13.09.2011

Toivanen, Juhana - Info

Erikoisalat - Research Interests

  • Filosofian historia, keskiajan filosofia - History of Philosophy, Medieval Philosophy
  • Mielen filosofia - Philosophy of Mind

Tutkimusprojektit - Research Projects

  • Suomen Akatemian huippututkimusyksikkö "Mielen historia" - A project of Academy of Finland, "History of Mind"

Henkilökohtaiset kotisivut - Personal Home Pages