Kotkavirta, Jussi

Kotkavirta, J. (2016). Häpeästä ja itsetietoisuudesta. In M. Ahteensuu (Ed.), E pluribus unum : Scripta in honorem Eerik Lagerspetz sexagesimum annum complentis (pp. 83-98). Reports from the Department of Philosophy, 35. University of Turku. Retrieved from http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-29-6396-6

Kotkavirta, J. (2015). Important thoughts on images and words. Scandinavian Psychoanalytic Review, 38 (1), 49-51. doi:10.1080/01062301.2015.1062609

Kotkavirta, J. (2014). Homoseksuaalisuuden haasteesta psykoanalyysille. Psykoanalyyttinen psykoterapia, 10, 19-30.

Kotkavirta, J. (2013). Johdatusta Hegelin ajatteluun. In G. W. F. Hegel: Taiteenfilosofia (pp. 9-20). Helsinki, Finland: Gaudeamus.

Kotkavirta, J. (2013). Tunteiden talous. In I. Niiniluoto, R. Vilkko, & J. Kuorikoski (Eds.), Talous ja filosofia (pp. 71-88). Helsinki, Finland: Gaudeamus.

Kotkavirta, J. (2013). Kantin moraalifilosofia. In V. Oittinen (Ed.), Immanuel Kantin filosofia (pp. 162-190). Helsinki, Finland: Gaudeamus.

Kotkavirta, J. (2013). Vesa Talvitie: Foundations of psychoanalytic theories. Project for a scientific enough psychoanalysis. Psykologia, 2013 (03), 242-244.

Kotkavirta, J. (2012). Urheilun moraali ja etiikka. In K. Ilmanen, & H.-M. Vehmas (Eds.), Liikunnan areenat: yhteiskuntatieteellisiä kirjoituksia liikunnasta ja urheilusta (pp. 59-81). Tutkimuksia / Jyväskylän yliopisto, liikuntakasvatuksen laitos, 1/2012. Jyväskylä, Finland: Jyväskylän yliopisto.

Kotkavirta, J. (2012). Sisäinen maailma. In J. Kotkavirta, O.-P. Moisio, S. Pihlström, & H. Seinälä (Eds.), Maailma (pp. 269-280). SoPhi, 116. Jyväskylä, Finland: Jyväskylän yliopisto. Retrieved from http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-39-4280-9 Open access

Kotkavirta, J. (2012). Taide, uskonto ja taideuskonto. In Johdatus Hegelin Hengen fenomenologiaan (pp. 224-238). Helsinki, Finland: Gaudeamus.

Kotkavirta, J. (2012). Ajallisuuden kerrostumia psykoanalyysissa. Tiede & edistys, 37 (3), 237-242.

Kotkavirta, J. (2012). Ex Libris: Tietoisuuden ruumiillisuus. Psykoanalyyttinen psykoterapia, 2012 (8), 69-72.

Kotkavirta, J. (2012). Yli ymmärryksen: psykoanalyysi ja toisen ymmärtämisen rajat. In Ymmärrys (pp. 362-371). Turku: Turun yliopisto. Open access

Kotkavirta, J. (2011). Psykoanalyysin suhteista tieteisiin ja arkipsykologiaan. Psykoterapia, 30 (3), 225-229.

Kotkavirta, J. (2009). Psykoanalyyttinen näkökulma eettisiin ja moraalisiin kysymyksiin. In A. Takalo, & M. Juutilainen (Eds.), Freudin jalanjäljillä (pp. 286-308). Helsinki, Finland: Teos.

Kotkavirta, J. (2009). Miksi kuvia on hankala lukea?. In J. Kotkavirta, L. Haaparanta, T. Klemola, & S. Pihlström (Eds.), Kuva (pp. 42-52). Tampere, Finland: Tampere University Press.

Kotkavirta, J. (2009). Persoonallinen ja alipersoonallinen selittäminen psykoanalyyttisessä teoriassa. Psykoterapia, 2009 (4), 343-353.

Kotkavirta, J. (2009). Valistuksen ja romantiikan estetiiikka. In I. reiners, A. Seppä, & J. Vuorinen (Eds.), Estetiikan klassikot Platonista Tolstoihin (pp. 225-245). helsinki: Gaudeamus.

Kotkavirta, J. (2009). Psykoanalyyttinen näkökulma eettisiin ja moraalisiin kysymyksiin. In A. Takalo, & M. Juutilainen (Eds.), Freudin jalanjäljillä (pp. 286-308). Helsinki, Finland: Teos.

