Moisio, Olli-Pekka

Rolin, K., Moisio, O.-P., Reuter, M., & Tuominen, M. (Eds.). (2016). Sukupuoli ja filosofia. Jyväskylä, Finland: Jyväskylän yliopisto. SoPhi, 131. Retrieved from http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-39-6610-2 Open access

Moisio, O.-P. (2015). Yhteiskuntatieteiden ja filosofian laitoksesta. In O.-P. Moisio, T. Silvasti, & I. Kauppinen (Eds.), Polkuja yhteiskuntatieteisiin (pp. 8-17). SoPhi, 128. Jyväskylä, Finland: Jyväskylän yliopisto. Retrieved from http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-39-6096-4 Open access

Moisio, O.-P., & Heinämaa, S. (2015, 28.3.2015). Opiskelijat eivät osaa arvioida opetuksen laatua. Helsingin Sanomat, p. A5.

Moisio, O.-P., & Rautiainen, M. (2015). Alussa(kin) oli lupaus : huomioita kouluun liittyvän lupauksen katoamisista ja palautumisista. In E. Harni (Ed.), Kontrollikoulu : näkökulmia koulutukselliseen hallintaan ja toisin oppimiseen (pp. 20-36). Kampus kustannus/JYY:n julkaisusarja, 96. Jyväskylä, Finland: Kampus Kustannus.

Moisio, O.-P., Silvasti, T., & Kauppinen, I. (Eds.). (2015). Polkuja yhteiskuntatieteisiin. Jyväskylä, Finland: Jyväskylän yliopisto. SoPhi, 128. Retrieved from http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-39-6096-4 Open access

Rautiainen, M., & Moisio, O.-P. (2015, 19.9.2015). Koulutuksesta on tehty talouden palvelija. Helsingin Sanomat, p. A5.

Moisio, O.-P. (2014). Uskonto kritiikkinä ja kriittinen teoria täysin toisen kaipuuna. In A. Laitinen, J. Saarinen, H. Ikäheimo, P. Lyyra, & I. P. Niemi (Eds.), Sisäisyys & suunnistautuminen : juhlakirja Jussi Kotkavirralle (pp. 805-816). SoPhi, 125. Jyväskylä, Finland: Jyväskylän yliopisto. Retrieved from http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-39-5603-5 Open access

Stoner, M., Rautiainen, M., Moisio, O.-P., & Green, C. (2014). The “Finnish Miracle” in Education: Pedagogy, Policy, or Something Else? (part two). The National Teaching & Learning Forum, 23 (4), 5-7. doi:10.1002/ntlf.20015

Stoner, M., Rautiainen, M., Moisio, O.-P., & Green, C. (2014). The “Finnish Miracle” in Education: Pedagogy, Policy, or Something Else? (part one). The National Teaching & Learning Forum, 23 (3), 8-10. doi:10.1002/ntlf.20014

Moisio, O.-P., Korhonen, P., & Wilska, T.-A. (Eds.). (2013). Yhteiskuntatieteiden ovella. Jyväskylä, Finland: Jyväskylän yliopisto. SoPhi, 121. Retrieved from http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-39-5101-6 Open access

Moisio, O.-P. (2013). Das Heilige, Concept of. In Encyclopedia of Sciences and Religions (pp. 585-587). Springer. doi:10.1007/978-1-4020-8265-8_705

Moisio, O.-P. (2013). Liberal Theology. In Encyclopedia of Sciences and Religions (pp. 1161-1164). Springer. doi:10.1007/978-1-4020-8265-8_757

Moisio, O.-P. (2013). Critical Theory. In Encyclopedia of Sciences and Religions (pp. 558-560). Springer. doi:10.1007/978-1-4020-8265-8_1642

Moisio, O.-P. (2013). Suurisieluisesta dialektiikasta : ristiriidat, epävakaus ja kompromissit opettajan työssä. In P. Jääskelä, U. Klemola, M.-K. Lerkkanen, A.-M. Poikkeus, H. Rasku-Puttonen, & A. Eteläpelto (Eds.), Yhdessä parempaa pedagogiikkaa : interaktiivisuus opetuksessa ja oppimisessa (pp. 183-192). Jyväskylä, Finland: Jyväskylän yliopisto, Koulutuksen tutkimuslaitos.

