Laitinen, Arto

Laitinen, A. (2014). Against representations with two directions of fit. Phenomenology and the Cognitive Sciences, 13 (1), 179-199. doi:10.1007/s11097-013-9328-9 Open access

Laitinen, A. (2014). Collective intentionality and recognition from others. In A. K. Ziv, & H. B. Schmid (Eds.), Institutions, emotions, and group agents. Contributions to social ontology (pp. 213-227). Studies in the Philosophy of Sociality, 2. Springer Science+Business Media. doi:10.1007/978-94-007-6934-2_13

Laitinen, A. (2014). Michael Walzer on recognition as a dominated good. In A. Laitinen, J. Saarinen, H. Ikäheimo, P. Lyyra, & I. P. Niemi (Eds.), Sisäisyys & suunnistautuminen : juhlakirja Jussi Kotkavirralle (pp. 586-621). SoPhi, 125. Jyväskylä, Finland: Jyväskylän yliopisto. Retrieved from http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-39-5603-5 Open access

Kortetmäki, T., Laitinen, A., & Yrjönsuuri, M. (Eds.). (2013). Ajatuksia ilmastoetiikasta. Jyväskylä, Finland: Jyväskylän yliopisto. SoPhi, 123. Retrieved from http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-39-5279-2 Open access

Laitinen, A. (2013). Solidarity. In B. Kaldis (Ed.), Encyclopedia of Philosophy and the Social Sciences (pp. 948-950). Los Angeles: SAGE Publications.

Laitinen, A. (2013). Sekularisaation ulottuvuudet Charles Taylorilla. Teologinen aikakauskirja, 118 (5-6), 389-400.

Laitinen, A. (2013). Voiko representaatioilla olla kahta vastaavuuden suuntaa?. Ajatus: Suomen Filosofisen yhdistyksen vuosikirja, 70 (1), 69-93.

Laitinen, A. (2013). Mihin kysymyksiin oikeudenmukaisuusteoriat vastaavat?. Tutkiva sosiaalityö, 2013, 5-10. Retrieved from http://www.sosiaalityontutkimuksenseura.fi/Tutkiva%20sosiaalityo/tutki...

Laitinen, A. (2013). Voiko yhteismitattomien asioiden arvoa vertailla?. In T. Eskelinen, & S. Heikkilä (Eds.), Talous ja arvo (pp. 34-66). SoPhi, 119. Jyväskylä, Finland: Jyväskylän yliopisto. Retrieved from http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-39-4936-5 Open access

Laitinen, A. (2012). Murhenäytelmä laidunmaalla, merellä ja ilmassa. Tiede ja Edistys, 2012 (4), 355-357.

Laitinen, A. (2012). Ovatko vastaukset normatiivisiin kysymyksiin maailmassa?. In J. Kotkavirta, O.-P. Moisio, S. Pihlström, & H. Seinälä (Eds.), Maailma (pp. 281-291). SoPhi, 116. Jyväskylä, Finland: Jyväskylän yliopisto. Retrieved from http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-39-4280-9 Open access

Laitinen, A. (2012). ”Vapauden filosofi. G. W. F. Hegel”. In P. Koikkalainen, & P.-E. Korvela (Eds.), Klassiset poliittiset ajattelijat (pp. 386-421). Tampere, Finland: Vastapaino.

Laitinen, A. (2012). “Onko toisten ihmisten ymmärtäminen normatiivista ymmärtämistä?”. In V. Viljanen, H. Siipi, & M. Sintonen (Eds.), Ymmärrys (pp. 330-339). Turku: Turun yliopisto.

Laitinen, A. (2012). “Oikeus toimia väärin”. Ajatus, 2012 (1), 11-41. Open access

Laitinen, A. (2012). “Halu, elämä ja siirtymä tietoisuudesta itsetietoisuuteen”. In S. Lindberg (Ed.), Johdatus Hegelin Hengen fenomenologiaan (pp. 57-77). Helsinki, Finland: Gaudeamus.

Laitinen, A. (2012). “Misrecognition, Misrecognition, and Fallibility”. Res Publica, 18 (1), 25-38. Retrieved from http://www.springerlink.com/content/c64275j017r83645/

Laitinen, A., & Pessi, A. B. (2012, 24.1-29.1.2012). Paikkansa voi löytää eksymällä vieraaseen. Kun tie vie Mekkaan. Docpoint Paper, p. 15.

