Heinämaa, Sara

Heinämaa, S. (2017). Embodiment and feminist philosophy. In A. Garry, S. J. Khader, & A. Stone (Eds.), The Routledge Companion to Feminist Philosophy (pp. 180-193). New York: Routledge. doi:10.4324/9781315758152-15

Heinämaa, S. (2017). On the Complexity and Wholeness of Human Beings: Husserlian Perspectives. International Journal of Philosophical Studies, 25 (3), 393-406. doi:10.1080/09672559.2017.1323404 Open access

Heinämaa, S. (2017). Wonder as the primary passion: A phenomenological perspective on Irigaray’s ethics of difference. In L. Dolezal, & D. Petherbridge (Eds.), Body/Self/Other : The Phenomenology of Social Encounters (pp. 209-236). Albany: State University of New York Press.

Heinämaa, S. (2016). Epokhe ja olemukset : Edmund Husserlin fenomenologian skeptiset ja antiskeptiset juonteet. In M. Grahn-Wilder (Ed.), Skeptisismi : epäilyn ja etsimisen filosofia (pp. 359-379). Gaudeamus.

Heinämaa, S. (2016). Ihmistieteellinen kriisi-diagnoosi. Tieteessä tapahtuu, 34 (4), 1-2. Retrieved from http://ojs.tsv.fi/index.php/tt/article/view/58541/20132 Open access

Heinämaa, S. (2015). Anonymity and personhood: Merleau-Ponty’s account of the subject of perception. Continental Philosophy Review, 48 (2), 123-142. doi:10.1007/s11007-015-9329-1

Heinämaa, S. (2015, 25.9.2015). Ansaitsemme parempaa johtamista. Suomen kuvalehti, p. 49.

Hakola, O., Heinämaa, S., & Pihlström, S. (Eds.). (2015). Death and Mortality : From Individual to Communal Perspectives. Helsinki, Finland: Helsingin yliopisto. Collegium : studies across disciplines in the humanities and social sciences, 19. Retrieved from http://www.helsinki.fi/collegium/journal/volumes/volume_19/index_19.ht... Open access

Heinämaa, S. (2015). Hermeneutics and Feminist Philosophy. In N. Keane, & C. Lawn (Eds.), The Blackwell Companion to Hermeneutics (pp. 557-572). Blackwell Companions to Philosophy, 60. Malden, MA: Wiley-Blackwell. doi:10.1002/9781118529812.ch68

Heinämaa, S. (2015). Hermeneutics and the Analytic-Continental Divide. In N. Keane, & C. Lawn (Eds.), The Blackwell Companion to Hermeneutics (pp. 573-584). Blackwell Companions to Philosophy, 60. Malden, MA: Wiley-Blackwell. doi:10.1002/9781118529812.ch69

Heinämaa, S. (2015). Husserl's Ethics of Renewal : A Personalistic Approach. In M. Tuominen, S. Heinämaa, & V. Mäkinen (Eds.), New Perspectives on Aristotelianism and Its Critics (pp. 196-212). Brill's Studies in Intellectual History, 233. Leiden: Brill academic publishers. doi:10.1163/9789004282582_011

Korhola, A., & Heinämaa, S. (2015, 43). Ilmastotutkimus on kriisissä. Kanava, pp. 40-42.

Tuominen, M., Heinämaa, S., & Mäkinen, V. (2015). Introduction : Aristotelian Challenges to Contemporary Philosophy - Nature, Knowledge, and the Good. In M. Tuominen, S. Heinämaa, & V. Mäkinen (Eds.), New Perspectives on Aristotelianism and Its Critics (pp. 1-27). Brill's Studies in Intellectual History, 233. Leiden: Brill academic publishers. doi:10.1163/9789004282582_002

Heinämaa, S. (2015, 24.12.2015). Kasvatuksen yhteisöllinen merkitys unohtunut. Keskisuomalainen, p. 9.

Tuominen, M., Heinämaa, S., & Mäkinen, V. (Eds.). (2015). New Perspectives on Aristotelianism and Its Critics. Leiden: Brill academic publishers. Brill's Studies in Intellectual History, 233.

Heinämaa, S., Relander, J., & Remes, P. (2015, 6.3.2015). Nykyinen tiedepolitiikka on tuhoisaa. Image. Retrieved from http://www.image.fi/image-lehti/nykyinen-tiedepolitiikka-on-tuhoisaa Open access

Moisio, O.-P., & Heinämaa, S. (2015, 28.3.2015). Opiskelijat eivät osaa arvioida opetuksen laatua. Helsingin Sanomat, p. A5.

Heinämaa, S. (2015, 7.11.2015). Suomen kriisi kadottaa yhteiset merkitykset. Helsingin Sanomat, p. A5.

Heinämaa, S. (2015). The Many Senses of Death : Phenomenological Insights into Human Mortality. In O. Hakola, S. Heinämaa, & S. Pihlström (Eds.), Death and Mortality : from Individual to Communal Perspectives (pp. 100-117). Collegium : studies across disciplines in the humanities and social sciences, 19. Helsinki, Finland: Helsingin yliopisto. Retrieved from https://helda.helsinki.fi/bitstream/handle/10138/158344/The%20Many%20S... Open access

Heinämaa, S. (2015, 6.3.2015). Yliopistojen kurjistuminen tuhoaa tulevaisuutemme. Suomen kuvalehti, p. 67.

Yrjönsuuri, M., Knuuttila, S., Tuominen, M., & Heinämaa, S. (2014). Ajatuksia filosofian historian menetelmästä, totuudesta ja ymmärtämisestä. Tiede ja edistys, 39 (2), 177-183.

Heinämaa, S. (2014, 98). Elämän tarkoituksesta. Suomen kuvalehti, pp. 35-41.

Heinämaa, S. (2014). Fenomenologia cielesności a róznica plciowa (Phenomenology of Embodiment and Sexual Difference). In W. Plotka (Ed.), Wprowadzenie do fenomenologii. Interpretacje, zastosowania, problemy. Warsaw: IFiS PAN.

Heinämaa, S., Hartimo, M., & Miettinen, T. (Eds.). (2014). Phenomenology and the Transcendental. London: Routledge. Routledge Research in Phenomenology, 1.

Heinämaa, S. (2014). The Animal and the Infant: From Embodiment and Empathy to Generativity. In S. Heinämaa, M. Hartimo, & T. Miettinen (Eds.), Phenomenology and the Transcendental (pp. 129-146). Routledge Research in Phenomenology, 1. London: Routledge.

Heinämaa, S. (2014). Transformations of Old Age : Selfhood, Normativity, and Time. In S. Stoller (Ed.), Simone de Beauvoir’s Philosophy of Age : Gender, Ethics, and Time (pp. 167-189). De Gruyter.

Heinämaa, S. (2014). “An Equivocal Couple Overwhelmed by Life”: A Phenomenological Analysis of Pregnancy. philoSOPHIA, 4 (1), 31-49. Retrieved from http://muse.jhu.edu/journals/philosophia/v004/4.1.heinamaa.pdf