Kaukua, Jari

Kaukua, J. (2018). Ayman Shihadeh, Doubts on Avicenna : A Study and Edition of Sharaf al-Dīn al-Masʿūdī’s Commentary on the Ishārāt. Journal of Qur'anic Studies, 20 (1), 125-136. doi:10.3366/jqs.2018.0327 Open access

Kaukua, J. (2017, 15.5.2017). Kriittinen keskustelu osa islamin perinnettä. Keskisuomalainen, p. 38.

Kaukua, J., & Ekenberg, T. (Eds.). (2016). Subjectivity and Selfhood in Medieval and Early Modern Philosophy. Springer. Studies in the History of Philosophy of Mind, 16. doi:10.1007/978-3-319-26914-6

Kaukua, J. (2016). Self, Agent, Soul : Abū al-Barakāt al-Baghdādī’s Critical Reception of Avicennian Psychology. In J. Kaukua, & T. Ekenberg (Eds.), Subjectivity and Selfhood in Medieval and Early Modern Philosophy (pp. 75-89). Studies in the History of Philosophy of Mind, 16. Springer. doi:10.1007/978-3-319-26914-6_6

Kaukua, J., & Ekenberg, T. (2016). Introduction: Subjectivity and Selfhood in the History of Philosophy. In J. Kaukua, & T. Ekenberg (Eds.), Subjectivity and Selfhood in Medieval and Early Modern Philosophy (pp. 1-7). Studies in the History of Philosophy of Mind, 16. Springer. doi:10.1007/978-3-319-26914-6_1

Kaukua, J. (2015). Philosophy in Safavid Persia. In M. Sgarbi (Ed.), Encyclopedia of Renaissance Philosophy (pp. 1-5). Springer International Publishing. doi:10.1007/978-3-319-02848-4_158-1

Kaukua, J. (2015). Mullā Ṣadrā. In M. Sgarbi (Ed.), Encyclopedia of Renaissance Philosophy (pp. 1-9). Springer International Publishing. doi:10.1007/978-3-319-02848-4_154-1

Kaukua, J. (2015). Mīr Damad, Muhammad Bāqir. In M. Sgarbi (Ed.), Encyclopedia of Renaissance Philosophy (pp. 1-5). Springer International Publishing. doi:10.1007/978-3-319-02848-4_152-1

Kaukua, J. (2015). Laqānī, ʻAbd al-Salām. In M. Sgarbi (Ed.), Encyclopedia of Renaissance Philosophy (pp. 1-2). Springer International Publishing. doi:10.1007/978-3-319-02848-4_143-1

Kaukua, J. (2015). Dawānī. In M. Sgarbi (Ed.), Encyclopedia of Renaissance Philosophy (pp. 1-4). Springer International Publishing. doi:10.1007/978-3-319-02848-4_38-1

Kaukua, J. (2015). Al-Taftazānī. In M. Sgarbi (Ed.), Encyclopedia of Renaissance Philosophy (pp. 1-2). Springer International Publishing. doi:10.1007/978-3-319-02848-4_10-1

Kaukua, J. (2015). Al-Nasafī. In M. Sgarbi (Ed.), Encyclopedia of Renaissance Philosophy (pp. 1-2). Springer International Publishing. doi:10.1007/978-3-319-02848-4_14-1

Kaukua, J. (2015). Al-Jurjānī as-Sayyid ash-Sharīf. In M. Sgarbi (Ed.), Encyclopedia of Renaissance Philosophy (pp. 1-2). Springer International Publishing. doi:10.1007/978-3-319-02848-4_9-1

Kaukua, J. (2015). Al-Jāmī. In M. Sgarbi (Ed.), Encyclopedia of Renaissance Philosophy (pp. 1-2). Springer International Publishing. doi:10.1007/978-3-319-02848-4_8-1

Kaukua, J. (2015). Al-Ījī. In M. Sgarbi (Ed.), Encyclopedia of Renaissance Philosophy (pp. 1-2). Springer International Publishing. doi:10.1007/978-3-319-02848-4_7-1

Kaukua, J. (2015). Self-Awareness in Islamic Philosophy : Avicenna and Beyond. Cambridge: Cambridge University Press.

