Yrjönsuuri, Mikko

Yrjönsuuri, M. (2016). "Tunne itsesi!" : skeptisismi keskiajalla ja renessanssissa. In M. Grahn-Wilder (Ed.), Skeptisismi : epäilyn ja etsimisen filosofia (pp. 179-196). Gaudeamus.

Yrjönsuuri, M. (2015, 10.09.2015). Antakaa meille työrauha!. Tiedeblogi. Retrieved from https://www.jyu.fi/blogit/tiedeblogi/yrjonsuuri Open access

Yrjönsuuri, M. (2015). Klassikot ja me. In O.-P. Moisio, T. Silvasti, & I. Kauppinen (Eds.), Polkuja yhteiskuntatieteisiin (pp. 129-143). SoPhi, 128. Jyväskylä, Finland: Jyväskylän yliopisto. Retrieved from http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-39-6096-4 Open access

Yrjönsuuri, M. (2015). Obligations and conditionals. Vivarium, 53 (2-4), 322-335. doi:10.1163/15685349-12341302 Open access

Silva, J. F., & Yrjönsuuri, M. (Eds.). (2014). Active Perception in the History of Philosophy : From Plato to Modern Philosophy. Springer. Studies in the History of Philosophy of Mind, 14. doi:10.1007/978-3-319-04361-6

Yrjönsuuri, M., Knuuttila, S., Tuominen, M., & Heinämaa, S. (2014). Ajatuksia filosofian historian menetelmästä, totuudesta ja ymmärtämisestä. Tiede ja edistys, 39 (2), 177-183.

Toivanen, J., & Yrjönsuuri, M. (2014). Medieval Theories. In S. Knuuttila, & J. Sihvola (Eds.), Sourcebook for the History of the Philosophy of Mind : Philosophical Psychology from Plato to Kant (pp. 429-445). Studies in the History of Philosophy of Mind, 12. Dordrecht: Springer Science+Business Media. doi:10.1007/978-94-007-6967-0

Yrjönsuuri, M. (2014). Minä ja minun ruumiini : kolme 1200-luvun teoriaa kehollisuudesta. In A. Laitinen, J. Saarinen, H. Ikäheimo, P. Lyyra, & I. P. Niemi (Eds.), Sisäisyys & suunnistautuminen : juhlakirja Jussi Kotkavirralle (pp. 207-219). SoPhi, 125. Jyväskylä, Finland: Jyväskylän yliopisto. Retrieved from http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-39-5603-5 Open access

Yrjönsuuri, M. (2014). Seeing Distance. In J. F. Silva, & M. Yrjönsuuri (Eds.), Active Perception in the History of Philosophy : From Plato to Modern Philosophy (pp. 187-206). Studies in the History of Philosophy of Mind, 14. Springer. doi:10.1007/978-3-319-04361-6_10

Yrjönsuuri, M. (2014). Will in Early Modern Philosophy. In S. Knuuttila, & J. Sihvola (Eds.), Sourcebook for the History of the Philosophy of Mind : Philosophical Psychology from Plato to Kant (pp. 581-590). Studies in the History of Philosophy of Mind, 12. Dordrecht: Springer Science+Business Media. doi:10.1007/978-94-007-6967-0

Kortetmäki, T., Laitinen, A., & Yrjönsuuri, M. (Eds.). (2013). Ajatuksia ilmastoetiikasta. Jyväskylä, Finland: Jyväskylän yliopisto. SoPhi, 123. Retrieved from http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-39-5279-2 Open access

Yrjönsuuri, M. (2013). Klassikot ja me. In O.-P. Moisio, P. Korhonen, & T.-A. Wilska (Eds.), Yhteiskuntatieteiden ovella (pp. 127-141). SoPhi, 121. Jyväskylä, Finland: Jyväskylän yliopisto. Retrieved from http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-39-5101-6 Open access

Yrjönsuuri, M., & Spade, P. V. (2013). Medieval Theories of Obligationes. Stanford Encyclopedia of Philosophy, 2013 (Fall). Retrieved from http://plato.stanford.edu/archives/fall2013/entries/obligationes/ Open access

Yrjönsuuri, M. (2013). Modernin mielen synty. In J. Hämeen-Anttila, K. Katajala, A. Sihvola, & I. Hetemäki (Eds.), Kaikki syntyy kriisistä (pp. 253-266). Helsinki, Finland: Gaudeamus.

