Toivanen, Juhana

Hietalahti, J., Hirvonen, O., Toivanen, J., & Vaaja, T. (2016). Insults, humour and freedom of speech. French Cultural Studies, 27 (3), 245-255. doi:10.1177/0957155816648091

Toivanen, J. (2016). Beasts, Human Beings, or Gods? : Human Subjectivity in Medieval Political Philosophy. In J. Kaukua, & T. Ekenberg (Eds.), Subjectivity and Selfhood in Medieval and Early Modern Philosophy (pp. 181-197). Studies in the History of Philosophy of Mind, 16. Springer. doi:10.1007/978-3-319-26914-6_12

Toivanen, J. (2016). Peter Olivi on Political Power, Will, and Human Agency. Vivarium, 54 (1), 22-45. doi:10.1163/15685349-12341311

Toivanen, J. (2016). Voluntarist Anthropology in Peter of John Olivi's De contractibus. Franciscan Studies, 74, 41-65.

Koenig-Pralong, C., Montefusco, A., Piron, S., & Toivanen, J. (2015). Bibliographie des travaux récents sur Olivi, 2004-2012. Oliviana, 2012 (4). Retrieved from http://oliviana.revues.org/696 Open access

Toivanen, J. (2015). The Fate of the Flying Man : Medieval Reception of Avicenna’s Thought Experiment. In R. Pasnau (Ed.), Oxford Studies in Medieval Philosophy (pp. 64-98). Oxford: Oxford University Press.

Toivanen, J. (2014). Ihmisenkaltainen eläin : näkökulmia rationaalisuuteen, ihmisyyteen ja eläimyyteen. In A. Laitinen, J. Saarinen, H. Ikäheimo, P. Lyyra, & I. P. Niemi (Eds.), Sisäisyys & suunnistautuminen : juhlakirja Jussi Kotkavirralle (pp. 264-286). SoPhi, 125. Jyväskylä, Finland: Jyväskylän yliopisto. Retrieved from http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-39-5603-5 Open access

Toivanen, J., & Yrjönsuuri, M. (2014). Medieval Theories. In S. Knuuttila, & J. Sihvola (Eds.), Sourcebook for the History of the Philosophy of Mind : Philosophical Psychology from Plato to Kant (pp. 429-445). Studies in the History of Philosophy of Mind, 12. Dordrecht: Springer Science+Business Media. doi:10.1007/978-94-007-6967-0

Pasnau, R., & Toivanen, J. (2013). Peter John Olivi. Stanford Encyclopedia of Philosophy, 2013 (Summer 2013 edition). Retrieved from http://plato.stanford.edu/archives/sum2013/entries/olivi/ Open access

Toivanen, J. (2013). Perception and the Internal Senses. Leiden: Brill Academic Publishers. Investigating Medieval Philosophy, 5.

Toivanen, J. (2013). Perceptual Self-Awareness in Seneca, Augustine, and Olivi. Journal of the History of Philosophy, 51 (3), 355-382. doi:10.1353/hph.2013.0061 Open access

Toivanen, J. (2013). Peter of John Olivi. In The Oxford Guide to the Historical Reception of Augustine (pp. 976-978). Oxford University Press.

Toivanen, J. (2012). Peter Olivi on Practical Reasoning. In Universality of Reason, Plurality of Philosophies in the Middle Ages (pp. 1033-1045). Palermo: Officina di Studi Medievali.

Toivanen, J. (2011). Peter of John Olivi on the Psychology of Animal Action. Journal of the History of Philosophy, 49 (4), 413-438.

Toivanen, J. (2011). Book review: Pierre de Jean Olivi - Philosophe et théologien. Le moyen âge. Revue d'histoire et de philologie, 2 (117).

Toivanen, J., & Pereira da Silva, J. F. (2010). The Active Nature of the Soul in Sense Perception: Robert Kilwardby and Peter Olivi. Vivarium, 48, 245-278.

Toivanen, J. (2009). Keskiajan filosofia (kirja-arvostelu). Tieteessä tapahtuu, 2009 (2), 80-83.

Toivanen, J. (2009). Animal Consciousness. Peter Olivi on Cognitive Functions of the Sensitive Soul. Jyväskylä, Finland: University of Jyväskylä. Jyväskylä Studies in Education, Psychology and Social Research, 370.

Toivanen, J. (2007). Peter Olivi on Internal Senses. British Journal for the History of Philosophy, 15 ( 3), 427-454.

Toivanen, J., Yrjönsuuri, M., Teija, K., & Jari, K. (2004). Guillaume du Vair: Stoalaisten moraalifilosofia (käännöstyö). In K. Jari, & K. Teija (Eds.), Stoalaisuus. Tiedon, tunteiden ja hyvän elämän filosofia. Helsinki, Finland: Gaudeamus.