Harjunen, Hannele

Harjunen, H. (2016, 20.04.2016). Uusliberaalit ruumiit ja lihavuus. Tiedeblogi. Retrieved from https://www.jyu.fi/blogit/tiedeblogi/harjunen Open access

Harjunen, H. (2016). Ulossulkemisia liikunnan kentällä : lihava liikkuva naisruumis katseiden kohteena. In P. Berg, & M. Kokkonen (Eds.), Urheilun takapuoli : tasa-arvo ja yhdenvertaisuus liikunnassa ja urheilussa (pp. 156-175). Nuorisotutkimusverkoston julkaisuja, 186. Nuorisotutkimusverkosto.

Kantola, J., & Harjunen, H. (2015). Sukupuolentutkimus yhteiskuntatieteissä. In O.-P. Moisio, T. Silvasti, & I. Kauppinen (Eds.), Polkuja yhteiskuntatieteisiin (pp. 212-233). SoPhi, 128. Jyväskylä, Finland: Jyväskylän yliopisto. Retrieved from http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-39-6096-4 Open access

Harjunen, H. (2014). A Truly Enjoyable Read : But is There Room for Fat Femmes in Feminism?. lambda nordica : tidskrift om homosexualitet, 19 (2), 156-159. Retrieved from http://www.lambdanordica.se/ Open access

Harjunen, H. (2013). Sairaat ja päättömät. Kulttuurintutkimus, 30 (2), 41-44. Retrieved from http://www.jyu.fi/kulttuurintutkimus/KT_2-2013_41-44_Sairaat_ja_paatto...

Harjunen, H. (2013). Housuvallankumous. Kirja-arvio Arja Turusen väitöskirjasta ’Hame, housut, hamehousut! Vai mikä on tulevaisuutemme?’ Naisen päällyshousujen käyttöä koskevat pukeutumisohjeet ja niissä rakentuvat naiseuden ihanteet suomalaisissa naistenlehdissä 1889–1945. Naistutkimus-Kvinnoforskning, 26 (2), 62-64.

Harjunen, H. (2013). Syömishäiriökirjallisuus ilmiön kuvaajana ja rakentajana. Naistutkimus-Kvinnoforskning, 26 (3), 53-55.

Jakonen, M., & Harjunen, H. (2013, 6.9.2013). Tylsää yläilmoissa leijumista?. Keskisuomalainen. Retrieved from http://www.ksml.fi/mielipide/mielipidekirjoitukset/tylsaa-ylailmoissa-... Open access

Kantola, J., & Harjunen, H. (2013). Sukupuolentutkimus yhteiskuntatieteissä. In O.-P. Moisio, P. Korhonen, & T.-A. Wilska (Eds.), Yhteiskuntatieteiden ovella (pp. 240-261). SoPhi, 121. Jyväskylä, Finland: Jyväskylän yliopisto. Retrieved from http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-39-5101-6 Open access

Harjunen, H., & Saresma, T. (Eds.). (2012). Sukupuoli nyt! Purkamisia ja neuvotteluja. Jyväskylä, Finland: Kampus Kustannus. Kampus Kustannus/JYY:n julkaisusarja, 87.

Harjunen, H. (2012). Lihavuus yhteiskunnallisena kysymyksenä. In Sukupuoli Nyt! purkamisia ja neuvotteluita (pp. 160-183). JYY julkaisusarja, 87. Jyväskylä, Finland: Kampus kustannus.

Harjunen, H. (2012). Pohjoismaiset kolonialisimin jäljet puntarissa. Janus: sosiaalipolitiikan ja sosiaalityön tutkimuksen aikakauslehti, 20 (1), 100-103.

Harjunen, H., Carbin, M., & Kvist, E. (2012). (In )Appropriate Mothers: Policy Discourses on fertility treatment for lesbians in Denmark, Finland, and Sweden. In Doing Families: Gay and Lesbian Family Practices (pp. 59-78). Ljubljana: Peace Institute.

