tutkatesti

<p>content here:</p>

Havainto : Suomen Filosofisen Yhdistyksen yhden sanan kollokvion esitelmiä/(toim) Hemmo Laiho, Miira Tuominen*. - Turku: University of Turku, 2018. - 282 s. - Reports from the Department of Philosophy; 40 - ISBN 978-951-29-7135-0 < http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-29-7136-7>

Sukupuoli ja filosofia/ Kristina Rolin, Olli-Pekka Moisio*, Martina Reuter*, Miira Tuominen*.(toim) Kristina Rolin, Olli-Pekka Moisio*, Martina Reuter*, Miira Tuominen*. - Jyväskylä: Jyväskylän yliopisto, 2016. - 215 s. - SoPhi; 131 - ISBN 978-951-39-6610-2 < http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-39-6610-2>

Aikuisen ajattelua koskeva käsitteistö : filosofista tarkastelua/ Miira Tuominen*. - // Ajattelun kehitys aikuisuudessa : kohti moninäkökulmaisuutta(toim) Eeva Kallio*. Suomen Kasvatustieteellinen Seura, 2016. - 382 s. - Kasvatusalan tutkimuksia; 71 - ISBN 978-952-5401-73-8

Ajattelun kehityksestä tiedollis-henkisenä saavutuksena : antiikin filosofikoulujen näkemyksiä/ Miira Tuominen*. - // Ajattelun kehitys aikuisuudessa : kohti moninäkökulmaisuutta(toim) Eeva Kallio*. Suomen Kasvatustieteellinen Seura, 2016. - 382 s. - Kasvatusalan tutkimuksia; 71 - ISBN 978-952-5401-73-8

Mistä pyrrhonisti pidättäytyy pidättäytyessään arvostelemasta? : Sekstos Empeirikoksen tietoteoreettinen skeptisismi / Miira Tuominen*, - // Skeptisismi : epäilyn ja etsimisen filosofia (toim) Malin Grahn-Wilder*. Gaudeamus, 2016. - 453 s. - ISBN 978-952-495-396-2

New Perspectives on Aristotelianism and Its Critics/(toim) Miira Tuominen*, Sara Heinämaa*, Virpi Mäkinen. - Leiden: Brill academic publishers, 2015. - 232 s. - Brill's Studies in Intellectual History; 233 - ISBN 978-9-0042-7438-9

The Quest for the Good Life : Ancient Philosophers on Happiness / (toim) Øyvind Rabbås, Eyjólfur K. Emilsson, Hallvard Fossheim, Miira Tuominen*. Oxford University Press, 2015. - 320 s. - ISBN 978-0-19-874698-0

Introduction / Øyvind Rabbås, Eyjólfur K. Emilsson, Hallvard Fossheim, Miira Tuominen*, - // The Quest for the Good Life : Ancient Philosophers on Happiness (toim) Øyvind Rabbås, Eyjólfur K. Emilsson, Hallvard Fossheim, Miira Tuominen*. Oxford University Press, 2015. - 320 s. - ISBN 978-0-19-874698-0

Naturalised versus Normative Epistemology: An Aristotelian Alternative/ Miira Tuominen*. - // New Perspectives on Aristotelianism and Its Critics(toim) Miira Tuominen*, Sara Heinämaa*, Virpi Mäkinen. - Leiden: Brill academic publishers, 2015. - 232 s. - Brill's Studies in Intellectual History; 233 - ISBN 978-90-04-27438-9

Diotiman eros : tietäminen ja yksilöön kohdistuva halu Platonin Pidoissa / Miira Tuominen*. - // Niin & näin Suomen fenomenologinen instituutti, Eurooppalaisen filosofian seura 22 (2015): 1 s. 52-59

Why Do We Need Other People to Be Happy? : Happiness and Concern for Others in Aspasius and Porphyry / Miira Tuominen*, - // The Quest for the Good Life : Ancient Philosophers on Happiness (toim) Øyvind Rabbås, Eyjólfur K. Emilsson, Hallvard Fossheim, Miira Tuominen*. Oxford University Press, 2015. - 320 s. - ISBN 978-0-19-874698-0

'Diotiman erôs : tietäminen ja yksilöön kohdistuva halu Platonin / Miira Tuominen*. - // Niin & näin Suomen fenomenologinen instituutti, Eurooppalaisen filosofian seura 22 (2015): 1 s. 52-59

Introduction : Aristotelian Challenges to Contemporary Philosophy - Nature, Knowledge, and the Good/ Miira Tuominen*, Sara Heinämaa*, Virpi Mäkinen. - // New Perspectives on Aristotelianism and Its Critics(toim) Miira Tuominen*, Sara Heinämaa*, Virpi Mäkinen. - Leiden: Brill academic publishers, 2015. - 232 s. - Brill's Studies in Intellectual History; 233 - ISBN 978-90-04-27438-9

