Harjunen, Hannele

Harjunen, H. (2016). Ulossulkemisia liikunnan kentällä : lihava liikkuva naisruumis katseiden kohteena. In P. Berg, & M. Kokkonen (Eds.), Urheilun takapuoli : tasa-arvo ja yhdenvertaisuus liikunnassa ja urheilussa (pp. 156-175). Nuorisotutkimusverkoston julkaisuja, 186. Nuorisotutkimusverkosto.

Harjunen, H. (2016, 20.04.2016). Uusliberaalit ruumiit ja lihavuus. Tiedeblogi. Retrieved from https://www.jyu.fi/blogit/tiedeblogi/harjunen Open access

Kantola, J., & Harjunen, H. (2015). Sukupuolentutkimus yhteiskuntatieteissä. In O.-P. Moisio, T. Silvasti, & I. Kauppinen (Eds.), Polkuja yhteiskuntatieteisiin (pp. 212-233). SoPhi, 128. Jyväskylä, Finland: Jyväskylän yliopisto. Retrieved from http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-39-6096-4 Open access

Harjunen, H. (2014). A Truly Enjoyable Read : But is There Room for Fat Femmes in Feminism?. lambda nordica : tidskrift om homosexualitet, 19 (2), 156-159. Retrieved from http://www.lambdanordica.se/ Open access

Harjunen, H. (2013). Housuvallankumous. Kirja-arvio Arja Turusen väitöskirjasta ’Hame, housut, hamehousut! Vai mikä on tulevaisuutemme?’ Naisen päällyshousujen käyttöä koskevat pukeutumisohjeet ja niissä rakentuvat naiseuden ihanteet suomalaisissa naistenlehdissä 1889–1945. Naistutkimus-Kvinnoforskning, 26 (2), 62-64.

Harjunen, H. (2013). Sairaat ja päättömät. Kulttuurintutkimus, 30 (2), 41-44. Retrieved from http://www.jyu.fi/kulttuurintutkimus/KT_2-2013_41-44_Sairaat_ja_paatto...

Kantola, J., & Harjunen, H. (2013). Sukupuolentutkimus yhteiskuntatieteissä. In O.-P. Moisio, P. Korhonen, & T.-A. Wilska (Eds.), Yhteiskuntatieteiden ovella (pp. 240-261). SoPhi, 121. Jyväskylä, Finland: Jyväskylän yliopisto. Retrieved from http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-39-5101-6 Open access

Harjunen, H. (2013). Syömishäiriökirjallisuus ilmiön kuvaajana ja rakentajana. Naistutkimus-Kvinnoforskning, 26 (3), 53-55.

Jakonen, M., & Harjunen, H. (2013, 6.9.2013). Tylsää yläilmoissa leijumista?. Keskisuomalainen. Retrieved from http://www.ksml.fi/mielipide/mielipidekirjoitukset/tylsaa-ylailmoissa-... Open access

Harjunen, H., Carbin, M., & Kvist, E. (2012). (In )Appropriate Mothers: Policy Discourses on fertility treatment for lesbians in Denmark, Finland, and Sweden. In Doing Families: Gay and Lesbian Family Practices (pp. 59-78). Ljubljana: Peace Institute.

Saresma, T., & Harjunen, H. (2012). Ikuisuuskysymys nyt. In H. Harjunen, & T. Saresma (Eds.), Sukupuoli nyt! Purkamisia ja neuvotteluja (pp. 5-12). JYY julkaisusarja, 87. Jyväskylä, Finland: Kampus Kustannus.

Karkulehto, S., Saresma, T., Harjunen, H., & Kantola, J. (2012). Intersektionaalisuus metodologiana ja performatiivisen intersektionaalisuuden haaste. Naistutkimus - Kvinnoforskning, 25 (4), 16-27.

Harjunen, H. (2012). Lihavuus yhteiskunnallisena kysymyksenä. In Sukupuoli Nyt! purkamisia ja neuvotteluita (pp. 160-183). JYY julkaisusarja, 87. Jyväskylä, Finland: Kampus kustannus.

