Yrjönsuuri, Mikko

Yrjönsuuri, M. (2016). "Tunne itsesi!" : skeptisismi keskiajalla ja renessanssissa. In M. Grahn-Wilder (Ed.), Skeptisismi : epäilyn ja etsimisen filosofia (pp. 179-196). Gaudeamus.

Yrjönsuuri, M. (2015, 10.09.2015). Antakaa meille työrauha!. Tiedeblogi. Retrieved from https://www.jyu.fi/blogit/tiedeblogi/yrjonsuuri Open access

Yrjönsuuri, M. (2015). Obligations and conditionals. Vivarium, 53 (2-4), 322-335. doi:10.1163/15685349-12341302 Open access

Yrjönsuuri, M. (2015). Klassikot ja me. In O.-P. Moisio, T. Silvasti, & I. Kauppinen (Eds.), Polkuja yhteiskuntatieteisiin (pp. 129-143). SoPhi, 128. Jyväskylä, Finland: Jyväskylän yliopisto. Retrieved from http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-39-6096-4 Open access

Silva, J. F., & Yrjönsuuri, M. (Eds.). (2014). Active Perception in the History of Philosophy : From Plato to Modern Philosophy. Springer. Studies in the History of Philosophy of Mind, 14. doi:10.1007/978-3-319-04361-6

Toivanen, J., & Yrjönsuuri, M. (2014). Medieval Theories. In S. Knuuttila, & J. Sihvola (Eds.), Sourcebook for the History of the Philosophy of Mind : Philosophical Psychology from Plato to Kant (pp. 429-445). Studies in the History of Philosophy of Mind, 12. Dordrecht: Springer Science+Business Media. doi:10.1007/978-94-007-6967-0

Yrjönsuuri, M. (2014). Minä ja minun ruumiini : kolme 1200-luvun teoriaa kehollisuudesta. In A. Laitinen, J. Saarinen, H. Ikäheimo, P. Lyyra, & I. P. Niemi (Eds.), Sisäisyys & suunnistautuminen : juhlakirja Jussi Kotkavirralle (pp. 207-219). SoPhi, 125. Jyväskylä, Finland: Jyväskylän yliopisto. Retrieved from http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-39-5603-5 Open access

Yrjönsuuri, M. (2014). Will in Early Modern Philosophy. In S. Knuuttila, & J. Sihvola (Eds.), Sourcebook for the History of the Philosophy of Mind : Philosophical Psychology from Plato to Kant (pp. 581-590). Studies in the History of Philosophy of Mind, 12. Dordrecht: Springer Science+Business Media. doi:10.1007/978-94-007-6967-0

Yrjönsuuri, M. (2014). Seeing Distance. In J. F. Silva, & M. Yrjönsuuri (Eds.), Active Perception in the History of Philosophy : From Plato to Modern Philosophy (pp. 187-206). Studies in the History of Philosophy of Mind, 14. Springer. doi:10.1007/978-3-319-04361-6_10

Yrjönsuuri, M., Knuuttila, S., Tuominen, M., & Heinämaa, S. (2014). Ajatuksia filosofian historian menetelmästä, totuudesta ja ymmärtämisestä. Tiede ja edistys, 39 (2), 177-183.

Kortetmäki, T., Laitinen, A., & Yrjönsuuri, M. (Eds.). (2013). Ajatuksia ilmastoetiikasta. Jyväskylä, Finland: Jyväskylän yliopisto. SoPhi, 123. Retrieved from http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-39-5279-2 Open access

Yrjönsuuri, M. (2013). Klassikot ja me. In O.-P. Moisio, P. Korhonen, & T.-A. Wilska (Eds.), Yhteiskuntatieteiden ovella (pp. 127-141). SoPhi, 121. Jyväskylä, Finland: Jyväskylän yliopisto. Retrieved from http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-39-5101-6 Open access

Yrjönsuuri, M. (2013). Modernin mielen synty. In J. Hämeen-Anttila, K. Katajala, A. Sihvola, & I. Hetemäki (Eds.), Kaikki syntyy kriisistä (pp. 253-266). Helsinki, Finland: Gaudeamus.

