14.03.2019

Publications

 

Articles

Elina Virokannas (in Press): Treatment barriers to social and health care services from the standpoint of female substance users in Finland, Journal of Social Service Research.

Elina Virokannas, Suvi Liuski & Marjo Kuronen (2018): The contested concept of vulnerability – a literature review, European Journal of Social Work, DOI: 10.1080/13691457.2018.1508001

Virokannas Elina: Rajoitettuja avun saannin kokemuksia ja hallinnan suhteita huumeita käyttävien naisten keskusteluissa hyvinvointipalvelujärjestelmästä. Janus 25(2) 2017.

https://journal.fi/janus/article/view/60529

Virokannas Elina: Eriarvoisuuden kokemuksia ja hallinnan suhteita hyvinvointipalvelujärjestelmässä. Huumeita käyttävien naisten ”standpoint”. Yhteiskuntapolitiikka 82 (2017):3

http://www.julkari.fi/bitstream/handle/10024/135394/YP1703_Virokannas.pdf?sequence=1

Doctoral dissertation

Ulla Salovaara (2019) Rikoksista tuomitut naiset – Yhteisöstä erottaminen ja takaisin liittämisen mahdollisuudet [Convicted Women – The separation from the society and the possibility of incorporation Academic dissertation, social work, University of Jyväskylä, Abstract in English]. Acta Poenologica 1/2019.  Rikosseuraamusalan koulutuskeskus. Väitöskirja on luettavissa JYX-julkaisuarkistossa osoitteessa: http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-39-7685-9

Thesis

Suvi Liuski: Poikkeavuuden kategorioita huumeita käyttävien naisten ryhmäkeskusteluissa. Sosiaalityö. Pro gradu –tutkielma. Yhteiskuntatieteiden ja filosofian laitos. Jyväskylän yliopisto. Joulukuu 2016. https://jyx.jyu.fi/dspace/handle/123456789/52923

publications_narrow.jpg