Ikäheimo, H., & Laitinen, A. (Eds.). (2011). Recognition and Social Ontology. Leiden: Brill. Social and Critical Theory. A Critical Horizons Book Series, 11.

Ikäheimo, H., & Laitinen, A. (2011). Recognition and Social Ontology - An Introduction. In H. Ikäheimo, & A. Laitinen (Eds.), Recognition and Social Ontology (pp. 1-22). Social and Critical Theory. A Critical Horizons Book Series, 11. Leiden: Brill.

Laitinen, A. (2011). Ricoeur's surprising take on recognition. Etudes Ricoeuriennes/Ricoeur Studies Journal, 2 (1), 35-50. doi:10.5195/errs.2011.57 Open access

Laitinen, A. (2011). Recognition, Acknowledgement, and Acceptance. In H. Ikäheimo, & A. Laitinen (Eds.), Recognition and Social Ontology (pp. 309-348). Social and Critical Theory. A Critical Horizons Book Series, 11. Leiden: Brill.

Laitinen, A., & Pessi, A. B. (Eds.). (2011). Solidaarisuus. Helsinki, Finland: Gaudeamus.

Laitinen, A., & Pessi, A. B. (2011). Moniongelmainen solidaarisuus. In A. Laitinen, & A. B. Pessi (Eds.), Solidaarisuus (pp. 7-29). Helsinki, Finland: Gaudeamus.

Laitinen, A., & Pessi, A. B. (2011). Onko auttaminen solidaarista?. In A. Laitinen, & A. B. Pessi (Eds.), Solidaarisuus (pp. 135-150). Helsinki, Finland: Gaudeamus.

Laitinen, A., & Pessi, A. B. (2011). Solidaarisuus ja oikeudenmukaisuus. In A. Laitinen, & A. B. Pessi (Eds.), Solidaarisuus (pp. 260-262). Helsinki, Finland: Gaudeamus.

Laitinen, A., Pessi, A. B., & Saari, J. (2011). Yhteiskuntien solidaarisuus: kolme peruskysymystä. In A. Laitinen, & A. B. Pessi (Eds.), Solidaarisuus (pp. 95-108). Helsinki, Finland: Gaudeamus.

Laitinen, A., & Sandis, C. (Eds.). (2010). Hegel on Action. Basingstoke: Palgrave MacMillan. Philosophers in Depth.

Ikäheimo, H., & Laitinen, A. (2010). Esteem for contributions to the common good: The role of personifying attitudes and instrumental value. In M. Seymour (Ed.), The Plural States of Recognition (pp. 98-121). Basingstoke, New York: Palgrave MacMillan.

Laitinen, A. (2010). Kuinka minusta tuli filosofian tohtori? Arvostusten mielekkyydestä, Jyväskylässä. In M. Roinila (Ed.), Kuinka minusta tuli filosofian tohtori? (pp. 427-434). Helsinki, Finland: Suomen Filosofinen Yhdistys.

Laitinen, A. (2010). On The Scope of ‚Recognition‘: The Role of Adequate Regard and Mutuality. In H.-C. Busch, & C. Zurn (Eds.), The Philosophy of Recognition: Historical and Contemporary Perspectives (pp. 319-342). Lanham, US: Rowman & Littlefield.

Laitinen, A. (2010). Seen to be Done: The Roots and Fruits of Public Equality. Review of Christiano, Thomas. 2008. The constitution of equality: democratic authority and its limits. Res Publica, 16 (1), 83-88. doi:10.1007/s11158-009-9096-0

Laitinen, A. (2010). Charles Taylor, A Secular Age. A Review. Ethical Theory and Moral Practice, 13 (3), 353-355. doi:10.1007/s10677-009-9212-4

Laitinen, A. (2010). Review of Robert Brandom: Reason in Philosophy. Animating Ideas. Harvard UP. Metapsychology Online, 14 (29). Retrieved from http://metapsychology.mentalhelp.net/poc/view_doc.php?type=book&id=565...

Laitinen, A. (2010). Erimielisyyksistä ja näkemysten oikeutuksesta filosofiassa. In H. Rydenfelt, & H. A. Kovalainen (Eds.), Mitä on filosofia? (pp. 31-45). Helsinki, Finland: Gaudeamus.