Yrjönsuuri, M. (2012). Klassikot ja me. In O.-P. Moisio, P. Korhonen, M. Järvelä, & E. Lehtonen (Eds.), Ovia yhteiskuntatieteisiin (pp. 106-120.). SoPhi, 117. Jyväskylä, Finland: Jyväskylän yliopisto. Retrieved from http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-39-4471-1 Open access

Yrjönsuuri, M. (2011). Anicii Manlii Severini Boethii De Syllogismo Categorico. Critical Edition with Introduction, Translation, Notes, and Indexes, and: Anicii Manlii Severini Boethii Introductio ad Syllogismos Categoricos. Critical Edition with Introduction and Indexes (review). Journal of the History of Philosophy, 49 (2), 244-245. doi:10.1353/hph.2011.0020

Yrjönsuuri, M. (2011). Consciousness. In H. Lagerlund (Ed.), Encyclopedia of Medieval Philosophy (pp. 227-229). Dordrecht: Springer. doi:10.1007/978-1-4020-9729-4_129

Yrjönsuuri, M. (2011). Insolubles. In H. Lagerlund (Ed.), Encyclopedia of Medieval Philosophy (pp. 550-551). Dordrecht: Springer. doi:10.1007/978-1-4020-9729-4_242

Yrjönsuuri, M. (2011). Matthew of Aquasparta. In H. Lagerlund (Ed.), Encyclopedia of Medieval Philosophy (pp. 729-730). Dordrecht: Springer. doi:10.1007/978-1-4020-9729-4_320

Yrjönsuuri, M. (2011). Obligations Logic. In H. Lagerlund (Ed.), Encyclopedia of Medieval Philosophy (pp. 901-903). Dordrecht: Springer. doi:10.1007/978-1-4020-9729-4_362

Yrjönsuuri, M. (2011). Peter John Olivi. In H. Lagerlund (Ed.), Encyclopedia of Medieval Philosophy (pp. 947-950). Dordrecht: Springer. doi:10.1007/978-1-4020-9729-4_381

Yrjönsuuri, M. (2011). Sophisms. In H. Lagerlund (Ed.), Encyclopedia of Medieval Philosophy (pp. 1207-1208). Dordrecht: Springer. doi:10.1007/978-1-4020-9729-4_469

Yrjönsuuri, M. (2010). Identity and moral agency. In R. Pasnau, & C. V. Dyke (Eds.), The Cambridge History of Medieval Philosophy (pp. 472-483). Cambridge: Cambridge University Press.

Yrjönsuuri, M. (2009). Cartesian Psychology - Could There Be One?. In S. Heinämaa, & M. Reuter (Eds.), Psychology and Philosophy - Inquiries into the Soul from Late Scholasticism to Contemporary Thought (pp. 67-82). Studies in the History of Philosophy of Mind, 8.

Yrjönsuuri, M. (2009). Commitment to Consistency. In M. Sintonen (Ed.), The Socratic Tradition - Questioning as Philosophy and as Method (pp. 109-121). Texts in Philosophy, 10. London, UK: College Publications.

Yrjönsuuri, M. (2009). Geometrinen analyysi ja Descartesin metodi. In J. Manninen, & R. Vilkko (Eds.), Ajattelun välineet ja maailmat - Kirjoituksia Jaakko Hintikan filosofiasta (pp. 117-129). Helsinki, Finland: Gaudeamus.