Kotkavirta, J. (2009). Paluu Normandiaan - puheenvuoro Elokuva ja psyyke -tapahtumassa. Psykoterapia, 2009 (3), 241-249.

Kotkavirta, J. (2009). Sokrates, Platon ja filosofian suhde arkiajatteluun. In T. Tomperi, & H. Juuso (Eds.), Sokrates koulussa. Itsenäisen ja yhteisöllisen ajattelun edistäminen opetuksessa (pp. 222-235). Tampere, Finland: niin & näin.

Kotkavirta, J. (2009). Hooked on Images. In D. Babushkina (Ed.), Search for the Body (pp. 230-239). research in Metaphysics, 215. St. Petersburg: Publishing House of the Stae Universtiy of St. Petersburg.

Kotkavirta, J. (2009). Usko ja valtamerellinen kokemus. In S. Pihlström, P. Toppinen, & A.-V. Pietarinen (Eds.), Usko (pp. 367-376). Filosofisia tutkimuksia Helsingin yliopistosta, 52. Helsinki, Finland: helsingin yliopisto.

Kotkavirta, J. (2009). Miksi kuvia on hankala lukea?. In J. Kotkavirta, S. Pihlström, L. haaparanta, & T. Klemola (Eds.), Kuva (pp. 42-52). Acta Philosophica Tamperensia, 5. Tampere, Finland: Tampere University Press.

Kotkavirta, J. (2008). Adorno ja psykoanalyysi. In O.-P. Moisio (Ed.), Kätkettyjä hahmoja. Tekstejä Theodor W. Adornosta (pp. 65-77). Helsinki, Jyväskylä: Minerva.

Kotkavirta, J. (2008). Psykoanalyyttinen teoria ja hyvän elämän kysymykset. In I. P. Niemi, & T. Kotiranta (Eds.), Sosiaalialan normatiivinen perusta (pp. 240-277). Helsinki, Finland: Gaudeamus.

Kotkavirta, J. (2008). Sokrates, Platon ja filosofian suhde arkiajatteluun. In T. Tomperi, & H. Juuso (Eds.), Sokrates koulussa (pp. 222-235). Tampere, Finland: Niin & näin.

Kotkavirta, J. (Ed.). (2007). Persoonia vai ihmisiä (1. p.). Helsinki, Finland: Gaudeamus.

Kotkavirta, J. (2007). Johdanto: persoonan käsitteestä, sen historiasta ja käytöstä. In J. Kotkavirta (Ed.), Persoonia vai ihmisiä (pp. 9-40).

Kotkavirta, J. (2007). Mitä on personalismi?. In J. Kotkavirta (Ed.), Persoonia vai ihmisiä (pp. 185-207).

Kotkavirta, J. (2007). Tärkeä tutkimus lasten filosofian opettamisesta. Niin & näin, 2007 (55), 75-77.

Kotkavirta, J. (2007). Psykoanalyysistä tieteiden kentässä. Psykoanalyyttinen psykoterapia, 2007 (4), 70-79.

Kotkavirta, J. (2007). Vielä toteutumattomasta. Niin & näin, 2007 (54), 36-39.

Kotkavirta, J. (2007). Elämänkatsomustiedon opetuksen pitkän aikavälin kehitystehtävistä. In A. Kallioniemi, & E. Salmenkivi (Eds.), Katsomusaineiden kehittämishaasteita. Opettajankoulutuksen tutkinnonuudistuksen virittämää keskustelua (pp. 113-124). Helsingin yliopisto. Soveltavan kasvatustieteen laitoksen tutkimuksia, 279.

Kotkavirta, J., & Jarkko, S. (2007). Cogito. Tiedon ja todellisuuden filosofia. Opettajan materiaali (1. p.). Helsinki, Finland: WSOY.

Kotkavirta, J., & Seppo, N. (2007). Cogito. Tiedon ja todellisuuden filosofia (1.p.). Helsinki, Finland: WSOY.

Kotkavirta, J. (2006). But Is it Real? On Self-deception and Derealization. Outis. Publication of the Society for Phenomenology and Media, vol.3 (1), 109-116.

Kotkavirta, J. (2005). Lodz mielessäni. In M. Itkonen, H. V.A., & I. Sam (Eds.), Kadonnen tapa- ja ruokakulttuurin säkeet. Filosofis-esteettinen kattaus (pp. 322-336). Jyväskylä, Finland: Jyväskylän yliopiston Opettajankoulutuslaitos, Haaga Instituutti, Euroopan kestävän tietoyhteiskunnan instituutti.

Kotkavirta, J. (2005). Cogito. Johdatus filosofiaan (1. painos). Porvoo: WSOY.