Kantola, J., & Harjunen, H. (2012). Sukupuolentutkimus yhteiskuntatieteissä. In O.-P. Moisio, P. Korhonen, M. Järvelä, & E. Lehtonen (Eds.), Ovia yhteiskuntatieteisiin (pp. 199-220.). SoPhi, 117. Jyväskylä, Finland: Jyväskylän yliopisto. Retrieved from http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-39-4471-1 Open access

Karkulehto, S., Saresma, T., Harjunen, H., & Kantola, J. (2012). Intersektionaalisuus metodologiana ja performatiivisen intersektionaalisuuden haaste. Naistutkimus - Kvinnoforskning, 25 (4), 16-27.

Saresma, T., & Harjunen, H. (2012). Ikuisuuskysymys nyt. In H. Harjunen, & T. Saresma (Eds.), Sukupuoli nyt! Purkamisia ja neuvotteluja (pp. 5-12). JYY julkaisusarja, 87. Jyväskylä, Finland: Kampus Kustannus.

Harjunen, H. (2011). Kansainvälistyvän Suomen sukupuolitettu ja rodullistettu historia. Naistutkimus-Kvinnoforskning, 25 (3), 59-60.

Harjunen, H. (2011). Intersectionality Report: Finland. Report analysing intersectionality in gender equality policies for each country and the EU, Deliverable D47: STRIQ. Vienna: IWM. Retrieved from http://www.quing.eu/files/results/ir_finland.pdf

Harjunen, H. (2011). Normaalius on yliarvostettua. NHL-Normihomolehti.

Harjunen, H. (2010). Kuinka naisten pätevyyttä arvioidaan?. Tasa-arvoklinikka.fi. Retrieved from http://www.tasa-arvoklinikka.fi/index.php?option=com_content&task=blog...

Harjunen, H. (2010). Naiset ja lihavuus: näkökulmia yhteiskuntatieteelliseen lihavuustutkimukseen. Naistutkimus_kvinnoforskning, (2).

Harjunen, H. (2010). Sukupuolittuneen ruumiin muodot ja merkitykset. In T. Saresma, T. Juvonen, & L.-M. Rossi (Eds.), Käsikirja sukupuoleen. Tampere, Finland: Vastapaino.

Harjunen, H. (2010). Yhdenvertaisuus vai tasa-arvo?. In T. Juvonen, L.-M. Rossi, & T. Saresma (Eds.), Käsikirja sukupuoleen. Tampere, Finland: Vastapaino.

Harjunen, H. (2009). Eikö lihava voi nauttia seksistä?. Helsingin sanomat, 3.7.2009.

Harjunen, H. (2009). Women and Fat: approaches to the social study of fatness. Jyväskylä, Finland: Jyväskylän yliopiston kirjasto. Jyväskylä studies in education, psychology and social research, 379.

Harjunen, H. (2009). Onko normiruumiista tulossa seksuaalisen hyvinvoinnin ehto?. Neuvola ja Kouluterveys-lehti.

Harjunen, H., & Carbin, M. (2009). Feminism, Gender and the War on Terror. Social Semiotics, 19 (2).

Luther, A., & Harjunen, H. (2009). The "fat" female body in focus. Social Semiotics, 19 (3), 363-366.

Harjunen, H. (2008). Context Study Finland. Vienna: Institute for Human Sciences (IWM) . Retrieved from http://www.quing.eu/files/results/cs_finland.pdf

Harjunen, H., & Kyrölä, K. (Eds.). (2007). Koolla on väliä: lihavuus, ruumisnormit ja sukupuoli. Helsinki, Finland: Like.

Harjunen, H. (2007). Kuka puolustaisi lihavaa siskoa?. Tulva. Feministinen aikakauslehti, ( 4/2007.).

Harjunen, H. (2007). Lihavuus välitilana. In H. Harjunen, & K. Kyrölä (Eds.), Koolla on väliä: lihavuus, ruumisnormit, sukupuoli (pp. 205-228). Helsinki, Finland: Like.