Stoalainen filosofinen terapia : elämä sarjana valintoja/ Miira Tuominen*. - // Sisäisyys & suunnistautuminen : juhlakirja Jussi Kotkavirralle(toim) Arto Laitinen*, Jussi Saarinen*, Heikki Ikäheimo*, Pessi Lyyra*, Ilkka Petteri Niemi*. - Jyväskylä: Jyväskylän yliopisto, 2014. - 825 s. - SoPhi; 125 - ISBN 978-951-39-5603-5 < http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-39-5603-5>

Culture, Suicide, and the Human Condition / Miira Tuominen*, (toim) Marja-Liisa Honkasalo, Miira Tuominen*. - New York: Berghahn Books, 2014. - 230 s. - ISBN 978-1-78238-234-8

'Tell him to follow me as quickly as possible': Plato's Phaedo (60c-63c) on taking one's own life / Miira Tuominen*, - // Culture, Suicide, and the Human Condition (toim) Marja-Liisa Honkasalo, Miira Tuominen*. - New York: Berghahn Books, 2014. - 230 s. - ISBN 978-1-78238-234-8

Ancient Theories/ Miira Tuominen*. - // Sourcebook for the History of Philosophy of Mind: Philosophical Psychology from Plato to Kant(toim) Simo Knuuttila, Juha Sihvola*. Springer Science+Business Media, 2014. - 746 s. - Studies in the History of Philosophy of Mind; 12 - ISBN 978-94-007-6966-3

Common Sense and Phantasia in Antiquity/ Miira Tuominen*. - // Sourcebook for the History of the Philosophy of Mind: Philosophical Psychology from Plato to Kant(toim) Simo Knuuttila, Juha Sihvola*. Springer Science+Business Media, 2014. - 746 s. - Studies in the History of Philosophy of Mind; 12 - ISBN 978-94-007-6966-3

Ancient Theories of Intellection/ Miira Tuominen*. - // Sourcebook for the History of the Philosophy of Mind: Philosophical Psycholofgy from Plato to Kant(toim) Simo Knuuttila, Juha Sihvola*. Springer Science+Business Media, 2014. - 746 s. - Studies in the History of Philosophy of Mind; 12 - ISBN 978-94-007-6966-3

Ancient Theories of Reasoning/ Miira Tuominen*. - // Sourcebook for the History of the Philosophy of Mind: Philosophical Psychology from Plato to Kant(toim) Simo Knuuttila, Juha Sihvola*. Springer Science+Business Media, 2014. - 746 s. - Studies in the History of Philosophy of Mind; 12 - ISBN 978-94-007-6966-3

On Activity and Passivity in Perception : Aristotle, Philoponus, and Pseudo-Simplicius/ Miira Tuominen*. - // Active Perception in the History of Philosophy : From Plato to Modern Philosophy(toim) José Filipe Silva, Mikko Yrjönsuuri*. Springer, 2014. - 293 s. - Studies in the History of Philosophy of Mind; 14 - ISBN 978-3-319-04361-6

Kirja-arvostelu : Holger Thesleff, Platonin arvoitus / Miira Tuominen*. - // Teologinen aikakauskirja Teologinen julkaisuseura r.y. 119 (2014): 5-6 s. 504-506

Pelin runoudesta : eeppis-herooinen maalikamppailu ja lyyrinen yhteistoiminta / Miira Tuominen*, - // Sokrateen syöksypusku : jalkapallon filosofiaa (toim) Jussi Saarinen*, Mikael Melan. - Jyväskylä: Docendo, 2014. - 195 s. - ISBN 978-952-291-044-8

Ajatuksia filosofian historian menetelmästä, totuudesta ja ymmärtämisestä / Mikko Yrjönsuuri*, Simo Knuuttila, Miira Tuominen*, Sara Heinämaa*. - // Tiede ja edistys Tutkijaliitto 39 (2014): 2 s. 177-183

Edistys! / Miira Tuominen*. - // Tiede ja edistys Tutkijaliitto 2013 (2013): 1 s. 3-8

Aristoteles ymmärryksen onnellisuutta lisäävästä vaikutuksesta/ Miira Tuominen*. - // Ymmärrys(toim) Valtteri Viljanen, Helena Siipi, Matti Sintonen. - Turku: University of Turku, 2012. - Reports from the department of philosophy; 25 - ISBN 978-951-29-5004-1

Book Review: Mariska Leunissen.: Explanation and teleology in Aristotle's Science of Nature / Miira Tuominen*. - // Journal of the History of Philosophy - Baltimore: Johns Hopkins University 50 (2012): 4 s. 611-612

