22.11.2016

Project publications

Suomeksi

Published articles:

 • Husso, Marita, HIrvonen, Helena & Notko, Marianne (2016) From rejection to understanding: towards a synthetic approach to interpersonal violence. In Husso, Marita, Virkki, Tuija, Notko, Marianne, Hirvonen, Helena & Eilola, Jari (eds) Interpersonal Violence. Differences and Connections. London: Routledge.
 • Husso, Marita, Virkki, Tuija, Notko, Marianne, Hirvonen, Helena & Eilola, Jari (eds) (2016) Interpersonal Violence. Differences and Connections. London: Routledge.
 • Husso, Marita, Virkki, Tuija, Hirvonen, Helena, Notko, Marianne & Eilola, Jari (2016) A Spatial-Temporal, Intersectional and Institutional Approach to Interpersonal Violence. In Husso, Marita, Virkki, Tuija, Notko, Marianne, Hirvonen, Helena & Eilola, Jari (eds) Interpersonal Violence. Differences and Connections. London: Routledge.
 • Virkki, Tuija & Jäppinen, Maija (2016) Gendering responsibility. Finnish and Russian helping professionals’ views on responsible agency in the context of intimate partner violence. In Husso, Marita, Virkki, Tuija, Notko, Marianne, Hirvonen, Helena & Eilola, Jari (eds) Interpersonal Violence. Differences and Connections. London: Routledge.

 • Hirvonen, Helena (2015) Reconstructing care professionalism in Finland. In Carvalho, Teresa & Santiago, Rui (eds) ‘Professionalism, Managerialism and Reform in Higher Education and the Health Services: The European Welfare State and Rise of the Knowledge Society’. Palgrave Issues in Higher Education. Houndmills, Basingstoke: Palgrave, 81-101.
 • Koistinen, I. & Holma, J. (2015) Finnish Healthcare Professionals’ Views of Patients who Experience Family Violence. SAGE Open, 5(1), 1-10. doi: 10.1177/2158244015570392
 • Virkki, Tuija (2015) Habitual Trust in Encountering Violence at Work. In Shaw, Ian F., Hardy, Mark & Marsh, Jeanne (eds) Social Work Research. London: SAGE, 247-268.
 • Virkki, Tuija (2015) Social and Health Care Professionals’ Views on Responsible Agency in the Process of Ending Intimate Partner Violence. Violence Against Women 21(6), 712–733.
 • Virkki, Tuija, Husso, Marita, Notko, Marianne, Holma, Juha, Laitila, Aarno & Mäntysaari, Mikko (2015) Possibilities for intervention in domestic violence: frame analysis of health care professionals’ attitudes. Journal of Social Service Research. 41(1):6-24.
 • Husso, Marita, Virkki, Tuija, Holma, Juha, Notko, Marianne ja Laitila, Aarno (2014) Väkivallan kohtaamisen käytännöt ja kehittämisprojektien sudenkuopat. Teoksessa Riitta Haverinen, Marjo Kuronen & Tarja Pösö (toim.) Sosiaalihuollon tila ja tulevaisuus. Tampere: Vastapaino, 261–279.
 • Husso, Marita & Mäntysaari, Mikko (2014) Obstacles and possibilities for domestic violence interventions in health care. Conference proceedings in Needman Ian et. al. (2014) of the Fourth International Conference on Violence at Health care Sector. Towards safety, security and wellbeing for all. Oud Consultancy & Kavanah, Amsterdam, 335-339
 • Siltala, H., Holma, J. & Hallman-Keiskoski, M. (2014). Henkisen, fyysisen ja seksuaalisen lähisuhdeväkivallan vaikutukset psykososiaaliseen hyvinvointiin. English abstract: Experiences of domestic violence and connections with health and psychosocial well-being. Psykologia, 49 (2), 113-120.
 • Virkki, Tuija & Lehtikangas, Mari (2014) Toimijuus, sukupuoli ja monikulttuurisuus parisuhdeväkivaltaa kokeneiden kanssa tehtävässä auttamistyössä. Janus22(2), 119–137
 • Hirvonen, Helena (2013) From Embodied to Disembodied Practices of Care: Discussing Welfare State Transformation in Finland. In Wako Asato and Yoko Sakai (eds.) Proceedings of the 5th Next-Generation Global Workshop. Social innovation and Sustainability for the future: Recreating the Intimate and Public Spheres. Kyoto: Kyoto University Global COE Program, 143-156.
 • Poutiainen, M., & Holma, J. (2013). Subjectively evaluated effects of domestic violence on well-being in clinical populations. ISRN Nursing, Article ID 347235, 8 pages. doi: 10.1155/2013/347235
 • Hirvonen, Helena & Husso, Marita (2012) Living on a knife's edge: Temporal conflicts in welfare service work. Time & Society, 21(3): 351-370.
 • Hirvonen, Helena & Husso, Marita (2012) Hoivatyön ajalliset kehykset ja rytmiristiriidat. Työelämäntutkimus, 10(2): 119-133.
 • Husso, Marita & Hirvonen, Helena (2012) “Gendered Agency and Emotions in the Field of care Work.” Gender, Work and organization. Special issue. Gender & Change: The next Step, Gender, Work & Organization, 19(1): 29-51.
 • Husso, Marita, Virkki, Tuija, Notko, Marianne, Holma, Juha, Laitila, Aarno & Mäntysaari, Mikko (2012) Making Sense of Domestic Violence Intervention in Professional Health Care. Health and Social Care in the Community 20(4), 347-355.
 • Virkki, Tuija, Vartiainen, Anssi & Hänninen, Riitta (2012) Talouden ja hoivan ristipaineissa. Vanhustyöntekijöiden näkemyksiä työnsä muutoksista.Yhteiskuntapolitiikka 21(3), 253–264.
 • Notko, Marianne, Holma, Juha, Husso, Marita, Virkki, Tuija, Laitila, Aarno, Merikanto, Juhani & Mäntysaari, Mikko (2011) Lähisuhdeväkivallan tunnistaminen erikoissairaanhoidossa. Duodecim 127; (15), 1599-1606.
 • Virkki, Tuija, Husso, Marita, Notko, Marianne, Holma, Juha, Laitila, Aarno & Mäntysaari, Mikko (2011) Lähisuhdeväkivallan kehystäminen erikoissairaanhoidossa: Puuttumisen ja muutoksen mahdollisuudet. Sosiaalilääketieteellinen aikakauslehti 2011: 48:280-293.