Harjunen, H. (2012). Pohjoismaiset kolonialisimin jäljet puntarissa. Janus: sosiaalipolitiikan ja sosiaalityön tutkimuksen aikakauslehti, 20 (1), 100-103.

Kantola, J., & Harjunen, H. (2012). Sukupuolentutkimus yhteiskuntatieteissä. In O.-P. Moisio, P. Korhonen, M. Järvelä, & E. Lehtonen (Eds.), Ovia yhteiskuntatieteisiin (pp. 199-220.). SoPhi, 117. Jyväskylä, Finland: Jyväskylän yliopisto. Retrieved from http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-39-4471-1 Open access

Harjunen, H., & Saresma, T. (Eds.). (2012). Sukupuoli nyt! Purkamisia ja neuvotteluja. Jyväskylä, Finland: Kampus Kustannus. Kampus Kustannus/JYY:n julkaisusarja, 87.

Harjunen, H. (2011). Intersectionality Report: Finland. Report analysing intersectionality in gender equality policies for each country and the EU, Deliverable D47: STRIQ. Vienna: IWM. Retrieved from http://www.quing.eu/files/results/ir_finland.pdf

Harjunen, H. (2011). Kansainvälistyvän Suomen sukupuolitettu ja rodullistettu historia. Naistutkimus-Kvinnoforskning, 25 (3), 59-60.

Harjunen, H. (2011). Normaalius on yliarvostettua. NHL-Normihomolehti.

Harjunen, H. (2010). Kuinka naisten pätevyyttä arvioidaan?. Tasa-arvoklinikka.fi. Retrieved from http://www.tasa-arvoklinikka.fi/index.php?option=com_content&task=blog...

Harjunen, H. (2010). Naiset ja lihavuus: näkökulmia yhteiskuntatieteelliseen lihavuustutkimukseen. Naistutkimus_kvinnoforskning, (2).

Harjunen, H. (2010). Sukupuolittuneen ruumiin muodot ja merkitykset. In T. Saresma, T. Juvonen, & L.-M. Rossi (Eds.), Käsikirja sukupuoleen. Tampere, Finland: Vastapaino.

Harjunen, H. (2010). Yhdenvertaisuus vai tasa-arvo?. In T. Juvonen, L.-M. Rossi, & T. Saresma (Eds.), Käsikirja sukupuoleen. Tampere, Finland: Vastapaino.

Harjunen, H. (2009). Eikö lihava voi nauttia seksistä?. Helsingin sanomat, 3.7.2009.

Harjunen, H., & Carbin, M. (2009). Feminism, Gender and the War on Terror. Social Semiotics, 19 (2).

Harjunen, H. (2009). Onko normiruumiista tulossa seksuaalisen hyvinvoinnin ehto?. Neuvola ja Kouluterveys-lehti.

Luther, A., & Harjunen, H. (2009). The "fat" female body in focus. Social Semiotics, 19 (3), 363-366.

Harjunen, H. (2009). Women and Fat: approaches to the social study of fatness. Jyväskylä, Finland: Jyväskylän yliopiston kirjasto. Jyväskylä studies in education, psychology and social research, 379.

Harjunen, H. (2008). Context Study Finland. Vienna: Institute for Human Sciences (IWM) . Retrieved from http://www.quing.eu/files/results/cs_finland.pdf

Harjunen, H. (2007). Issue Histories Finland: Series of Timelines of Policy Debates, QUING Project. Vienna: Vienna: Institute for Human Sciences (IWM) . Retrieved from http://www.quing.eu/files/results/ih_finland.pdf

Harjunen, H., & Kyrölä, K. (2007). Johdanto: Lihavuustutkimusta toisin. In H. Harjunen, & K. Kyrölä (Eds.), Koolla on väliä: lihavuus, ruumisnormit, sukupuoli (pp. 9-48). Helsinki, Finland: Like.

Harjunen, H., & Kyrölä, K. (Eds.). (2007). Koolla on väliä: lihavuus, ruumisnormit ja sukupuoli. Helsinki, Finland: Like.

Harjunen, H. (2007). Kuka puolustaisi lihavaa siskoa?. Tulva. Feministinen aikakauslehti, ( 4/2007.).

