02.08.2017

Reform and implementation of vocational rehabilitation

Law reform research and implementation research of vocational rehabilitation and rehabilitation examination services organized by Social Insurance Institution in Finland, 2016—2017

Rehabilitation of Social Insurance Institution in Finland (Kela) has undergone several unexamined reforms in recent years. AMKU research team at the University of Jyvaskyla investigates with Muutos project at the Kela the reforms especially in vocational rehabilitation. The research is carried out with multimethodological approach and multifaceted survey and interview data will be gathered. Research produces evaluations about the consequences of law reform to the persons and to the practices of decision making and also about the practices of a new service called vocational rehabilitation examination. Research is running through 2016—2017. Results are released as a two separated publications.

Research team:

Mikko Mäntysaari (professor, team leader)
Kaisa Haapakoski (postdoctoral researcher)
Leena Åkerblad (project researcher)
Sami Ylistö (researcher)
Sirpa Kannasoja (university lecturer)
Tuija Kotiranta (docent, university lecturer)
Funding: Social Insurance Institution in Finland (Kela)

 

-------------

Ammatillisen kuntoutuksen uudistukset ja implementointi

Kelan ammatillisen kuntoutuksen lain ja kuntoutusselvityksen uudistus- ja toimeenpanotutkimus (AMKU), 2016—2017

Kansaneläkelaitoksen (Kelan) kuntoutuksessa on viime vuosina toteutettu uudistuksia, joiden toimeenpanoa ja seurauksia ei ole vielä tutkittu. Jyväskylän yliopiston AMKU-tutkimusryhmä tutkii yhdessä Kelan Muutos-hankkeen kanssa erityisesti ammatillisen kuntoutuksen uudistuksia. Tutkimus toteutetaan monimenetelmäisesti ja projektissa kerätään monitahoinen kysely- ja haastatteluaineisto.  Tutkimus tuottaa arvioita lakiuudistuksen seurauksista kuntoutujille ja ammatillisen kuntoutuksen ratkaisutyöskentelyn käytännöille sekä uuden palvelun, ammatillisen kuntoutusselvityksen, toteuttamisesta. Tutkimus on käynnissä vuosina 2016—2017. Tulokset julkaistaan kahtena erillisenä julkaisuna.  

Tutkimusryhmä:

Mikko Mäntysaari (professori, tutkimusryhmän johtaja)
Kaisa Haapakoski (tutkijatohtori)
Leena Åkerblad (projektitutkija)
Sami Ylistö (projektitutkija)
Sirpa Kannasoja (yliopistonlehtori)
Tuija Kotiranta (dosentti, yliopistonlehtori)

Rahoittaja: Kela