14.04.2015

Hanke-esittely

Hanke muodostuu kuudesta työpaketista, joista jokainen muodostaa oman kokonaisuutensa tehden kiinteää yhteistyötä muiden työpakettien kanssa.

copy_of_wp_suomi.png

 

  • Arki, arvot ja elämäntapa –osiossa tutkitaan, miten varttuneiden kuluttajien arki, elämänvaihe, arvot ja tunteet ja persoona sekä kulutusympäristön estetiikka tulevat huomioitua arvonluonnin eri vaiheissa digitaalisissa ja fyysisissä ympäristöissä.
  • Asiakaskokemuksen rakentuminen kuluttajan arjessa -osiossa tarkastellaan, miten asiakkaiden palvelukokemus rakentuu 50+ -ikäisillä asiakkailla ja millainen resurssi tuote, palvelu, kulutusympäristö ja sen design on kuluttajan kokemuksen rakentumisessa.
  • Elämänkaarikehitys -osiossa tutkitaan eroja 50 + ikäryhmään kuuluvien sisällä ja tarkastellaan, mikä merkitys elämäntapahtumilla on kuluttajien odotuksille ja palvelukokemuksille.
  • Digitaalisen palvelun design -osiossa keskitytään kehittämään ja muotoilemaan palveluja sekä digitaalisissa että fyysisissä ympäristöissä erityisesti 50+-ikäisten keskuudessa.