Harjunen, H. (2007). Lihavuus välitilana. In H. Harjunen, & K. Kyrölä (Eds.), Koolla on väliä: lihavuus, ruumisnormit, sukupuoli (pp. 205-228). Helsinki, Finland: Like.

Harjunen, H., & Kyrölä, K. (2007). Sanoilla on väliä: uusi lihavuussanakirja. In H. Harjunen, & K. Kyrölä (Eds.), Koolla on väliä: lihavuus, ruumisnormit, sukupuoli (pp. 297-313). Helsinki, Finland: Like.

Harjunen, H. (2007). State of the Art and Mapping of Competences Report: Finland, QUING Project. Vienna: Vienna: Institute for Human Sciences (IWM), . Retrieved from http://www.quing.eu/files/results/soa_finland.pdf

Harjunen, H. (2006). Liikaa tai ei lainkaan: käsityksiä lihavan naisen seksuaalisuudesta. In T. Kinnunen, & A. Puuronen (Eds.), Seksuaalinen ruumis. Helsinki, Finland: Gaudeamus.

Harjunen, H., Rich, E., & Evans, J. (2006). Normal Gone Bad-Exploring Discourses of Health and the Female Body In Schools. In V. Kalizkus, & P. Twohig (Eds.), Bordering Biomedicine (pp. 177-196). At the Interface, vol 29. Amsterdam and New York: Rodopi Press.

Harjunen, H., Määttä, P., Mielonen, k., & Liimatainen, V.-P. (2005). Yliopisto ja johtamisen haasteet. Jyväskylän yliopiston kirjasto.

Harjunen, H. (2004). Exploring obesity through social model of disability. In T. R. K. Kristjana (Ed.), Gender and Disability in the Nordic Countries (pp. 303-322). Lund: Studentlitteratur.

Harjunen, H. (2004). Lihavuus ja moraalinen paniikki. Yhteiskuntapolitiikka, 69 (4/2004), 412-418.

Harjunen, H. (2004). Lihavuus, sukupuoli ja stigma. In M. Husso, E. Jokinen, & M. Kaskisaari (Eds.), Ruumis Töihin! (pp. 243-262). Tampere, Finland: Vastapaino.

Harjunen, H. (2003). Hundred Years of Beauty. PáP Magazine, 1 (1/2003).

Harjunen, H. (2003). Hyväksyttävän naisvartalon rakentaminen suomalaisessa koulussa. In S. vappu, H. Mervi, J. Kangasvuo, & N. Kuorikoski (Eds.), Leimattuna, kontrolloituna, normitettuna - seksualisoitunut ja sukupuolistunut väkivalta kasvatuksessa ja koulutuksessa . E Oulun yliopiston kasvatustieteellistä oppimateriaalia, 1. Oulu: Oulun yliopisto.

Harjunen, H. (2003). Rokkaava turisti . Keskisuomalainen, Syke .

Harjunen, H. (2002). Eettisen opetuksen tarjonta ja tarve Jyväskylän yliopistossa. . .

Harjunen, H. (2002). Girls behaving badly. PáP Magazine , (2/2002).

Harjunen, H. (2002). Ihana kamala ruoka . Keskisuomalainen, Syke .

Harjunen, H. (2002). Kuinka tyydyttää festivaalinälkä oikeaoppisesti . Keskisuomalainen, Syke .

Harjunen, H. (2002). Naisten paikallishistoriaa . Naistutkimus-Kvinnoforskning, 15 (4/2002).

Harjunen, H. (2002). The Construction of Acceptable female body in Finnish school. In Gendered and Sexualized Violence in School Environment. Femina Borealis, 5. Oulu: University of Oulu.

Harjunen, H. (2001). Laihuuden ihanne ja hoikkuuden vaatimus. In Mitä Missä Milloin vuosikirja 2001 (pp. 276-278). Helsinki, Finland: otava.

Harjunen, H. (2000). (Hetero)seksuaalisen viehättävyyden normia uusintamassa?. Naistutkimus/Kvinnoforskning, 13. (1/2000).