Yrjönsuuri, M., & Aho, T. (2009). Late Medieval Logic. In L. Haaparanta (Ed.), The development of Modern Logic (pp. 11-77). New York, NY, USA: Oxford University Press.

Yrjönsuuri, M. (2009). Review of C.D. Novaes: Formalizing Medieval Logical Theories. Vivarium, 47 (4), 480-482.

Yrjönsuuri, M. (2009). Tiedon rajat. Johdatus tietoteoriaan. Helsinki, Finland: Kirjapaja.

Yrjönsuuri, M. (2008). Jälkisanat: Bernhard Welte, Martin Heidegger ja olemisen avoimuus. In T. Kiiskinen, & T. Sippo (Eds.), Bernhard Welte: Olemattomuden valo (pp. 99-109). Helsinki, Finland: Loki-kirjat.

Yrjönsuuri, M. (2008). Locating the Self Within the Soul - Thirteenth Century Discussions. In P. Remes, & J. Sihvola (Eds.), Ancient Philosophy of the Self (pp. 225-241). The new Synthese Historical Library, 64. Springer.

Yrjönsuuri, M. (2008). Logiikka ja kielifilosofia. In V. Hirvonen, & R. Saarinen (Eds.), Keskiajan filosofia (pp. 98-115). Helsinki, Finland: Gaudeamus.

Yrjönsuuri, M. (2008). Onnellisuuden edellytykset. In I. P. Niemi, & T. Kotiranta (Eds.), Sosiaalialan normatiivinen perusta (pp. 299-314). Helsinki, Finland: Palmenia. helsinki University Press..

Yrjönsuuri, M. (2008). Perceiving One's Own Body. In S. Knuuttila, & P. Kärkkäinen (Eds.), Theories of Perception in Medieval and Early Modern Philosophy (pp. 101-116). Studies in the History of Philosophy of Mind, 6. Springer.

Yrjönsuuri, M. (2008). Treatments of the Paradoxes of Self-Reference. In D. M. Gabbay, & J. Woods (Eds.), Medieval and Renaissance Logic (pp. 579-608). Handbook of the History of Logic, 2. Amsterdam: Elsevier.

Yrjönsuuri, M. (2007). Boethiuksen teologisista tutkielmista. In J. Kotkavirta (Ed.), Persoonia vai ihmisiä (pp. 41-42). Helsinki, Finland: Gaudeamus.

Yrjönsuuri, M., & Mäkinen, V. (2007). Boethius: Teologiset tutkielmat. In J. Kotkavirta (Ed.), Persoonia vai ihmisiä (pp. 43-78). Helsinki, Finland: Gaudeamus.

Yrjönsuuri, M. (2007). Petrus Johannes Olivi: Kysymyksiä Sentenssien kirjasta II, Kysymys 76, Miten sielu tietää itsensä?. In J. Kotkavirta (Ed.), Persoonia vai ihmisiä (pp. 110-115). Helsinki, Finland: Gaudeamus.

Yrjönsuuri, M. (2007). Petrus Johannes Olivi: Sentenssejä ja kysymyksiä, Kysymys 57, Onko ihmisellä vapaa tahto?. In J. Kotkavirta (Ed.), Persoonia vai ihmisiä (pp. 103-109). Helsinki, Finland: Gaudeamus.

Yrjönsuuri, M. (2007). Petrus Johannes Olivin ihmiskäsityksen modernit piirteet. In J. Kotkavirta (Ed.), Persoonia vai ihmisiä (pp. 95-102). Helsinki, Finland: Gaudeamus.

Yrjönsuuri, M. (2007). The Soul as an Entity: Dante, Aquinas and Olivi. In L. Henrik (Ed.), Forming the Mind: Essays on the internal Senses and the Mind/Body Problem from Avicenna to the Medical Enlightment (pp. 59-92). Studies in the History of Philosophy of Mind, 5. Dordrecht: Springer.

