10.04.2015

Seppo Aro -palkinto

Seppo Aro –palkinto Jyväskylään lähisuhdeväkivaltaa käsittelevälle artikkelille

Jyväskylän yliopiston tutkijoiden artikkeli sai Sosiaalilääketieteen yhdistyksen myöntämän Seppo Aro -palkinnon 28.11.2012. Palkinto jaetaan kahden vuoden välein ansiokkaasta Sosiaalilääketieteellisessä Aikakauslehdessä julkaistusta artikkelista.

Palkinnon vastaanotti yliopistotutkija Tuija Virkki, joka on artikkelin ‘Lähisuhdeväkivallan kehystäminen erikoissairaanhoidossa: puuttumisen ja muutoksen mahdollisuudet’ ensimmäinen kirjoittaja. Muina kirjoittajina ovat Marita Husso, Marianne Notko, Aarno Laitila, Juha Holma ja Mikko Mäntysaari. Palkintoperustelujen mukaan tutkimuksen aihe, ymmärryksen lisääminen lähisuhdeväkivallasta ja siihen puuttumista estävistä ja edistävistä tekijöistä terveydenhuollon ammattilaisten keskuudessa on tärkeä sekä yksilön, hänen lähipiirinsä että koko yhteiskunnan kannalta. Paitsi että tutkimus tuo näkyviin useita kehyksiä, joissa väkivallan ilmenemiseen liittyviä asioita ja tapahtumia terveydenhuollon arjessa havainnoidaan ja tunnistetaan, artikkelissa ei tyydytä vain kertomaan, miten asiat asiantuntijahaastattelujen mukaan ovat, vaan myös kuvataan, miten materiaalin pohjalta voitaisiin muuttaa erikoissairaanhoitoa paremmaksi.

Seppo Aro -palkinto perustettiin vuonna 1997 kunnioittamaan Sosiaalilääketieteellisen aikakauslehden aiemman päätoimittajan ja yhdistysaktiivin ja yhdistyksen puheenjohtajanakin toimineen Sepon elämäntyötä ja muistoa. Sepon tutkimustyö painottui 1980-luvun puolivälin jälkeen terveydenhuoltotutkimukseen, jossa hänen kiinnostuksensa kohteena oli erityisesti terveydenhuollon oikeudenmukaisuus. Eettiset kysymykset olivat Sepolle koko hänen tutkijauransa ajan tärkeitä ja painottuivat uran loppuvaiheissa terveydenhuollon oikeudenmukaisuuteen.

Palkinnon arvioijina toimivat lehden edellinen päätoimittaja Päivi Santalahti, vuoden 2010 palkinnonsaaja Anna Leppo sekä lehden nykyinen päätoimittaja.

Paluu