Ojakangas, Mika

Ojakangas, M. (2016). On the Greek Origins of Biopolitics : A Reinterpretation of the History of Biopower. Routledge. Interventions.

Korhonen, P., Keränen, M., Lindroos, K., Nousiainen, M., Ojakangas, M., & Tilli, J. (2015). Kieli ja tulkinta. In O.-P. Moisio, T. Silvasti, & I. Kauppinen (Eds.), Polkuja yhteiskuntatieteisiin (pp. 99-126). SoPhi, 128. Jyväskylä, Finland: Jyväskylän yliopisto. Retrieved from http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-39-6096-4 Open access

Ojakangas, M. (2015). Lutheranism and Nordic Bio-politics. Retfaerd: Nordisk juridisk tidsskrift, 38 (3), 5-23.

Lindberg, S., Ojakangas, M., & Prozorov, S. (Eds.). (2014). Europe Beyond Universalism and Particularism. Palgrave Macmillan. doi:10.1057/9781137361820

Ojakangas, M. (2014). European Political Universalism : A Very Short History. In S. Lindberg, M. Ojakangas, & S. Prozorov (Eds.), Europe Beyond Universalism and Particularism (pp. 13-32). Palgrave Macmillan. doi:10.1057/9781137361820.0006

Ojakangas, M. (2014). Yliopistojen ohjausjärjestelmästä. Tiede ja edistys, 39 (3), 233-236.

Ojakangas, M. (2014). Jacques Lacan : yliminä, halu ja asia. In A. Laitinen, J. Saarinen, H. Ikäheimo, P. Lyyra, & I. P. Niemi (Eds.), Sisäisyys & suunnistautuminen : juhlakirja Jussi Kotkavirralle (pp. 307-315). SoPhi, 125. Jyväskylä, Finland: Jyväskylän yliopisto. Retrieved from http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-39-5603-5 Open access

Korhonen, P., Keränen, M., Lindroos, K., Nousiainen, M., Ojakangas, M., & Tilli, J. (2013). Kieli ja tulkinta. In O.-P. Moisio, P. Korhonen, & T.-A. Wilska (Eds.), Yhteiskuntatieteiden ovella (pp. 97-124). SoPhi, 121. Jyväskylä, Finland: Jyväskylän yliopisto. Retrieved from http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-39-5101-6 Open access

Ojakangas, M. (2013). The Voice of Conscience: A Political Genealogy of Western Ethical Experience. New York: Bloomsbury Academic.

Ojakangas, M. (2013). Thomas Hobbes and Jean-Jacques Rousseau on liberty and slavery of conscience in the context of Christian political theology. In K. Palonen, T. Pulkkinen, K. Saastamoinen, A. Elomäki, P.-E. Korvela, M. Lloyd, & H. Buchstein (Eds.), Redescriptions: yearbook of political thought, conceptual history and feminist theory. 2012/2013, vol. 16 (pp. 106-124). Redescriptions: Yearbook of Political Thought and Conceptual History, 16. Jyväskylä, Finland: Jyväskylän yliopisto. Retrieved from http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-39-5297-6 Open access

Ojakangas, M. (2013). Erēmos Aporos as the Paradigmatic Figure of Western (Thanato) Political Subject. Alternatives, 38 (3), 194-207. doi:10.1177/0304375413497843

Korhonen, P., Keränen, M., Lindroos, K., Nousiainen, M., Ojakangas, M., & Tilli, J. (2012). Kieli ja tulkinta. In O.-P. Moisio, P. Korhonen, M. Järvelä, & E. Lehtonen (Eds.), Ovia yhteiskuntatieteisiin (pp. 78-105.). SoPhi, 117. Jyväskylä, Finland: Jyväskylän yliopisto. Retrieved from http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-39-4471-1 Open access

Ojakangas, M. (2012). Michel Foucault and the enigmatic origins of bio-politics and governmentality. History of the Human Sciences, 25 (1), 1-14. Retrieved from http://hhs.sagepub.com/content/early/2012/01/06/0952695111426654

Ojakangas, M. (2012). Potentia absoluta et potentia ordinata Dei: on the theological origins of Carl Schmitt’s theory of constitution. Continental Philosophy Review, 45 (4), 505-517. Retrieved from http://link.springer.com/journal/11007

Ojakangas, M. (2012). Miksi Sokrates on todellinen poliitikko? Eremos aporos länsimaisen eettis-poliittisen subjektin paradigmaattisena figuurina. Tiede & edistys, 37 (4), 195-209. Retrieved from http://www.tutkijaliitto.fi/index.php?option=com_content&task=view&id=...

Ojakangas, M. (2012). Special section on political theology. Continental Philosophy Review, 45 (4), 481-482. Retrieved from http://link.springer.com/journal/11007

Ojakangas, M. (2011). Becoming Whosoever: Re-examining Pauline Universalism. The Bible and Critical Theory, 7 (2), 17-26. Retrieved from http://www.relegere.org/index.php/bct/index Open access

Ojakangas, M. (2011). Pimeä solidaarisuus. In Solidaarisuus (pp. 263-271). Helsinki, Finland: Gaudeamus.

Ojakangas, M. (2010). Kansallissosialismi ja omatunto. In J. Porttikivi, & J. Tiihonen (Eds.), Mies väärästä tiedekunnasta (pp. 223-235). Helsinki, Finland: Loki-Kirjat.

Ojakangas, M. (2010). On the Pauline Roots of Biopolitics: Apostle Paul in Company with Foucault and Agamben. Journal for Cultural and Religious Theory, 11 (1), 92-110. Retrieved from http://www.jcrt.org/ Open access

Ojakangas, M. (2010). Conscience, the Remnant, and the Witness: Genealogical Remarks on Giorgio Agamben’s Ethics. Philosophy & Social Criticism, 36 (6), 697-717. Retrieved from http://psc.sagepub.com/

Ojakangas, M. (2010). Hannah Arendt and the Question of Conscience. Collegium: Studies across Disciplines in the Humanities and Social Sciences, 8, 67-85. Retrieved from http://www.helsinki.fi/collegium/e-series/index.htm Open access

Ojakangas, M. (2010). Omantunnon subjekti. In J. Kauppinen, A. Hirvonem, & N. Aula (Eds.), Ylevä: Ajatuksen kosketus (pp. 77-93). Helsinki, Finland: Loki-kirjat.