Tuominen, Miira

 • Title Sukupuoli ja filosofia TUTKA-icon TUTKA | Open Access
  Author(s) Rolin, Kristina & Moisio, Olli-Pekka & Reuter, Martina & Tuominen, Miira
  Editors Rolin, Kristina & Moisio, Olli-Pekka & Reuter, Martina & Tuominen, Miira
  Collective Work SoPhi
  Year 2016
 • Title Aikuisen ajattelua koskeva käsitteistö : filosofista tarkastelua TUTKA-icon TUTKA
  Author(s) Tuominen, Miira
  Editors Kallio, Eeva
  Collective Work Ajattelun kehitys aikuisuudessa : kohti moninäkökulmaisuutta
  Year 2016
 • Title Ajattelun kehityksestä tiedollis-henkisenä saavutuksena : antiikin filosofikoulujen näkemyksiä TUTKA-icon TUTKA
  Author(s) Tuominen, Miira
  Editors Kallio, Eeva
  Collective Work Ajattelun kehitys aikuisuudessa : kohti moninäkökulmaisuutta
  Year 2016
 • Title Mistä pyrrhonisti pidättäytyy pidättäytyessään arvostelemasta? : Sekstos Empeirikoksen tietoteoreettinen skeptisismi TUTKA-icon TUTKA
  Author(s) Tuominen, Miira
  Editors Grahn-Wilder, Malin
  Collective Work Skeptisismi : epäilyn ja etsimisen filosofia
  Year 2016
 • Title New Perspectives on Aristotelianism and Its Critics TUTKA-icon TUTKA
  Editors Tuominen, Miira & Heinämaa, Sara & Mäkinen, Virpi
  Collective Work Brill's Studies in Intellectual History
  Year 2015
 • Title The Quest for the Good Life : Ancient Philosophers on Happiness TUTKA-icon TUTKA
  Editors Rabbås, Øyvind & Emilsson, Eyjólfur K. & Fossheim, Hallvard & Tuominen, Miira
  Year 2015
 • Title Introduction TUTKA-icon TUTKA
  Author(s) Rabbås, Øyvind & Emilsson, Eyjólfur K. & Fossheim, Hallvard & Tuominen, Miira
  Editors Rabbås, Øyvind & Emilsson, Eyjólfur K. & Fossheim, Hallvard & Tuominen, Miira
  Collective Work The Quest for the Good Life : Ancient Philosophers on Happiness
  Year 2015
 • Title 'Diotiman erôs : tietäminen ja yksilöön kohdistuva halu Platonin TUTKA-icon TUTKA | Open Access
  Author(s) Tuominen, Miira
  Collective Work Niin & näin
  Year 2015
 • Title Why Do We Need Other People to Be Happy? : Happiness and Concern for Others in Aspasius and Porphyry TUTKA-icon TUTKA
  Author(s) Tuominen, Miira
  Editors Rabbås, Øyvind & Emilsson, Eyjólfur K. & Fossheim, Hallvard & Tuominen, Miira
  Collective Work The Quest for the Good Life : Ancient Philosophers on Happiness
  Year 2015
 • Title Diotiman eros : tietäminen ja yksilöön kohdistuva halu Platonin Pidoissa TUTKA-icon TUTKA
  Author(s) Tuominen, Miira
  Collective Work Niin & näin
  Year 2015
 • Title Naturalised versus Normative Epistemology: An Aristotelian Alternative TUTKA-icon TUTKA
  Author(s) Tuominen, Miira
  Editors Tuominen, Miira & Heinämaa, Sara & Mäkinen, Virpi
  Collective Work New Perspectives on Aristotelianism and Its Critics
  Year 2015
 • Title Introduction : Aristotelian Challenges to Contemporary Philosophy - Nature, Knowledge, and the Good TUTKA-icon TUTKA
  Author(s) Tuominen, Miira & Heinämaa, Sara & Mäkinen, Virpi
  Editors Tuominen, Miira & Heinämaa, Sara & Mäkinen, Virpi
  Collective Work New Perspectives on Aristotelianism and Its Critics
  Year 2015
 • Title Ancient Theories TUTKA-icon TUTKA
  Author(s) Tuominen, Miira
  Editors Knuuttila, Simo & Sihvola, Juha
  Collective Work Sourcebook for the History of Philosophy of Mind: Philosophical Psychology from Plato to Kant
  Year 2014
 • Title Culture, Suicide, and the Human Condition TUTKA-icon TUTKA
  Author(s) Tuominen, Miira
  Editors Honkasalo, Marja-Liisa & Tuominen, Miira
