name Äänen, kuulemisen ja kuuntelemisen politiikka TUTKA-icon TUTKA
  Researcher Siisiäinen, Lauri
  Editors Korhonen, Pekka & Palonen, Kari
  Collective Work Politiikantutkimus Jyväskylän yliopistossa
  Year 2010
 • Name Kohti kuulemisen ja äänen poliittista genealogiaa TUTKA-icon TUTKA
  Researcher Siisiäinen, Lauri
  Collective Work Politiikka
  Year 2010
 • Name Foucault's voices: toward the political genealogy of the auditory-sonorous TUTKA-icon TUTKA
  Researcher Siisiäinen, Lauri
  Collective Work Jyväskylä studies in education, psychology and social research
  Year 2010
 • Name Poliitikon katse ja ääni toimivat vallan välineinä TUTKA-icon TUTKA
  Researcher Siisiäinen, Lauri & Siukonen, Timo
  Collective Work Helsingin Sanomat
  Year 2010
 • Name Homo Oeconomicus and the Threat of Noise: Kafka’s “The Burrow” and the Liberalist Politics of Sensorium TUTKA-icon TUTKA | Open Access
  Researcher Siisiäinen, Lauri
  Editors Lemm, Venessa
  Collective Work http://www.biopolitica.cl/pags/nuestra_red.html
  Year 2008
 • Name Terrorized by Sound? Foucault on Terror, Resistance, and Sonorous Art TUTKA-icon TUTKA
  Researcher Siisiäinen, Lauri
  Editors Muszynski, Lisa & Hyvärinen, Matti
  Collective Work Terror and the Arts. Artistic, Literary and Political Interpretations of Violence from Dostoyevsky to Abu Ghraib.
  Year 2008
 • Name From the Empire of the Gaze to Noisy Bodies: Foucault, Audition and Medical Power TUTKA-icon TUTKA
  Researcher Siisiäinen, Lauri
  Collective Work Theory and Event
  Year 2008
 • Name Signs and Spaces of Power in Italo Calvino’s "A King Listens" TUTKA-icon TUTKA
  Researcher Siisiäinen, Lauri
  Editors et al.
  Collective Work Music and the Arts, Proceedings from Imatra congress ICMS7
  Year 2008
 • Name Heidegger, Wagner ja musiikin uhka TUTKA-icon TUTKA
  Researcher Siisiäinen, Lauri
  Editors Backman, Jussi & Luoto, Miikka
  Collective Work Niin & Näin- lehden filosofinen julkaisusarja 23°45
  Year 2006
 • Name Panopticon vai panaudicon? – Vallan vaientamisen ongelma TUTKA-icon TUTKA
  Researcher Siisiäinen, Lauri
  Collective Work Musiikin suunta
  Year 2005
 • Name Syntyikö natsimyytti musiikin hengestä? Kysymyksiä Philippe Lacoue-Labarthelle ja Jean-Luc Nancylle TUTKA-icon TUTKA
  Researcher Siisiäinen, Lauri
  Collective Work Synteesi
  Year 2005
 • Name Homo musicus et politicus TUTKA-icon TUTKA
  Researcher Siisiäinen, Lauri & Torvinen, Juha
  Collective Work Musiikin suunta
  Year 2005
 • Name Musiikki ja identiteettipolitiikka – Uutta vai vanhaa? TUTKA-icon TUTKA
  Researcher Siisiäinen, Lauri
  Collective Work Kosmopolis
  Year 2004
 • Name Musiikin harrastaminen, kontrolli ja vapaa(-)aika TUTKA-icon TUTKA
  Researcher Siisiäinen, Lauri
  Editors Sintonen, Sara & Kauppinen, Eija
  Collective Work Musikaalinen elämä
  Year 2004
 • Name Rockmusiikin politiikka ja massat TUTKA-icon TUTKA
  Researcher Siisiäinen, Lauri
  Collective Work Politiikka
  Year 2003
 • Name Yhteiskunnalliset liikkeet TUTKA-icon TUTKA
  Researcher Siisiäinen, Lauri & Touraine, Alain
  Editors Kangas, Anita & Siisiäinen, Martti & Hänninen, Sakari
  Collective Work Mitä yhdistykset välittävät? Tutkimuskohteena kolmas sektori
  Year 2003
 • Name The Ancient Heritage of Sonorous Politics TUTKA-icon TUTKA
  Researcher Siisiäinen, Lauri
  Editors Pöllänen, Ainoriitta & Turunen, Minna
  Collective Work Vai Pelkkää Retoriikkaa?
  Year 2002
 • Name Aforistinen kommunikaatio TUTKA-icon TUTKA
  Researcher Siisiäinen, Lauri
  Editors Laari, Jukka
  Collective Work Nietzschen hämärä. Pieni kirja Nietzschestä ja filosofiasta
  Year 2001
 • Name Oireiden historia ja historian oireet TUTKA-icon TUTKA
  Researcher Siisiäinen, Lauri
  Collective Work Tiede & Edistys
  Year 2000
 • Name Hannah Arendt: Neljä esseetä TUTKA-icon TUTKA
  Researcher Siisiäinen, Lauri & Arendt, Hannah
  Collective Work Niin & Näin
  Year 2000