Laitinen, A., & Eskelinen, T. (2010). Kollektiivinen vastuu. In J. Räikkä (Ed.), Yhteiskuntafilosofia (pp. 43-61). Kuopio: Unipress.

Laitinen, A., & Pessi, A. B. (2010). Vaatiiko solidaarisuus auttamaan? Solidaarisuus suomalaisten auttamisteoissa ja -asenteissa. Janus. Sosiaalipolitiikan ja sosiaalityön tutkimuksen aikakauslehti, 18 (4), 355-373.

Laitinen, A., & Sandis, C. (2010). Introduction: Hegel and Contemporary Philosophy of Action. In A. Laitinen, & C. Sandis (Eds.), Hegel on Action (pp. 1-21). Basingstoke: Palgrave MacMillan.

Laitinen, A. (Ed.). (2009). Itseään tulkitseva eläin. Charles Taylor ja filosofinen ihmistutkimus. Helsinki, Finland: Gaudeamus.

Laitinen, A. (2009). Recognition, Needs, and Wrongness: Two Approaches. European Journal of Political Theory, 8 (1), 13-30. doi:10.1177/1474885108097886

Laitinen, A. (2009). Zum Deutungsspektrum des begriffs “Anerkennung”: die Rolle von adäquater Würdigung und Gegenseitingkeit. In A. Laitinen (Ed.), Anerkennung (pp. 301-324). Deutsche Zeitschrift für Philosophie. Sonderband, 21. Berliini: Akademie Verlag.

Laitinen, A. (2009). Voiko ryhmillä oikeasti olla uskomuksia? Philip Pettit ja ensimmäisen uskomuksen ongelma. In A.-V. Pietarinen, S. Pihlström, & P. Toppinen (Eds.), Usko (pp. 151-162). Filosofisia tutkimuksia Helsingin yliopistosta, 22. Tampere, Finland: Juvenes Print.

Laitinen, A., & Smith, N. H. (2009). Taylor on Solidarity. Thesis Eleven, 99 (1), 48-70. doi:10.1177/0725513609345374

Laitinen, A. (Ed.). (2008). Strong Evaluation without Moral Sources. On Charles Taylor's Philosophical Anthropology and Ethics. Berliini, New York: Walter de Gruyter. Quellen und Studien zur Philosophie, 86.

Laitinen, A. (2008). Joseph Raz ja hyvinvoinnin ulottuvuudet. In A. Laitinen (Ed.), Sosiaalialan normatiivinen perusta (pp. 34-70). Helsinki, Finland: Gaudeamus.

Laitinen, A., & Ikäheimo, H. (Eds.). (2007). Dimensions of personhood. Imprint Academic.

Ikäheimo, H., & Laitinen, A. (2007). Analyzing Recognition: Identification, Acknowledgement and Recognitive Attitudes Towards Persons. In v. d. B. Bert, & O. David (Eds.), Recognition and Power (pp. 33-56). Cambridge University Press.

Ikäheimo, H., & Laitinen, A. (2007). Dimensions of personhood: Introduction. journal of consciousness studies, 14 (5-6), 6-16.

Laitinen, A. (2007). Book Review. Paul Ricoeur 2005. The Course of Recognition. Redescriptions. Yearbook of Political Thought, Conceptual History and Feminist Theory., 11 (1), 113-231.

Laitinen, A. (2007). Persoonien välisistä tunnustussuhteista. In H. Gylling, & K. Nuotio (Eds.), Oikeus ja politiikka: filosofisia esseitä. E, 18. Suomalainen lakimiesyhdistys.

Laitinen, A. (2007). Syntyykö itseys tulkinnoissa vai edeltääkö se niitä?. In J. Kotkavirta (Ed.), Persoonia vai ihmisiä. Helsinki, Finland: Gaudeamus.

Laitinen, A. (2007). Praktinen todellisuus: motivoivat tosiasiat toiminnan perusteina ja syinä?. In H. Gylling, I. Niiniluoto, & R. Vilkko (Eds.), Syy (pp. 249-260). Helsinki, Finland: Gaudeamus.

Laitinen, A. (2007). Review of Margaret Urban Walker: Moral Repair. Reconstructing Moral Relations after Wrongdoing. metapsychology online reviews, 11 (19). Retrieved from http://metapsychology.mentalhelp.net/poc/view_doc.php?type=book&id=362...