Harjunen, H. (2007). Issue Histories Finland: Series of Timelines of Policy Debates, QUING Project. Vienna: Vienna: Institute for Human Sciences (IWM) . Retrieved from http://www.quing.eu/files/results/ih_finland.pdf

Harjunen, H. (2007). State of the Art and Mapping of Competences Report: Finland, QUING Project. Vienna: Vienna: Institute for Human Sciences (IWM), . Retrieved from http://www.quing.eu/files/results/soa_finland.pdf

Harjunen, H., & Kyrölä, K. (2007). Johdanto: Lihavuustutkimusta toisin. In H. Harjunen, & K. Kyrölä (Eds.), Koolla on väliä: lihavuus, ruumisnormit, sukupuoli (pp. 9-48). Helsinki, Finland: Like.

Harjunen, H., & Kyrölä, K. (2007). Sanoilla on väliä: uusi lihavuussanakirja. In H. Harjunen, & K. Kyrölä (Eds.), Koolla on väliä: lihavuus, ruumisnormit, sukupuoli (pp. 297-313). Helsinki, Finland: Like.

Harjunen, H. (2006). Liikaa tai ei lainkaan: käsityksiä lihavan naisen seksuaalisuudesta. In T. Kinnunen, & A. Puuronen (Eds.), Seksuaalinen ruumis. Helsinki, Finland: Gaudeamus.

Harjunen, H., Rich, E., & Evans, J. (2006). Normal Gone Bad-Exploring Discourses of Health and the Female Body In Schools. In V. Kalizkus, & P. Twohig (Eds.), Bordering Biomedicine (pp. 177-196). At the Interface, vol 29. Amsterdam and New York: Rodopi Press.

Harjunen, H., Määttä, P., Mielonen, k., & Liimatainen, V.-P. (2005). Yliopisto ja johtamisen haasteet. Jyväskylän yliopiston kirjasto.

Harjunen, H. (2004). Lihavuus ja moraalinen paniikki. Yhteiskuntapolitiikka, 69 (4/2004), 412-418.

Harjunen, H. (2004). Lihavuus, sukupuoli ja stigma. In M. Husso, E. Jokinen, & M. Kaskisaari (Eds.), Ruumis Töihin! (pp. 243-262). Tampere, Finland: Vastapaino.

Harjunen, H. (2004). Exploring obesity through social model of disability. In T. R. K. Kristjana (Ed.), Gender and Disability in the Nordic Countries (pp. 303-322). Lund: Studentlitteratur.

Harjunen, H. (2003). Hundred Years of Beauty. PáP Magazine, 1 (1/2003).

Harjunen, H. (2003). Hyväksyttävän naisvartalon rakentaminen suomalaisessa koulussa. In S. vappu, H. Mervi, J. Kangasvuo, & N. Kuorikoski (Eds.), Leimattuna, kontrolloituna, normitettuna - seksualisoitunut ja sukupuolistunut väkivalta kasvatuksessa ja koulutuksessa . E Oulun yliopiston kasvatustieteellistä oppimateriaalia, 1. Oulu: Oulun yliopisto.

Harjunen, H. (2003). Rokkaava turisti . Keskisuomalainen, Syke .

Harjunen, H. (2002). Girls behaving badly. PáP Magazine , (2/2002).

Harjunen, H. (2002). Naisten paikallishistoriaa . Naistutkimus-Kvinnoforskning, 15 (4/2002).

Harjunen, H. (2002). The Construction of Acceptable female body in Finnish school. In Gendered and Sexualized Violence in School Environment. Femina Borealis, 5. Oulu: University of Oulu.

Harjunen, H. (2002). Ihana kamala ruoka . Keskisuomalainen, Syke .

Harjunen, H. (2002). Kuinka tyydyttää festivaalinälkä oikeaoppisesti . Keskisuomalainen, Syke .

Harjunen, H. (2002). Eettisen opetuksen tarjonta ja tarve Jyväskylän yliopistossa. . .

Harjunen, H. (2001). Laihuuden ihanne ja hoikkuuden vaatimus. In Mitä Missä Milloin vuosikirja 2001 (pp. 276-278). Helsinki, Finland: otava.

Harjunen, H. (2000). (Hetero)seksuaalisen viehättävyyden normia uusintamassa?. Naistutkimus/Kvinnoforskning, 13. (1/2000).