10.04.2019

SIRIUS - Skills and Integration of Migrants, Refugees and Asylum applicants in European Labour Markets

Sirius –tutkimushankkeessa tutkitaan maahanmuuttajien, pakolaisten ja turvapaikanhakijoiden integroitumista työmarkkinoille. Hankkeessa selvitetään mitkä eri tekijät edistävät ja mitkä estävät maahanmuuttajien työmarkkinaintegraatiota. Tutkimus koostuu työpaketeista, joissa kussakin aihetta lähestytään eri näkökulmasta:     

Paketti 1: Työmarkkinoiden muodostamat mahdollistajat ja esteet                
Paketti 2: Laillisen viitekehyksen muodostamat mahdollistajat ja esteet
Paketti 3: Integraatiopalveluiden rooli mahdollistajina tai estäjinä
Paketti 4: Kolmassektori mahdollistajana tai estäjänä
Paketti 5: Työmarkkinaosapuolet mahdollistajina tai estäjinä
Paketti 6: Henkilökohtaiset tekijät mahdollistajina tai estäjinä
Paketti 7: Toimenpidesuositukset

Sirius meeting

Jyväskylän yliopiston työryhmä on vastuussa kolmannen työpaketin organisoinnista ja koko hanketta koordinoi Glasgow Caledonian University (Simone.Baglioni@gcu.ac.uk).

Sirius konferenssi 29-30.8.2019 Glasgow’ssa. Lisätietoja konferenssista ja
ilmoittautumisohjeet: https://www.sirius-project.eu/sirius-conference.

 

Hankkeessa on mukana yhteensä 10 eri toimijaa:

 • Glasgow Caledonian University
 • University of Geneva
 • European University Institute
 • University of Florence
 • Charles University
 • Roskilde University
 • Solidar
 • Solidar Now
 • University of Jyväskylä
 • Technical University of Athens
 • Multikulturni centrum Praha

 

Aikataulu

1/2018 - 12/2020

Rahoitus

Euroopan unionin Horizon2020

Yhteystiedot

Projektinjohtaja: Nathan Lillie

Projektitutkija: Ilona Bontenbal