Gender Studies 2016-2020

Harjunen, H. (2016, 20.04.2016). Uusliberaalit ruumiit ja lihavuus. Tiedeblogi. Retrieved from https://www.jyu.fi/blogit/tiedeblogi/harjunen Open access

Harjunen, H. (2016). Ulossulkemisia liikunnan kentällä : lihava liikkuva naisruumis katseiden kohteena. In P. Berg, & M. Kokkonen (Eds.), Urheilun takapuoli : tasa-arvo ja yhdenvertaisuus liikunnassa ja urheilussa (pp. 156-175). Nuorisotutkimusverkoston julkaisuja, 186. Nuorisotutkimusverkosto.

Reuter, M. (2016, 72). Trakasserier. Ny tid, p. 19. Retrieved from http://www.nytid.fi/2016/03/trakasserier/

Reuter, M. (2016, 72). I periferin. Ny tid, p. 61. Retrieved from http://www.nytid.fi/2016/12/i-periferin/

Reuter, M. (2016). The Role of the Passions in Mary Wollstonecraft's Notion of Virtue. In S. Bergès, & A. Coffee (Eds.), The Social and Political Philosophy of Mary Wollstonecraft (pp. 50-66). Oxford: Oxford University Press.

Rolin, K., Moisio, O.-P., Reuter, M., & Tuominen, M. (Eds.). (2016). Sukupuoli ja filosofia. Jyväskylä, Finland: Jyväskylän yliopisto. SoPhi, 131. Retrieved from http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-39-6610-2 Open access

Säilävaara, J. (2016). Imettämässä kaapissa? : pitkään imettäneet äidit ja normatiiviset tilat. Sukupuolentutkimus, 29 (2), 7-20.