Backman, Jussi

Backman, J. (2018). Äärellisyyden kohtaaminen : kokemuksen filosofista käsitehistoriaa. In J. Toikkanen, & I. A. Virtanen. (Eds.), Kokemuksen tutkimus VI : kokemuksen käsite ja käyttö (pp. 25-40). Rovaniemi: Lapland University Press. Retrieved from http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-310-940-7 Open access

Backman, J. (2018). Being Itself and the Being of Beings : Reading Aristotle’s Critique of Parmenides (Physics 1.3) after Metaphysics. Epoché: A Journal for the History of Philosophy, 22 (2), 271-291. doi:10.5840/epoche20171220103 Open access

Backman, J. (2018). Spekülatif Materyalizmde Hümanizm Ve Post-Hümanizm. Sabah Ülkesi : Üç Aylık Kültürsanat Ve Felsefe Dergisi, pp. 20-25. Retrieved from http://www.sabahulkesi.com/sayi.php?no=57 Open access

Backman, J., Mäcklin, H., & Vasquez, R. (Eds.). (2017). Journal of Aesthetics and Phenomenology, 4(2). Special Issue: Thinking Contemporary Art with Heidegger. Taylor & Francis. Journal of Aesthetics and Phenomenology, 4.

Backman, J., Hacklin, S., & Hotanen, J. (Eds.). (2017). Ajattelun aloittelija : Juha Himangan 50-vuotisjuhlakirja. Juha Himangan oppilaat ja ystävät. Retrieved from http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-93-8392-4 Open access

Backman, J. (2017). A Religious End of Metaphysics? Heidegger, Meillassoux and the Question of Fideism. In A. Cimino, & G.-J. van der Heiden (Eds.), Rethinking Faith : Heidegger between Nietzsche and Wittgenstein (pp. 39-62). New York: Bloomsbury Academic. doi:10.5040/9781501321252.ch-003 Open access

Backman, J. (2017). Spekulaation paluu. Niin & näin, 24 (2), 146-147. Open access

Backman, J. (2017). The End of the World after the End of Finitude : On a Recently Prominent Speculative Tone in Philosophy. In M. S. C. Schuback, & S. Lindberg (Eds.), The End of the World : Contemporary Philosophy and Art (pp. 105-123). Lanham: Rowman and Littlefield International. Open access

Backman, J. (2017). Aristotle. In A. Kotsko, & C. Salzani (Eds.), Agamben's Philosophical Lineage (pp. 15-26). Edinburgh University Press. doi:10.3366/edinburgh/9781474423632.003.0002 Open access

Backman, J. (2017, 9.5.2017). The One Is Not : On the Fate of Unity in Post-Metaphysical Philosophy. Religious Theory. Retrieved from http://jcrt.org/religioustheory/2017/05/09/the-one-is-not-on-the-fate-... Open access

Backman, J. (2017). Me (anti)kopernikaanit : Jussin fenomenologisista peruskysymyksistä. In J. Backman, S. Hacklin, & J. Hotanen (Eds.), Ajattelun aloittelija : Juha Himangan 50-vuotisjuhlakirja (pp. 16-25). Juha Himangan oppilaat ja ystävät. Open access

Backman, J., Hacklin, S., & Hotanen, J. (2017). Jeps, aloitellaan. In J. Backman, S. Hacklin, & J. Hotanen (Eds.), Ajattelun aloittelija : Juha Himangan 50-vuotisjuhlakirja (pp. 5-7). Juha Himangan oppilaat ja ystävät. Open access

Backman, J., Mäcklin, H., & Vasquez, R. (2017). Editors' Introduction. Journal of Aesthetics and Phenomenology, 4 (2), 93-99. doi:10.1080/20539320.2017.1396695 Open access

Backman, J. (2016). Lauri Rauhala (1914–2016). In Verkkoloki. Filosofia.fi: Portti filosofiaan (pp. 0). Tampere, Finland: Filosofia.fi; Eurooppalaisen filosofian seura. Retrieved from http://filosofia.fi/node/7195 Open access

Backman, J., Lehtovaara, J., Lehtovaara, M., & Rauhala, E. (2016, 7.5.2016). Lauri Rauhala. Helsingin Sanomat, p. C23. Retrieved from http://www.hs.fi/muistot/a1306040275410

Värri, V.-M., Lehtovaara, M., Lehtovaara, J., & Backman, J. (2016). In memorian: Lauri Rauhala 1914-2016. Psykologi, 2016 (4).

