Cultural Policy 2016-2020

Harding, T. (2016). Kortare recensioner : My Klockar Linder, Kulturpolitik: Formering av en modern kategori. Historisk tidskrift, 136 (2), 362-364.

Harding, T. (2016). Book review: National museums and nation-building In Europe 1750-2010. International Journal of Cultural Policy, 22 (4), 664-666. doi:10.1080/10286632.2016.1198340

Harding, T. (2016). The dawn of the secular state? : Heritage and identity in Swedish church and state debates 1920–1939. International Journal of Cultural Policy, 22 (4), 631-647. doi:10.1080/10286632.2015.1017474 Open access

Harni, E., Pyykkönen, M., & Costa, S.-B. (2016, 9.3.2016). Yrittäjyys tulee, jääkö politiikka?. Politiikasta.fi. Retrieved from http://politiikasta.fi/yrittajyys-tulee-jaako-politiikka/ Open access

Horsti, K. (2016). Imagining Europe's Borders : Commemorative Art of Migrant Tragedies. In L. Mannik (Ed.), Migration by Boat : Discourses of Trauma, Exclusion and Survival (pp. 83-100). Berghahn Books. Open access

Horsti, K. (2016). Visibility without voice : Media witnessing irregular migrants in BBC online news journalism. African Journalism Studies, 37 (1), 1-20. doi:10.1080/23743670.2015.1084585 Open access

Horsti, K., & Pellander, S. (2016). Mummot mediassa : julkinen keskustelu kahdesta "isoäititapauksesta" 2009-2010. In O. Fingerroos, A.-M. Tapaninen, & M. Tiilikainen (Eds.), Perheenyhdistäminen : kuka saa perheen Suomeen, kuka ei ja miksi (pp. 161-177). Vastapaino.

Jakonen, M. (2016). Suomalainen talouskeskustelu on liian yksioikoista. Kansan Tahto, p. 35.

Jakonen, M. (2016). Needed but Unwanted. Thomas Hobbes’s Warnings on the Dangers of Multitude, Populism and Democracy. Las Torres de Lucca : Revista Internacional de Filosofía Política, 5 (9), 89-118. Retrieved from http://www.lastorresdelucca.org/index.php/ojs/article/view/110 Open access

Jakonen, M. (2016). Kiinalaisen yhteiskuntaopin avainteos. Kosmopolis, 46 (2), 72-74.

Jakonen, M. (2016). Turvaa ja turvattomuutta Ranskassa. Tiede ja edistys, 41 (4), 325-337.

Kangas, A. (2016). The local cultural sector : Reinvigorating its public functions and foundations. Nordisk Tidsskrift for Informationsvidenskab og Kulturformidling, 5 (2), 31-37. Retrieved from http://www.ntik.dk/2016/Nr2/Kangas.pdf Open access

Kivitalo, M., & Anttila, T. (2016). Yksinäisyys saa hahmon. Sosiologia, 53 (4), 434-436.

Kivitalo, M., Kumpulainen, K., & Soini, K. (2016). Exploring culture and sustainability in rural Finland. In J. Dessein, E. Battaglini, & L. Horlings (Eds.), Cultural Sustainability and Regional Development : Theories and Practices of Territorialisation (pp. 94-107). Abingdon: Routledge.

Kraatari, E. (2016). Domestic dexterity and cultural policy : the idea of cottage industry and historical experience in Finland from the great famine to the reconstruction period. Jyväskylä, Finland: University of Jyväskylä. Jyväskylä studies in education, psychology and social research, 544. Retrieved from http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-39-6456-6 Open access

Kumpulainen, K. (2016). Kulttuuri elinvoimaisten maaseutuyhteisöjen rakentajana. Janus : sosiaalipolitiikan ja sosiaalityön tutkimuksen aikakauslehti, 24 (4), 384-400.

Kumpulainen, K. (2016). The Village of the Year Competition Constructing an Ideal Model of a Rural Community in Finland. Sociální studia, 13 (2), 55-71. Retrieved from https://journals.muni.cz/socialni_studia/article/view/6231 Open access

Ruusuvirta, M. (2016). Tanssifestivaalit kulttuuripolitiikan kohteina ja toteuttajina. In S. Silvanto (Ed.), Festivaalien Suomi (pp. 166-171). Cuporen julkaisuja, 29. Helsinki, Finland: Kulttuuripoliittisen tutkimuksen edistämissäätiö.

Tuukkanen, J. (2016). Dialogeja, paikkoja, tiloja ja tilanteita : ANTI - Contemporary Art Festival kohtaamisten mahdollistajana. In S. Silvanto (Ed.), Festivaalien Suomi (pp. 49-55). Cuporen julkaisuja, 29. Helsinki, Finland: Kulttuuripoliittisen tutkimuksen edistämissäätiö.