  Year 2014
 • Title 'Tell him to follow me as quickly as possible': Plato's Phaedo (60c-63c) on taking one's own life TUTKA-icon TUTKA
  Author(s) Tuominen, Miira
  Editors Honkasalo, Marja-Liisa & Tuominen, Miira
  Collective Work Culture, Suicide, and the Human Condition
  Year 2014
 • Title Stoalainen filosofinen terapia : elämä sarjana valintoja TUTKA-icon TUTKA | Open Access
  Author(s) Tuominen, Miira
  Editors Laitinen, Arto & Saarinen, Jussi & Ikäheimo, Heikki & Lyyra, Pessi & Niemi, Ilkka Petteri
  Collective Work Sisäisyys & suunnistautuminen : juhlakirja Jussi Kotkavirralle
  Year 2014
 • Title Common Sense and Phantasia in Antiquity TUTKA-icon TUTKA
  Author(s) Tuominen, Miira
  Editors Knuuttila, Simo & Sihvola, Juha
  Collective Work Sourcebook for the History of the Philosophy of Mind: Philosophical Psychology from Plato to Kant
  Year 2014
 • Title Ancient Theories of Intellection TUTKA-icon TUTKA
  Author(s) Tuominen, Miira
  Editors Knuuttila, Simo & Sihvola, Juha
  Collective Work Sourcebook for the History of the Philosophy of Mind: Philosophical Psycholofgy from Plato to Kant
  Year 2014
 • Title Ancient Theories of Reasoning TUTKA-icon TUTKA
  Author(s) Tuominen, Miira
  Editors Knuuttila, Simo & Sihvola, Juha
  Collective Work Sourcebook for the History of the Philosophy of Mind: Philosophical Psychology from Plato to Kant
  Year 2014
 • Title Pelin runoudesta : eeppis-herooinen maalikamppailu ja lyyrinen yhteistoiminta TUTKA-icon TUTKA
  Author(s) Tuominen, Miira
  Editors Saarinen, Jussi & Melan, Mikael
  Collective Work Sokrateen syöksypusku : jalkapallon filosofiaa
  Year 2014
 • Title On Activity and Passivity in Perception : Aristotle, Philoponus, and Pseudo-Simplicius TUTKA-icon TUTKA
  Author(s) Tuominen, Miira
  Editors Silva, José Filipe & Yrjönsuuri, Mikko
  Collective Work Active Perception in the History of Philosophy : From Plato to Modern Philosophy
  Year 2014
 • Title Kirja-arvostelu : Holger Thesleff, Platonin arvoitus TUTKA-icon TUTKA
  Author(s) Tuominen, Miira
  Collective Work Teologinen aikakauskirja
  Year 2014
 • Title Ajatuksia filosofian historian menetelmästä, totuudesta ja ymmärtämisestä TUTKA-icon TUTKA
  Author(s) Yrjönsuuri, Mikko & Knuuttila, Simo & Tuominen, Miira & Heinämaa, Sara
  Collective Work Tiede ja edistys
  Year 2014
 • Title Edistys! TUTKA-icon TUTKA | Open Access
  Author(s) Tuominen, Miira
  Collective Work Tiede ja edistys
  Year 2013
 • Title The Philosophy of the Ancient Commentators on Aristotle TUTKA-icon TUTKA
  Author(s) Tuominen, Miira
  Collective Work Philosophy Compass
  Year 2012
 • Title Aristoteles ymmärryksen onnellisuutta lisäävästä vaikutuksesta TUTKA-icon TUTKA | Open Access
  Author(s) Tuominen, Miira
  Editors Viljanen, Valtteri & Siipi, Helena & Sintonen, Matti
  Collective Work Ymmärrys
  Year 2012
 • Title Book Review: Mariska Leunissen.: Explanation and teleology in Aristotle's Science of Nature TUTKA-icon TUTKA
  Author(s) Tuominen, Miira
  Collective Work Journal of the History of Philosophy
  Year 2012
 • Title Oikeudenmukaisuus Platonin Valtiossa. TUTKA-icon TUTKA | Open Access
  Author(s) Tuominen, Miira
  Editors Moisio, Olli-Pekka & Korhonen, Pekka & Järvelä, Marja & Lehtonen, Eeva
  Collective Work Ovia yhteiskuntatieteisiin
  Year 2012
 • Title 'Pyydä häntä seuraamaan minua niin pian kuin mahdollista' – Platonin Faidon (60c-63c) itsensä surmaamisesta TUTKA-icon TUTKA