Yrjönsuuri, M. (2007). The Structure of Self-Consciousness: A Fourteenth-Century Debate. In H. Sara, V. Lähteenmäki, & R. Pauliina (Eds.), Consciousness :From Perception to Reflection in the History of Philosophy (pp. 141-152). Studies in the History of Philosophy of Mind, 4. Dordrecht: Springer.

Yrjönsuuri, M. (2007). William Ockham and Mental Language. In H. Lagerlund (Ed.), Representation and Objects of Thought in Medieval Philosophy. Aldershot: Ashgate.

Yrjönsuuri, M. (2006). Types of Self-Awareness in Medieval Thought. In Mind and Modality (pp. 153-170).

Yrjönsuuri, M. (2005). Gerson, Jean de. In Encyclopedia of Philosophy, 2nd Edition.

Yrjönsuuri, M. (2005). Ihmisruumiin kuvaus. In Teokset IV (René Descartes). Helsinki, Finland: Gaudeamus.

Yrjönsuuri, M. (2005). Mirecourt, John of. In Encyclopedia of Philosophy, 2nd edition.

Yrjönsuuri, M. (2005). Olivi, Peter John. In Encyclopedia of Philosophy, 2nd edition.

Yrjönsuuri, M. (2005). Onni ja sen viholliset. Helsinki, Finland: Kirjastudio.

Kaitaro, T., Yrjönsuuri, M., Roinila, M., & Aho, T. (Eds.). (2005). René Descartes Teokset IV. Helsinki, Finland: Gaudeamus. Teokset IV (René Descartes).

Toivanen, J., Yrjönsuuri, M., Teija, K., & Jari, K. (2004). Guillaume du Vair: Stoalaisten moraalifilosofia (käännöstyö). In K. Jari, & K. Teija (Eds.), Stoalaisuus. Tiedon, tunteiden ja hyvän elämän filosofia. Helsinki, Finland: Gaudeamus.

Yrjönsuuri, M. (2004). Jousella ampumisen taito eli stoalainen etiikka keskiajalla. In J. Kaukua, & T. Kaarakainen (Eds.), Stoalaisuus - Tiedon, tunteiden ja hyvän elämän filosofia (pp. 115-140). Helsinki, Finland: Gaudeamus.

Yrjönsuuri, M. (2004). Tuomas Akvinolainen: Sielun romahdus ja ruumiin kuolema. In T. Kaitaro, & M. Roinila (Eds.), Filosofian kuolema (pp. 108-114). Helsinki, Finland: Summa.

Yrjönsuuri, M. (2004). William Ockham: Tieteentekijät ja musta surma. In T. Kaitaro, & M. Roinila (Eds.), Filosofian kuolema (pp. 115-119). Helsinki, Finland: Summa.

Yrjönsuuri, M. (2003). Filosofian periaatteet 1-2. In Teokset 3 (Descartes, René) (pp. 21-101). Helsinki, Finland: Gaudeamus.

Yrjönsuuri, M. (2003). Finnish studies in the history of ancient and medieval philosophy. In Analytic Philosophy in Finland (pp. 357-369). Poznan Studies in the Philosophy of Sciences and the Humanities, 80. Amsterdam: Rodopi.

Yrjönsuuri, M. (2003). Johdanto. In Teokset 3 (Descartes, René) (pp. 7-17). Helsinki, Finland: Gaudeamus.

Yrjönsuuri, M., & Kaarakainen, T. (2003). Oliko Medeia heikkoluontoinen?. In Spiritus animalis - Kirjoituksia filosofian historiasta (pp. 29-44). Helsinki, Finland: Gaudeamus.

Heinämaa, S., Reuter, M., & Yrjönsuuri, M. (Eds.). (2003). Spiritus animalis - Kirjoituksia filosofian historiasta. Helsinki, Finland: Gaudeamus.

Yrjönsuuri, M., & Lagerlund, H. (Eds.). (2002). Emotions and Choice: from Boethius to Descartes. Dordrecht: Kluwer.