Moisio, O.-P., & Pihlström, S. (2013). Kärsimys, syyllisyys ja auttamisen moraalifilosofia. Diakonian tutkimus, 10 (2), 99-117. Retrieved from http://dts.fi/files/2009/10/DT2_2013.pdf Open access

Moisio, O.-P., Korhonen, P., Järvelä, M., & Lehtonen, E. (Eds.). (2012). Ovia yhteiskuntatieteisiin. Jyväskylä, Finland: Jyväskylän yliopisto. SoPhi, 117. Retrieved from http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-39-4471-1 Open access

Moisio, O.-P. (2012). Työn antropologia ja Karl Marx. Niin & Näin, 19 (1/2012), 77-83.

Moisio, O.-P. (2012). "Hän haluaa masturboida kuolemaa". Katkelmia ajattelusta, estetiikasta ja yhteiskunnasta. In V. Kyllönen, & M. Pekkola (Eds.), Väen tunto. Kirjoituksia estetiikasta ja politiikasta (pp. 108-116). Hamina: Idiootti.

Moisio, O.-P. (2012). Ihminen, työ ja maailma Karl Marxilla. In J. Kotkavirta, O.-P. Moisio, S. Pihlström, & H. Seinälä (Eds.), Maailma (pp. 147-153). SoPhi, 116. Jyväskylä, Finland: Jyväskylän yliopisto. Retrieved from http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-39-4280-9 Open access

Suoranta, J., & Moisio, O.-P. (2012). Stephen Brookfield - kasvatus ja kriittisen teorian voima. In T. Aittola (Ed.), Kasvatussosiologian suunnannäyttäjiä (pp. 364-390). Helsinki, Finland: Gaudeamus.

Eskelinen, T., Kauppinen, I., & Moisio, O.-P. (2011). Johdanto. In T. Eskelinen, I. Kauppinen, & O.-P. Moisio (Eds.), Tieto ja globalisaatio (pp. 4-28). Tampere, Finland: Tampereen yliopisto. Retrieved from http://tampub.uta.fi/T/tieto_ja_globalisaatio_2011.pdf Open access

Eskelinen, T., Kauppinen, I., & Moisio, O.-P. (Eds.). (2011). Tieto ja globalisaatio. Tampere, Finland: Tampereen yliopisto. Retrieved from http://tampub.uta.fi/T/tieto_ja_globalisaatio_2011.pdf Open access

Moisio, O.-P. (2011). Marxilaisesta emansipaatioteoriasta, työväenluokasta ja kriittisestä teoriasta. In M. Pekkola (Ed.), Kriittinen teoria ja Marx (pp. 7-34). SoPhi, 115. [Jyväskylä]: Jyväskylän yliopisto.

Moisio, O.-P. (2011). Marx Horkheimer ja Karl Marx. In M. Pekkola (Ed.), Kriittinen teoria ja Marx (pp. 35-51). SoPhi, 115. [Jyväskylä]: Jyväskylän yliopisto.

Moisio, O.-P. (2011). Karl Marx, alkuperäinen kasautuminen ja maailmantalous. In T. Eskelinen, I. Kauppinen, & O.-P. Moisio (Eds.), Tieto ja globalisaatio (pp. 38-56). Tampere, Finland: Tampereen yliopisto. Retrieved from http://tampub.uta.fi/T/tieto_ja_globalisaatio_2011.pdf Open access

Moisio, O.-P. (2011). Huoli, empatia ja kunnioitus vuorovaikutuksessa. In K. Pohjola (Ed.), Uusi koulu: oppiminen mediakulttuurin aikakaudella (pp. 211-223). Jyväskylä, Finland: Jyväskylän yliopisto, Koulutuksen tutkimuslaitos.

Moisio, O.-P. (2011). Ihminen, työ ja vieraantuminen. Karl Marxin Taloudellis-filosofiset käsikirjoitukset 1844. Tiede ja edistys, 36 (1/2011), 19-32.

Moisio, O.-P. (2011). Valehtelu politiikassa. Kansalaisyhteiskunta, 2 (2), 262-268. Retrieved from http://kans.jyu.fi/lehti/2011-2 Open access

Moisio, O.-P., & Kauppinen, I. (2011). Tieteen saturaatio. In M. Jakonen, & J. Tilli (Eds.), Yhteinen yliopisto. Helsinki, Finland: Tutkijaliitto.

Moisio, O.-P. (2010). Moraalifilosofia ja sosiaalityön etiikka. Talentia Tutkiva sosiaalityö Oikeudenmukainen ja kunnioittava sosiaalityö, 2010, 30-35. Retrieved from http://www.sosiaalityontutkimuksenseura.fi/Tutkiva%20sosiaalityo/Tutki...

Moisio, O.-P. (2010). As Heard in Silence—Erich Fromm, Listening and To-Be-Heard in Education. In I. Gur-Ze'ev (Ed.), The Possibility/Impossibility of a New Critical Language in Education (pp. 391-409). Rotterdam, Boston, Taipei: Sense Publishers.

