Tuominen, Miira

Laiho, H., & Tuominen, M. (Eds.). (2018). Havainto : Suomen Filosofisen Yhdistyksen yhden sanan kollokvion esitelmiä. Turku: University of Turku. Reports from the Department of Philosophy, 40. Retrieved from http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-29-7136-7 Open access

Rolin, K., Moisio, O.-P., Reuter, M., & Tuominen, M. (Eds.). (2016). Sukupuoli ja filosofia. Jyväskylä, Finland: Jyväskylän yliopisto. SoPhi, 131. Retrieved from http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-39-6610-2 Open access

Tuominen, M. (2016). Aikuisen ajattelua koskeva käsitteistö : filosofista tarkastelua. In E. Kallio (Ed.), Ajattelun kehitys aikuisuudessa : kohti moninäkökulmaisuutta (pp. 355-379). Kasvatusalan tutkimuksia, 71. Suomen Kasvatustieteellinen Seura.

Tuominen, M. (2016). Ajattelun kehityksestä tiedollis-henkisenä saavutuksena : antiikin filosofikoulujen näkemyksiä. In E. Kallio (Ed.), Ajattelun kehitys aikuisuudessa : kohti moninäkökulmaisuutta (pp. 57-81). Kasvatusalan tutkimuksia, 71. Suomen Kasvatustieteellinen Seura.

Tuominen, M. (2016). Mistä pyrrhonisti pidättäytyy pidättäytyessään arvostelemasta? : Sekstos Empeirikoksen tietoteoreettinen skeptisismi. In M. Grahn-Wilder (Ed.), Skeptisismi : epäilyn ja etsimisen filosofia (pp. 80-108). Gaudeamus.

Tuominen, M., Heinämaa, S., & Mäkinen, V. (Eds.). (2015). New Perspectives on Aristotelianism and Its Critics. Leiden: Brill academic publishers. Brill's Studies in Intellectual History, 233.

Rabbås, Ø., Emilsson, E. K., Fossheim, H., & Tuominen, M. (Eds.). (2015). The Quest for the Good Life : Ancient Philosophers on Happiness. Oxford University Press.

Rabbås, Ø., Emilsson, E. K., Fossheim, H., & Tuominen, M. (2015). Introduction. In Ø. Rabbås, E. K. Emilsson, H. Fossheim, & M. Tuominen (Eds.), The Quest for the Good Life : Ancient Philosophers on Happiness (pp. 1-27). Oxford University Press.

Tuominen, M. (2015). Naturalised versus Normative Epistemology: An Aristotelian Alternative. In M. Tuominen, S. Heinämaa, & V. Mäkinen (Eds.), New Perspectives on Aristotelianism and Its Critics (pp. 66-91). Brill's Studies in Intellectual History, 233. Leiden: Brill academic publishers.

Tuominen, M. (2015). Diotiman eros : tietäminen ja yksilöön kohdistuva halu Platonin Pidoissa. Niin & näin, 22 (1), 52-59.

Tuominen, M. (2015). Why Do We Need Other People to Be Happy? : Happiness and Concern for Others in Aspasius and Porphyry. In Ø. Rabbås, E. K. Emilsson, H. Fossheim, & M. Tuominen (Eds.), The Quest for the Good Life : Ancient Philosophers on Happiness (pp. 241-264). Oxford University Press.

Tuominen, M. (2015). 'Diotiman erôs : tietäminen ja yksilöön kohdistuva halu Platonin. Niin & näin, 22 (1), 52-59. Open access

Tuominen, M., Heinämaa, S., & Mäkinen, V. (2015). Introduction : Aristotelian Challenges to Contemporary Philosophy - Nature, Knowledge, and the Good. In M. Tuominen, S. Heinämaa, & V. Mäkinen (Eds.), New Perspectives on Aristotelianism and Its Critics (pp. 1-27). Brill's Studies in Intellectual History, 233. Leiden: Brill academic publishers. doi:10.1163/9789004282582_002

Tuominen, M. (2014). Stoalainen filosofinen terapia : elämä sarjana valintoja. In A. Laitinen, J. Saarinen, H. Ikäheimo, P. Lyyra, & I. P. Niemi (Eds.), Sisäisyys & suunnistautuminen : juhlakirja Jussi Kotkavirralle (pp. 756-769). SoPhi, 125. Jyväskylä, Finland: Jyväskylän yliopisto. Retrieved from http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-39-5603-5 Open access

Honkasalo, M.-L., & Tuominen, M. (Eds.). (2014). Culture, Suicide, and the Human Condition. New York: Berghahn Books.

