12.08.2018

Publications

 

Articles

Elina Virokannas, Suvi Liuski & Marjo Kuronen (2018): The contested concept of vulnerability – a literature review, European Journal of Social Work, DOI: 10.1080/13691457.2018.1508001

Virokannas Elina: Rajoitettuja avun saannin kokemuksia ja hallinnan suhteita huumeita käyttävien naisten keskusteluissa hyvinvointipalvelujärjestelmästä. Janus 25(2) 2017.

https://journal.fi/janus/article/view/60529

Virokannas Elina: Eriarvoisuuden kokemuksia ja hallinnan suhteita hyvinvointipalvelujärjestelmässä. Huumeita käyttävien naisten ”standpoint”. Yhteiskuntapolitiikka 82 (2017):3

http://www.julkari.fi/bitstream/handle/10024/135394/YP1703_Virokannas.pdf?sequence=1

Thesis

Suvi Liuski: Poikkeavuuden kategorioita huumeita käyttävien naisten ryhmäkeskusteluissa. Sosiaalityö. Pro gradu –tutkielma. Yhteiskuntatieteiden ja filosofian laitos. Jyväskylän yliopisto. Joulukuu 2016. https://jyx.jyu.fi/dspace/handle/123456789/52923

publications_narrow.jpg