Backman, J. (2015). Postmetafyysisen ajattelun musta kirja. Niin & näin, 22 (2), 107-117. Open access

Backman, J. (2015). Complicated Presence: Heidegger and the Postmetaphysical Unity of Being. Albany, NY: State University of New York Press. SUNY series in Contemporary Continental Philosophy.

Backman, J. (2015). Hermeneutics and the Ancient Philosophical Legacy: Hermeneia and Phronesis. In N. Keane, & C. Lawn (Eds.), The Blackwell Companion to Hermeneutics (pp. 22-33). Blackwell Companions to Philosophy, 60. Malden, MA: Wiley-Blackwell. doi:10.1002/9781118529812.ch2

Backman, J. (2015). Towards a Genealogy of the Metaphysics of Sight: Seeing, Hearing, and Thinking in Heraclitus and Parmenides. In A. Cimino, & P. Kontos (Eds.), Phenomenology and the Metaphysics of Sight (pp. 11-34). Studies in Contemporary Phenomenology, 13. Brill. doi:10.1163/9789004301917_003 Open access

Backman, J. (2015). Situationaalinen säätöpiiri: Rauhalan filosofinen kädenjälki. In Kokemuksen tutkimus V : Lauri Rauhala 100 vuotta (pp. 73-102). Rovaniemi: Lapin yliopistokustannus. Retrieved from http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-310-969-8 Open access

Backman, J. (2015). Book review : Ziarek, Krzysztof. Language after Heidegger. The Review of Metaphysics, 68 (3), 684-686. Open access

Backman, J. (2015). Olemisen oikeudenmukaisuus: laki ja järjestys esisokraattisilla ajattelijoilla. Tiede ja edistys, 40 (1), 27-42. Retrieved from http://urn.fi/URN:NBN:fi:ELE-1804000

Backman, J. (2014). Fronēsis hermeneuttisena hyveenä : Aristoteles, Heidegger, Gadamer. In N. Hämäläinen, J. Lemetti, & I. Niiniluoto (Eds.), Hyve (pp. 155-167). Filosofisia tutkimuksia Helsingin yliopistosta, 45. Helsinki, Finland: Helsingin yliopisto. Open access

Backman, J. (2014). Transcendental Idealism and Strong Correlationism: Meillassoux and the End of Heideggerian Finitude. In S. Heinämaa, M. Hartimo, & T. Miettinen (Eds.), Phenomenology and the Transcendental (pp. 276-294). Routledge Research in Phenomenology, 1. London: Routledge. doi:10.4324/9780203797037 Open access

Backman, J. (2014). From the Ultimate God to the Virtual God: Post-Ontotheological Perspectives on the Divine in Heidegger, Badiou, and Meillassoux. META: Research in Hermeneutics, Phenomenology, and Practical Philosophy, 6 (Special), 113-142. Retrieved from http://www.metajournal.org/current_issue.php?id=67 Open access

Backman, J. (2014). Äärellisyyden loppu : Kant, Heidegger, Meillassoux. In A. Laitinen, J. Saarinen, H. Ikäheimo, P. Lyyra, & I. P. Niemi (Eds.), Sisäisyys & suunnistautuminen : juhlakirja Jussi Kotkavirralle (pp. 23-41). SoPhi, 125. Jyväskylä, Finland: Jyväskylän yliopisto. Retrieved from http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-39-5603-5 Open access

Backman, J. (2013). Unity in Crisis: Protometaphysical and Postmetaphysical Decisions. In A. Magun (Ed.), Politics of the One: Concepts of the One and the Many in Contemporary Thought (pp. 87-112). New York: Bloomsbury Academic. doi:10.5040/9781501301643.ch-007 Open access

Backman, J. (2013). Idean politiikka: Arendt ja Badiou. Tiede ja edistys, 38 (4), 271-287. Retrieved from http://urn.fi/URN:NBN:fi:ELE-1620343

Backman, J. (2013). Olemisen ainutkertaisuudesta ainutkertaisuuden politiikkaan: Parmenides, Heidegger, Nancy. Tiede ja edistys, 38 (2), 108-124. Retrieved from http://urn.fi/URN:NBN:fi:ELE-1619803