Yrjönsuuri, M., & Spade, P. V. (2013). Medieval Theories of Obligationes. Stanford Encyclopedia of Philosophy, 2013 (Fall). Retrieved from http://plato.stanford.edu/archives/fall2013/entries/obligationes/ Open access

Yrjönsuuri, M. (2012). Klassikot ja me. In O.-P. Moisio, P. Korhonen, M. Järvelä, & E. Lehtonen (Eds.), Ovia yhteiskuntatieteisiin (pp. 106-120.). SoPhi, 117. Jyväskylä, Finland: Jyväskylän yliopisto. Retrieved from http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-39-4471-1 Open access

Yrjönsuuri, M. (2011). Consciousness. In H. Lagerlund (Ed.), Encyclopedia of Medieval Philosophy (pp. 227-229). Dordrecht: Springer. doi:10.1007/978-1-4020-9729-4_129

Yrjönsuuri, M. (2011). Insolubles. In H. Lagerlund (Ed.), Encyclopedia of Medieval Philosophy (pp. 550-551). Dordrecht: Springer. doi:10.1007/978-1-4020-9729-4_242

Yrjönsuuri, M. (2011). Matthew of Aquasparta. In H. Lagerlund (Ed.), Encyclopedia of Medieval Philosophy (pp. 729-730). Dordrecht: Springer. doi:10.1007/978-1-4020-9729-4_320

Yrjönsuuri, M. (2011). Obligations Logic. In H. Lagerlund (Ed.), Encyclopedia of Medieval Philosophy (pp. 901-903). Dordrecht: Springer. doi:10.1007/978-1-4020-9729-4_362

Yrjönsuuri, M. (2011). Peter John Olivi. In H. Lagerlund (Ed.), Encyclopedia of Medieval Philosophy (pp. 947-950). Dordrecht: Springer. doi:10.1007/978-1-4020-9729-4_381

Yrjönsuuri, M. (2011). Sophisms. In H. Lagerlund (Ed.), Encyclopedia of Medieval Philosophy (pp. 1207-1208). Dordrecht: Springer. doi:10.1007/978-1-4020-9729-4_469

Yrjönsuuri, M. (2011). Anicii Manlii Severini Boethii De Syllogismo Categorico. Critical Edition with Introduction, Translation, Notes, and Indexes, and: Anicii Manlii Severini Boethii Introductio ad Syllogismos Categoricos. Critical Edition with Introduction and Indexes (review). Journal of the History of Philosophy, 49 (2), 244-245. doi:10.1353/hph.2011.0020

Yrjönsuuri, M. (2010). Identity and moral agency. In R. Pasnau, & C. V. Dyke (Eds.), The Cambridge History of Medieval Philosophy (pp. 472-483). Cambridge: Cambridge University Press.

Yrjönsuuri, M. (2009). Tiedon rajat. Johdatus tietoteoriaan. Helsinki, Finland: Kirjapaja.

Yrjönsuuri, M. (2009). Geometrinen analyysi ja Descartesin metodi. In J. Manninen, & R. Vilkko (Eds.), Ajattelun välineet ja maailmat - Kirjoituksia Jaakko Hintikan filosofiasta (pp. 117-129). Helsinki, Finland: Gaudeamus.

Yrjönsuuri, M. (2009). Cartesian Psychology - Could There Be One?. In S. Heinämaa, & M. Reuter (Eds.), Psychology and Philosophy - Inquiries into the Soul from Late Scholasticism to Contemporary Thought (pp. 67-82). Studies in the History of Philosophy of Mind, 8.

Yrjönsuuri, M. (2009). Commitment to Consistency. In M. Sintonen (Ed.), The Socratic Tradition - Questioning as Philosophy and as Method (pp. 109-121). Texts in Philosophy, 10. London, UK: College Publications.

