Kivistö, Hanna-Mari

Wiesner, C., Björk, A., Kivistö, H.-M., & Mäkinen, K. (Eds.). (2018). Shaping Citizenship : A Political Concept in Theory, Debate, and Practice. Abingdon: Routledge. Conceptualising Comparative Politics, 9.

Björk, A., Kivistö, H.-M., Mäkinen, K., & Wiesner, C. (2018). Theorising Citizenship. In C. Wiesner, A. Björk, H.-M. Kivistö, & K. Mäkinen (Eds.), Shaping Citizenship : A Political Concept in Theory, Debate, and Practice (pp. 17-21). Conceptualising Comparative Politics, 9. Abingdon: Routledge. Open access

Kivistö, H.-M. (2018). Fragmentteja demokratiasta ja ihmisoikeuksista. In H.-M. Kivistö, K. Kuokkanen, M. Weide, & J. Virtanen (Eds.), Politiikan tulkinta : juhlakirja Marja Keräselle (pp. 190-198). SoPhi, 141. Jyväskylä, Finland: Jyväskylän yliopisto. Retrieved from http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-39-7448-0 Open access

Kivistö, H.-M. (2018). Right of the politically persecuted non-citizen or right of the state? : Conceptual debates on asylum. In C. Wiesner, A. Björk, H.-M. Kivistö, & K. Mäkinen (Eds.), Shaping Citizenship : A Political Concept in Theory, Debate, and Practice (pp. 93-107). Conceptualising Comparative Politics, 9. Abingdon: Routledge.

Kivistö, H.-M., Björk, A., Mäkinen, K., & Wiesner, C. (2018). Debating Citizenship. In C. Wiesner, A. Björk, H.-M. Kivistö, & K. Mäkinen (Eds.), Shaping Citizenship : A Political Concept in Theory, Debate, and Practice (pp. 87-91). Conceptualising Comparative Politics, 9. Abingdon: Routledge. Open access

Kivistö, H.-M., Kuokkanen, K., Weide, M., & Virtanen, J. (Eds.). (2018). Politiikan tulkinta : juhlakirja Marja Keräselle. Jyväskylä, Finland: Jyväskylän yliopisto. SoPhi, 141. Retrieved from http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-39-7448-0 Open access

Mäkinen, K., Björk, A., Kivistö, H.-M., & Wiesner, C. (2018). Practising Citizenship. In C. Wiesner, A. Björk, H.-M. Kivistö, & K. Mäkinen (Eds.), Shaping Citizenship : A Political Concept in Theory, Debate, and Practice (pp. 153-157). Conceptualising Comparative Politics, 9. Abingdon: Routledge.

Wiesner, C., Björk, A., Kivistö, H.-M., & Mäkinen, K. (2018). Introduction: Shaping Citizenship as a Political Concept. In C. Wiesner, A. Björk, H.-M. Kivistö, & K. Mäkinen (Eds.), Shaping Citizenship : A Political Concept in Theory, Debate, and Practice (pp. 1-16). Conceptualising Comparative Politics, 9. Abingdon: Routledge. Open access

Wiesner, C., Björk, A., Kivistö, H.-M., & Mäkinen, K. (2018). Conclusion: Contested Conceptualisations of Citizenship. In C. Wiesner, A. Björk, H.-M. Kivistö, & K. Mäkinen (Eds.), Shaping Citizenship : A Political Concept in Theory, Debate, and Practice (pp. 221-227). Conceptualising Comparative Politics, 9. Abingdon: Routledge.

Kivistö, H.-M., & Haapala, T. (2017, 11.10.2017). Demokratian ja ihmisoikeuksien paradoksit. Politiikasta. Retrieved from http://politiikasta.fi/demokratian-ja-ihmisoikeuksien-paradoksit/ Open access

Kivistö, H.-M. (2016). The Ambivalently Good Human Rights. Redescriptions : Political Thought, Conceptual History and Feminist Theory, 19 (2), 214-219. doi:10.7227/R.19.2.6

Kivistö, H.-M. (2016, 20.10.2016). Ihmisoikeudet ovat poliittisia. Tiedeblogi. Retrieved from https://www.jyu.fi/blogit/tiedeblogi/kivisto/document_view Open access

Kivistö, H.-M. (2016). Ihmisoikeusnäkökulma turvapaikka- ja siirtolaiskeskusteluun. Tähdistö : Eurooppalaisen Suomen nuorten julkaisu, pp. 18-19. Retrieved from https://issuu.com/eurooppanuoret/docs/t__hdist__2-3_valmis_korjattu Open access

Kivistö, H.-M. (2015). Politics, Debating, Rights. In C. Wiesner, E. Roshchin, & M.-C. Boilard (Eds.), In Debate with Kari Palonen : Concepts, Politics, Histories (pp. 81-85). Nomos.