Kotkavirta, J. (2005). "Too good to be true" - Fried, Freud ja depersonalisaatio. Psykoterapia, 24 (2005) (4), 232-242.

Kotkavirta, J. (2005). Nopeammin, nopeammin! Tekniikan vauhdista ja sen kokemisesta. In J. Kotkavirta (Ed.), Muoto ja metodi. Juhlakirja Veli Verroselle (pp. 106-121). Filosofian julkaisuja, 69.

Kotkavirta, J. (2005). Miksi kuolemanvietti kuuluu elämään?. In Elämän merkitys. Filosofisia kirjoituksia elämästä (pp. 413-425). Kuopio: Uniprint.

Kotkavirta, J. (2005). Scheler ja Freud. Niin & näin, 2005/1 (44), 77-84.

Kotkavirta, J. (2005). Olympismi moraalifilosofiana. In M. Hintikka, V. Tikander, & M. Ylimaa (Eds.), Suomen Olympia-Akatemian 18. istunto (pp. 36-40). Suomen Olympiakomitea.

Kotkavirta, J., & Sairanen, J. (2005). Cogito. Opettajan materiaali (1. painos). Porvoo: WSOY.

Ikäheimo, H., Kotkavirta, J., Laitinen, A., & Lyyra, P. (Eds.). (2004). Personhood: Workshop papers of the Conference 'Dimensions of Personhood'. Jyväskylä, Finland: Publications in Philosophy. Publications in Philosophy, 68.

Kotkavirta, J., & Niemi, I. P. (Eds.). (2004). Persoona. SoPhi.

Kotkavirta, J. (2004). Juokseminen, toisto ja kehollisuus. Persoonallisia huomioita eräästä tapakulttuurista. In M. I. V. A. H. S. Inkinen (Ed.), Eletty tapakulttuuri. Arkea, juhlaa ja pyhää etsoimässä (pp. 510-527). Jyväskylä, Finland: Jyväskylän yliopisto, Opettajankoulutuslaitos ja Haaga Instituutti.

Kotkavirta, J. (2004). Hegel, Individualität und Gemeinschaftlichkeit. In C. Häntsch (Ed.), Philosophieren im Ostseeraum. Beiträge des Nord- und Osteuropäieschen Forums für Philosophie (pp. 145-160). Veröffentlichungen des Osteuropa Institutes München, Band 8. Wiesbaden: Harrassowitz Verlag.

Kotkavirta, J. (2004). Person and the Psychoanalytic Unconscious. In Personhood. Workshop papers of the Conference 'Dimensions of Personhood' (pp. 113-120).

Kotkavirta, J. (2004). Persoonan käsite Hegelillä. In J. Kotkavirta, & I. P. Niemi (Eds.), Persoona (pp. 110-117). Jyväskylä, Finland: SoPhi.

Kotkavirta, J. (2004). Urheilun moraali ja etiikka. In K. Ilmanen (Ed.), Pelit ja kentät. Kirjoituksia liikunnasta ja urheilusta (pp. 31-56). Liikunnan sosiaalitieteiden laitos. Tutkimuksia., 3/2004. Jyväskylä, Finland: Jyväskylän yliopisto. Liikunnan sosiaalitieteiden laitos.

Kotkavirta, J., & Quante, M. (Eds.). (2004). Moral Realism. Helsinki, Finland: The Philosophical Society in Finland. Acta Philosophica Fennica, vol. 76.

Kotkavirta, J. (2004). Moral Motivation, Realism, and Emotions. In J. Kotkavirta, & M. Quante (Eds.), Moral Realism (pp. 21-42). Acta Philosophica Fennica, vol 76.

Kotkavirta, J. (2004). Hyvän ja pahan lähteellä. In A. Hirvonen, & T. Kotkas (Eds.), Radikaali paha ja muita kirjoituksia pahasta. (pp. 73-92). Helsinki, Finland: Loki.

Kotkavirta, J. (2004, 26.9.2004). Fried ja Freud. Keskisuomalainen.

Kotkavirta, J., Ilmanen, K., & Itkonen, H. (2004). Liikunnan ja urheilun etiikan seurakoulutusmateriaali. SLU.

Kotkavirta, J. (2003). Mitä elämänkatsomustieto voisi olla?. In P. Elo (Ed.), Hyvän elämän katsomustieto (pp. 41-49). Helsinki, Finland: Filosofian ja elämänkatsomustiedon opettajat ry.

Kotkavirta, J. (2003). Miksi moraali pettää?. Liikunta & Tiede, (3/2003), 10-14.

