16.02.2018

Teaching

UniPID virtual studies in sustainable development and global challenges

Opetus

Kestävän kehityksen opintokokonaisuudessa (KEKE) rakennetaan yhteiskuntatieteellistä näkökulmaa kestävään kehitykseen tarkastelemalla sen ekologista, taloudellista, sosiaalista ja kulttuurista ulottuvuutta. Kestävää kehitystä ja sen ulottuvuuksia tarkastellaan sosiologian, yhteiskuntapolitiikan, sosiaalityön, valtio-opin, filosofian sekä kehitystutkimuksen näkökulmista. Opintokokonaisuuden tavoitteena on ympäristöongelmien yhteiskunnallisten ulottuvuuksien tunnistaminen ja niiden hallinnan ja vaikutusten analysoiminen.