Yrjönsuuri, M. (2009). Review of C.D. Novaes: Formalizing Medieval Logical Theories. Vivarium, 47 (4), 480-482.

Yrjönsuuri, M., & Aho, T. (2009). Late Medieval Logic. In L. Haaparanta (Ed.), The development of Modern Logic (pp. 11-77). New York, NY, USA: Oxford University Press.

Yrjönsuuri, M. (2008). Jälkisanat: Bernhard Welte, Martin Heidegger ja olemisen avoimuus. In T. Kiiskinen, & T. Sippo (Eds.), Bernhard Welte: Olemattomuden valo (pp. 99-109). Helsinki, Finland: Loki-kirjat.

Yrjönsuuri, M. (2008). Logiikka ja kielifilosofia. In V. Hirvonen, & R. Saarinen (Eds.), Keskiajan filosofia (pp. 98-115). Helsinki, Finland: Gaudeamus.

Yrjönsuuri, M. (2008). Onnellisuuden edellytykset. In I. P. Niemi, & T. Kotiranta (Eds.), Sosiaalialan normatiivinen perusta (pp. 299-314). Helsinki, Finland: Palmenia. helsinki University Press..

Yrjönsuuri, M. (2008). Locating the Self Within the Soul - Thirteenth Century Discussions. In P. Remes, & J. Sihvola (Eds.), Ancient Philosophy of the Self (pp. 225-241). The new Synthese Historical Library, 64. Springer.

Yrjönsuuri, M. (2008). Perceiving One's Own Body. In S. Knuuttila, & P. Kärkkäinen (Eds.), Theories of Perception in Medieval and Early Modern Philosophy (pp. 101-116). Studies in the History of Philosophy of Mind, 6. Springer.

Yrjönsuuri, M. (2008). Treatments of the Paradoxes of Self-Reference. In D. M. Gabbay, & J. Woods (Eds.), Medieval and Renaissance Logic (pp. 579-608). Handbook of the History of Logic, 2. Amsterdam: Elsevier.

Yrjönsuuri, M. (2007). The Soul as an Entity: Dante, Aquinas and Olivi. In L. Henrik (Ed.), Forming the Mind: Essays on the internal Senses and the Mind/Body Problem from Avicenna to the Medical Enlightment (pp. 59-92). Studies in the History of Philosophy of Mind, 5. Dordrecht: Springer.

Yrjönsuuri, M. (2007). The Structure of Self-Consciousness: A Fourteenth-Century Debate. In H. Sara, V. Lähteenmäki, & R. Pauliina (Eds.), Consciousness :From Perception to Reflection in the History of Philosophy (pp. 141-152). Studies in the History of Philosophy of Mind, 4. Dordrecht: Springer.

Yrjönsuuri, M. (2007). Petrus Johannes Olivin ihmiskäsityksen modernit piirteet. In J. Kotkavirta (Ed.), Persoonia vai ihmisiä (pp. 95-102). Helsinki, Finland: Gaudeamus.

Yrjönsuuri, M. (2007). Boethiuksen teologisista tutkielmista. In J. Kotkavirta (Ed.), Persoonia vai ihmisiä (pp. 41-42). Helsinki, Finland: Gaudeamus.

Yrjönsuuri, M. (2007). Petrus Johannes Olivi: Kysymyksiä Sentenssien kirjasta II, Kysymys 76, Miten sielu tietää itsensä?. In J. Kotkavirta (Ed.), Persoonia vai ihmisiä (pp. 110-115). Helsinki, Finland: Gaudeamus.

Yrjönsuuri, M. (2007). Petrus Johannes Olivi: Sentenssejä ja kysymyksiä, Kysymys 57, Onko ihmisellä vapaa tahto?. In J. Kotkavirta (Ed.), Persoonia vai ihmisiä (pp. 103-109). Helsinki, Finland: Gaudeamus.

