04.05.2017

Publications

Upcoming

Virokannas Elina: Rajoitettuja avun saannin kokemuksia ja hallinnan suhteita huumeita käyttävien naisten keskusteluissa hyvinvointipalvelujärjestelmästä. Accepted to be published in Janus.

Virokannas Elina: Eriarvoisuuden kokemuksia ja hallinnan suhteita hyvinvointipalvelujärjestelmässä – Huumeita käyttävien naisten ”standpoint". Accepted to be published in Yhteiskuntapolitiikka.


Unpublished Thesis

Liuski Suvi (2016): Poikkeavuuden kategorioita huumeita käyttävien naisten ryhmäkeskusteluissa. Pro gradu -tutkielma. Jyväskylän yliopisto. Saatavilla: http://urn.fi/URN:NBN:fi:jyu-201701311323.