Soininen, Suvi

Soininen, S., & Vaarakallio, T. (Eds.). (2015). Challenges to Parliamentary Politics : Rhetoric, Representation and Reform. Nomos. Politics-Debates-Concepts. Politik-Debatten-Begriffe, 2. doi:10.5771/9783845265001

Soininen, S. (2015). On Academic and Individual Freedom in a Civil Association. In C. Wiesner, E. Roshchin, & M.-C. Boilard (Eds.), In Debate with Kari Palonen : Concepts, Politics, Histories (pp. 195-200). Nomos.

Soininen, S. (2015). Defending Parliamentary Politics and Individual Freedom in a Disillusioned World. In S. Soininen, & T. Vaarakallio (Eds.), Challenges to Parliamentary Politics : Rhetoric, Representation and Reform (pp. 145-166). Politics-Debates-Concepts. Politik-Debatten-Begriffe, 2. Nomos. doi:10.5771/9783845265001-145

Soininen, S., & Vaarakallio, T. (2015). Challenges to Parliamentary Politics : Rhetoric, Representation and Reform. In S. Soininen, & T. Vaarakallio (Eds.), Challenges to Parliamentary Politics : Rhetoric, Representation and Reform (pp. 7-16). Politics-Debates-Concepts. Politik-Debatten-Begriffe, 2. Nomos. doi:10.5771/9783845265001-7

Soininen, S. (2014). The Parliamentary Style of Politics and its Rivals: Responses to the Crisis of Parliamentarism in Britain. In K. Palonen, J. M. Rosales, & T. Turkka (Eds.), The Politics of Dissensus: Parliament in Debate (pp. 249-278). Social Sciences and Humanities, 2. Santander : Cantabria University Press; McGraw-Hill.

Soininen, S. (2013). Conversations with Michael Oakeshott: an interlude to Oakeshott scholarship. In K. Palonen, T. Pulkkinen, K. Saastamoinen, A. Elomäki, P.-E. Korvela, M. Lloyd, & H. Buchstein (Eds.), Redescriptions: yearbook of political thought, conceptual history and feminist theory. 2012/2013, vol. 16 (pp. 172-187). Redescriptions: Yearbook of Political Thought and Conceptual History, 16. Jyväskylä, Finland: Jyväskylän yliopisto. Retrieved from http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-39-5297-6 Open access

Soininen, S. (2013). Michael Oakeshott ja yliopiston erityisyys. In P. Ahonen, P.-E. Korvela, & K. Palonen (Eds.), Uusi yliopisto - yritys, puolue vai oppineiden tasavalta? Kohti muuttuvien toimintatilanteiden poliittista luentaa (pp. 49-59). SoPhi, 120. Jyväskylä, Finland: Jyväskylän yliopisto. Retrieved from http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-39-5049-1 Open access

Soininen, S. (2013, 23,11,2013). Yliopisto ja opiskelijan vapaus. Kansan Uutiset. Retrieved from http://www.kansanuutiset.fi/uutiset/kotimaa/2916916/yliopisto-ja-opisk... Open access

Lappalainen, P., Seppä, T., & Soininen, S. (Eds.). (2011). Muutosten aikoja: juhlakirja Tapani Turkalle. Jyväskylä, Finland: Jyväskylän yliopisto. Retrieved from http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-39-4218-2 Open access

Soininen, S. (2011). Parlamentarismia vai massademokratiaa. In P. Lappalainen, T. Seppä, & S. Soininen (Eds.), Muutosten aikoja: juhlakirja Tapani Turkalle (pp. 79-86). [Jyväskylä]: Jyväskylän yliopisto. Retrieved from http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-39-4218-2 Open access

Soininen, S. (2010, 16.2.). Vanha konservatiivi ja nykyvasemmiston tilanne. Kansanuutiset-viikkolehti. Retrieved from http://www.kansanuutiset.fi/mielipiteet/horisontti/2160743/vanha-konse... Open access

Soininen, S., & Turkka, T. (Eds.). (2008). The Parliamentary Style of Politics. Helsinki, Finland: The Fiinish Political Science Association.

Lindroos, K., & Soininen, S. (Eds.). (2008). Politiikan nykyteoreetikkoja. Helsinki, Finland: Gaudeamus.