Yrjönsuuri, M. (2007). William Ockham and Mental Language. In H. Lagerlund (Ed.), Representation and Objects of Thought in Medieval Philosophy. Aldershot: Ashgate.

Yrjönsuuri, M., & Mäkinen, V. (2007). Boethius: Teologiset tutkielmat. In J. Kotkavirta (Ed.), Persoonia vai ihmisiä (pp. 43-78). Helsinki, Finland: Gaudeamus.

Yrjönsuuri, M. (2006). Types of Self-Awareness in Medieval Thought. In Mind and Modality (pp. 153-170).

Kaitaro, T., Yrjönsuuri, M., Roinila, M., & Aho, T. (Eds.). (2005). René Descartes Teokset IV. Helsinki, Finland: Gaudeamus. Teokset IV (René Descartes).

Yrjönsuuri, M. (2005). Ihmisruumiin kuvaus. In Teokset IV (René Descartes). Helsinki, Finland: Gaudeamus.

Yrjönsuuri, M. (2005). Gerson, Jean de. In Encyclopedia of Philosophy, 2nd Edition.

Yrjönsuuri, M. (2005). Mirecourt, John of. In Encyclopedia of Philosophy, 2nd edition.

Yrjönsuuri, M. (2005). Olivi, Peter John. In Encyclopedia of Philosophy, 2nd edition.

Yrjönsuuri, M. (2005). Onni ja sen viholliset. Helsinki, Finland: Kirjastudio.

Toivanen, J., Yrjönsuuri, M., Teija, K., & Jari, K. (2004). Guillaume du Vair: Stoalaisten moraalifilosofia (käännöstyö). In K. Jari, & K. Teija (Eds.), Stoalaisuus. Tiedon, tunteiden ja hyvän elämän filosofia. Helsinki, Finland: Gaudeamus.

Yrjönsuuri, M. (2004). Tuomas Akvinolainen: Sielun romahdus ja ruumiin kuolema. In T. Kaitaro, & M. Roinila (Eds.), Filosofian kuolema (pp. 108-114). Helsinki, Finland: Summa.

Yrjönsuuri, M. (2004). William Ockham: Tieteentekijät ja musta surma. In T. Kaitaro, & M. Roinila (Eds.), Filosofian kuolema (pp. 115-119). Helsinki, Finland: Summa.

Yrjönsuuri, M. (2004). Jousella ampumisen taito eli stoalainen etiikka keskiajalla. In J. Kaukua, & T. Kaarakainen (Eds.), Stoalaisuus - Tiedon, tunteiden ja hyvän elämän filosofia (pp. 115-140). Helsinki, Finland: Gaudeamus.

Heinämaa, S., Reuter, M., & Yrjönsuuri, M. (Eds.). (2003). Spiritus animalis - Kirjoituksia filosofian historiasta. Helsinki, Finland: Gaudeamus.

Yrjönsuuri, M. (2003). Johdanto. In Teokset 3 (Descartes, René) (pp. 7-17). Helsinki, Finland: Gaudeamus.

Yrjönsuuri, M. (2003). Filosofian periaatteet 1-2. In Teokset 3 (Descartes, René) (pp. 21-101). Helsinki, Finland: Gaudeamus.

Yrjönsuuri, M. (2003). Finnish studies in the history of ancient and medieval philosophy. In Analytic Philosophy in Finland (pp. 357-369). Poznan Studies in the Philosophy of Sciences and the Humanities, 80. Amsterdam: Rodopi.

Yrjönsuuri, M., & Kaarakainen, T. (2003). Oliko Medeia heikkoluontoinen?. In Spiritus animalis - Kirjoituksia filosofian historiasta (pp. 29-44). Helsinki, Finland: Gaudeamus.

Yrjönsuuri, M., & Lagerlund, H. (Eds.). (2002). Emotions and Choice: from Boethius to Descartes. Dordrecht: Kluwer.

