09.03.2019

Conference presentations

conference_presentations_narrow.jpg

Salovaara Ulla:

Incarcerated women narrating desistance.  Eurocrim2018 – 18th Annual Conference of the European Society of Criminology (ESC) 28 August-1 September 2018, Sarajevo, Bosnia-Hertsegovina.

Kuronen Marjo:

Institutional Ethnography in Social Work Research in Finland. XIX ISA World Congress of Sociology. Toronto, Canada 15.-21. July 2018. Thematic group TG06 Institutional Ethnography. https://isaconf.confex.com/isaconf/wc2018/webprogram/Session9087.html

Virokannas Elina & Liuski Suvi & Kuronen Marjo:

From individual characteristics into challenging life situations. How does vulnerability matter? An international seminar organized in by the Research project Vulnerable Agency. Helsinki 30.11.-1.12.2017

Salovaara Ulla:

Väkivallan seuraukset rikostaustaisten naisten kertomana. Sosiaalipolitiikan päivät 26.-27.10.2017, Jyväskylä, Finland

Virokannas Elina:

Huumetutkimusseminaari 24.10.2017, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, Helsinki.

Virokannas Elina:

Limited access to social and health care services from the standpoint of women drug users in Finland.
Fourth Contemporary Drug Problems Conference – Making alcohol and other drug realities, 23-25 August 2017, Helsinki, Finland.

Salovaara Ulla:

Incarcerated women narrating violence.                                                                                                            Eurocrim2017 – 17th Annual Conference of the European Society of Criminology (ESC) 13-16 September 2017, Cardiff, Wales, United Kingdom.

Kuronen Marjo, Liuski Suvi & Virokannas Elina:

Vulnerable women or vulnerable life situations? Developing the concept of vulnerability for social work research.
7th European Conference for Social Work Research 19-21 April 2017, University of Aalborg, Denmark.
Theme 2: Connections, diversities and controversies between social work research and policy makers, practitioners or service users. Dynamics in social work and social work research.

Virokannas Elina & Liuski Suvi:

Experiences of inequality from the standpoint of women substance users in the context of social and health care services in Finland.
7th European Conference for Social Work Research 19-21 April 2017, University of Aalborg, Denmark.
Theme 2: Connections, diversities and controversies between social work research and policy makers, practitioners or service users. Research on women in vulnerable positions.

Virokannas Elina:

Huumetutkimusseminaari 13.12.2016, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, Helsinki.

Salovaara Ulla:

LIMINAALISTA YHTEISKUNTAAN: Rikostaustaisten naisten takaisinliittymisen mahdollisuudet.
Rikosseuraamusalan tutkimus- ja kehittämispäivät 23.-24.11.2016, Vantaa.

Krok Suvi:

Köyhät yksinhuoltajaäidit palvelujärjestelmän muutoksessa.
Sosiaalipolitiikan päivät 27.–28.10.2016, Turku. Työryhmä: Toimeentulotuki muuttuu – entä köyhyys ja huono-osaisuus?

Virokannas Elina & Liuski Suvi:

Eriarvoisuuden kokemuksia hyvinvointipalvelujärjestelmässä huumeita käyttävien naisten näkökulmasta.
Sosiaalipolitiikan päivät 27.–28.10.2016, Turku. Työryhmä: Hyvinvoinnin ja eriarvoisuuden mekanismit.

Salovaara Ulla:

Incarcerated Women in Ritual Process.
EuroCrim 2016, 16th Annual Conference of the European Society of Criminology 21–24 September 2016, Münster, Germany.

Kuronen Marjo, Virokannas Elina, Krok Suvi & Salovaara Ulla:

How to study transforming welfare service system from the standpoint of women in vulnerable life situations.
6th European Conference for Social Work Research 30 March – 1 April 2016, Lissabon, Portugal.
Theme 4: Social Work and Social Policy: interrelations, challenges and impacts in times of crisis

Salovaara Ulla:

Rikostaustaisten naisten oman elämänsä jäsennykset. Huono-osaisuustutkimuksen seminaari 9-10.12.2015, Pieksämäki, Finland.