Lähteenmäki, Vili

Kaukua, J., & Lähteenmäki, V. (2014). On the Historiography of Subjectivity. Vivarium, 52 (3-4), 187-195. doi:10.1163/15685349-12341274 Open access

Lähteenmäki, V. (2014). Early Modern Theories. In S. Knuuttila, & J. Sihvola (Eds.), Sourcebook for the History of the Philosophy of Mind : Philosophical Psychology from Plato to Kant (pp. 447-459). Studies in the History of Philosophy of Mind, 12. Dordrecht: Springer Science+Business Media. doi:10.1007/978-94-007-6967-0_28

Lähteenmäki, V. (2014). Locke and Active Perception. In J. F. Silva, & M. Yrjönsuuri (Eds.), Active Perception in the History of Philosophy : From Plato to Modern Philosophy (pp. 223-239). Studies in the History of Philosophy of Mind, 14. Springer. doi:10.1007/978-3-319-04361-6_12

Lähteenmäki, V. (2014). Anthony Collins on the status of consciousness. Vivarium, 52 (3-4), 315-332. doi:10.1163/15685349-12341279

Lähteenmäki, V. (2014). Ajattelu ja ajatteleva olio. In A. Laitinen, J. Saarinen, H. Ikäheimo, P. Lyyra, & I. P. Niemi (Eds.), Sisäisyys & suunnistautuminen : juhlakirja Jussi Kotkavirralle (pp. 253-263). SoPhi, 125. Jyväskylä, Finland: Jyväskylän yliopisto. Retrieved from http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-39-5603-5 Open access

Lähteenmäki, V. (2012). Locke on Consciousness and What It is about. Studia Leibnitiana, 44 (1), 30-57.

Kaukua, J., & Lähteenmäki, V. (2010). Subjectivity as a Non-Textual Standard of Interpretation in the History of Philosophical Psychology. History & Theory, 48 (1), 21-37. doi:10.1111/j.1468-2303.2010.00526.x

Lähteenmäki, V. (2010). Cudworth on Types of Consciousness. British Journal for the History of Philosophy, 18 (1), 9-34.

Lähteenmäki, V. (2009). Essays on Early Modern Conceptions of Consciousness: Descartes, Cudworth, and Locke. Jyväskylä, Finland: University of Jyväskylä. Jyväskylä Studies in Education, Psychology and Social Research, 372. Retrieved from http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-39-3700-3 Open access

Lähteenmäki, V. (2008). The Sphere of Experience in Locke: The Relations Between Reflection, Consciousness, and Ideas. Locke Studies, 8 (1), 59-100.

Heinämaa, S., Lähteenmäki, V., & Remes, P. (Eds.). (2007). Consciousness: From Perception to Reflection in the History of Philosophy. Dordrecht: Springer.

Heinämaa, S., Lähteenmäki, V., & Remes, P. (2007). Introduction. In Consciousness: From Perception to Reflection in the History of Philosophy (pp. 1-26). Springer.

Lähteenmäki, V. (2007). Orders of Consciousness and Forms of Reflexivity in Descartes. In S. Heinämaa, V. Lähteenmäki, & P. Remes (Eds.), Consciousness: From Perception to Reflection in the History of Philosophy (pp. 177-202). Springer.

Lähteenmäki, V. (2005). Ajattelun ajattelemisesta ja muista refleksiivisistä suhteista Descartesin filosofiassa. In J. Kotkavirta (Ed.), Muoto ja metodi. Juhlakirja Veli Verroselle . Filosofian julkaisuja , 69.

Lähteenmäki, V. (2004). John Searlen nestemäisyysanalogia ja ymmärrettävyyden vaatimus. niin&näin, (3/2004), 96-103.

Lähteenmäki, V. (2004). Consciousness Behind Its Role as a Constituent of Identity of Persons: Descartes and Cudworth. In H. Ikäheimo, J. Kotkavirta, A. Laitinen, & P. Lyyra (Eds.), Personhood; Workshop Papers of the Conference 'Dimensions of Personhood' (pp. 135-142). Publications in Philosophy, 68. Jyväskylä, Finland: Jyväskylän yliopisto.