Cultural Policy 2016-2020

Harding, T. (2016). Book review: National museums and nation-building In Europe 1750-2010. International Journal of Cultural Policy, 22 (4), 664-666. doi:10.1080/10286632.2016.1198340

Tuukkanen, J. (2016). Dialogeja, paikkoja, tiloja ja tilanteita : ANTI - Contemporary Art Festival kohtaamisten mahdollistajana. In S. Silvanto (Ed.), Festivaalien Suomi (pp. 49-55). Cuporen julkaisuja, 29. Helsinki, Finland: Kulttuuripoliittisen tutkimuksen edistämissäätiö.

Kraatari, E. (2016). Domestic dexterity and cultural policy : the idea of cottage industry and historical experience in Finland from the great famine to the reconstruction period. Jyväskylä, Finland: University of Jyväskylä. Jyväskylä studies in education, psychology and social research, 544. Retrieved from http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-39-6456-6 Open access

Kivitalo, M., Kumpulainen, K., & Soini, K. (2016). Exploring culture and sustainability in rural Finland. In J. Dessein, E. Battaglini, & L. Horlings (Eds.), Cultural Sustainability and Regional Development : Theories and Practices of Territorialisation (pp. 94-107). Abingdon: Routledge.

Horsti, K. (2016). Imagining Europe's Borders : Commemorative Art of Migrant Tragedies. In L. Mannik (Ed.), Migration by Boat : Discourses of Trauma, Exclusion and Survival (pp. 83-100). Berghahn Books. Open access

Jakonen, M. (2016). Kiinalaisen yhteiskuntaopin avainteos. Kosmopolis, 46 (2), 72-74.

Harding, T. (2016). Kortare recensioner : My Klockar Linder, Kulturpolitik: Formering av en modern kategori. Historisk tidskrift, 136 (2), 362-364.

Kumpulainen, K. (2016). Kulttuuri elinvoimaisten maaseutuyhteisöjen rakentajana. Janus : sosiaalipolitiikan ja sosiaalityön tutkimuksen aikakauslehti, 24 (4), 384-400.

Horsti, K., & Pellander, S. (2016). Mummot mediassa : julkinen keskustelu kahdesta "isoäititapauksesta" 2009-2010. In O. Fingerroos, A.-M. Tapaninen, & M. Tiilikainen (Eds.), Perheenyhdistäminen : kuka saa perheen Suomeen, kuka ei ja miksi (pp. 161-177). Vastapaino.

Jakonen, M. (2016). Needed but Unwanted. Thomas Hobbes’s Warnings on the Dangers of Multitude, Populism and Democracy. Las Torres de Lucca : Revista Internacional de Filosofía Política, 5 (9), 89-118. Retrieved from http://www.lastorresdelucca.org/index.php/ojs/article/view/110 Open access

Jakonen, M. (2016). Suomalainen talouskeskustelu on liian yksioikoista. Kansan Tahto, p. 35.

Ruusuvirta, M. (2016). Tanssifestivaalit kulttuuripolitiikan kohteina ja toteuttajina. In S. Silvanto (Ed.), Festivaalien Suomi (pp. 166-171). Cuporen julkaisuja, 29. Helsinki, Finland: Kulttuuripoliittisen tutkimuksen edistämissäätiö.

Kumpulainen, K. (2016). The Village of the Year Competition Constructing an Ideal Model of a Rural Community in Finland. Sociální studia, 13 (2), 55-71. Retrieved from https://journals.muni.cz/socialni_studia/article/view/6231 Open access

Harding, T. (2016). The dawn of the secular state? : Heritage and identity in Swedish church and state debates 1920–1939. International Journal of Cultural Policy, 22 (4), 631-647. doi:10.1080/10286632.2015.1017474 Open access

Kangas, A. (2016). The local cultural sector : Reinvigorating its public functions and foundations. Nordisk Tidsskrift for Informationsvidenskab og Kulturformidling, 5 (2), 31-37. Retrieved from http://www.ntik.dk/2016/Nr2/Kangas.pdf Open access

Jakonen, M. (2016). Turvaa ja turvattomuutta Ranskassa. Tiede ja edistys, 41 (4), 325-337.

Horsti, K. (2016). Visibility without voice : Media witnessing irregular migrants in BBC online news journalism. African Journalism Studies, 37 (1), 1-20. doi:10.1080/23743670.2015.1084585 Open access

Kivitalo, M., & Anttila, T. (2016). Yksinäisyys saa hahmon. Sosiologia, 53 (4), 434-436.

Harni, E., Pyykkönen, M., & Costa, S.-B. (2016, 9.3.2016). Yrittäjyys tulee, jääkö politiikka?. Politiikasta.fi. Retrieved from http://politiikasta.fi/yrittajyys-tulee-jaako-politiikka/ Open access