Moisio, O.-P. (2010). Filosofiasta ihmiskunnan omanatuntona. In H. Rydenfelt, & H. A. Kovalainen (Eds.), Mitä on filosofia? (pp. 287-303). Helsinki, Finland: Gaudeamus.

Moisio, O.-P. (2010). Pitäisikö puheella persoonasta olla rajansa?. Ajatus, 2010 (67), 217-231.

Moisio, O.-P. (2010). Löysin itseni filosofian parista. In M. Roinila (Ed.), Miten meistä tuli filosofian tohtoreita. Helsinki, Finland: Suomen filosofinen yhdistys.

Moisio, O.-P., FitzSimmons, R., & Suoranta, J. (2010). Don’t You See How the Wind Blows?. In G. Martin, D. Houston, P. McLaren, & J. Suoranta (Eds.), The Havoc of Capitalism. Publics, Pedagogies and Environmental Crisis (pp. 171-194). ROTTERDAM/BOSTON/TAIPEI: Sense Publishers.

Moisio, O.-P. (2009). Essays on Radical Educational Philosophy. Jyväskylä, Finland: University of Jyväskylä. Jyväskylä Studies in Education, Psychology and Social Research, 353.

Moisio, O.-P. (2009). Kasvatuksellisesta filosofiasta. Ajatus, 66 (66), 233-239.

Moisio, O.-P. (2009). What it means to be Stranger to Oneself. Educational Philosophy and Theory, 41 (5), 490-506.

Moisio, O.-P. (2009). Kriittisen pedagogiikan tragediasta. In Kriittisen pedagogiikan kysymyksiä 3 (pp. 187-206). Tampere, Finland: Tampereen yliopiston kasvatustieteiden laitos Paulo Freire Research Center.

Moisio, O.-P. (2009). Karl Marxin uskontokritiikistä tai eskatologinen momentti Marxin filosofiassa. In A.-V. Pietarinen, S. Pihlström, & P. Toppinen (Eds.), Usko (pp. 411-425). Filosofisia tutkimuksia Helsingin yliopistosta, 22. Helsinki, Finland: Helsingin yliopisto.

Moisio, O.-P. (2009). Katkelmia kasvatuksesta, kuuntelemisesta ja voimauttavasta pedagogiikasta. Nuorisotutkimus, 27 (1/2009), 57-60.

Moisio, O.-P., & Kauppinen, I. (2009). Mahdollisuus konkurssiin supistaisi yliopistoverkkoa. Ydin, 2009 (1).

Palonen, E., Moisio, O.-P., & Kauppinen, I. (2009). Yliopistolakia on vastustettava. Keskisuomalainen, 14.2.2009.

Suoranta, J., & Moisio, O.-P. (2009). Ensimmäinen vuosikymmen. In Kriittisen pedagogiikan kysymyksiä 3 (pp. 9-25). Tampere, Finland: Tampereen yliopiston kasvatustieteiden laitos Paulo Freire Research Center.

Suoranta, J., & Moisio, O.-P. (2009). Critical Pedagogy as Collective Social Expertise in Higher Education. In M. Y. Eryaman (Ed.), Peter McLaren, Education and the Struggle for Liberation (pp. 55-79). New Jersey: Hampton Press.

Moisio, O.-P. (Ed.). (2008). Kätkettyjä hahmoja: Tekstejä Theodor W. Adornosta. Helsinki, Finland: Minerva. SoPhi, 108.

Moisio, O.-P., & Pietilä, V. (Eds.). (2008). Välineellisen järjen kritiikki / Max Horkheimer. Tampere, Finland: Vastapaino.

Kauppinen, I., & Moisio, O.-P. (2008). Taloudellisista intresseistä ja vanhoista kaunoista kumpuava korkeakoulupolitiikkamme. Tiedepolitiikka, 33 (3), 7-22.

Moisio, O.-P. (2008). Provokaatiota ja estetismiä. Niin et Näin, 2008 (3), 115-117.

Moisio, O.-P. (2008). Kasvatuksesta, ohjauksesta ja riippuvaisuudesta. In M. Reuter, & R. Holm (Eds.), Koulu ja valta (pp. 111-121). Into pamfletti, 7. Helsinki, Finland: Like.

Moisio, O.-P. (2008). "Kaiken totuuden ehto on tarpeessa antaa kärsimykselle ääni". In O.-P. Moisio (Ed.), Kätkettyjä hahmoja: tekstejä Theodor W. Adornosta (pp. 9-22). SoPhi, 108. Helsinki, Finland: Minerva.