Kivistö, H.-M. (2014). The Status of the Right to Political Asylum: A Rhetorical Analysis of German and United Nations Debates. In K. Palonen, J. M. Rosales, & T. Turkka (Eds.), The Politics of Dissensus: Parliament in Debate (pp. 449-476). Social Sciences and Humanities, 2. Santander: Cantabria University Press; McGraw-Hill.

Kivistö, H.-M. (2014). Rights of Noncitizens: Asylum as an Individual Right in the 1949 West German Grundgesetz. Contributions to the History of Concepts, 9 (1), 60-73. doi:10.3167/choc.2014.090104

Kivistö, H.-M. (2013). 'Dubliners' in the European Union: a perspective on the politics of asylum-seeking. In T. Vaarakallio, & T. Haapala (Eds.), The distant present (pp. 106-128). SoPhi, 122. Jyväskylä, Finland: Jyväskylän yliopisto. Retrieved from http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-39-5102-3 Open access

Kivistö, H.-M. (2013). Debating right to asylum: a conceptual and rhetorical reading of the German post-war deliberations. Jyväskylä, Finland: University of Jyväskylä. Jyväskylä studies in education, psychology and social research, 490. Retrieved from http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-39-5556-4 Open access

Kivistö, H.-M. (2012). The Concept of 'Human Dignity' in the Post-War Human Rights Debates. Res Pública. Revista de Filosofía Política, 15 (27), 99-108. Retrieved from http://saavedrafajardo.um.es/WEB/archivos/respublica/numeros/27/08.pdf Open access

Kivistö, H.-M. (2011). Ihmisarvo sodanjälkeisessä (Länsi-) Saksan debateissa. In P. Lappalainen, T. Seppä, & S. Soininen (Eds.), Muutosten aikoja: juhlakirja Tapani Turkalle (pp. 60-69). [Jyväskylä]: Jyväskylän yliopisto. Retrieved from http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-39-4218-2 Open access

Kivistö, H.-M. (2010). Turvapaikkalainsäädännön syntyhistoria Länsi-Saksassa. In P. Korhonen, & K. Palonen (Eds.), Politiikantutkimus Jyväskylän yliopistossa : teach-in-puheenvuoroja 21.5.2010. Retrieved from http://urn.fi/URN:NBN:fi:jyu-2010962529

Haapala, T., & Kivistö, H.-M. (Eds.). (2007). Vai pelkkää retoriikkaa? 9: Tutkimuksia poliittisesta ilmaisusta, tilasta ja toiseudesta. Jyväskylä, Finland: Yhteiskuntatieteiden ja filosofian laitos, valtio-opin yksikkö. Julkaisuja Jyväskylän yliopisto, Yhteiskuntatieteiden ja filosofian laitos, valtio-oppi, 79.

Haapala, T., & Kivistö, H.-M. (Eds.). (2007). Vai pelkkää retoriikkaa? 10: Aika poliittisia siirtoja! Paluita, hetkiä, näköaloja. Jyväskylä, Finland: Jyväskylän yliopisto, Yhteiskuntatieteiden ja filosofian laitos, valtio-opin yksikkö. Julkaisuja Jyväskylän yliopisto, Yhteiskuntatieteiden ja filosofian laitos, valtio-oppi, 80.

Haapala, T., & Kivistö, H.-M. (2007). Lukijalle. In T. Haapala, & H.-M. Kivistö (Eds.), Vai pelkkää retoriikkaa? 9: Tutkimuksia poliittisesta ilmaisusta, tilasta ja toiseudesta (pp. 1-3). Julkaisuja Jyväskylän yliopisto, Yhteiskuntatieteiden ja filosofian laitos, valtio-oppi, 79. Jyväskylä, Finland: Jyväskylän yliopisto, Yhteiskuntatieteiden ja filosofian laitos, valtio-oppi.

Haapala, T., & Kivistö, H.-M. (2007). Lukijalle. In T. Haapala, & H.-M. Kivistö (Eds.), Vai pelkkää retoriikkaa? 10: Aika poliittisia siirtoja! Paluita, hetkiä, näköaloja (pp. 1-4). Julkaisuja Jyväskylän yliopisto, Yhteiskuntatieteiden ja filosofian laitos, valtio-oppi, 80. Jyväskylä, Finland: Jyväskylän yliopisto, Yhteiskuntatieteiden ja filosofian laitos, valtio-oppi.

Kivistö, H.-M. (2007). Turvapaikanhaun poliittisuus EU-kontekstissa. In T. Haapala, & H.-M. Kivistö (Eds.), Vai pelkkää retoriikkaa? 10: Aika poliittisia siirtoja! Paluita, hetkiä, näköaloja (pp. 110-126). Julkaisuja Jyväskylän yliopisto, Yhteiskuntatieteiden ja filosofian laitos, valtio-oppi, 80. Jyväskylä, Finland: Jyväskylän yliopisto, Yhteiskuntatieteiden ja filosofian laitos, valtio-oppi.