Tuominen, M. (2014). 'Tell him to follow me as quickly as possible': Plato's Phaedo (60c-63c) on taking one's own life. In M.-L. Honkasalo, & M. Tuominen (Eds.), Culture, Suicide, and the Human Condition (pp. 77-104). New York: Berghahn Books.

Tuominen, M. (2014). Ancient Theories. In S. Knuuttila, & J. Sihvola (Eds.), Sourcebook for the History of Philosophy of Mind: Philosophical Psychology from Plato to Kant (pp. 39-59). Studies in the History of Philosophy of Mind, 12. Springer Science+Business Media. doi:10.1007/978-94-007-6967-0

Tuominen, M. (2014). Common Sense and Phantasia in Antiquity. In S. Knuuttila, & J. Sihvola (Eds.), Sourcebook for the History of the Philosophy of Mind: Philosophical Psychology from Plato to Kant (pp. 107-129). Studies in the History of Philosophy of Mind, 12. Springer Science+Business Media. doi:10.1007/978-94-007-6967-0

Tuominen, M. (2014). Ancient Theories of Intellection. In S. Knuuttila, & J. Sihvola (Eds.), Sourcebook for the History of the Philosophy of Mind: Philosophical Psycholofgy from Plato to Kant (pp. 241-261). Studies in the History of Philosophy of Mind, 12. Springer Science+Business Media. doi:10.1007/978-94-007-6967-0

Tuominen, M. (2014). Ancient Theories of Reasoning. In S. Knuuttila, & J. Sihvola (Eds.), Sourcebook for the History of the Philosophy of Mind: Philosophical Psychology from Plato to Kant (pp. 313-322). Studies in the History of Philosophy of Mind, 12. Springer Science+Business Media. doi:10.1007/978-94-007-6967-0

Tuominen, M. (2014). On Activity and Passivity in Perception : Aristotle, Philoponus, and Pseudo-Simplicius. In J. F. Silva, & M. Yrjönsuuri (Eds.), Active Perception in the History of Philosophy : From Plato to Modern Philosophy (pp. 55-78). Studies in the History of Philosophy of Mind, 14. Springer. doi:10.1007/978-3-319-04361-6_4

Tuominen, M. (2014). Kirja-arvostelu : Holger Thesleff, Platonin arvoitus. Teologinen aikakauskirja, 119 (5-6), 504-506.

Tuominen, M. (2014). Pelin runoudesta : eeppis-herooinen maalikamppailu ja lyyrinen yhteistoiminta. In J. Saarinen, & M. Melan (Eds.), Sokrateen syöksypusku : jalkapallon filosofiaa (pp. 112-127). Jyväskylä, Finland: Docendo.

Yrjönsuuri, M., Knuuttila, S., Tuominen, M., & Heinämaa, S. (2014). Ajatuksia filosofian historian menetelmästä, totuudesta ja ymmärtämisestä. Tiede ja edistys, 39 (2), 177-183.

Tuominen, M. (2013). Edistys!. Tiede ja edistys, 2013 (1), 3-8. Open access

Tuominen, M. (2012). Aristoteles ymmärryksen onnellisuutta lisäävästä vaikutuksesta. In V. Viljanen, H. Siipi, & M. Sintonen (Eds.), Ymmärrys (pp. 25-36). Reports from the department of philosophy, 25. Turku: University of Turku. Open access

Tuominen, M. (2012). Book Review: Mariska Leunissen.: Explanation and teleology in Aristotle's Science of Nature. Journal of the History of Philosophy, 50 (4), 611-612.