Moisio, O.-P. (2008). Adorno ja Beethoven: erään elinikäisen suhteen fysionomia. In O.-P. Moisio (Ed.), Kätkettyjä hahmoja: tekstejä Theodor W. Adornosta (pp. 79-96). SoPhi, 108. Helsinki, Finland: Minerva.

Moisio, O.-P. (2008). Säröjä lasiseinässä: professori Martin Jayn haastattelu. In O.-P. Moisio (Ed.), Kätkettyjä hahmoja: tekstejä Theodor W. Adornosta (pp. 23-31). SoPhi, 108. Helsinki, Finland: Minerva.

Moisio, O.-P. (2008). Erich Fromm: terve ja patologinen ajattelu politiikassa. In K. Lindroos, & S. Soininen (Eds.), Politiikan nykyteoreetikkoja (pp. 131-161). Helsinki, Finland: Gaudeamus.

Moisio, O.-P. (2008). Jälkisanat Välineellisen järjen kritiikki. In O.-P. Moisio, & V. Pietilä (Eds.), Max Horkheimer: Välineellisen järjen kritiikki (pp. 231-262). Tampere, Finland: Vastapaino.

Moisio, O.-P. (2008). Arvioita arvioinnin etiikasta. Aikuiskasvatus, 28 (2/2008), 152-154.

Moisio, O.-P. (2008). Oppikirja arvioinnin etiikasta painottaa yksilön näkökulmaa. Aikuiskasvatus, 28 (2/2008), 150-151.

Moisio, O.-P. (2008). Rajoja riittää ylitettäväksi. Aikuiskasvatus, 28 (1/2008), 66-67.

Moisio, O.-P. (2008). Adorno Amerikassa. Sosiologia, 45 (1/2008), 80-82.

Moisio, O.-P. (2007). Syystä dialektiikan perinteessä: Karl Marx. In H. Gylling, I. Niiniluoto, & R. Vilkko (Eds.), Syy (pp. 75-91). Helsinki, Finland: Gaudeamus.

Moisio, O.-P. (2007). Persoonan loppu. In J. Kotkavirta (Ed.), Persoonia vai ihmisiä (pp. 208-232). Helsinki, Finland: Gaudeamus.

Moisio, O.-P. (2007). Onko elämänkatsomustieto pelkkä keskustelupiiri?. In J. Lavonen (Ed.), Tutkimusperustainen opettajankoulutus ja kestävä kehitys (pp. 81-90). Tutkimuksia, 285. Helsinki, Finland: Helsingin yliopisto soveltavan kasvatustieteen laitos.

Moisio, O.-P., & Suoranta, J. (2007). Hope and Education in the Era of Globalization. In K. Roth, & I. Gur-Ze'ev (Eds.), Education in the Era of Globalization (pp. 231-245). Philosophy and Education, Vol 16. Dordrecht: Springer.

Moisio, O.-P., & Suoranta, J. (Eds.). (2006). Education and the Spirit of Time. Rotterdam: Sense Publishers.

Moisio, O.-P. (2006). Society and Individual. Journal of Philosophy of Education, 15 (1), 163-171.

Moisio, O.-P. (2006). Kasvatuksen mimeettisyydestä. Kasvatus, 2006 (1), 73-78.

Moisio, O.-P. (2006). Jälleen vierailulla Frankfurtin koulussa. Sosiologia, 43 (4), 339-341.

Moisio, O.-P. (2006). Human beings do not eat in order to live, but because they live: Ernst Bloch on wishful imagination, hope and hunger. In M. Itkonen, G. Backhaus, V. A. Heikkinen, C. Nagel, & S. Inkinen (Eds.), The Culture of Food: The Dialectic of Material Conditions, Art, and Leisure (pp. 241-258). Jyväskylä, Finland: University of Jyväskylä and Haaga University of Applied Sciences.

Moisio, O.-P., & Suoranta, J. (2006). From Re-action to Action in Contemporary Social Sciences?. In O.-P. Moisio, & J. Suoranta (Eds.), Education and the Spirit of Time (pp. 1-6). Rotterdam: Sense Publishers.

Moisio, O.-P., & Suoranta, J. (2006). Critical Pedagogy and Ideology Critique as Zeitgeist Analysis. In O.-P. Moisio, & J. Suoranta (Eds.), Education and the Spirit of Time (pp. 243-255). Rotterdam: Sense Publishers.

Suoranta, J., & Moisio, O.-P. (2006). Critical Pedagogy as Collective Social Expertise in Higher Education. International Journal of Progressive Education, Vol. 2 (3), 47-64.