  Author(s) Tuominen, Miira
  Collective Work Tiede & edistys
  Year 2012
 • Title Aristotle on the Role of the Predicables in Dialectical Disputations TUTKA-icon TUTKA
  Author(s) Tuominen, Miira & Kakkuri-Knuuttila, Marja-Liisa
  Collective Work Oxford Studies in Ancient Philosophy
  Year 2012
 • Title Aristoteles TUTKA-icon TUTKA | Open Access
  Author(s) Tuominen, Miira
  Collective Work Logos-ensyklopedia
  Year 2011
 • Title Mitä on antiikin filosofia? TUTKA-icon TUTKA
  Author(s) Tuominen, Miira
  Collective Work Tiede & Edistys
  Year 2010
 • Title Kysymyksiä solidaarisuuden arvosta TUTKA-icon TUTKA
  Author(s) Tuominen, Miira
  Collective Work Kaikki solidaarisuudesta
  Year 2010
 • Title Back to Posterior Analytics II 19: Aristotle on the Knowledge of Principles TUTKA-icon TUTKA
  Author(s) Tuominen, Miira
  Collective Work Apeiron
  Year 2010
 • Title Alexander and Philoponus on the Prior Analytics I 27-30: Is There Tension between Aristotle’s Scientific Theory and Practice? TUTKA-icon TUTKA
  Author(s) Tuominen, Miira
  Editors de, Haas Frans & Mariska, Leunissen & Marije, Martijn
  Collective Work Interpreting Aristotle’s Posterior Analytics in Late Antiquity and Beyond
  Year 2010
 • Title Receptive Reason: Alexander of Aphrodisias on Material Intellect TUTKA-icon TUTKA
  Author(s) Tuominen, Miira
  Collective Work Phronesis
  Year 2010
 • Title Filosofian anti: tietoa vai terapiaa? TUTKA-icon TUTKA
  Author(s) Tuominen, Miira
  Editors Kovalainen, Heikki & Rydenfelt, Henrik
  Collective Work Mitä on filosofia
  Year 2010
 • Title Problems with 'Consciousness' TUTKA-icon TUTKA | Open Access
  Author(s) Tuominen, Miira
  Editors Tissari, Heli
  Collective Work Cognitive Semantics
  Year 2009
 • Title Ancient Commentatiors on Plato and Aristotle TUTKA-icon TUTKA
  Author(s) Tuominen, Miira
  Collective Work Ancient Philosophies
  Year 2009
 • Title Assumptions of Normativity: Two Ancient Approaches on Agency TUTKA-icon TUTKA
  Author(s) Tuominen, Miira
  Collective Work Ancient Philosophy of the Self
  Year 2008
 • Title Elämän monimuotoisuus Aristoteleella TUTKA-icon TUTKA
  Author(s) Tuominen, Miira
  Collective Work Tiede ja edistys
  Year 2008
 • Title Apprehension and Argument: Ancient Theories of Starting Points for Knowledge TUTKA-icon TUTKA
  Author(s) Tuominen, Miira
  Collective Work Studies in the History of Philosophy of Mind
  Year 2007
 • Title Heaps, Experience, and Method: On the Sorites Argument in Ancient Medicine TUTKA-icon TUTKA
  Author(s) Tuominen, Miira
  Collective Work History of Philosophy Quarterly
  Year 2007
 • Title “How Do We Know the Principles? Late Ancient Perspectives to Aristotle’s Theory” TUTKA-icon TUTKA
  Author(s) Tuominen, Miira
  Collective Work Erfahrung und Beweis: Die Wissenschaften von der Natur im 13. und 14. Jahrhundert / Experience and Demonstration: The Sciences of Nature in the 13th and 14th Centuries
  Year 2007
 • Title Mind and Modality: Studies in the History of Philosophy in Honour of Simo Knuuttila TUTKA-icon TUTKA
  Editors Tuominen, Miira & Hirvonen, Vesa & Holopainen, Toivo J.
  Year 2006
 • Title Aristotle and Alexander of Aphrodisias on the Active Intellect TUTKA-icon TUTKA
  Author(s) Tuominen, Miira
  Collective Work Mind and Modality: Studies in the History of Philosophy in Honour of Simo Knuuttila
  Year 2006