Yrjönsuuri, M. (2002). Reconsidering the Need for Selves. In Perspectives on the Philosophy of Charles Taylor (pp. 83-98). Acta Philosophica Fennica, 71. Helsinki, Finland: Societas Philosophica Fennica.

Yrjönsuuri, M. (2002). Kirjeitä 1640-1641. In Teokset 2 (Descartes, René). Helsinki, Finland: Gaudeamus.

Yrjönsuuri, M. (2002). You are a donkey - Some medieval obligational disputations. In Philosophical Perspectives (pp. 115-127). Reports from the Department of Philosophy, 9. Finland: University of Turku.

Yrjönsuuri, M. (2002). Free will and Self-Control. In M. Yrjönsuuri, & H. Lagerlund (Eds.), Emotions and Choice: from Boethius to Descartes. Studies in the History of Philosophy of Mind, 1. Kluwer.

Yrjönsuuri, M., & Lagerlund, H. (2002). Introduction. In Emotions and Choice: from Boethius to Descartes. Studies in the History of Philosophy of Mind, 1. Kluwer.

Yrjönsuuri, M. (2001). Duties, rules and interpretations in obligational disputations. In Medieval Formal Logic: Consequences, obligations and insolubles. New Synthese Historical Library, 49. Dordrecht: Kluwer.

Yrjönsuuri, M. (2001). Descartesin dualismin vaikutus tieteelliseen ajatteluun. In Luonnontieteen haaste teologialle ja filosofialle (pp. 44-54). Helsingin yliopiston systemaattisen teologian laitoksen julkaisuja, 17. Helsinki, Finland: Luther-Agricola-Seura.

Yrjönsuuri, M. (2001). Exemplum ja filosofian opit: Aristoteleesta renesanssifilosofiaan. In Esimerkin voima (pp. 51-67). Turku: Kirja-Aurora.

Yrjönsuuri, M., Aho, T., Jansson, S., & Kaitaro, T. (2001). Selitykset. In Teokset 1(Descartes, René). Helsinki, Finland: Gaudeamus.

Yrjönsuuri, M. (Ed.). (2001). Medieval Formal Logic. Dordrecht: Kluwer.

Yrjönsuuri, M. (2000). The Trinity and Positio Impossibilis: Some Remarks on Inconsistence. In Medieval Philosophy and Modern Times (pp. 59-68). Synthese Library, 288. Dordrecht: Kluwer.

Yrjönsuuri, M., Angelelli, I., & Pérez-Ilzarbe, P. (2000). Words and things in Peter of Spain´s Syncategoreumata. In Medieval and Renaissance Logic in Spain (pp. 3-19). Hildesheim: Olms.

Yrjönsuuri, M. (Ed.). (2000). Medieval Formal Logic: Obligations, Insolubles and Consequences. Dordrecht: Kluwer.

Yrjönsuuri, M., & Raatikainen, P. (2000). William Ockham ja ajattelun kieli. In Universaalikieli. Helsingin yliopiston filosofian laitoksen julkaisuja, 3. Helsinki, Finland: Helsingin yliopisto.

Yrjönsuuri, M., & Sihvola, J. (2000). Self-Knowledge and the Renaissance Skeptics. In Ancient Skepticism in the History of Philosophy (pp. 225-253). Acta Philosophica Fennica, 66.

Yrjönsuuri, M. (1999). The Scholastic Background of Cogito, ergo sum. In Norms and Modes of Thinking in Descartes (pp. 47-70). Acta Philosophica Fennica, 64. Helsinki, Finland: The Philosophical Society of Finland.

Yrjönsuuri, M., & Aho, T. (Eds.). (1999). Norms and Modes of Thinking. Helsinki, Finland: The Philosophical Society of Finland.

Yrjönsuuri, M., & Mäkinen, V. (1999). Luonto ja uuden ajan etiikka. In Hurja luonto Abrahamista Einsteiniin (pp. 147-167). Helsinki, Finland: Yliopistopaino.