Lindroos, Kia

Lindroos, K. (2018). Tiede, politiikka ja kutsumus : weberiläisiä huomioita ajanmukaisesta tiedepolitiikasta. In N. Kauppi, & K. Palonen (Eds.), Max Weberin lukutapoja (pp. 42-58). SoPhi, 138. Jyväskylä, Finland: Jyväskylän yliopisto. Retrieved from http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-39-7266-0 Open access

Lindroos, K., & Möller, F. (Eds.). (2017). Art as a Political Witness. Verlag Barbara Budrich.

Lindroos, K. (2017). Chris Marker as Cinematic Witness. In K. Lindroos, & F. Möller (Eds.), Art as a Political Witness (pp. 77-96). Verlag Barbara Budrich.

Lindroos, K. (2017). Miksi patsaat itkevät? Chris Marker : aika, muisti ja elokuva. Lähikuva, 30 (4), 72-79.

Lindroos, K., & Möller, F. (2017). Witnessing in Contemporary Art and Politics. In K. Lindroos, & F. Möller (Eds.), Art as a Political Witness (pp. 33-55). Verlag Barbara Budrich.

Korhonen, P., Keränen, M., Lindroos, K., Nousiainen, M., Ojakangas, M., & Tilli, J. (2015). Kieli ja tulkinta. In O.-P. Moisio, T. Silvasti, & I. Kauppinen (Eds.), Polkuja yhteiskuntatieteisiin (pp. 99-126). SoPhi, 128. Jyväskylä, Finland: Jyväskylän yliopisto. Retrieved from http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-39-6096-4 Open access

Lindroos, K. (2015). 'Time-Images'. In C. Wiesner, E. Roshchin, & M.-C. Boilard (Eds.), In Debate with Kari Palonen : Concepts, Politics, Histories (pp. 41-45). Nomos.

Lindroos, K. (2014). Valta, kritiikki ja Walter Benjamin. In A. Laitinen, J. Saarinen, H. Ikäheimo, P. Lyyra, & I. P. Niemi (Eds.), Sisäisyys & suunnistautuminen : juhlakirja Jussi Kotkavirralle (pp. 411-427). SoPhi, 125. Jyväskylä, Finland: Jyväskylän yliopisto. Retrieved from http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-39-5603-5 Open access

Lindroos, K., Cardinal, L., Sawer, M., & St-Laurent, M. (2014). IPSA Gender Monitoring Report 2013. Montreal: The International Political Science Association. Retrieved from https://www.ipsa.org/sites/default/files/gender_monitoring_report_2013...

Korhonen, P., Keränen, M., Lindroos, K., Nousiainen, M., Ojakangas, M., & Tilli, J. (2013). Kieli ja tulkinta. In O.-P. Moisio, P. Korhonen, & T.-A. Wilska (Eds.), Yhteiskuntatieteiden ovella (pp. 97-124). SoPhi, 121. Jyväskylä, Finland: Jyväskylän yliopisto. Retrieved from http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-39-5101-6 Open access

Korhonen, P., Keränen, M., Lindroos, K., Nousiainen, M., Ojakangas, M., & Tilli, J. (2012). Kieli ja tulkinta. In O.-P. Moisio, P. Korhonen, M. Järvelä, & E. Lehtonen (Eds.), Ovia yhteiskuntatieteisiin (pp. 78-105.). SoPhi, 117. Jyväskylä, Finland: Jyväskylän yliopisto. Retrieved from http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-39-4471-1 Open access

Lindroos, K. (2011). Review on "The Political Life of Sensation”. In Redescriptions (pp. 242-245). Yearbook of Political Thought, Conceptual History and Feminist Theory, 15. Münster: LIT Verlag. Retrieved from http://www.jyu.fi/yhtfil/redescriptions/articles_2011.htm

Lindroos, K. (2009). Politics and The Arts. 2006-2009 Review of Activities, 2009 (1), 71-72. Open access

Korvela, P.-E., & Lindroos, K. (Eds.). (2008). Avauksia poliittiseen ajatteluun. Helsinki / Jyväskylä: Minerva Kustannus Oy / SoPhi. SoPhi, 109.

Lindroos, K., & Soininen, S. (Eds.). (2008). Politiikan nykyteoreetikkoja. Helsinki, Finland: Gaudeamus.

Korvela, P.-E., & Lindroos, K. (2008). Johdanto. In P.-E. Korvela, & K. Lindroos (Eds.), Avauksia poliittiseen ajatteluun (pp. 7-10). SoPhi, 109. Helsinki / Jyväskylä: Minerva Kustannus Oy / SoPhi.