Kotkavirta, J. (2003). Liebe und Vereinigung. In B. Merker, M. Quante, & G. Mohr (Eds.), Subjektivität und Anerkennung (pp. 15-31).

Kotkavirta, J. (2003). Hooked on Images. In M. Itkonen, & G. Backhaus (Eds.), Lived Images. Mediations in Experience, Life-World and I-hood (pp. 122-131).

Kotkavirta, J. (2003). Filosofia, tieteellinen ihmiskuva ja hyvä elämä . In V. Palonen (Ed.), Poimintoja tieteen historiasta (pp. 43-44). Vaasa.

Kotkavirta, J. (2003). Personlig identitet och histori. Laboratorium, (2-3/2004), 3-7.

Kotkavirta, J. (2002). Vastaväittäjän lausunto teoksesta Jarkko Tontti, Right and Jurispudence. Lakimies, 100 (6), 1042-1047.

Kotkavirta, J. (2002). Kokemuksen ehdot ja hahmot: Kritik de reinen Vernunft ja Phänomenologie des Geistes. In L. Haaparanta, & E. Oesch (Eds.), Kokemus (pp. 15-36). Acta Philosophia Tamperensia, vol.1. Tampere, Finland: Tampere University Press.

Kotkavirta, J. (2002). Käytännöllinen realismi. In S. Pihlström, F. Ruokonen, & K. Rolin (Eds.), Käytäntö (pp. 243-249). Helsinki, Finland: Yliopistopaino.

Kotkavirta, J. (2002). Sokrates ja filosofian suhde arkiajatteluun. In L. Mehtonen, & K. Väyrynen (Eds.), Järjen todellisuus (pp. 9-18). Oulu: Sophopolis.

Kotkavirta, J. (2002). The Concept of Infinity in Kant and Hegel. In E. Martikainen (Ed.), Infinity, Causality and Determinism (pp. 73-88). Contributions to Philosophical Theology, vol.6. Frankfurt am Main: Peter Lang.

Kotkavirta, J. (2002). Charles Taylor and the Concept of Person. In A. Laitinen (Ed.), Perspectives on the Philosophy of Charles Taylor (pp. 65-82). Acta Philosophica Fennica, vol. 71. Helsinki, Finland: Societas Philosophica Fennica.

Kotkavirta, J. (2002). Moral Realism, Internalism and Emotions. In J. Kotkavirta, & M. Quante (Eds.), Moral Realism (pp. 21-42). Acta Philosophica Fennica, 76. Helsinki, Finland: Acta Philosophica Fennica.

Kotkavirta, J. (2002). Aesthetic Experience and Inrinsic Values. In A. Haapala, & O. Kuisma (Eds.), Aesthetic Experience and the Ethical Dimension. Essays on Moral Problems in Aesthetics (pp. 83-100). Helsinki, Finland.

Ikäheimo, H., Kotkavirta, J., & Lagerspetz, E. (Eds.). (2001). On the Nature of Social and Institutional Reality. Jyväskylä, Finland: SoPhi.

Ikäheimo, H., Lagerspetz, E., & Kotkavirta, J. (2001). Editor's Introduction. In On the Nature of Social and Institutional Reality (pp. 4-13). Jyväskylä, Finland: SoPhi.

Kotkavirta, J. (2001). Immanuel Kant ja oikeuden moraaliset perusteet. In J. Tontti, H. Gylling, & K. Mäkelä (Eds.), Filosofien oikeus I (pp. 169-186). Suomalaisen Lakimiesyhdistyksen Julkaisuja E-sarja, 2. Helsinki, Finland: Suomalainen Lakimiesyhdistys.

Kotkavirta, J. (2001). Paul Ricoeur ja oikeuden kehät. In H. Gylling, J. Tontti, & K. Mäkelä (Eds.), Filosofien oikeus II (pp. 239-256). Suomalaisen Lakimiesyhdistyksen Julkaisuja E-sarja, 3. Helsinki, Finland: Suomalainen Lakimiesyhdistys.

Kotkavirta, J. (2001). Järjen kritiikki ja kritiikin genealogia - Kant ja Nietzsche tiedon perusteista. In J. Laari (Ed.), Nietzschen hämärä (pp. 45-68). SoPhi, 59. Jyväskylä, Finland: SoPhi.

Kotkavirta, J. (2001). Charakter und Versprechen. Über Paul Ricoeurs hermeneutische Ethik. Associations. Journal for Legal and Social Theory, 5 (1/2001), 115-134.