Tuominen, M. (2012). Oikeudenmukaisuus Platonin Valtiossa. In O.-P. Moisio, P. Korhonen, M. Järvelä, & E. Lehtonen (Eds.), Ovia yhteiskuntatieteisiin (pp. 252-266.). SoPhi, 117. Jyväskylä, Finland: Jyväskylän yliopisto. Retrieved from http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-39-4471-1 Open access

Tuominen, M. (2012). The Philosophy of the Ancient Commentators on Aristotle. Philosophy Compass, 7 (12), 852-895. doi:10.1111/j.1747-9991.2012.00529.x

Tuominen, M. (2012). 'Pyydä häntä seuraamaan minua niin pian kuin mahdollista' – Platonin Faidon (60c-63c) itsensä surmaamisesta. Tiede & edistys, 2012 (4), 303-319.

Tuominen, M., & Kakkuri-Knuuttila, M.-L. (2012). Aristotle on the Role of the Predicables in Dialectical Disputations. In Oxford Studies in Ancient Philosophy (pp. 55-81). Oxford Studies in Ancient Philosophy, 43. Oxford: Oxford University Press.

Tuominen, M. (2011). Aristoteles. In Logos-ensyklopedia. tampere: eurooppalaisen filosofian seura. Retrieved from http://filosofia.fi/node/5562 Open access

Tuominen, M. (2010). Mitä on antiikin filosofia?. Tiede & Edistys.

Tuominen, M. (2010). Back to Posterior Analytics II 19: Aristotle on the Knowledge of Principles. Apeiron, 43 (2-3), 115-143.

Tuominen, M. (2010). Alexander and Philoponus on the Prior Analytics I 27-30: Is There Tension between Aristotle’s Scientific Theory and Practice?. In H. F. de, L. Mariska, & M. Marije (Eds.), Interpreting Aristotle’s Posterior Analytics in Late Antiquity and Beyond. Philosophia Antiqua, 124.

Tuominen, M. (2010). Kysymyksiä solidaarisuuden arvosta. In Kaikki solidaarisuudesta (pp. 247-259). Helsinki, Finland: Gaudeamus.

Tuominen, M. (2010). Receptive Reason: Alexander of Aphrodisias on Material Intellect. Phronesis, 55 (2), 150-170.

Tuominen, M. (2010). Filosofian anti: tietoa vai terapiaa?. In H. Kovalainen, & H. Rydenfelt (Eds.), Mitä on filosofia.

Tuominen, M. (2009). Problems with 'Consciousness'. In H. Tissari (Ed.), Cognitive Semantics. Helsinki, Finland: Varieng: Studies in Variation, Contacts and Change in English. Retrieved from http://www.helsinki.fi/varieng/journal/volumes/03/tuominen/ Open access

Tuominen, M. (2009). Ancient Commentatiors on Plato and Aristotle. Stocksfield/Berkeley: Acumen/University of California Press. Ancient Philosophies.

Tuominen, M. (2008). Assumptions of Normativity: Two Ancient Approaches on Agency. In Ancient Philosophy of the Self. Springer.

Tuominen, M. (2008). Elämän monimuotoisuus Aristoteleella. Tiede ja edistys.

Tuominen, M. (2007). Apprehension and Argument: Ancient Theories of Starting Points for Knowledge. Dordrecht: Springer. Studies in the History of Philosophy of Mind, 3.

Tuominen, M. (2007). Heaps, Experience, and Method: On the Sorites Argument in Ancient Medicine. History of Philosophy Quarterly.

Tuominen, M. (2007). “How Do We Know the Principles? Late Ancient Perspectives to Aristotle’s Theory”. In Erfahrung und Beweis: Die Wissenschaften von der Natur im 13. und 14. Jahrhundert / Experience and Demonstration: The Sciences of Nature in the 13th and 14th Centuries . Akademie Verlag GmbH.

Tuominen, M., Hirvonen, V., & Holopainen, T. J. (Eds.). (2006). Mind and Modality: Studies in the History of Philosophy in Honour of Simo Knuuttila.

Tuominen, M. (2006). Aristotle and Alexander of Aphrodisias on the Active Intellect. In Mind and Modality: Studies in the History of Philosophy in Honour of Simo Knuuttila .