17.04.2015

Yleiskatsaus

EnglishMonitieteisen DIGI 50+ hankkeen tavoitteena on auttaa elinkeinoelämää hyödyntämään paremmin myöhäiskeski-ikäisten, noin 50–65 -vuotiaiden kuluttajien potentiaalia asiakkaina digitalisoituvissa palveluympäristöissä. Tutkimushanke yhdistää sosiologian, markkinoinnin, elämänkaaripsykologian, tietotekniikan ja palvelumuotoilun osaamista. Hanketta johdetaan Yhteiskuntatieteiden ja filosofian laitokselta (sosiologia) ja mukana ovat myös Kauppakorkeakoulu (markkinointi), Gerontologian tutkimuskeskus ja Agora Center.

Digi 50+ hanke tutkii, miten varttuneiden kuluttajien arki, elämänvaiheen muutokset sekä arvot ja tunteet voidaan paremmin huomioida palvelutarjonnassa ja miten palveluja tulisi muotoilla eri-ikäisten asiakkaiden parempaan kohtaamiseen digitaalisissa ja fyysisissä palveluympäristöissä. Kaupallisen tiedon lisäksi tutkimuksessa tuotetaan näkemyksiä yhteiskunnallisesti tärkeistä kysymyksistä. Monissa palveluissa yhä enemmän vastuuta on siirtymässä julkisilta yksityisille palveluntarjoajille. Tarvitaan tietoa, ymmärrystä ja uusia näkökulmia siitä, miten palvelut ja niiden design vaikuttavat eri ikäryhmien hyvinvointiin. Väestön ikääntyminen on edessä kaikkialla maailmassa, joten suomalaiselle palveludesign-osaamiselle on mahdollista löytää myös kansainvälisiä markkinoita 50+ -kuluttajien arjen palveluratkaisuja tuotteistamalla.