Siisiäinen, Lauri

Siisiäinen, L. (2017). Foucault, Biopolitics and Aesthetics. In S. Prozorov, & S. Rentea (Eds.), The Routledge Handbook of Biopolitics (pp. 81-93). Routledge.

Siisiäinen, L. (2016). Foucault and Gay Counter-Conduct. Global Society, 30 (2), 301-319. doi:10.1080/13600826.2016.1144567

Siisiäinen, L. (2016). Foucault and deaf education in Finland. Nordic Journal of Social Research, 7 (Special issue), 0. doi:10.15845/njsr.v7i0 Open access

Siisiäinen, L. (2016). Hristiyaulik ve Biyopolitika Üzerine : Foucault ya Dair Elestirel. In O. Kartal (Ed.), Biyopolitika 1. Cilt : Platon’dan Arendt’e Biyopolitikanin Felsefi Kökenleri. Nota Bene Yayinlari.

Siisiäinen, L., & Rantanen, T. (2016). Jacques Rancière : esteettistä eripuraa etsimässä. Niin & näin, 23 (3), 110-111.

Siisiäinen, L. (2015). Precarious Voice or Precarious Noise?. In D. d. Porta, S. Hänninen, M. Siisiäinen, & T. Silvasti (Eds.), The New Social Division : Making and Unmaking Precariousness (pp. 197-212). Palgrave Macmillan.

Siisiäinen, L. (2015). Foucault, pastoral power, and optics. Critical Research on Religion, 3 (3), 233-249. doi:10.1177/2050303214567668

Siisiäinen, L. (2014). Critical Inquiry and/or Art of Critique: Koopman’s Genealogy as Critique. Theory and Event: an online journal of political theory, 17 (1). Retrieved from http://muse.jhu.edu/journals/theory_and_event/v017/17.1.siisiainen.htm... Open access

Siisiäinen, L. (2014). The Shepherd Meets the Divine Economy : Foucault, Agamben, and the Christian Genealogy of Governance. Journal for Cultural and Religious Theory, 14 (1), 53-69. Retrieved from http://www.jcrt.org/archives/14.1/lauri.pdf

Siisiäinen, L. (2012). Foucault and the Politics of Hearing. Abingdon/Oxford and /New York: Routledge.

Siisiäinen, L. (2012). Confession, Voice and the Sensualization of Power: the Significance of Michel Foucault's 1962 Encounter with Jean-Jacques Rousseau. Foucault Studies, 2012 (14), 138-153. Retrieved from http://rauli.cbs.dk/index.php/foucault-studies/index Open access

Siisiäinen, L. (2010). The Singing Sovereign and the Noisy Crowd: The Politics of Voice in Michel Foucault's Collège de France Lectures. Redescriptions. Yearbook of Political Thought, Conceptual Change and Feminist Theory, 14 2010 (14), 31-55.

Siisiäinen, L. (2010). Äänen, kuulemisen ja kuuntelemisen politiikka. In P. Korhonen, & K. Palonen (Eds.), Politiikantutkimus Jyväskylän yliopistossa. Jyväskylä, Finland: Jyväskylän yliopisto. Retrieved from https://jyx.jyu.fi/dspace/bitstream/handle/123456789/24943/Teach-in%20...

Siisiäinen, L. (2010). Kohti kuulemisen ja äänen poliittista genealogiaa. Politiikka, 52 (2), 145-148.

Siisiäinen, L. (2010). Foucault's voices: toward the political genealogy of the auditory-sonorous. Jyväskylä, Finland: University of Jyväskylä. Jyväskylä studies in education, psychology and social research, 384.

Siisiäinen, L., & Siukonen, T. (2010, 7.3. 2010). Poliitikon katse ja ääni toimivat vallan välineinä. Helsingin Sanomat.

Siisiäinen, L. (2008). Homo Oeconomicus and the Threat of Noise: Kafka’s “The Burrow” and the Liberalist Politics of Sensorium. http://www.biopolitica.cl/pags/nuestra_red.html, 2008, 1-21. Retrieved from http://www.biopolitica.cl/pags/nuestra_red.html Open access

Siisiäinen, L. (2008). Terrorized by Sound? Foucault on Terror, Resistance, and Sonorous Art. In L. Muszynski, & M. Hyvärinen (Eds.), Terror and the Arts. Artistic, Literary and Political Interpretations of Violence from Dostoyevsky to Abu Ghraib. New York: Palgrave.

Siisiäinen, L. (2008). From the Empire of the Gaze to Noisy Bodies: Foucault, Audition and Medical Power. Theory and Event, Vol 11 (1/2008). Retrieved from http://muse.jhu.edu/journals/theory_and_event/

Siisiäinen, L. (2008). Signs and Spaces of Power in Italo Calvino’s "A King Listens". In et al. (Ed.), Music and the Arts, Proceedings from Imatra congress ICMS7 (pp. 528-536). Helsinki, Finland: Acta semiotica fennica.

Siisiäinen, L. (2006). Heidegger, Wagner ja musiikin uhka. In J. Backman, & M. Luoto (Eds.), Niin & Näin- lehden filosofinen julkaisusarja 23°45 (pp. 349-364). Tampere, Finland: Eurooppalaisen filosofian seura r.y. .

Siisiäinen, L. (2005). Panopticon vai panaudicon? – Vallan vaientamisen ongelma. Musiikin suunta, 15 (3), 5-13.

Siisiäinen, L. (2005). Syntyikö natsimyytti musiikin hengestä? Kysymyksiä Philippe Lacoue-Labarthelle ja Jean-Luc Nancylle. Synteesi, 20 (1), 90-115.

Siisiäinen, L., & Torvinen, J. (2005). Homo musicus et politicus. Musiikin suunta, 15 (3), 3-4.

Siisiäinen, L. (2004). Musiikki ja identiteettipolitiikka – Uutta vai vanhaa?. Kosmopolis, 34 (1), 25-45.

Siisiäinen, L. (2004). Musiikin harrastaminen, kontrolli ja vapaa(-)aika. In S. Sintonen, & E. Kauppinen (Eds.), Musikaalinen elämä (pp. 156-174). Helsinki, Finland: Kansanvalistusseura.

Siisiäinen, L. (2003). Rockmusiikin politiikka ja massat. Politiikka, 45 (2), 103-117.

Siisiäinen, L., & Touraine, A. (2003). Yhteiskunnalliset liikkeet. In A. Kangas, M. Siisiäinen, & S. Hänninen (Eds.), Mitä yhdistykset välittävät? Tutkimuskohteena kolmas sektori (pp. 247-257). Jyväskylä, Finland: Atena.

Siisiäinen, L. (2002). The Ancient Heritage of Sonorous Politics. In A. Pöllänen, & M. Turunen (Eds.), Vai Pelkkää Retoriikkaa? (pp. 115-129). Jyväskylä, Finland: Jyväskylän yliopiston Yhteiskuntatieteiden ja filosofian laitos.

Siisiäinen, L. (2001). Aforistinen kommunikaatio. In J. Laari (Ed.), Nietzschen hämärä. Pieni kirja Nietzschestä ja filosofiasta (pp. 105-127). SopHi.

Siisiäinen, L. (2000). Oireiden historia ja historian oireet. Tiede & Edistys, 25 (3), 231-237.

Siisiäinen, L., & Arendt, H. (2000). Hannah Arendt: Neljä esseetä. Niin & Näin, 4/2000 (4), 6-12.