Laitinen, A. (2007). Review of Maeve Cooke: Re-Presenting Good Society. Critical Horizons, 8 (2), 263-266.

Laitinen, A. (2007). Review of Michael Quante: Personales Leben. Menschlicher Tod. European Journal of Philosophy, 15 (2).

Laitinen, A. (2007). Staerk Vurdering og filosofisk antropologi. Slagmark, 49, 25-40.

Laitinen, A. (2007). Sorting out aspects of personhood: capacities, normativity and recognition. journal of consciousness studies, 14 (5-6), 248-270.

Laitinen, A. (2006). Interpersonal recognition and responsiveness to relevant differences. . Critical Review of International Social and Political Philosophy, vol 9 March 2006 (1), 47-70.

Laitinen, A. (2006). Riconoscimento reciproco e precondizioni della vita buona. Post-filosofie. Rivista di pratica filosofica e di scienze umane., 2006 (2: "Identità, Alterità, Riconoscimento"), 75-92.

Laitinen, A. (2005). Vahvan arvostamisen rooli inhimillisen elämän kannalta. Ajatus, 62, 111-137.

Laitinen, A. (2005). Cultures, groups and recognition. In G. Calder (Ed.), Inclusions and exclusions in the new Europe.

Laitinen, A. (2005). Yhteismitattomuus, vertailukelvottomuus ja paremmuuden ratkeamattomuus. In J. Kotkavirta (Ed.), Muoto ja Metodi. Juhlakirja Veli Verroselle. (pp. 81-89). Filosofian julkaisuja, 69. Jyväskylä, Finland: Filosofian julkaisuja.

Ikäheimo, H., Kotkavirta, J., Laitinen, A., & Lyyra, P. (Eds.). (2004). Personhood: Workshop papers of the Conference 'Dimensions of Personhood'. Jyväskylä, Finland: Publications in Philosophy. Publications in Philosophy, 68.

Ikäheimo, H., Laitinen, A., & Quante, M. (2004). Leistungsgerechtigkeit: Ein Prinzip der Anerkennung für kulturelle Besonderheiten?. In M. Quante, & C. Halbig (Eds.), Axel Honneth: Sozialphilosophie zwischen Ethik und Anerkennung (pp. 81-86). Münsteraner Vorlesungen zur Philosophie, Bd. 5. Münster: LIT Verlag.

Laitinen, A. (2004). Constitution and Persons. In A. Laitinen, H. Ikäheimo, J. Kotkavirta, & P. Lyyra (Eds.), Personhood. Workshop Papers of the Conference 'Dimensions of Personhood' (pp. 127-134). Jyvaskyla: Publications in Philosophy.

Laitinen, A. (2004). Narsismi, autenttisuus ja eettiset kriisit. Mielenterveys, 2004 (3), 28-30.

Laitinen, A. (2004). A Critique of Charles Taylor’s Notions of “Moral Sources” and “Constitutive Goods”. In J. Kotkavirta, & M. Quante (Eds.), Moral Realism (pp. 73-104). Acta Philosophica Fennica, 76. Helsinki, Finland: Societas Philosophica Fennica.

Laitinen, A. (2004). Charles Taylor ja persoonat päämäärinä sinänsä. In J. Kotkavirta, & I. P. Niemi (Eds.), Persoona (pp. 201-211). SoPhi, 84. Jyväskylä, Finland: Minerva kustannus.

Laitinen, A. (2004). Hegel on Intersubjective and Retrospective Determination of Intention . Bulletin of the Hegel Society of Great Britain, 2004 (49-50), 54-72.

Laitinen, A. (2003). Charles Taylor and Nicholas H. Smith on Human Constants and Transcendental Arguments. Sats. Nordic Journal of Philosophy, 4 (2), 191-201.

Laitinen, A. (2003). Strong Evaluation Without Sources. On Charles Taylor's Philosophical Anthropology and Cultural Moral Realism. Jyväskylä, Finland: Jyväskylä Studies in Education, Psychology and Social Research.