Kaukua, J. (2014). Fichten alkuperäisestä oivalluksesta. In A. Laitinen, J. Saarinen, H. Ikäheimo, P. Lyyra, & I. P. Niemi (Eds.), Sisäisyys & suunnistautuminen : juhlakirja Jussi Kotkavirralle (pp. 42-55). SoPhi, 125. Jyväskylä, Finland: Jyväskylän yliopisto. Retrieved from http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-39-5603-5 Open access

Kaukua, J. (2014). A Closed Book: Opacity of the Human Self in Mullā Ṣadrā. Vivarium, 52 (3-4), 241-260. doi:10.1163/15685349-12341273 Open access

Kaukua, J. (2014). The Problem of Intentionality in Avicenna. Documenti e studi sulla tradizione filosofica medievale, 2014 (25), 215-242. Retrieved from http://www.sismel.it/tidetails.asp

Kaukua, J. (2014). Suhrawardi's Knowledge as Presence in Context. Studia Orientalia, 114, 309-324. Retrieved from http://www.suomenitamainenseura.org/studiaorientalia/

Kaukua, J. (2014). Avicenna on the Soul's Activity in Perception. In J. F. Silva, & M. Yrjönsuuri (Eds.), Active Perception in the History of Philosophy : From Plato to Modern Philosophy (pp. 99-116). Studies in the History of Philosophy of Mind, 14. Springer. doi:10.1007/978-3-319-04361-6_6

Kaukua, J. (2014). Substance and Accident. In I. Kalin (Ed.), The Oxford Encyclopedia of Philosophy, Science, and Technology in Islam (pp. 283-286). Oxford: Oxford University Press.

Kaukua, J. (2014). Psychology. In I. Kalin (Ed.), The Oxford Encyclopedia of Philosophy, Science, and Technology in Islam (pp. 144-148). Oxford: Oxford University Press.

Kaukua, J., & Lähteenmäki, V. (2014). On the Historiography of Subjectivity. Vivarium, 52 (3-4), 187-195. doi:10.1163/15685349-12341274 Open access

Kaukua, J. (2013). Review of Mohammed Rustom: The Triumph of Mercy: Philosophy and Scripture in Mullâ Sadrâ. Journal of Islamic Studies, 24 (3), 363-366. Retrieved from http://jis.oxfordjournals.org/content/24/3/363.full.pdf+html

Kaukua, J. (2013). Suhrawardî's Knowledge as Presence in Context. Studia Orientalia, 114 (2), 309-324.

Kaukua, J. (2012). Ibn Sina itsetietoisuudesta. Ajatus: Suomen Filosofisen yhdistyksen vuosikirja, 69 (1).

Kaukua, J. (2012). Inhimillinen itse ja itsetietoisuus islamilaisessa filosofiassa: Ibn Sina ja Mulla Sadra. Synteesi, 31 (1), 48-55.

Kaukua, J. (2011). Self-awareness in Avicenna, Suhrawardi and Mulla Sadra: A Synoptic Account. Sophia perennis / Javidan kherad, 3 (2), 5-30.

Kaukua, J. (2011). I in the Light of God: Selfhood and Self-awareness in Suhrawardi's Hikma al-ishraq. In P. Adamson (Ed.), In the Age of Averroes (pp. 141-157). Lontoo: Warburg Institute.

Kaukua, J. (2011). Review of Ibrahim Kalin, Knowledge in Later Islamic Philosophy, Oxford University Press. Philosophy in Review, 31 (5). Retrieved from http://journals.uvic.ca/index.php/pir/issue/view/484 Open access

Kaukua, J. (2011). Avicenna. The Physics of the Healing, Books I-IV, Jon McGinnis, translator, Brigham Young University Press (review). Journal of the History of Philosophy, 49 (2), 245-246. doi:10.1353/hph.2011.0027

Kaukua, J. (2010). I in the Eye of God: Ibn 'Arabi on the Divine Human Self. Journal of the Muhyiddin Ibn 'Arabi Society, 47 (47), 1-22.

Kaukua, J., & Lähteenmäki, V. (2010). Subjectivity as a Non-Textual Standard of Interpretation in the History of Philosophical Psychology. History & Theory, 48 (1), 21-37. doi:10.1111/j.1468-2303.2010.00526.x

Kaukua, J. (2007). Itsetietoisuuden aatehistoriallisesta tutkimuksesta. Ajatus, 64 (64), 315-323.

Kaukua, J. (2007). Avicenna on Subjectivity. A Historical Study. Jyväskylä, Finland: University of Jyväskylä. Jyväskylä studies in education, psychology and social research, 301.

Kaukua, J., & Kukkonen, T. (2007). Sense Perception and Self-Awareness: Before and After Avicenna. In S. Heinämaa, V. Lähteenmäki, & P. Remes (Eds.), Consciousness: From Perception to Reflection in the History of Philosophy (pp. 95-119). Berlin: Springer.

Kaukua, J. (2005). Persoonallinen identiteetti ylösnousemuksessa: al-Ghazali, Tahafut al-tahafut XX.27-43. In Muoto ja metodi (pp. 8-14). Filosofian julkaisuja, 69. Jyväskylä, Finland: Jyväskylän yliopisto.

Kaukua, J. (2005). Keskiajan arabifilosofiasta. Marhaba. Yearbook of the Finnish-Arabic Society.

Kaukua, J. (Ed.). (2004). Stoalaisuus. Helsinki, Finland: Gaudeamus.

Kaukua, J. (2003). Ibn Rushd yksimielisyydestä. niin & näin, 2003 (2), 55-63.