19.12.2011

Tuominen, Miira

Short description

Akatemiatutkija
Filosofian yliopistonlehtori

Dosentti
Teoreettinen filosofia (Helsingin yliopisto)
Filosofia (Jyväskylän yliopisto)

Miira Tuominen on antiikin filosofian tutkija, joka on tehnyt paljon yhteistyötä muiden aikakausien filosofiaa ja filosofian ulkopuolisten alojen tutkijoiden kanssa. Vuodesta 2008 alkaen hän on toiminut filosofian yliopistonlehtorina Jyväskylän yliopistossa ja työskentelee tällä hetkellä akatemiatutkijana (2011-16) tutkimusaiheenaan oman edun tavoittelu ja toisten huomioonottaminen myöhäisantiikin etiikassa. Projektissaan Tuominen haastaa perinteisen käsityksen siitä, että myöhäisantiikin etiikka keskittyy yksinomaan yksilön omaan intellektuaaliseen kehitykseen eikä ota huomioon toisia ihmisiä. Tutkimuksen keskiössä ovat myöhäisantiikin Platon- ja Aristoteles-kommentaattorit.

Tuominen on Suomen Akatemian rahoittaman Filosofisen psykologian, moraalin ja politiikan tutkimuksen huippuyksikön jäsen (Helsingin ja Jyväskylän yliopistot, 2008-13) ja on osallistunut myös muiden kansainvälisten tutkimusryhmien toimintaan (Happiness and the Quest for Good Life, Norwegian Academy of Science and Letters 2009-10), työskennellyt Helsingin yliopiston Tutkijakollegiumissa (2006-08) sekä Mielen historian huippuyksikössä (2002-07) ja vierailevana tutkijana Chicagon yliopistossa (University of Chicago, 2002-03).

Tuomisen julkaisut liittyvät laajaan kirjoon tutkimusaiheita tieteen, epistemologian ja logiikan historiasta etiikkaan, näkemyksiin rakkaudesta (Platonin Pidot) ja teorioihin itsemurhasta (Culture, Suicide, and the Human Condition).

Puolustettuaan väitöskirjaansa Ancient Philosophers on Principles of Knowledge and Argumentation (Helsingin yliopisto, 2001) Tuominen on julkaissut monografiat:

 • Ancient Commentators on Plato and Aristotle (Ancient Philosophies 6, Acumen / University of California Press 2009)
 • Apprehension and Argument: Ancient Theories of Starting Points for Knowledge (Studies in the History of Philosophy of Mind 3, Springer 2007) sekä toimittanut yhteistyössä Toivo Holopaisen ja Vesa Hirvosen kanssa kokoelman
 • Mind and Modality: Studies in the History of Philosophy in Honour of Simo Knuuttila (Brill’s Studies in Intellectual History 141, Brill 2006).

Tuomisen viimeaikaiset tärkeimmät artikkelit ovat:

 • ‘Receptive Mind: Alexander of Aphrodisias on Material Intellect’, Phronesis 55 (2010), 170-190.
 • ‘Back to Posterior Analytics II 19: Aristotle on the Knowledge of Principles’, From Inquiry to Demonstrative Knowledge: New Essays on Aristotle’s Posterior Analytics, J. H. Lesher (ed.) Apeiron 43/2-3 (2010), 115-143.
 • ‘Alexander and Philoponus on the Prior Analytics I 27-30: Is There Tension between Aristotle’s Scientific Theory and Practice?’, Interpreting Aristotle's Posterior Analytics in Late Antiquity and Beyond, Frans A. J. de Haas & Mariska Leunissen & Marije Martijn (eds.) (Philosophia Antiqua 124) Leiden: Brill 2010.
 • ‘Heaps, Experience, and Method: On the Sorites Argument in Ancient Medicine’, History of Philosophy Quarterly 24/2 (2007), 109-25.