Laitinen, A. (2003). Social Equality, Recognition, and Preconditions of Good Life. In et al. (Ed.), Social Inequality Today: Refereed Conference Proceedings, 12 November 2003. Retrieved from http://www.crsi.mq.edu.au/research_sit_aitinen.pdf

Laitinen, A. (2002). Elämismaailman ensisijaisuudesta: John McDowell ja Charles Taylor. In L. Mehtonen, & K. Väyrynen (Eds.), Järjen Todellisuus. Juhlakirja Markku Mäelle. Osa 1. (pp. 277-298). Aate- ja oppihistorian tutkimuksia 26, 26. Oulu: Sophopolis.

Laitinen, A. (2002). Käytäntöjen sisäiset hyvät ja erinomaisuuden standardit. In K. Rolin, F. Ruokonen, & S. Pihlström (Eds.), Käytäntö (pp. 126-133). Helsinki, Finland: Yliopistopaino.

Laitinen, A. (2002). Strong evaluations and personal identity. In C. Kanzian, E. Runggaldier, & J. Quitterer (Eds.), Persons: An Interdisciplinary Approach. Papers from 25th International Wittgenstein Symposium. (pp. 127-9). Contributions of the Austrian Ludwig Wittgenstein Society, Volume X. Kirchberg Am Wechsel: Austrian Ludwig Wittgenstein Society.

Laitinen, A. (2002). Interpersonal recognition - a response to value or a precondition of personhood?. Inquiry, 45 (4), 463-478.

Laitinen, A. (2002). Joseph Raz - sen puolesta mitä jokainen tiesi eilen?. Niin et Näin, - (35), 32-36.

Laitinen, A. (2002). Arvojen arvoitus. Joseph Razin haastattelu. Niin et Näin, - (35), 37-42.

Laitinen, A. (2002). Culturalist moral realism. In A. Laitinen, & N. H. Smith (Eds.), Perspectives on the Philosophy of Charles Taylor (pp. 115-131). Acta Philosophica Fennica, 71. Helsinki, Finland: Societas Philosophica Fennica.

Laitinen, A. (2002). Charles Taylor and Paul Ricoeur on Self-interpretations and Narrative Identity. In R. Huttunen, H. L. T. Heikkinen, & L. Syrjälä (Eds.), Narrative Research. Voices of Teachers and Philosophers (pp. 57-71). SoPhi, 67. Jyväskylä, Finland: SoPhi.

Laitinen, A., & Rosa, H. (2002). Interview: Charles Taylor (Montreal): "Tocqueville statt Marx. Über Identität, Entfremdung und die Konsequenzen des 11. September". Deutsche Zeitschrift für Philosophie, 50 (1), 127-148.

Laitinen, A., & Rosa, H. (2002). On Identity, Alienation and Consequences of September 11th. An Interview with Charles Taylor. In A. Laitinen (Ed.), Perspectives on the Philosophy of Charles Taylor (pp. 165-195). Helsinki, Finland: Societas Philosophica Fennica.

Laitinen, A., & Smith, N. H. (Eds.). (2002). Perspectives on the Philosophy of Charles Taylor. Helsinki, Finland: Societas Philosophica Fennica.

Laitinen, A., & Smith, N. H. (2002). Introduction. In A. Laitinen (Ed.), Perspectives on the Philosophy of Charles Taylor (pp. 5-9). Helsinki, Finland: Societas Philosophica Fennica.

Laitinen, A. (2001). Pardon? A review of Paul Ricoeur: The Just. Radical Philosophy, 30 (105).

Laitinen, A. (2001). Today and Tomorrow. A review of Ruth Abbey: "Charles Taylor". Radical Philosophy, 30 (108).

Laitinen, A. (2001). Moderni moraalinen identiteetti: tarvitaanko moraalisuuden lähteitä?. "Explanatory connections. Electronic essays dedicated to Matti Sintonen."-.

Laitinen, A. (2001). Hyvyyden muunnelmia suomeksi. Agricola-. Retrieved from http://www.utu.fi/agricola/nyt/arvos/tekstit/407.html

Laitinen, A. (2001). Review of Alasdair MacIntyre: Dependent rational animals. Associations. Journal for legal and social theory-.

Laitinen, A. (2000). Modernia koskevan diskurssin moraalinen käänne. Tiedepolitiikka, - (4).

Laitinen, A. (2000). Ethics in social sciences and humanities. Tiedonjyvä special.

Laitinen, A. (1999). Ajattelutyötä ja toipumislomaa. http://www.utu.fi/agricola/nyt/arvos/tekstit/199.html-.