Huttunen, R., & Moisio, O.-P. (2005). Keskustelua Freudista ja omastatunnosta Puolimatkan teoksen johdosta. Aikuiskasvatus, 2005 (2), 167-170.

Moisio, O.-P. (2005). Karl Marx ja ihmisen juuri. Kulttuurivihkot, 2005 (3), 50-53.

Moisio, O.-P. (2005). Kapitalismin elämän - elämä kapitalismissa: Karl Marx. In J. Haukioja, & J. Räikkä (Eds.), Elämän merkitys (pp. 103-114). Turku: UNIpress.

Moisio, O.-P. (2005). Muunnelmia kokemuksen laulamista lauluista. Sosiologia, 2005 (4), 340-342.

Moisio, O.-P. (2005). Kuusi fragmenttia ajastamme. In J. Kotkavirta (Ed.), Muoto ja metodi (pp. 100-105). Filosofian julkaisuja, 69. Jyväskylä, Finland: Jyväskylän yliopisto.

Moisio, O.-P. (2005). How Should we Understand Creativity in History?. In H. Salmi (Ed.), History in Words and Images. Turku: University of Turku. Retrieved from http://www.hum.utu.fi/historia/2002/hwibook.pdf

Moisio, O.-P. (2005). Max Horkheimer on the Mimetic Element in Education. In I. Gur-Ze'ev (Ed.), Critical Theory and Critical Pedagogy Today: Toward a New Language in Education (pp. 261-277). Haifa: Studies in Education.

Suoranta, J., & Moisio, O.-P. (2005). Kriittinen pedagogiikka aikalaisanalyysina. In O. Luukkainen, & R. Valli (Eds.), 12 teesiä opettajalle (pp. 189-204). Jyväskylä, Finland: PS-kustannus.

Moisio, O.-P. (2004). Unia Alvar Aallon seinällä. In R. Koikkalainen (Ed.), Koettu kampus (pp. 7-26). Jyväskylän yliopiston museon julkaisu, 18. Jyväskylä, Finland: Jyväskylän yliopisto.

Moisio, O.-P. (2004). The End of Personality. In H. Ikäheimo, J. Kotkavirta, A. Laitinen, & P. Lyyra (Eds.), Personhood (pp. 171-177). Publications in Philosophy, 68. Jyväskylä, Finland: Jyväskylän yliopisto.

Moisio, O.-P. (2004). Sääli sosiaalisena siteenä: uudesta solidaarisuudesta. In S. Hänninen, T. Helne, & J. Karjalainen (Eds.), Seis yhteiskunta - tahdon sisään! (pp. 67-95). Jyväskylä, Finland: Minerva kustannus.

Moisio, O.-P. (2004). Karl Marx persoonasta. In J. Kotkavirta, & I. P. Niemi (Eds.), Persoona (pp. 118-126). SoPhi, 84. Jyväskylä, Finland: Minerva kustannus.

Moisio, O.-P. (2004). Kielto, ristiriita ja kritiikki - Karl Marx yhteiskunnan luonteesta. In G. Heta, K. S. Albert, & V. Risto (Eds.), Kielto (pp. 50-62). Helsinki, Finland: Yliopistopaino.

Moisio, O.-P. (2003). Linnoitus todellisuutta vastaan - Max Horkheimerin elämästä. Kulttuurintutkimus, 20 (1), 3-16.

Moisio, O.-P. (2002). Utopia ja järki: porvarillisen historianfilosofian alusta Max Horkheimerilla. Niin & Näin, 02 (4), 59-65.

Moisio, O.-P. (2002). Käytännön teoriasta vai teorian käytännöllisyydestä? Karl Marxin Feuerbach teeseistä. In S. Pihlström, F. Ruokonen, & K. Rolin (Eds.), Käytäntö (pp. 64-73). Helsinki, Finland: Yliopistopaino.

Moisio, O.-P. (2001, n). Kamppailua tunnustuksesta - professori Axel Honnethin haastattelu. Keskisuomalainen, p. 24.

Moisio, O.-P., & Huttunen, R. (1999). Totuuden ja oikean elämän kaipuu. In O.-P. Moisio (Ed.), Kritiikin lupaus - Näkökulmia Frankfurtin koulun kriittiseen teoriaan (pp. 9-43). Jyväskylä, Finland: Sophi.

Moisio, O.-P. (Ed.). (1999). Kritiikin lupaus - Näkökulmia Frankfurtin koulun kriittiseen teoriaan. Jyväskylä, Finland: SoPhi.