Soininen, S., & Turkka, T. (Eds.). (2008). The Parliamentary Style of Politics. Helsinki, Finland: Finnish political science association. Valtiotieteellisen yhdistyksen kirjasarja, 24.

Lindroos, K., & Soininen, S. (2008). Johdanto. In K. Lindroos, & S. Soininen (Eds.), Politiikan nykyteoreetikkoja (pp. 7-13). Helsinki, Finland: Gaudeamus.

Soininen, S. (2008). Michael Oakeshott, liberaali vai konservatiivi?. In K. Lindroos, & S. Soininen (Eds.), Politiikan nykyteoreetikkoja (pp. 270-298). Helsinki, Finland: Gaudeamus.

Soininen, S. (2008). A Rubber stamp or a Stage of Depate? Approaches to Parliament in 1930's and 1940's British Political Theory. In S. Soininen, & T. Turkka (Eds.), The Parliamentary Style of Politics (pp. 61-82). Helsinki, Finland: The Finnish Political Science Association.

Soininen, S. (2008). Michael Oakeshott: vapaus, valtio ja politiikka. Niin&Näin, 2008 (3), 50-59.

Soininen, S., & Turkka, T. (2008). Introduction. In S. Soininen (Ed.), The Parliamentary Style of Politics (pp. 9-14). Helsinki, Finland: The Finnish Political Science Association.

Soininen, S., & Turkka, T. (2008). Introduction. In S. Soininen, & T. Turkka (Eds.), The Parliamentary Style of Poliitics (pp. 9-14). Valtiotieteellisen yhdistyksen kirjasarja, 24. Helsinki, Finland: Finnish political science association.

Soininen, S. (2005). Kirja-arvostelu: Petri Koikkalainen: The Life of Political Philosophy After Its Death. Politiikka, 47 (2), 169-170.

Soininen, S. (2005). Michael Oakeshott and the Conversational Paradigm of Politics. In T. Modinos (Ed.), Redescriptions. Yearbook of Political Thought and Conceptual History. (pp. 135-156). Münster: LIT Verglag.

Soininen, S. (2005). From a 'Necessary Evil' to the Art of Contingency. Michael Oakeshott's Conception of Political Activity. Exeter, UK, Charlottesville, USA: Imprint Academic.

Soininen, S. (2005). The Three Faces of Oakeshott. The European Journal of Political Theory, 4 (1), 109-118.

Soininen, S. (2004). Michael Oakeshott ja politiikan taito. Politiikka, 46 (2), 143-147.

Soininen, S. (2004). Michael Oakeshott's conception(s) of political activity; The figure of a politician. In PSA Conference Proceedings 2004. Retrieved from http://www.psa.ac.uk/journals/pdf/5/2004/Soininen.pdf

Soininen, S. (2003). From a 'Necessary Evil' to an Art of Contingency. Michael Oakeshott's Conception of Political Activity. Jyväskylä, Finland: University of Jyväskylä. Jyväskylä studies in education, psychology and social research, 231.

Soininen, S. (2000). "Power" ja "Authority" vasta ja rinnakkaiskäsitteinä Michael Oakeshottin tuotannossa. In A. Kananen, S. Soininen, & K. Palonen (Eds.), Valtapolitiikkaa - analyyseja valtapuheesta. Muistokirja Iisa Räsäselle (pp. 171-186). Valtio-opin julkaisusarja, 75. Jyväskylä, Finland: Jyväskylän yliopisto/YFI/valtio-oppi.

Soininen, S., & Subra, L. (1999). Book review: Anthony Farr on Oakeshott and Sartre. In S. Haikala, K. Palonen, & J. Kotkavirta (Eds.), Finnish Yearbook of Political Thought (pp. 229-238). Conceptual Change and Contingency, 3. Jyväskylä, Finland: SoPhi.

Soininen, S., & Subra, L. (1999). Anthony Farr on Oakeshott and Sartre. In S. Haikala, K. Palonen, & J. Kotkavirta (Eds.), Finnish Yearbook of Political Thought Vol. 3 (pp. 229-238). SoPhi, 36. Jyväskylä, Finland: SoPhi.