Kotkavirta, J., & Karjalainen, K. (2001). Narratiivinen lääketiede - Mitä se on ja miksi se on tärkeää?. Lääkärilehti, 2001 (49-50), 5138-5141.

Kotkavirta, J., & Tuomi, A. (Eds.). (2000). Toivo ja luottamus epävarmuuksien maailmassa. Filosofisia ja teologisia puheenvuoroja. Jyväskylä, Finland: SoPhi.

Ihalainen, P., Lagerspetz, E., Palonen, K., Kotkavirta, J., & Haikala, S. (Eds.). (2000). Finnish Yearbook of Political Thought. Jyväskylä, Finland: University of Jyväskylä. Finnish Yearbook of Political Thought, 4.

Kotkavirta, J. (2000). Subjektiproblematiikkaa. Arvio Liisa Saariluoman teoksesta Modernin minän synty 1700-luvun romaanissa. In Rajatapauksia. Kirjallisuudentutkijain vuosikirja (pp. 192-195). Kirjallisuudentutkijain vuosikirja, 53. Helsinki, Finland: SKS.

Kotkavirta, J. (2000). Review of Dieter Thomä, Erzähle dich selbst and Alendander Nehamas, The Art of Living. Associations, 4 (2), 332-341.

Kotkavirta, J. (2000). Moderni, antimoderni ja myöhäismoderni klassismi. In M. Härmänmaa, & T. Vihavainen (Eds.), Kivettyneet ihanteet (pp. 62-88). Jyväskylä, Finland: Atena.

Kotkavirta, J. (2000). Toivo, luottamus ja identiteetti. In Toivo ja luottamus epävarmuuksien maailmassa (pp. 3-17). Jyväskylä, Finland: SoPhi.

Kotkavirta, J. (2000). Merkitys, tapahtuma ja suunnistautuminen. Paul Ricoeurin hermeneuttinen etiikka. Kulttuuritutkimus, 17 (1), 15-26.

Kotkavirta, J. (2000). Luottamus instituutioihin ja yksilöllinen hyvinvointi. In Sosiaalinen pääoma ja luottamus (pp. 55-68). SoPhi, 42. Jyväskylä, Finland: SoPhi.

Kotkavirta, J. (2000). On Good Lives and Their Narratives. A Review of two books. Associations, (2/2000).

Kotkavirta, J. (1999). Ajatus. Tietoteoria. Porvoo: WSOY.

Kotkavirta, J. (1999). Ajatus. Tietoteoria. Opetttajanmateriaali. Porvoo: WSOY.

Kotkavirta, J. (1999). Theodor W. Adorno -elämästä ja tuotannosta. In J. Kotkavirta, & I. Reiners (Eds.), Konstellaatioita. Kirja Adornosta (pp. 39-68). Tampere, Finland: Vastapaino.

Kotkavirta, J. (1999). Metafysiikka sen sortumisen hetkellä - Negative Dialektik. In J. Kotkavirta, & I. Reiners (Eds.), Konstellaatioita. Kirja Adornosta (pp. 95-118). Tampere, Finland: Vastapaino.

Kotkavirta, J. (1999). Review of Thomas M. Schmidt, Anerkennung und absolute Religion. Associations, 3 (2), 317-324.

Kotkavirta, J. (1999). Hans-Georg Gadamerin filosofinen hermeneutiikka. In Hermeneutiikka ja dekonstruktio (pp. 47-67). Pietari: BCK.

Kotkavirta, J. (1999). Autonominen ja tietävä tahto. In I. Niiniluoto, & M. Sintonen (Eds.), Tahto (pp. 181-190). Filosofisia tutkimuksia Tampereen yliopistosta, 61. Tampere, Finland: Tampereen Yliopistopaino.

Kotkavirta, J. (1999). Mitä on oppiminen filosofiassa?. In T. Laine (Ed.), Kasvatus filosofiaan (pp. 154-165). Jyväskylän yliopisto, Filosofian julkaisuja, 66. Jyväskylä, Finland: Jyväskylän yliopisto.

Kotkavirta, J. (1999). Omantunnon huono omatunto. Adorno, etiiikka ja negatiivinen moraalifilosofia. In Kritiikin lupaus. Näkökulmia Frankfurtin koulun kriittiseen teoriaan (pp. 157-176). Jyväskylä, Finland: SoPhi.

Kotkavirta, J. (1999). McDowell, Kant ja transsendentaalifilosofian varjo. niin & näin, 3/1999 (22), 5-9.

Kotkavirta, J., & Reiners, I. (Eds.). (1999). Konstellaatioita. Kirja Adornosta. Tampere, Finland: Vastapaino.