Oikeudenmukaisuus Platonin Valtiossa./ Miira Tuominen*. - // Ovia yhteiskuntatieteisiin(toim) Olli-Pekka Moisio*, Pekka Korhonen*, Marja Järvelä*, Eeva Lehtonen. - Jyväskylä: Jyväskylän yliopisto, 2012. - 304 s. - SoPhi; 117 - ISBN 978-951-39-4471-1 (PDF) < http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-39-4471-1>

The Philosophy of the Ancient Commentators on Aristotle / Miira Tuominen*. - // Philosophy Compass - Hoboken, New Jersey: Wiley-Blackwell 7 (2012): 12 s. 852–895 <http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/j.1747-9991.2012.00529.x/abstract>

'Pyydä häntä seuraamaan minua niin pian kuin mahdollista' – Platonin Faidon (60c-63c) itsensä surmaamisesta / Miira Tuominen*. - // Tiede & edistys Tutkijaliitto 2012 (2012): 4 s. 303-319

Aristotle on the Role of the Predicables in Dialectical Disputations/ Miira Tuominen*, Marja-Liisa Kakkuri-Knuuttila. - // Oxford Studies in Ancient Philosophy - Oxford: Oxford University Press, 2012. - 320 s. - Oxford Studies in Ancient Philosophy; 43 - ISBN 9780199666164

Aristoteles / Miira Tuominen*. - // Logos-ensyklopedia - tampere: eurooppalaisen filosofian seura, 2011. &lt; http://filosofia.fi/node/5562&gt;

Mitä on antiikin filosofia? / Miira Tuominen*. - // Tiede & Edistys (2010):

Back to Posterior Analytics II 19: Aristotle on the Knowledge of Principles / Miira Tuominen*. - // Apeiron 43 (2010): 2-3 s. 115-143

Alexander and Philoponus on the Prior Analytics I 27-30: Is There Tension between Aristotle’s Scientific Theory and Practice?/ Miira Tuominen*. - // Interpreting Aristotle’s Posterior Analytics in Late Antiquity and Beyond(toim) Haas Frans de, Leunissen Mariska, Martijn Marije. 2010. - Philosophia Antiqua; 124 - ISBN 9789004201279

Kysymyksiä solidaarisuuden arvosta / Miira Tuominen*. - // Kaikki solidaarisuudesta - Helsinki: Gaudeamus, 2010. - ISBN 978-952-495-172-2

Receptive Reason: Alexander of Aphrodisias on Material Intellect / Miira Tuominen*. - // Phronesis - Leiden: Brill 55 (2010): 2 s. 150-170

Filosofian anti: tietoa vai terapiaa? / Miira Tuominen*. - // Mitä on filosofia (toim) Heikki Kovalainen, Henrik Rydenfelt. 2010. - ISBN 9789524951531

Problems with 'Consciousness'/ Miira Tuominen*. - // Cognitive Semantics(toim) Heli Tissari. - Helsinki: Varieng: Studies in Variation, Contacts and Change in English, 2009. - Varieng Studies in Variation, Contacts and Change in English, vol. 3: Approaches to Language and Cognition; - ISBN 1797-4453 < http://www.helsinki.fi/varieng/journal/volumes/03/tuominen/>

Ancient Commentatiors on Plato and Aristotle/ Miira Tuominen*. - 1. - Stocksfield/Berkeley: Acumen/University of California Press, 2009. - 331 s. - Ancient Philosophies; - ISBN 1844651630

Assumptions of Normativity: Two Ancient Approaches on Agency / Miira Tuominen*. - // Ancient Philosophy of the Self Springer, 2008.

Elämän monimuotoisuus Aristoteleella / Miira Tuominen*. - // Tiede ja edistys (2008):

Apprehension and Argument: Ancient Theories of Starting Points for Knowledge/ Miira Tuominen*. - 1. - Dordrecht: Springer, 2007. - 327 s. - Studies in the History of Philosophy of Mind; 3 - ISBN ISBN-10: 1402050429

Heaps, Experience, and Method: On the Sorites Argument in Ancient Medicine / Miira Tuominen*. - // History of Philosophy Quarterly (2007):

“How Do We Know the Principles? Late Ancient Perspectives to Aristotle’s Theory” / Miira Tuominen*. - // Erfahrung und Beweis: Die Wissenschaften von der Natur im 13. und 14. Jahrhundert / Experience and Demonstration: The Sciences of Nature in the 13th and 14th Centuries Akademie Verlag GmbH, 2007. - ISBN 3050042494

Mind and Modality: Studies in the History of Philosophy in Honour of Simo Knuuttila / (toim) Miira Tuominen*, Vesa Hirvonen*, Toivo J. Holopainen. 2006.

Aristotle and Alexander of Aphrodisias on the Active Intellect/ Miira Tuominen*. - // Mind and Modality: Studies in the History of Philosophy in Honour of Simo Knuuttila 2006. - Brill's Studies in Intellectual History;