20.11.2017

Publications

Virokannas Elina: Rajoitettuja avun saannin kokemuksia ja hallinnan suhteita huumeita käyttävien naisten keskusteluissa hyvinvointipalvelujärjestelmästä. Janus 25(2), 2017. https://journal.fi/janus/article/view/60529

Virokannas Elina: Eriarvoisuuden kokemuksia ja hallinnan suhteita hyvinvointipalvelujärjestelmässä – Huumeita käyttävien naisten ”standpoint". Yhteiskuntapolitiikka 82(3), 2017. https://www.julkari.fi/bitstream/handle/10024/135394/YP1703_Virokannas.pdf?sequence=1

Unpublished Thesis

Liuski Suvi (2016): Poikkeavuuden kategorioita huumeita käyttävien naisten ryhmäkeskusteluissa. Pro gradu -tutkielma. Jyväskylän yliopisto. Saatavilla: http://urn.fi/URN:NBN:fi:jyu-201701311323.