Siisiäinen, Lauri

Name Foucault, Biopolitics and Aesthetics TUTKA-icon TUTKA
Researcher Siisiäinen, Lauri
Editors Prozorov, Sergei & Rentea, Simona
Collective Work The Routledge Handbook of Biopolitics
Year 2017
Name Foucault and Gay Counter-Conduct TUTKA-icon TUTKA
Researcher Siisiäinen, Lauri
Collective Work Global Society
Year 2016
Name Foucault and deaf education in Finland TUTKA-icon TUTKA | Open Access
Researcher Siisiäinen, Lauri
Collective Work Nordic Journal of Social Research
Year 2016
Name Hristiyaulik ve Biyopolitika Üzerine : Foucault ya Dair Elestirel TUTKA-icon TUTKA
Researcher Siisiäinen, Lauri
Editors Kartal, Onur
Collective Work Biyopolitika 1. Cilt : Platon’dan Arendt’e Biyopolitikanin Felsefi Kökenleri
Year 2016
Name Jacques Rancière : esteettistä eripuraa etsimässä TUTKA-icon TUTKA
Researcher Siisiäinen, Lauri & Rantanen, Tytti
Collective Work Niin & näin
Year 2016
Name Foucault, pastoral power, and optics TUTKA-icon TUTKA
Researcher Siisiäinen, Lauri
Collective Work Critical Research on Religion
Year 2015
Name Precarious Voice or Precarious Noise? TUTKA-icon TUTKA
Researcher Siisiäinen, Lauri
Editors Porta, Donatella della & Hänninen, Sakari & Siisiäinen, Martti & Silvasti, Tiina
Collective Work The New Social Division : Making and Unmaking Precariousness
Year 2015
Name Critical Inquiry and/or Art of Critique: Koopman’s Genealogy as Critique TUTKA-icon TUTKA | Open Access
Researcher Siisiäinen, Lauri
Collective Work Theory and Event: an online journal of political theory
Year 2014
Name The Shepherd Meets the Divine Economy : Foucault, Agamben, and the Christian Genealogy of Governance TUTKA-icon TUTKA
Researcher Siisiäinen, Lauri
Collective Work Journal for Cultural and Religious Theory
Year 2014
Name Foucault and the Politics of Hearing TUTKA-icon TUTKA
Researcher Siisiäinen, Lauri
Year 2012
Name Foucault's voices: toward the political genealogy of the auditory-sonorous TUTKA-icon TUTKA
Researcher Siisiäinen, Lauri
Collective Work Jyväskylä studies in education, psychology and social research
Year 2010
Name Kohti kuulemisen ja äänen poliittista genealogiaa TUTKA-icon TUTKA
Researcher Siisiäinen, Lauri
Collective Work Politiikka
Year 2010
Name Poliitikon katse ja ääni toimivat vallan välineinä TUTKA-icon TUTKA
Researcher Siisiäinen, Lauri & Siukonen, Timo
Collective Work Helsingin Sanomat
Year 2010
Name The Singing Sovereign and the Noisy Crowd: The Politics of Voice in Michel Foucault's Collège de France Lectures TUTKA-icon TUTKA
Researcher Siisiäinen, Lauri
Collective Work Redescriptions. Yearbook of Political Thought, Conceptual Change and Feminist Theory
Year 2010
Name Äänen, kuulemisen ja kuuntelemisen politiikka TUTKA-icon TUTKA
Researcher Siisiäinen, Lauri
Editors Korhonen, Pekka & Palonen, Kari
Collective Work Politiikantutkimus Jyväskylän yliopistossa
Year 2010
Name From the Empire of the Gaze to Noisy Bodies: Foucault, Audition and Medical Power TUTKA-icon TUTKA
Researcher Siisiäinen, Lauri
Collective Work Theory and Event
Year 2008
Name Homo Oeconomicus and the Threat of Noise: Kafka’s “The Burrow” and the Liberalist Politics of Sensorium TUTKA-icon TUTKA | Open Access
Researcher Siisiäinen, Lauri
Editors Lemm, Venessa
Collective Work http://www.biopolitica.cl/pags/nuestra_red.html
Year 2008
Name Signs and Spaces of Power in Italo Calvino’s "A King Listens" TUTKA-icon TUTKA
Researcher Siisiäinen, Lauri
Editors et al.
Collective Work Music and the Arts, Proceedings from Imatra congress ICMS7
Year 2008
Name Terrorized by Sound? Foucault on Terror, Resistance, and Sonorous Art TUTKA-icon TUTKA
Researcher Siisiäinen, Lauri
Editors Muszynski, Lisa & Hyvärinen, Matti
Collective Work Terror and the Arts. Artistic, Literary and Political Interpretations of Violence from Dostoyevsky to Abu Ghraib.
Year 2008
Name Heidegger, Wagner ja musiikin uhka TUTKA-icon TUTKA
Researcher Siisiäinen, Lauri
Editors Backman, Jussi & Luoto, Miikka
Collective Work Niin & Näin- lehden filosofinen julkaisusarja 23°45
Year 2006
Name Homo musicus et politicus TUTKA-icon TUTKA
Researcher Siisiäinen, Lauri & Torvinen, Juha
Collective Work Musiikin suunta
Year 2005
Name Panopticon vai panaudicon? – Vallan vaientamisen ongelma TUTKA-icon TUTKA
Researcher Siisiäinen, Lauri
Collective Work Musiikin suunta
Year 2005
Name Syntyikö natsimyytti musiikin hengestä? Kysymyksiä Philippe Lacoue-Labarthelle ja Jean-Luc Nancylle TUTKA-icon TUTKA
Researcher Siisiäinen, Lauri
Collective Work Synteesi
Year 2005
Name Musiikin harrastaminen, kontrolli ja vapaa(-)aika TUTKA-icon TUTKA
Researcher Siisiäinen, Lauri
Editors Sintonen, Sara & Kauppinen, Eija
Collective Work Musikaalinen elämä
Year 2004
Name Musiikki ja identiteettipolitiikka – Uutta vai vanhaa? TUTKA-icon TUTKA
Researcher Siisiäinen, Lauri
Collective Work Kosmopolis
Year 2004
Name Rockmusiikin politiikka ja massat TUTKA-icon TUTKA
Researcher Siisiäinen, Lauri
Collective Work Politiikka
Year 2003
Name Yhteiskunnalliset liikkeet TUTKA-icon TUTKA
Researcher Siisiäinen, Lauri & Touraine, Alain
Editors Kangas, Anita & Siisiäinen, Martti & Hänninen, Sakari
Collective Work Mitä yhdistykset välittävät? Tutkimuskohteena kolmas sektori
Year 2003
Name The Ancient Heritage of Sonorous Politics TUTKA-icon TUTKA
Researcher Siisiäinen, Lauri
Editors Pöllänen, Ainoriitta & Turunen, Minna
Collective Work Vai Pelkkää Retoriikkaa?
Year 2002
Name Aforistinen kommunikaatio TUTKA-icon TUTKA
Researcher Siisiäinen, Lauri
Editors Laari, Jukka
Collective Work Nietzschen hämärä. Pieni kirja Nietzschestä ja filosofiasta
Year 2001
Name Hannah Arendt: Neljä esseetä TUTKA-icon TUTKA
Researcher Siisiäinen, Lauri & Arendt, Hannah
Collective Work Niin & Näin
Year 2000
Name Oireiden historia ja historian oireet TUTKA-icon TUTKA
Researcher Siisiäinen, Lauri
Collective Work Tiede & Edistys
Year 2000