Yrjönsuuri, M. (2002). Free will and Self-Control. In M. Yrjönsuuri, & H. Lagerlund (Eds.), Emotions and Choice: from Boethius to Descartes. Studies in the History of Philosophy of Mind, 1. Kluwer.

Yrjönsuuri, M., & Lagerlund, H. (2002). Introduction. In Emotions and Choice: from Boethius to Descartes. Studies in the History of Philosophy of Mind, 1. Kluwer.

Yrjönsuuri, M. (2002). Kirjeitä 1640-1641. In Teokset 2 (Descartes, René). Helsinki, Finland: Gaudeamus.

Yrjönsuuri, M. (2002). Reconsidering the Need for Selves. In Perspectives on the Philosophy of Charles Taylor (pp. 83-98). Acta Philosophica Fennica, 71. Helsinki, Finland: Societas Philosophica Fennica.

Yrjönsuuri, M. (2002). You are a donkey - Some medieval obligational disputations. In Philosophical Perspectives (pp. 115-127). Reports from the Department of Philosophy, 9. Finland: University of Turku.

Yrjönsuuri, M. (2001). Descartesin dualismin vaikutus tieteelliseen ajatteluun. In Luonnontieteen haaste teologialle ja filosofialle (pp. 44-54). Helsingin yliopiston systemaattisen teologian laitoksen julkaisuja, 17. Helsinki, Finland: Luther-Agricola-Seura.

Yrjönsuuri, M. (2001). Duties, rules and interpretations in obligational disputations. In Medieval Formal Logic: Consequences, obligations and insolubles. New Synthese Historical Library, 49. Dordrecht: Kluwer.

Yrjönsuuri, M. (2001). Exemplum ja filosofian opit: Aristoteleesta renesanssifilosofiaan. In Esimerkin voima (pp. 51-67). Turku: Kirja-Aurora.

Yrjönsuuri, M. (Ed.). (2001). Medieval Formal Logic. Dordrecht: Kluwer.

Yrjönsuuri, M., Aho, T., Jansson, S., & Kaitaro, T. (2001). Selitykset. In Teokset 1(Descartes, René). Helsinki, Finland: Gaudeamus.

Yrjönsuuri, M. (Ed.). (2000). Medieval Formal Logic: Obligations, Insolubles and Consequences. Dordrecht: Kluwer.

Yrjönsuuri, M., & Sihvola, J. (2000). Self-Knowledge and the Renaissance Skeptics. In Ancient Skepticism in the History of Philosophy (pp. 225-253). Acta Philosophica Fennica, 66.

Yrjönsuuri, M. (2000). The Trinity and Positio Impossibilis: Some Remarks on Inconsistence. In Medieval Philosophy and Modern Times (pp. 59-68). Synthese Library, 288. Dordrecht: Kluwer.

Yrjönsuuri, M., & Raatikainen, P. (2000). William Ockham ja ajattelun kieli. In Universaalikieli. Helsingin yliopiston filosofian laitoksen julkaisuja, 3. Helsinki, Finland: Helsingin yliopisto.

Yrjönsuuri, M., Angelelli, I., & Pérez-Ilzarbe, P. (2000). Words and things in Peter of Spain´s Syncategoreumata. In Medieval and Renaissance Logic in Spain (pp. 3-19). Hildesheim: Olms.

Yrjönsuuri, M., & Mäkinen, V. (1999). Luonto ja uuden ajan etiikka. In Hurja luonto Abrahamista Einsteiniin (pp. 147-167). Helsinki, Finland: Yliopistopaino.

Yrjönsuuri, M., & Aho, T. (Eds.). (1999). Norms and Modes of Thinking. Helsinki, Finland: The Philosophical Society of Finland.

Yrjönsuuri, M. (1999). The Scholastic Background of Cogito, ergo sum. In Norms and Modes of Thinking in Descartes (pp. 47-70). Acta Philosophica Fennica, 64. Helsinki, Finland: The Philosophical Society of Finland.