Tutkimusprojekteja:

 • Oman edun tavoittelu ja toisten huomioonottaminen myöhäisantiikin etiikassa
 • Culture, Suicide and the Human Condition (Marja-Liisa Honkasalon kanssa toimitettu kokoelma, arvioitavana)
 • Aristotelianism and the Critique of Modernity (Sara Heinämaan ja Virpi Mäkisen kanssa toimitettu kokoelma, arvioitavana)
 • Happiness in Ancient Philosophy (Eyjólfur K. Emilssonin, Hallvard Fossheimin ja Øyvind Rabbåsin kanssa toimitettava kokoelma, työ käynnissä)
 • ‘Aristotle on the Role of Predicables in Dialectical Disputations’ (tutkimusartikkeli Marja-Liisa Kakkuri-Knuuttilan kanssa, hyväksytty julkaistavaksi aikakauskirjassa Oxford Studies in Ancient philosophy lokakuussa 2011)
 • Plato’s Symposium: Erôs of the Individual in Diotima’s Speech (tutkimusartikkeli, työ käynnissä)
 • The Role of Observation in Epicurus’ Arguments for the Existence of Void (tutkimusartikkeli, arvioitavana)
 • Aristoteleen Eudemoksen etiikan ja Ateenan valtiomuodon kääntäminen suomeksi Kalle Korhosen ja opiskelijaryhmän kanssa

 

Research Fellow
Academy of Finland

Lecturer in Philosophy
Department of Social Sciences and Philosophy
University of Jyväskylä

Docent (Adjunct Professor)
Theoretical Philosophy (University of Helsinki)
Philosophy (University of Jyväskylä)

After defending her PhD thesis Ancient Philosophers on Principles of Knowledge and Argumentation (University of Helsinki, 2001) Tuominen has published the following monographs:

 • Ancient Commentators on Plato and Aristotle (Acumen / University of California Press 2009)
 • Apprehension and Argument: Ancient Theories of Starting Points for Knowledge (Studies in the History of Philosophy of Mind 3, Springer 2007) and co-edited a collection:
 • Mind and Modality: Studies in the History of Philosophy in Honour of Simo Knuuttila (Brill’s Studies in Intellectual History 141, Brill 2006).

Miira Tuominen is an active scholar who, in her own studies, focuses on ancient philosophy and enjoys working with colleagues working on other periods of time and outside the field of philosophy. She has been working as a Lecturer in Philosophy at the department since 2008 and works currently as a Research Fellow (Academy of Finland) on a project ’Self-Interest and Other-Regard in Late Ancient Ethics’. In this new project she concentrates on those authors who wrote commentaries on the works of Plato, Aristotle and Epictetus and challenges the common conception that late ancient ethics exclusively focusses on the individual’s own development and dismisses other-regarding considerations.

She is also a member of the Centre of Excellence Philosophical Psychology, Morality and Politics at the Universities of Helsinki and Jyväskylä. She has also worked at the Centre for Advanced Study at the Norwegian Academy of Science and Letters (2009-10), Helsinki Collegium for Advanced Study (2006-08), at the Centre of Excellence History of Mind (2002-08) as a post-doctoral researcher and as a visiting scholar at the University of Chicago (2002-03) after defending her PhD thesis at the Department of Philosophy (2001).

Miira Tuominen is interested in a wide variety of topics. Her publications range from the history of science and methodology or the history of the theory of knowledge and history of logic through philosophical psychology or the history of philosophy of mind to ethics, philosophy of love (Plato’s Symposium) and ancient conceptions of suicide.

Her most recent monograph is Ancient Commentators on Plato and Aristotle (Acumen / University of California Press 2009) before which she has published Apprehension and Argument: Ancient Theories of Starting Points for Knowledge (Studies in the History of Philosophy of Mind, Springer 2007).

Her recent important articles include, e.g., the following:

 • ‘Receptive Mind: Alexander of Aphrodisias on Material Intellect’, Phronesis 55 (2010), 170-190.
 • ‘Back to Posterior Analytics II 19: Aristotle on the Knowledge of Principles’, From Inquiry to Demonstrative Knowledge: New Essays on Aristotle’s Posterior Analytics, J. H. Lesher (ed.) Apeiron 43/2-3 (2010), 115-143.
 • ‘Alexander and Philoponus on the Prior Analytics I 27-30: Is There Tension between Aristotle’s Scientific Theory and Practice?’, Interpreting Aristotle's Posterior Analytics in Late Antiquity and Beyond, Frans A. J. de Haas & Mariska Leunissen & Marije Martijn (eds.) (Philosophia Antiqua 124) Leiden: Brill 2010.
 • ‘Heaps, Experience, and Method: On the Sorites Argument in Ancient Medicine’, History of Philosophy Quarterly 24/2 (2007), 109-25.