01.10.2018

Social Inequalities and Discourses of Violence. Current Controversies in Finnish Online Forums and Discussions among Welfare State Professionals

discussion-board-banner.jpg

Leader: Tuija Virkki
Funder: Kone Foundation
Duration: 2017–2020

Violence is one of the main issues of controversy in the current Finnish debates, through which topics such as social inequalities and affects interconnected with them are being worked on. Our research project takes a closer look at the discourses of violence that situate some groups in disadvantaged positions, such as asylum seekers, as potential perpetrators of violence, and thus construct them as legitimate objects of fear, hatred and exclusion. We examine the formation and circulation of these kinds of discourses of violence across different parts of the Finnish society.

The research material comprises 1) public debates in online discussion forums (e.g. readers’ comments in online newspapers, discussion forums and blogs) and 2) focus group discussions and online discussions among crises workers. In analyzing this material, we utilize discourse analysis and, more specifically, approaches for the analysis of affective-discursive practices.

Members of the research group:

Maija Jäppinen (PhD) University of Helsinki

Satu Lidman (PhD, Adjunct Professor) University of Turku

Satu Venäläinen (PhD) University of Helsinki

Tuija Virkki (PhD, Adjunct Professor) University of Jyväskylä

Purple-KoneFoundation-logo.jpg

Yhteiskunnallisten eriarvoisuuksien väkivaltaistavat tulkinnat. Läpileikkaus suomalaisen yhteiskunnan nykykeskusteluista ja hyvinvointivaltion ammattilaisten käsityksistä

Johtaja: Tuija Virkki
Rahoittaja: Koneen Säätiö
Rahoituskausi: 2017–2020

Väkivalta on yksi suomalaisen nykykeskustelun kiistakysymyksistä, jonka kautta työstetään yhteiskunnallisten eriarvoisuuksien kaltaisia teemoja sekä niiden herättämiä tunteita. Tutkimushankkeemme tarkastelee erilaisten väkivaltaistavien tulkintojen muodostumista yhteiskunnan eri osa-alueilla. Väkivaltaistavilla tulkinnoilla tarkoitamme eriarvoisuuksiin pohjautuvia ja niitä uusintavia käsityksiä, joka leimaavat eriarvoisessa asemassa olevia ihmisryhmiä, kuten turvapaikanhakijoita, potentiaalisiksi väkivallan tekijöiksi sekä siten asettavat heidät erilaisten pelkojen, vihan ja torjunnan kohteiksi.

Tarkastelemme väkivaltaistavien tulkintojen kiertokulkua ja leviämistä yhteiskunnan eri osa-alueiden kosketuspinnoilla, joilla aktivoituvat monenlaiset tulkinnat, tunteet ja niihin kytkeytyvät valtasuhteet. Kysymme, 1) miten eri foorumeilla käytävässä julkisessa keskustelussa kierrätetään tai kiistetään väkivaltaistavia tulkintoja, ja 2) millaista kaikupohjaa väkivaltaistavat tulkinnat saavat väkivallan tekijöiden tai tekijöiksi epäiltyjen parissa työskentelevien kriisityöntekijöiden keskuudessa.

Tutkimushankkeen aineisto koostuu 1) lehtien digiversioissa, blogikirjoituksissa sekä niiden lukijakommenteissa käydyistä keskusteluista ja 2) kriisityöntekijöiden tulkintoja koskevista fokusryhmäkeskusteluista ja nettikeskusteluista. Aineistojen tulkinnassa hyödynnämme diskurssianalyysia ja affektiivis-diskursiivista lähestymistapaa.

Hanke on affilioitunut Crises Redefined -profilointiin. 

Tutkimusryhmän jäsenet:

Maija Jäppinen (VTT) Helsingin yliopisto

Satu Lidman (FT, dosentti) Turun yliopisto

Satu Venäläinen (VTT) Helsingin yliopisto

Tuija Virkki (YTT, dosentti) Jyväskylän yliopisto

Hankkeen tutkijoiden blogi

pinkki-Koneensaatio-logo.jpg