Siisiäinen, Lauri

Siisiäinen, L. (2017). Foucault, Biopolitics and Aesthetics. In S. Prozorov, & S. Rentea (Eds.), The Routledge Handbook of Biopolitics (pp. 81-93). Routledge.

Siisiäinen, L. (2016). Foucault and Gay Counter-Conduct. Global Society, 30 (2), 301-319. doi:10.1080/13600826.2016.1144567

Siisiäinen, L. (2016). Foucault and deaf education in Finland. Nordic Journal of Social Research, 7 (Special issue), 0. doi:10.15845/njsr.v7i0 Open access

Siisiäinen, L. (2016). Hristiyaulik ve Biyopolitika Üzerine : Foucault ya Dair Elestirel. In O. Kartal (Ed.), Biyopolitika 1. Cilt : Platon’dan Arendt’e Biyopolitikanin Felsefi Kökenleri. Nota Bene Yayinlari.

Siisiäinen, L., & Rantanen, T. (2016). Jacques Rancière : esteettistä eripuraa etsimässä. Niin & näin, 23 (3), 110-111.

Siisiäinen, L. (2015). Foucault, pastoral power, and optics. Critical Research on Religion, 3 (3), 233-249. doi:10.1177/2050303214567668

Siisiäinen, L. (2015). Precarious Voice or Precarious Noise?. In D. d. Porta, S. Hänninen, M. Siisiäinen, & T. Silvasti (Eds.), The New Social Division : Making and Unmaking Precariousness (pp. 197-212). Palgrave Macmillan.

Siisiäinen, L. (2014). Critical Inquiry and/or Art of Critique: Koopman’s Genealogy as Critique. Theory and Event: an online journal of political theory, 17 (1). Retrieved from http://muse.jhu.edu/journals/theory_and_event/v017/17.1.siisiainen.htm... Open access

Siisiäinen, L. (2014). The Shepherd Meets the Divine Economy : Foucault, Agamben, and the Christian Genealogy of Governance. Journal for Cultural and Religious Theory, 14 (1), 53-69. Retrieved from http://www.jcrt.org/archives/14.1/lauri.pdf

Siisiäinen, L. (2012). Confession, Voice and the Sensualization of Power: the Significance of Michel Foucault's 1962 Encounter with Jean-Jacques Rousseau. Foucault Studies, 2012 (14), 138-153. Retrieved from http://rauli.cbs.dk/index.php/foucault-studies/index Open access

Siisiäinen, L. (2012). Foucault and the Politics of Hearing. Abingdon/Oxford and /New York: Routledge.

Siisiäinen, L. (2010). Foucault's voices: toward the political genealogy of the auditory-sonorous. Jyväskylä, Finland: University of Jyväskylä. Jyväskylä studies in education, psychology and social research, 384.

Siisiäinen, L. (2010). Kohti kuulemisen ja äänen poliittista genealogiaa. Politiikka, 52 (2), 145-148.

Siisiäinen, L., & Siukonen, T. (2010, 7.3. 2010). Poliitikon katse ja ääni toimivat vallan välineinä. Helsingin Sanomat.

Siisiäinen, L. (2010). The Singing Sovereign and the Noisy Crowd: The Politics of Voice in Michel Foucault's Collège de France Lectures. Redescriptions. Yearbook of Political Thought, Conceptual Change and Feminist Theory, 14 2010 (14), 31-55.

Siisiäinen, L. (2010). Äänen, kuulemisen ja kuuntelemisen politiikka. In P. Korhonen, & K. Palonen (Eds.), Politiikantutkimus Jyväskylän yliopistossa. Jyväskylä, Finland: Jyväskylän yliopisto. Retrieved from https://jyx.jyu.fi/dspace/bitstream/handle/123456789/24943/Teach-in%20...

Siisiäinen, L. (2008). From the Empire of the Gaze to Noisy Bodies: Foucault, Audition and Medical Power. Theory and Event, Vol 11 (1/2008). Retrieved from http://muse.jhu.edu/journals/theory_and_event/

Siisiäinen, L. (2008). Homo Oeconomicus and the Threat of Noise: Kafka’s “The Burrow” and the Liberalist Politics of Sensorium. http://www.biopolitica.cl/pags/nuestra_red.html, 2008, 1-21. Retrieved from http://www.biopolitica.cl/pags/nuestra_red.html Open access

Siisiäinen, L. (2008). Signs and Spaces of Power in Italo Calvino’s "A King Listens". In et al. (Ed.), Music and the Arts, Proceedings from Imatra congress ICMS7 (pp. 528-536). Helsinki, Finland: Acta semiotica fennica.

Siisiäinen, L. (2008). Terrorized by Sound? Foucault on Terror, Resistance, and Sonorous Art. In L. Muszynski, & M. Hyvärinen (Eds.), Terror and the Arts. Artistic, Literary and Political Interpretations of Violence from Dostoyevsky to Abu Ghraib. New York: Palgrave.

Siisiäinen, L. (2006). Heidegger, Wagner ja musiikin uhka. In J. Backman, & M. Luoto (Eds.), Niin & Näin- lehden filosofinen julkaisusarja 23°45 (pp. 349-364). Tampere, Finland: Eurooppalaisen filosofian seura r.y. .

Siisiäinen, L., & Torvinen, J. (2005). Homo musicus et politicus. Musiikin suunta, 15 (3), 3-4.

Siisiäinen, L. (2005). Panopticon vai panaudicon? – Vallan vaientamisen ongelma. Musiikin suunta, 15 (3), 5-13.

Siisiäinen, L. (2005). Syntyikö natsimyytti musiikin hengestä? Kysymyksiä Philippe Lacoue-Labarthelle ja Jean-Luc Nancylle. Synteesi, 20 (1), 90-115.

Siisiäinen, L. (2004). Musiikin harrastaminen, kontrolli ja vapaa(-)aika. In S. Sintonen, & E. Kauppinen (Eds.), Musikaalinen elämä (pp. 156-174). Helsinki, Finland: Kansanvalistusseura.

Siisiäinen, L. (2004). Musiikki ja identiteettipolitiikka – Uutta vai vanhaa?. Kosmopolis, 34 (1), 25-45.

Siisiäinen, L. (2003). Rockmusiikin politiikka ja massat. Politiikka, 45 (2), 103-117.

Siisiäinen, L., & Touraine, A. (2003). Yhteiskunnalliset liikkeet. In A. Kangas, M. Siisiäinen, & S. Hänninen (Eds.), Mitä yhdistykset välittävät? Tutkimuskohteena kolmas sektori (pp. 247-257). Jyväskylä, Finland: Atena.

Siisiäinen, L. (2002). The Ancient Heritage of Sonorous Politics. In A. Pöllänen, & M. Turunen (Eds.), Vai Pelkkää Retoriikkaa? (pp. 115-129). Jyväskylä, Finland: Jyväskylän yliopiston Yhteiskuntatieteiden ja filosofian laitos.

Siisiäinen, L. (2001). Aforistinen kommunikaatio. In J. Laari (Ed.), Nietzschen hämärä. Pieni kirja Nietzschestä ja filosofiasta (pp. 105-127). SopHi.

Siisiäinen, L., & Arendt, H. (2000). Hannah Arendt: Neljä esseetä. Niin & Näin, 4/2000 (4), 6-12.

Siisiäinen, L. (2000). Oireiden historia ja historian oireet. Tiede & Edistys, 25 (3), 231-237.