Published reports:

 • Mäkeläinen, Terhi, Husso, Marita, Mäntysaari, Mikko, Notko, Marianne & Virkki, Tuija (2012) Tukitoimenpiteet lähisuhdeväkivaltaa kokeneille naisille. Sosiaali- ja terveysministeriön raportteja ja muistioita 2012:11. Helsinki: Sosiaali- ja terveysministeriö.

Doctoral dissertations:

 • Hirvonen, Helena (2014) Habitus and care. Investigating welfare service workers’ agency. Jyväskylä Studies in Education, Psychology and Social Research, 497. Doctoral dissertation. University of Jyväskylä.

Master's theses:

 • Haverinen, Mervi (2014) Lähisuhdeväkivaltaan puuttumisen riskit sosiaali- ja terveysalalla. Pro gradu -tutkielma. Yhteiskuntatieteiden ja filosofian laitos. Jyväskylän yliopisto
 • Huisko, Marja-Leena (2014) Lähisuhdeväkivaltaan puuttumisen palvelumallin käyttöönotto ja juurruttaminen terveydenhuollon käytäntöihin. Pro gradu -tutkielma. Yhteiskuntatieteiden ja filosofian laitos. Jyväskylän yliopisto
 • Koistinen, Inka (2012)  Positions Constructed in Specialist Health Care for Patients Experiencing Inmate Partner Violence. Pro gradu -tutkielma. Psykologian laitos. Jyväskylän yliopisto.
 • Ropponen, Satu & Ronkainen, Tiina  (2012) Lähisuhdeväkivaltaan puuttumisen vastuu. Kehysanalyysi työntekijöiden näkökulmasta. Pro gradu -tutkielma. Psykologian laitos. Jyväskylän yliopisto
 • Mäkeläinen, Terhi & Punkkinen, Hanna (2011) Lähisuhdeväkivaltaan puuttumisen mahdollisuudet erikoissairaanhoidossa. Pro gradu –tutkielma. Psykologian laitos. Jyväskylän yliopisto
 • Pasanen, Tanja (2011) Lähisuhdeväkivaltaan puuttumisen ambivalenttisuus erikoissairaanhoidossa. Pro gradu -tutkielma. Psykologian laitos. Jyväskylän yliopisto.

Back