16.05.2017

Symposiumi

logoeu.png

Miten varmistaa työntekijöiden kansalliset rajat ylittävä liikkuvuus sosiaalisesti kestävällä tavalla? (PROMO)[1]
23.-24. toukokuuta 2017


Tila: Tieteiden talo
Osoite: Kirkkokatu 6, Helsinki, Suomi
Kieli: englanti ja suomi (simultaanitulkkaus)

Symposiumiin tarkoituksena on esitellä uusinta tutkimustietoa, kehittää käytäntöjä sekä tuottaa toimintasuosituksia lähetettyjen työntekijöiden (posted workers) oikeuksien suojelemiseksi.  Tapahtuma kokoaa yhteen kentällä toimivat tutkijat ja toimijat. Temaattiset keskustelusessiot keskittyvät lähetettyihin työntekijöihin ja antavat osallistujille mahdollisuuden jakaa tietoa ja kokemuksia sekä ehdottaa käytännön ratkaisuja.

23. toukokuuta 2017 9:00-17:00 (huone 104)

9:00-9:30 Ilmoittautuminen ja tervetuliaiskahvit

9:30-11:00 Katsaus meneillä oleviin ja aikaisempiin projekteihin liittyen lähetettyjen työntekijöiden oikeuksiin

 • PROMO-hankkeen esittely, Nathan Lillie (Jyväskylän yliopisto)
 • EURODETACHEMENT-projekti, Jan Cremers (Tilburg University)
 • EaSI POOSH (ammatillinen turvallisuus ja lähetettyjen työntekijöiden terveys), Sonila Danaj (European Centre for Social Welfare Policy and Research)
 • Työntekijöiden lähettämisen laillisuuteen liittyvän hankkeen esittely, Magdalena Bernaciak ja Zane Rasnača (European Trade Union Institute)
 • Vilpillinen työn teettäminen ja itsensätyöllistäminen eri työmarkkinasektoreilla Euroopassa, Bettina Haidinger (Forba)
 • EaSi-projekti liittyen maahanmuuttajille suunnattuihin informaatiokeskuksiin, Vladimir Bogoeski (Hertie School of Governance)
 • ECMIN-tietokannan esittely, Chiara Lorenzini (Euroopan rakennus‐ ja puutyöntekijöiden federaatio)

11:00-12:30 Keskustelusessio 1: Euroopan Unionin laki ja kansallisten työoikeusstandardien käytäntöönpano

Tämä sessio keskittyy siihen, kuinka EU-laki vaikuttaa kansallisten työoikeussäädäntöjen täytäntöönpanoon, kollektiivisten standardien asettamiseen ja työntekijöiden edustukseen erilaisissa kansallisissa konteksteissa.

 • Niklas Bruun (Hanken Svenska handelshögskolan)
 • Jan Cremers (Tilburg University)
 • Mijke Houwerzijl (Tilburg University)
 • Marco Rocca (University of Verona)

12:30-13:30 Lounas

13:30-15:00 Keskustelusessio 2: Lähetetyt työntekijät ja työsopimusten ketjuttamisen vastuu

Tämä sessio pyrkii vastaamaan siihen, millaiset keinot ovat tehokkaita työntekijöiden oikeuksien takaamiseksi.

 • Vladimir Bogoeski (Hertie School of Governance): Alihankinnan vastuullisuus Saksassa
 • Mijke Houwerzijl (Tilburg University)
 • Ian Fitzgerald (Newcastle Business School)
 • Kristin Alsos (Fafo)
 • Metallityöväen Liiton edustaja

15:00-15:30 Kahvitauko

15:30-17:00 Keskustelusessio 3: Erilaisia näkökulmia lähetettyjen työntekijöiden direktiivin (Posting of Workers Directive - PWD) päivittämiseen

Lähetettyjen työntekijöiden direktiiviä päivitetään tällä hetkellä. Tässä sessiossa keskustellaan erilaisista tarvittavista muutoksista. Puhujat ehdottavat direktiiviin tarpeellisia uudistuksia.

 • Jari Hellsten (Suomen ammattiliittojen keskusjärjestö SAK)
 • Atte Rytkönen (Suomen yrittäjät)
 • Magdalena Bernaciak (European Trade Union Institute)
 • Tapio Kari (Rakennusteollisuus RT)

24 toukokuuta 2017 9:00-12:15 (huone 505)

9:00-9:15 ilmoittautuminen ja kahvitus

9:15-10:45 Keskustelusessio 4: Erilaiset säädökset, erilaiset työjärjestelyt (työntekijöiden lähettäminen ja sen vaihtoehdot)

Tässä sessiossa analysoidaan, kuinka työjärjestelyt saattavat muuttua, kun työsäädöksiä uudistetaan. Lisäksi pohditaan miten säätely (tai sen puute) vaikuttaa lähetettyjen työntekijöiden asemaan. Lisäksi keskustellaan onko työntekijöiden rajat ylittävälle työlle vaihtoehtoja, ja ovatko nämä vaihtoehdot parempia työntekijöiden oikeuksien näkökulmasta? Vai tuovatko ne uusia haasteita?

 • Ines Wagner (Institute for Social Research): Säädösten muuttaminen ja työllisyyden käytäntöjen muuttaminen Saksan lihantuotantonnossa
 • Markku Sippola (Tampereen yliopisto) & Kairit Kall (Jyväskylän yliopisto): Suomalaisen rakennusalan uudelleensääteleminen ja sen vaikutukset maahanmuuttaja-työntekijöihin
 • Rolle Alho & Laura Mankki (Jyväskylän yliopisto): Vilpillisiä työn teettämisen muotoja suomalaisilla työmarkkinoilla
 • Sonila Danaj (European Centre for Social Welfare Policy and Research): Työpaikkatason säädökset Yhdistyneessä kuningaskunnassa ja säädösten vaikutus lähetettyjen työntekijöiden asemaan

10:45-12:15 Keskustelusessio 5: Luottamuksen saaminen lähetettyjen työntekijöiden keskuudessa

Tämä sessio keskittyy siihen, kuinka eri kansalliset toimijat voivat saavuttaa luottamuksen suhteessa liikkuviin siirtolaistyöntekijöihin.

 • Anna Matyska (Tampereen yliopisto)
 • Lisa Berntsen (Tilburg University)
 • Johanna Elonen (Rakennusliitto, Suomi)
 • Pål Lund (Työsuojelu, Norja)
 • Jens Arnholtz (FAOS): Lähetettyjen työntekijöiden organisointi Kööpenhaminan metrossa
 • Sandra Stern (UNDOK - Drop-In Center for Undocumented Workers

 
[1] PROMO is organised by a consortium led by the University of Jyväskylä, Finland and including University of Padova, Italy, Multicultural Center Prague, Check Republic, Fafo Institute for Labour and Social Research, Norway, SOLIDAR, Belgium, and Forschungs- und Beratungsstelle Arbeitswelt FORBA, Austria.

With financial support from the European Union