Lindroos, K. (2008). The Aura of Terror?. In M. Hyvärinen, & L. Muszynski (Eds.), Terror and the Arts. Artistic, Literary and Political Interpretations of Violence from Dostoyevsky to Abu Ghraib. New York: Palgrave.

Lindroos, K. (2008). Michel Foucault ja ajattelun rajat. In K. Lindroos, & S. Soininen (Eds.), Politiikan nykyteoreetikkoja (pp. 186-208). Helsinki, Finland: Gaudeamus.

Lindroos, K. (2008). Kuvan politiikka. Lähtökohtia visuaaliseen politiikan tulkintaan. In P.-E. Korvela, & K. Lindroos (Eds.), Avauksia poliittiseen ajatteluun (pp. 169-194). SoPhi, 109. Jyväskylä, Finland: Minerva/SoPhi.

Lindroos, K. (2008). Ei kohteita vaan kohtaamisia. Ydin, pp. 44-47.

Lindroos, K., & Soininen, S. (2008). Johdanto. In K. Lindroos, & S. Soininen (Eds.), Politiikan nykyteoreetikkoja (pp. 7-13). Helsinki, Finland: Gaudeamus.

Lindroos, K. (2007). Kuolemanpeliä kapitalismin järjestelmällä. Niin&Näin, 53 (2/2007).

Lindroos, K. (2007). The game of the Concepts. Editorial. In K. Palonen, T. Pulkkinen, T. Juvonen, K. Saastamoinen, K. Lindroos, H. Buchstein, & L. Disch (Eds.), Redescriptions. Yearbook of Political Thought and Conceptual History. Redescriptions, 11. Berlin: Lit Verlag.

Lindroos, K. (Ed.). (2007). Re-thinking Politics. Essays from a quarter-century. Helsinki, Finland: Valtiotieteellinen yhdistys.

Lindroos, K. (2006). Benjamin's Moment. Redescriptions, vol 10, 115-133.

Lindroos, K. (2006). Pääkirjoitukset 1/06, 2/06; 3/06; 4/06. Politiikka-lehti, 2006 (1,2,3,4).

Lindroos, K. (2005). Pääkirjoitus 2/2005. In Politiikka. Vammalan kirjapaino: Valtiotieteellinen yhdistys.

Lindroos, K. (2005). Pääkirjoitus Politiikka-lehdessä 3/2005. Politiikka.

Lindroos, K. (2004). Katso poliittisesti. Lähtökohtia visuaaliseen politiikantutkimukseen. In K. Palonen, & S. Hänninen (Eds.), Lue Poliittisesti. Jyväskylä, Finland: SoPhi.

Lindroos, K. (2004). The Concept of Culture in the Era of Cultural Studies. In P. Ahponen, & A. Kangas (Eds.), Construction of Cultural Policy. Jyväskylä, Finland: SoPhi.

Lindroos, K. (2003). Walter Benjamin's Concepts of Historical Time. In K. Palonen, & J. Kurunmäki (Eds.), Time, History and Politics (pp. 157-174). Jyväskylä, Finland: University of Jyväskylä.

Lindroos, K. (2003). Aesthetic Political Thought:Benjamin and Marker Revisited. Alternatives, 28 (2), 233-252.

Lindroos, K. (2001). Benjamin's Moment. European Journal of Social Theory, xx (xx).

Lindroos, K. (2001). Scattering Community. Philosophy & Social Criticism, 27 (6), 19-42.

Lindroos, K. (2000). Chris Marker ja ajan kuvat. Kulttuurintutkimus, 17 (3), 15-29.

Lindroos, K. (2000). Valta poikkeustilaan: kritiikki, valta ja suvereniteetti Walter Benjaminilla. In A. Kananen, K. Palonen, & S. Soininen (Eds.), Valtapolitiikkaa- Analyyseja valtapuheella argumentoinnista (pp. xx-xx). Jyväskylä, Finland: Jyväskylän yliopisto.

Lindroos, K. (2000). Nykyisyyden politiikkaa. Walter Benjaminin ja Paul Virilion aikakäsitteistä toimintaan. In K. Lindroos, & K. Palonen (Eds.), Politiikan aikakirja (pp. -). Tampere, Finland: Vastapaino.

Palonen, K., & Lindroos, K. (2000). Aika politiikan kohteena. In K. Palonen, & K. Lindroos (Eds.), Politiikan aikakirja. Ajan politiikan ja politiikan ajan teoretisointia (pp. 7-24). -, -. Tampere, Finland: Vastapaino.

Lindroos, K., & Palonen, K. (Eds.). (2000). Politiikan aikakirja. Tampere, Finland: Vastapaino.

Lindroos, K. (1999). Review artikkeli "Finnish Modern Design. Utopian Ideals and Everyday. Utopian Studies, 10 (1).